• Hoàn thiện quy trình phát triển và thương mại hóa công nghệ mớiHoàn thiện quy trình phát triển và thương mại hóa công nghệ mới

  Trong bài viết này miêu tả hoàn thiện quy trình phát triển và thương mại hóa công nghệ mới. Đối với nhà quản lý, quy trình này thể hiện việc nhà quản lý tự đánh giá những vấn đề cần thiết về phát triển và thương mại hóa công nghệ mới. Để phát triển thành công dù chỉ một công nghệ mới, việc cân bằng giữa các yếu tố thiếu ổn định của công nghệ và...

  pdf10 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Policies to promote import of technologies into developing countries: Experiences from Asian countriesPolicies to promote import of technologies into developing countries: Experiences from Asian countries

  The new stands and changes of policies for import of technologies show some remarkable points. First, there exist always certain conflicts between sides in process of technology transfer. The favors for one side would cause bad impacts to interests of other sides. The impacts caused to interests of sides would restrain activities of technology ...

  pdf15 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 15/03/2022 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Study of proposals for additional solutions to mechanisms and policies for high tech applied agriculture in direction of commercial goods in VietnamStudy of proposals for additional solutions to mechanisms and policies for high tech applied agriculture in direction of commercial goods in Vietnam

  Conclusions The objectives of development of the models of high tech based agriculture are to promote centralized and large scaled agriculture to produce high added values of agricultural goods where enterprises play the leading roles in business links with farmers, but not to turn farmers with small scaled production to workers or shareholder...

  pdf13 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 15/03/2022 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Các biện pháp vô hiệu hóa trong ràng buộc bộ ba bất khả thi tại Việt Nam - Đánh giá và những khuyến nghị chính sáchCác biện pháp vô hiệu hóa trong ràng buộc bộ ba bất khả thi tại Việt Nam - Đánh giá và những khuyến nghị chính sách

  (Bản scan) Còn trong dài hạn, để tránh những hạn chế của các biện pháp vô hiệu hóa, cần lựa chọn một mổ | hình chính sách hợp lý hơn. Với định hướng chính sách lạm phát mục tiêu đã được NHNN công bố, thì | duy trì ổn định tỷ giá thường là xung đột với nguyên tắc lạm phát mục tiêu, đặc biệt trong bối cảnh các | luồng vốn nước ngoài luân chuyển li...

  pdf7 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 15/03/2022 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0

 • Chuỗi giá trị lúa gạo đồng bằng sông Cửu Long: Chính sách nông nghiệp và thương mại hiệu quảChuỗi giá trị lúa gạo đồng bằng sông Cửu Long: Chính sách nông nghiệp và thương mại hiệu quả

  (Bản scan) (18) Nhà nước cần hỗ trợ chương trình xây dựng thương hiệu quốc gia “gạo Việt Nam” để tăng sức mạnh cho các thương hiệu gạo của doanh nghiệp và của các địa phương (chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể...). Nhà nước cần có chiến lược và hỗ trợ lồng ghép tiếp thị nông sản đặc sản, chất lượng và sinh thái với phát triển du lịch, đặc biệt là d...

  pdf13 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 15/03/2022 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0

 • Chuyển dịch lợi thế so sánh trong cơ cấu xuất khẩu của Việt NamChuyển dịch lợi thế so sánh trong cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam

  (Bản scan) Nghiên cứu chuyển dịch cơ cấu lợi thế s0 sánh hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trong giai đoạn 2001-2013 rút ra được một số kết luận sau: (1) xu hướng lợi thế 80 sánh tăng dần đối với nhóm hàng chế tác; (2) xu hướng giảm dần lợi thế so sánh đối với nhóm hàng thuộc các lĩnh vực nông, lâm, thủy sản và nhóm hàng truyền thống sử dụng nhiều l...

  pdf9 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 15/03/2022 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0

 • Kinh nghiệm tham gia vào chuỗi giá trị điện tử toàn cầu của Trung Quốc và hàm ý chính sách cho Việt NamKinh nghiệm tham gia vào chuỗi giá trị điện tử toàn cầu của Trung Quốc và hàm ý chính sách cho Việt Nam

  (Bản scan) Trước mắt, các doanh nghiệp trong nước cần tích cực tham gia vào những công đoạn đơn giản của CGT điện tử toàn cầu để tích lũy vốn, trải nghiệm và cọ sát với cạnh tranh toàn cầu để trưởng thành và phát triển. Về lâu dài, các doanh nghiệp cần nghiên cứu và chủ động tham gia các CGT điện tử toàn cầu có hình thức quản trị mạng lưới tinh vi...

  pdf9 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 15/03/2022 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0

 • Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ khi Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự doCơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ khi Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do

  (Bản scan) Sáu là, về phía các cơ quan quản lý nhà nước: cần triển khai các chính sách, chương trình hỗ trợ, giúp DNVVN vượt qua khó khăn, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững. DNVVN cần tận dụng tối đa sự hỗ trợ của cơ quan quản lý thông qua các chương trình, như Chương trình hỗ trợ tài chính, tín dụng, chương trìn...

  pdf6 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 15/03/2022 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Thực hiện các cam kết tự do hóa thương mại: Kết quả và những vấn đề đặt ra đối với Việt NamThực hiện các cam kết tự do hóa thương mại: Kết quả và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam

  (Bản scan) Đối với các thị trường mà Việt Nam luôn có thâm hụt thương mại cao, có nhiều yếu tố bất | lợi cần có những nghiên cứu riêng biệt. Trên cơ sở đó, đưa ra những chính sách đặc thù vừa bảo đảm phù hợp với thông lệ quốc tế, vừa giảm thiếu những tác động tiêu cực từ hoạt động | giao thương giữa Việt Nam và các đối tác này, | từng bước giảm sự...

  pdf7 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 15/03/2022 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Cơ cấu thương mại của Việt Nam: Những thách thức mang tính dài hạnCơ cấu thương mại của Việt Nam: Những thách thức mang tính dài hạn

  (Bản scan) Hạn chế nhập khẩu các mặt hàng xa xỉ | Trong thời gian qua, cùng với việc cải thiện mức sống của người dân, nhu cầu đối với các mặt hàng nhập khẩu xa xỉ gia tăng nhanh chóng, đặc biệt | trong tầng lớp có thu nhập cao. Mặc dù chỉ chiếm tỷ | trọng nhỏ trong tổng nhập khẩu nhưng lượng nhập | khẩu gia tăng các mặt hàng này trong những năm ...

  pdf11 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 15/03/2022 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0