• Giáo trình Mạng truyền thông công nghiệp (Trình độ: Trung cấp/Cao đẳng nghề)Giáo trình Mạng truyền thông công nghiệp (Trình độ: Trung cấp/Cao đẳng nghề)

  Hình 1. Vị trí, tính chất của mô đun: - Vị trí: Mô đun được bố trí học sau các môn học, mô đun cơ sở ngành/ nghề và các mô đun chuyên ngành/ nghề. - Tính chất: Là mô đun tự chọn trong chương trình đào tạo nghề Điện tử công nghiệp. Hình 2. Mục tiêu mô đun: - Về kiến thức. + Mô tả được cấu trúc mạng truyền thông trong công nghiệp + Trình bày đư...

  pdf78 trang | Chia sẻ: Tiểu Khải Minh | Ngày: 19/02/2024 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Tự động hóa hệ thống lạnh (Trình độ: Cao đẳng nghề)Giáo trình Tự động hóa hệ thống lạnh (Trình độ: Cao đẳng nghề)

  I. Vị trí tính chất của mô đun: - Vị trí: Mô đun Kỹ thuật lắp đặt điện học sau các mô đun/môn học: Điện kỹ thuật, Đo lường điện, Khí cụ điện, An toàn & tổ chức sản xuất, Vẽ kỹ thuật. - Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề. II. Mục tiêu mô đun: - Về kiến thức: - Hiểu được nguyên lý điều khiển, các thông số kỹ thuật và một số ứng dụng trong lĩ...

  pdf57 trang | Chia sẻ: Tiểu Khải Minh | Ngày: 19/02/2024 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Điện bị điện 2 (Trình độ: Cao đẳng)Giáo trình Điện bị điện 2 (Trình độ: Cao đẳng)

  I. Vị trí tính chất, ý nghĩa, vai trò của mô đun: - Vị trí: Mô đun này cần phải học sau khi đã học xong các môn học/mô- đun Truyền động điện, trang bị điện 1. - Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề thuộc mô đun đào tạo nghề bắt buộc. - Ý nghĩa: Trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về hệ thống trang bị điện của máy cắt gọt kim loại. - Va...

  pdf61 trang | Chia sẻ: Tiểu Khải Minh | Ngày: 19/02/2024 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Vi mạch số lập trình (Trình độ: Trung cấp/Cao đẳng nghề)Giáo trình Vi mạch số lập trình (Trình độ: Trung cấp/Cao đẳng nghề)

  I. Vị trí, tính chất của mô đun: - Vị trí: Trước khi học mô đun này cần hoàn thành các môn học cơ sở nghề và một số mô đun chuyên môn nghề như: PLC cơ bản, Kỹ thuật Vi điều khiển. - Tính chất: Là mô đun tự chọn trong chương trình đào tạo ngành/ nghề Điện tử công nghiệp. II. Mục tiêu mô đun: - Về kiến thức: + Trình bày được nguyên lý hệ điều kh...

  pdf125 trang | Chia sẻ: Tiểu Khải Minh | Ngày: 19/02/2024 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Máy điện 2 (Trình độ: Cao đẳng)Giáo trình Máy điện 2 (Trình độ: Cao đẳng)

  Vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò mô đun: - Vị trí :Mô đun Máy điện 2 được học sau các môn học/ mô đun: An toàn lao động, mạch điện, Đo lường điện, Máy điện1. - Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề. - Vai trò: Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, cũng như các thí nghiệm xác định thông số của máy biến...

  pdf69 trang | Chia sẻ: Tiểu Khải Minh | Ngày: 19/02/2024 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước dân dụng (Trình độ: Cao đẳng)Giáo trình Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước dân dụng (Trình độ: Cao đẳng)

  Mục tiêu của mô đun: ­ Trình bày được khái niệm chung về hệ thống cấp nước sạch và hệ thống thoát nước thải; ­ Nêu được cách sử dụng dụng cụ và thiết bị gia công ống; ­ Đọc được bản vẽ sơ đồ và lập được bảng dự trù vật tư, thiết bị; ­ Trình bày được trình tự lắp đặt các đường ống cấp thoát nước; ­ Sử dụng được các dụng cụ, thiết bị thi công đú...

  pdf63 trang | Chia sẻ: Tiểu Khải Minh | Ngày: 19/02/2024 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Rô bốt công nghiệp (Trình độ: Cao đẳng nghề)Giáo trình Rô bốt công nghiệp (Trình độ: Cao đẳng nghề)

  I. Vị trí, tính chất của mô đun: - Vị trí của mô đun: Mô đun được bố trí dạy sau khi học song các mô đun kỹ thuật cơ sở nghề và chuyên môn nghề bắt buộc. - Tính chất của mô đun: Là mô đun tự chọn trong chương trình đào tạo CĐ nghề Điện tử công nghiệp. II. Mục tiêu của mô đun: - Về kiến thức + Trình bày được cấu trúc của rôbốt công nghiệp + M...

  pdf61 trang | Chia sẻ: Tiểu Khải Minh | Ngày: 19/02/2024 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Vận hành và sửa chữa động cơ điện vạn năng (Trình độ: Cao đẳng)Giáo trình Vận hành và sửa chữa động cơ điện vạn năng (Trình độ: Cao đẳng)

  Mục tiêu của mô đun: - Về kiến thức: Trình bày được nguyên lý cấu tạo, nguyên lý làm việc, cách đấu dây, cách đảo chiều quay, cách điều chỉnh tốc độ và vận hành của các loại động cơ điện vạn năng dùng trong các thiết bị điện dân dụng; - Về kỹ năng: + Đấu nối, vận hành động cơ điện vạn năng theo đúng qui trình kỹ thuật; + Lắp đặt, bảo dưỡng, sử...

  pdf105 trang | Chia sẻ: Tiểu Khải Minh | Ngày: 19/02/2024 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Truyền động điện (Trình độ: Cao đẳng)Giáo trình Truyền động điện (Trình độ: Cao đẳng)

  Mục tiêu của mô đun: - Trình bày được nguyên tắc và phương pháp điều khiển tốc độ của hệ truyền động điện; - Đánh giá được đặc tính động của hệ điều khiển truyền động điện; - Tính chọn được động cơ điện cho hệ truyền động không điều chỉnh; - Phân tích được cấu tạo, nguyên lý của một số thiết bị điển hình như: soft stater, inverter, các bộ biế...

  pdf188 trang | Chia sẻ: Tiểu Khải Minh | Ngày: 19/02/2024 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Lắp đặt hệ thống máy lạnh và điều hòa không khí (Trình độ: Cao đẳng)Giáo trình Lắp đặt hệ thống máy lạnh và điều hòa không khí (Trình độ: Cao đẳng)

  I. Vị trí tính chất của mô đun: - Vị trí: - Mô đun được thực hiện sau khi sinh viên học xong các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở và mô đun lạnh cơ bản của chương trình. - Tính chất: - Là mô đun chuyên môn nghề II. Mục tiêu mô đun: - Về kiến thức: - Phân tích được nguyên lý hoạt động, cấu tạo hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp - Về k...

  pdf90 trang | Chia sẻ: Tiểu Khải Minh | Ngày: 19/02/2024 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0