• Đề dẫn hội thảo Đánh giá 20 năm huy động và sử dụng ODA của Việt NamĐề dẫn hội thảo Đánh giá 20 năm huy động và sử dụng ODA của Việt Nam

  4. Kết luận Nhu cầu phát triển của nền kinh tế - xã hội Việt Nam trong thời gian tới đòi hỏi Phần lớn giá trị xuất khẩu có nguồn gốc từ nhập khẩu, bao gồm nguyên vật liệu và các yếu tố đầu khác.221 những giải pháp thiết thực và đồng bộ để thu hút vốn đầu tư của khu vực tư nhân, gồm cả cá nhân, các hộ gia đình và các doanh nghiệp, trong nước và ...

  pdf223 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 12/03/2022 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Báo cáo Năng lực Cạnh tranh Việt NamBáo cáo Năng lực Cạnh tranh Việt Nam

  Sự tăng trưởng năng động của Việt Nam từ giữa thập kỷ 80 là một trong những câu chuyện thành công ấn tượng nhất của kinh tế thế giới. Sự tăng trưởng này đã giúp thay đổi cuộc sống của hàng triệu người Việt Nam. Tăng trưởng kinh tế cho tới nay chủ yếu được dẫn dắt bởi sự chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hoá sang kinh tế thị trường, sự hội nh...

  pdf132 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 12/03/2022 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bản cáo bạch Công ty Cổ phần Logistics cảng Đà NẵngBản cáo bạch Công ty Cổ phần Logistics cảng Đà Nẵng

  3 Ý kiến của VCBS về đợt chào bán cổ phiếu của DNL Trên cơ sở các thông tin mà Công ty chứng khoán NHTMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) đã thu thập được về DNL và đợt phát hành cổ phiếu, với tư cách là tổ chức tư vấn, VCBS có một số nhận định như sau: Tổng giá trị số vốn phát hành đợt này là 7.200.000 đồng, tăng thêm 20% so với vốn điều lệ hiện...

  pdf56 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 12/03/2022 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế - Chương 5: Kỹ thuật viết trong kinh tế - Phạm Lê ThôngBài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế - Chương 5: Kỹ thuật viết trong kinh tế - Phạm Lê Thông

  2.5 Cách viết cơ sở lý luận Phần này nên được viết như sau: Tổ chức sự ôn lại của bạn theo chủ đề (số liệu, phương pháp luận, kết quả, ). Bắt đầu các đoạn văn bằng một câu biểu lộ rõ ràng nội dung của đoạn văn: đừng để người đọc tự suy đoán về nội dung bạn muốn biểu lộ. Giải thích những ưu điểm và hạn chế của những NC sẵn có. Giải thích về nhữ...

  ppt15 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 12/03/2022 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế - Chương 4: Phương pháp trình bày báo cáo nghiên cứu kinh tế - Phạm Lê ThôngBài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế - Chương 4: Phương pháp trình bày báo cáo nghiên cứu kinh tế - Phạm Lê Thông

  Những qui định trong việc trình bày bảng số liệu Số liệu ghi trong bảng cần sử dụng dấu phân cách số lẻ và phân cách hàng ngàn, triệu theo qui cách tiếng Việt Sử dụng thống nhất số chữ số cho số lẻ trong từng cột hoặc hàng số liệu Ghi số liệu phải canh lề phải (số lẻ, hàng đơn vị, hàng chục phải ngay nhau trong cùng một cột) Một số ký hiệu qui ...

  ppt23 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 12/03/2022 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế - Chương 3: Thu thập và xử lý số liệu - Phạm Lê ThôngBài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế - Chương 3: Thu thập và xử lý số liệu - Phạm Lê Thông

  XỬ LÝ VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU i. Phân tích thống kê mô tả Độ tập trung: mean, mode, median. Độ phân tán:phương sai, độ lệch chuẩn, dãy biến động, hệ số biến động. ii. Phân tích tần số: đếm tần số xuất hiện, đồ thị phân phối tần số. iii. Phân tích phương sai: một chiều, nhiều chiều iv. Phân tích hồi quy tương quan,

  ppt35 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 12/03/2022 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế - Chương 2: Thiết kế đề cương nghiên cứu kinh tế - Phạm Lê ThôngBài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế - Chương 2: Thiết kế đề cương nghiên cứu kinh tế - Phạm Lê Thông

  Lập kế hoạch ngân sách và thời gian Ước lượng tất cả các công việc cần thiết cho NC từ lúc bắt đầu đến kết thúc, Các công việc có thể là: lược khảo tài liệu, thuê chuyên gia, thiết bị, thu thập, kiểm tra, xử lý số liệu, viết báo cáo, Lập thời gian biểu cho các công việc, có thể dùng sơ đồ, Ước tính chi phí cho hoạt động NC của mình, Thời gian...

  ppt18 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 12/03/2022 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế - Chương 1: Giới thiệu về Phương pháp nghiên cứu kinh tế - Phạm Lê ThôngBài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế - Chương 1: Giới thiệu về Phương pháp nghiên cứu kinh tế - Phạm Lê Thông

  Tiêu chuẩn của một nghiên cứu tốt (tt) Đáp ứng được những tiêu chuẩn của phương pháp nghiên cứu khoa học Các phân tích phù hợp với những nhu cầu của người ra quyết định  Các kết quả nghiên cứu được trình bày một cách rõ ràng, không mơ hồ, lập lờ  Các kết luận có cơ sở vững chắc, được minh chứng  Những kinh nghiệm của nhà nghiên cứu được phả...

  ppt16 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 12/03/2022 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Nonfarm employment and household income among ethnic minorities in VietnamNonfarm employment and household income among ethnic minorities in Vietnam

  Previous empirical information about nonfarm employment and its effects on household welfare in Vietnam’s ethnic minority areas has been limited. This study has attempted to discover the determinants of participation in nonfarm activities and the impact of nonfarm employment on household income among ethnic minorities in Northwest Mountains, Vi...

  pdf14 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 12/03/2022 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nhập môn chính sách công - Bài 4: Kinh tế học và phân tích chính sách công - Nguyễn Xuân ThànhBài giảng Nhập môn chính sách công - Bài 4: Kinh tế học và phân tích chính sách công - Nguyễn Xuân Thành

  Nguyên nhân của thất bại nhà nước • Phân tích, vận động và thực thi chính sách công – Thiếu năng lực phân tích nên lựa chọn chính sách sai – Thiếu năng lực lãnh đạo nên không vận động được sự ủng hộ, tham gia và nguồn lực để – Thiếu năng lực quản trị nên không thực thi được chính sách • Nhóm lợi ích – Động cơ chính trị vụ lợi: nguồn lực được...

  pdf15 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 12/03/2022 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0