• Bài giảng Sinh học đại cương A2 - Chương 2: Sự sinh sản của thực vật có hoaBài giảng Sinh học đại cương A2 - Chương 2: Sự sinh sản của thực vật có hoa

  I. SINH SẢN VÔ TÍNH 1. SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT? Từ một phần của cây mẹ → cây con → SSVT hay SINH SẢN DINH DƯỠNG 2. SINH SẢN VÔ TÍNH TRONG TỰ NHIÊN - SSVT từ rễ, thân, lá - SSVT từ phôi sinh dưỡng - SSVT từ cầu hành 3. ỨNG DỤNG SSVT Ở TV TRONG NÔNG NGHIỆP - Giâm cành - Chiết cành Ghép cành - Cấy mô

  ppt39 trang | Chia sẻ: Tiểu Khải Minh | Ngày: 16/02/2024 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Sinh học đại cương A2 - Chương 1: Tổ chức cơ thể TVBCBài giảng Sinh học đại cương A2 - Chương 1: Tổ chức cơ thể TVBC

  I. MÔ THỰC VẬT 1. MÔ THỰC VẬT LÀ GÌ? Gồm những tế bào giống nhau về cấu trúc, chức năng, đồng thời chúng liên kết với nhau 2. PHÂN LOẠI MÔ THỰC VẬT - Dựa vào tính chất và mức độ tổ chức: + Mô đơn giản + Mô phức tạp - Dựa vào cấu trúc, chức năng, vị trí và nguồn gốc: + Mô phân sinh + Mô chuyên hóa II. CƠ QUAN DINH DƯỠNG CỦA THỰC VẬT III...

  ppt65 trang | Chia sẻ: Tiểu Khải Minh | Ngày: 16/02/2024 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng HormonesBài giảng Hormones

  - Hormones là hợp chất sinh học được tổng hợp và phân tiết từ tuyến nội tiết trong cơ thể động vật. - Di chuyễn trong máu dưới dạng phức hợp với protein của huyết thanh - Thể hiện tác động sinh học ở mô bào

  ppt55 trang | Chia sẻ: Tiểu Khải Minh | Ngày: 16/02/2024 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phân tích thực phẩm - Chương 7: Phân tích LipidBài giảng Phân tích thực phẩm - Chương 7: Phân tích Lipid

  NỘI DUNG CHÍNH: - Nhu cầu của lipid đến cuộc sống - Các phép thử định lượng lipid - Các chỉ tiêu trong dầu mỡ - Các phương pháp xác định dầu mỡ

  ppt31 trang | Chia sẻ: Tiểu Khải Minh | Ngày: 16/02/2024 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phân tích thực phẩm - Chương 5: Phân tích protein trong thực phẩmBài giảng Phân tích thực phẩm - Chương 5: Phân tích protein trong thực phẩm

  * Vai trò của protein cho cơ thể * Phân tích định lượng protein - Nhóm các phương pháp xác định Protein thô - Nhóm các phương pháp xác định protein hòa tan - Nhóm các phương pháp xác định phi Protein

  ppt40 trang | Chia sẻ: Tiểu Khải Minh | Ngày: 16/02/2024 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phân tích thực phẩm - Chương 3: Xử lý mẫu trong phân tích thực phẩmBài giảng Phân tích thực phẩm - Chương 3: Xử lý mẫu trong phân tích thực phẩm

  XỬ LÝ MẪU LÀ GÌ - Xử lý mẫu là quá trình phân huỷ, hòa tan chuyển các cấu tử chất cần xác định về trạng thái phù hợp với quá trình phân tích. - Xử lý mẫu có thể là những phản ứng phá vở cấu trúc, những quá trình tách chiết (trích ly), những quá trình hòa tan . Mục đích cuối cùng là có thể định danh, định lượng chất cần phân tích ở dạng nguyên thể b...

  ppt89 trang | Chia sẻ: Tiểu Khải Minh | Ngày: 16/02/2024 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phân tích thực phẩm - Chương 2: Phương pháp lấy mẫu thực phẩmBài giảng Phân tích thực phẩm - Chương 2: Phương pháp lấy mẫu thực phẩm

  GIỚI THIỆU CHUNG - Lấy mẫu đóng một vai trò rất quang trọng trong đánh giá chất lượng lô sản phẩm vì mẫu phải phản ánh chính xác mọi đặt điểm chất lượng và phải đặc trưng cho thành phần trung bình của lô sản phẩm - Tùy thuộc vào đặc tính riêng biệt của lô sản phẩm mà có những quy định cho việc lấy mẫu khác nhau. Không thể đưa ra những quy tắc cụ ...

  ppt22 trang | Chia sẻ: Tiểu Khải Minh | Ngày: 16/02/2024 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Các chất có nguồn gốc thứ cấpBài giảng Các chất có nguồn gốc thứ cấp

  * Vai trò hợp chất thứ cấp - Là hợp chất trung gian dùng làm nguyên liệu để tổng hợp các hợp chất khác. - Một số chất quy định tính đặc thù của loài thực vật . - Nhiều chất được xữ dụng rộng rải trong lĩnh vực: y dược ,thực phẩm.

  ppt84 trang | Chia sẻ: Tiểu Khải Minh | Ngày: 16/02/2024 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Vi sinh đại cương - Chương 4: Sự chuyển hóa các chất trong thiên nhiên nhờ vi sinh vậtBài giảng Vi sinh đại cương - Chương 4: Sự chuyển hóa các chất trong thiên nhiên nhờ vi sinh vật

  Nguồn gốc vi sinh vật trong không khí - VSV từ đất, nước, hoạt động của con người, động vật, thực vật được phát tán khắp mọi nơi nhờ gió, bụi. - VSV có bào tử có khả năng tồn tại lâu trong kk (vi sinh vật gây bệnh: vk gây bệnh đường hô hấp, vk gây bệnh rỉ sắt ở thực vật ) - Phân bố vsv trong kk phụ thuộc 3 yếu tố: Khí hậu trong năm, vùng địa lý ...

  ppt48 trang | Chia sẻ: Tiểu Khải Minh | Ngày: 16/02/2024 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Vi sinh đại cương - Chương 3: Các quá trình sinh lý của vi sinh vậtBài giảng Vi sinh đại cương - Chương 3: Các quá trình sinh lý của vi sinh vật

  Các kiểu biến dưỡng ở vi sinh vật rất đa dạng phụ thuộc vào: nguồn carbon và nguồn năng lượng - Các loài sử dụng nguồn năng lượng ánh sáng là quang dưỡng - phototrophs. - Các loài thu nhận năng lượng từ các chất hóa học trong môi trường là hóa dưỡng - chemotrophs. - Các sinh vật chỉ cần CO2 như là nguồn carbon là tự dưỡng - autotrophs. - Các sinh v...

  ppt61 trang | Chia sẻ: Tiểu Khải Minh | Ngày: 16/02/2024 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0