• Bài giảng Quản trị dự án đầu tư - Chương 1: Đối tượng nghiên cứu của môn học và một số khái niệm căn bản - Nguyễn Trọng TiếnBài giảng Quản trị dự án đầu tư - Chương 1: Đối tượng nghiên cứu của môn học và một số khái niệm căn bản - Nguyễn Trọng Tiến

  6.1 BỐ TRÍ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC THỰC HIỆN DA 6.2 ĐIỀU HOÀ NGUỒN LỰC THỰC HIỆN DA 6.2.1 Xác định thời gian dự trữ (nhàn rỗi) của công việc 6.2.2 Các phương án điều hòa nguồn lực thực hiện DA Phương án 2. Bắt đầu công việc D và B chậm 1 tuần so với dự tính ban đầu ( DA lắp ghép khu nhà Công nghiệp)

  pdf13 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 17/03/2022 | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0

 • Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ quản lý chung cư tới sự hài lòng của người dân sống trong chung cư: Nghiên cứu thực nghiệm trên địa bàn Hà NộiẢnh hưởng của chất lượng dịch vụ quản lý chung cư tới sự hài lòng của người dân sống trong chung cư: Nghiên cứu thực nghiệm trên địa bàn Hà Nội

  (Bản scan) Các cơ quan quản lý nhà nước liên quan tới việc phát triển và vận hành nhà chung cư có thể áp dụng thang đo này để định kỳ đánh giá chất lượng dịch vụ quản lý chung cư của đơn vị cung cấp dịch vụ, đồng thời cũng khảo sát được mức độ hài lòng của người dân để từ đó có các chế tài đối với nhà cung cấp dịch vụ khi điểm trung bình của các t...

  pdf11 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 17/03/2022 | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0

 • Integration of landslide susceptibility into land use planning (LUP) in Mai Chau district, Hoa Binh province, Viet NamIntegration of landslide susceptibility into land use planning (LUP) in Mai Chau district, Hoa Binh province, Viet Nam

  The integration between landslide susceptibility and LUP indicates that roughly 6.3% area of the district was estimated as unsuitable for some land use types proposed in LUP which is concerned in the present and future. The change of land use types on the high level of landslide susceptibility to improve quality of LUP was suggested. Actual...

  pdf11 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 17/03/2022 | Lượt xem: 34 | Lượt tải: 0

 • Quản lý dự án bằng phương pháp quản lý giá trị thu được EVM (Earned value management)Quản lý dự án bằng phương pháp quản lý giá trị thu được EVM (Earned value management)

  (Bản scan) Phương pháp Quản lý giá trị thu được (EVM) đã được áp dụng trên thế giới và đã đem lại những hiệu quả tốt và phương pháp này hoàn toàn có thể áp dụng được vào các dự án đầu tư xây dựng tại Việt Nam, với sự hỗ trợ của máy tính và phần mềm chuyên dụng sẽ giúp cho các nhà quản lý, các cấp lãnh đạo có cái nhìn chính xác hơn về dự án đang th...

  pdf5 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 17/03/2022 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0

 • Kiểm tra giám sát đầu tư công Việt NamKiểm tra giám sát đầu tư công Việt Nam

  + Vai trò của các tổ chức chính trị, xã hội nghề nghiệp, thông tin báo chí: kinh nghiệm các nước các tổ chức xã hội nghề nghiệp và báo chí có vai trò quan trọng trong việc phòng chống tham nhũng, giám sát, đánh giá chính sách đầu tư công của Chính phủ, tuy nhiên ở VN các tổ chức này chưa thật sự phát huy. + Bộ máy kiểm tra giám sát, quá ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 17/03/2022 | Lượt xem: 36 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản trị dự án - Chương 7: Quản trị chất lượng dự ánBài giảng Quản trị dự án - Chương 7: Quản trị chất lượng dự án

  Kiểm soát chất lượng là việc giám sát các kết quả cụ thể của sự án để xác định xem chúng đã tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng hay chưa và tìm các biện pháp để loại bỏ những nguyên nhân không hoàn thiện

  pdf11 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 17/03/2022 | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản trị dự án - Chương 6: Quản trị chi phí dự ánBài giảng Quản trị dự án - Chương 6: Quản trị chi phí dự án

  EVM (Earned value management) ◦ EVM là một kỹ thuật đo lường sự thực hiện dự án thông qua tích hợp các dữ liệu về phạm vi, thời gian, và chi phí;  Các thuật ngữ trong EVM: ◦ Giá trị trù tính (PV=Planned Value), ◦ Chi phí thực sự (AC=Actual Cost), ◦ Giá trị thu được (EV= Earned Value),

  pdf14 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 17/03/2022 | Lượt xem: 31 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản trị dự án phần mềm - Bài 12: Quản lý rủi ro - Đào Kiến QuốcBài giảng Quản trị dự án phần mềm - Bài 12: Quản lý rủi ro - Đào Kiến Quốc

  CẤU TRÚC CỦA TÀI LIỆU RMMM  III. Hạn chế, giám sát và quản lý rủi ro – n , Rủi ro thứ n  a. Giảm nhẹ hậu quá – Chiến lược chung – Các bước cụ thể để hạn chế rủi ro  b. Giám sát – Yếu tố được giám sát – Quan điểm giám sát  c. Quản lý – Kế hoạch cho việc phát sinh – Xem xét đặc biệt  Lập lịch kế hoạch RMMM  Kết luận

  pdf25 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 17/03/2022 | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản trị dự án phần mềm - Bài 11: Lịch trình dự án - Đào Kiến QuốcBài giảng Quản trị dự án phần mềm - Bài 11: Lịch trình dự án - Đào Kiến Quốc

  Quan niệm – Xây dựng trên đồ thị mạng công việc mà các nút là các mốc còn các cạnh của đồ thị là công việc – Tối thiểu hoá thời hạn dự án thông qua đường găng (critical path).  Đặc điểm – Hướng tới đường găng – Có thể tính được một cách dễ dàng các yếu tố sau:  Số ngày cần thiết để hoàn thành dự án  Các hoạt động cần được quản trị khi ph...

  pdf29 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 17/03/2022 | Lượt xem: 29 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản trị dự án phần mềm - Bài 10: Ước lượng dự án - Đào Kiến QuốcBài giảng Quản trị dự án phần mềm - Bài 10: Ước lượng dự án - Đào Kiến Quốc

  PHƯƠNG TRÌNH PHẦN MỀM  Putnam (1992) đưa ra một công thức xấp xỉ rút ra từ 4000 dự án E = [LOC x B 0.333 /P]3/t4 trong đó E là nỗ lực, B là tham số đặc trưng cho các kỹ năng đặc biệt, P là tham số năng suất và t là thời gian thực hiện. Công thức này cho thấy nỗ lực không phụ thuộc tuyến tính vào độ lớn của phần mềm và thời gian.

  pdf18 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 17/03/2022 | Lượt xem: 33 | Lượt tải: 0