• An overview of credit report/credit score models and a proposal for VietnamAn overview of credit report/credit score models and a proposal for Vietnam

  Having a good national credit database system is very crucial to any country since it can help the retail banking and consumer credit market become prosperous. Financial institutions’ portfolio will be more secured when they have the most accurate and timely information provided by the national credit database system. The government will als...

  pdf10 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Vận dụng mô hình “Quản trị nhà nước tốt” ở Việt NamVận dụng mô hình “Quản trị nhà nước tốt” ở Việt Nam

  Tóm lại, nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của khu vực công cũng như trách nhiệm giải trình của các cơ quan công quyền và đội ngũ công chức ở cả cấp Trung ương và địa phương là những điểm then chốt cần tập trung giải quyết. Bên cạnh đó, cần tiếp tục mở rộng quyền tiếp cận thông tin, tạo điều kiện khuyến khích sự tham gia tích cực của n...

  pdf9 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Vai trò của chính phủ đối với sự phát triển kinh tế Nhật Bản (2001-2010)Vai trò của chính phủ đối với sự phát triển kinh tế Nhật Bản (2001-2010)

  (Bản scan) Hiện nay Nhật Bản là nước có tuổi thọ | trung bình cao nhất thế giới. Nam là 78 và nữ 85, vượt cả quốc gia như Mỹ và các nước Tây Âu. Xu hướng giảm dân số và giả hóa đang bị đẩy nhanh do tình hình lựa chọn sinh đẻ của phụ nữ. Vì vậy, vấn đề già hóa dân số và tỷ lệ sinh thấp đang là vấn đề khó khăn trong xã hội Nhật Bản. Để đối phó vấn đ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Public debt of Vietnam: Risk and challengesPublic debt of Vietnam: Risk and challenges

  More noticeably, if primary budget deficit to GDP ratio increases by one percentage point from the benchmark scenario, it will cause overall budget deficit to GDP ratio to rise by 1.0 percentage points per year, and public debt will reach 91.5% of GDP in 2020. Even if the government succeeds to maintain its annual primary budget balanced, an...

  pdf19 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt NamĐổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

  4. Kết luận Chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế được đặt ra tại Đại hội VI và được cụ thể hóa tại các đại hội tiếp theo phù hợp với điều kiện thực tiễn đất nước và xu thế quốc tế hiện nay. Việc thực hiện chủ trương đó đã làm cho nền kinh tế nước ta ngày càng phát triển và hội nhập với nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, mô hình tăng trưởng...

  doc6 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản trị đơn vị hành chính sự nghiệp - Chương 4: Quyết toán nguồn kinh phíBài giảng Quản trị đơn vị hành chính sự nghiệp - Chương 4: Quyết toán nguồn kinh phí

  + Chi hoạt động và nguồn kinh phí hoạt động; TK661 = TK461: Đơn vị sử dụng vừa hết NKF; Vế trái lớn hơn là đã chi quá số kinh phí NSNN cấp và ngược lại. + Chi dự án và nguồn kinh phí dự án (như đối với chi hoạt động và nguồn hoạt động); + Vốn và nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh Qua phân tích số dư tài khoản 411 và TK 631.

  pdf26 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Các kịch bản có thể xảy ra trong quan hệ kinh tế Việt Nam & Trung quốc - Giải pháp hạn chế sự phụ thuộc kinh tế vào Trung QuốcCác kịch bản có thể xảy ra trong quan hệ kinh tế Việt Nam & Trung quốc - Giải pháp hạn chế sự phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc

  Một trong những nguyên tắc, nội dung và bài học lớn về hội nhập quốc tế trong một thế giới ngày càng toàn cầu hóa và tùy thuộc lẫn nhau là: mở cửa và chủ động hội nhập, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế phải luôn gắn liền với bảo đảm tự chủ và ổn định kinh tế vĩ mô và vi mô, trước mắt cũng như lâu dài. Nhận thức này đã, đang và sẽ tiếp...

  pdf14 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên trong tăng trưởng kinh tế năm 2014Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên trong tăng trưởng kinh tế năm 2014

  Từ những phân tích trên đây cho thấy: năm 2014, tỉnh Thái Nguyên đã đạt được những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế; tạo ra sự ổn định chính trị, xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân. Những thay đổi đó có đóng góp quan trọng, mang ý nghĩa quyết định của công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Triển khai thực hiện nh...

  pdf6 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Bài tập Chương II: Lập dự toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệpBài tập Chương II: Lập dự toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp

  9, Chi quản lý hành chính thường xuyên dự toán: - Chi phí dịch vụ công cộng: 45 trđ/tháng; - Khoán tiền văn phòng phẩm: 15trđ/tháng; - Khoán tiền công tác phí bình quân: 300 ngđ/người; - Chi hội nghị (dự kiến tổ chức 5 hội nghị), mức chi bình quân 20trđ/hội nghị; - Chi tiền điện thoại cố định trong nước cho 12 máy bình quân 3trđ/máy/tháng; - ...

  doc11 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Đảng bộ tỉnh Bình Dương lãnh đạo thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (2005-2015)Đảng bộ tỉnh Bình Dương lãnh đạo thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (2005-2015)

  Căn cứ vào những lợi thế của địa phương, chú trọng đến vai trò, vị trí của mình trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và trên cơ sở quán triệt, vận dụng sáng tạo chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Bình Dương đã chủ động, sáng tạo, năng động, nhạy bén xây dựng định hướng chiến lược thu hút vốn FDI. Với tầm nhìn đúng đắn, cơ chế...

  pdf8 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0