• The kist in South Korea and the issues on the establishment of the V-kist in VietnamThe kist in South Korea and the issues on the establishment of the V-kist in Vietnam

  - Examining specific methods when building KIST to select appropriate forms and steps; - From the lessons of building the KIST as a model for bridging between scientific research and technological development for production in order to promote industrialization in the market economy condition, at the current period, the establishment of V-KIST...

  pdf11 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hội nhập toàn cầuTư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hội nhập toàn cầu

  Trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0, với một số tên gọi khác tùy theo từng lĩnh vực, diễn ra trên thế giới, nhiệm vụ HNQT của KH&CN Việt Nam đang đứng trước nhiều thời cơ và thách thức mới. Cộng đồng khởi nghiệp ĐMST Việt Nam, tuy còn ở giai đoạn ban đầu, nhưng với năng lực tiềm ẩn cần đảm nhiệm vị trí động lực cho quá trình HNQT của KH&CN Việt Nam. ...

  pdf16 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Modality to promote the introduction of new technology into production, businessesModality to promote the introduction of new technology into production, businesses

  Conclusion Introduction of new technologies into production, businesses has always been the concern of scientists, managers, entrepreneurs and science enthusiasts. In Vietnam, finding paths for technology to be applied in life is becoming an issue of social interest. This article described methods to promote actively the rapid introduction of ...

  pdf11 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Phương thức xúc tiến đưa công nghệ mới vào sản xuất kinh doanhPhương thức xúc tiến đưa công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh

  Đưa công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh luôn được các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà doanh nghiệp và những ai đam mê khoa học trăn trở. Ở Việt Nam, việc tìm lối đi cho công nghệ vào cuộc sống đang trở thành vấn đề được xã hội rất quan tâm. Bài viết này đã miêu tả phương thức xúc tiến một cách chủ động để đưa nhanh công nghệ mới vào sản xuất k...

  pdf10 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Technological innovations in agri-sylviculture product processing sector by small-medium enterprises in red river delta region: Actual status and solutionsTechnological innovations in agri-sylviculture product processing sector by small-medium enterprises in red river delta region: Actual status and solutions

  Fourth, Communication and propagation activities: State agencies should make efforts focused on enhancement of awareness and communication activities with enterprises, particularly leading bodies of enterprises, on benefits from activities of technological innovation for the community and for their enterprises themselves. This objective can be ...

  pdf14 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam: Thực trạng và giải pháp phát triểnDoanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam: Thực trạng và giải pháp phát triển

  Thứ năm, tăng cường thực hiện việc tuyên truyền các cơ chế, chính sách về doanh nghiệp KH&CN, sở hữu trí tuệ bằng nhiều hình thức và biện pháp, như thông qua các hội nghị tập huấn của các cơ quan quản lý nhà nước về KH&CN, thông qua sách báo, các phương tiện truyền thông, kiểm tra giám sát chặt chẽ và xử phạt nghiêm minh các trường hợp vi phạm ...

  pdf15 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 15/03/2022 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Hoạt động có được công nghệ của doanh nghiệp: So sánh giữa tự tạo bên trong với tiếp nhận bên ngoàiHoạt động có được công nghệ của doanh nghiệp: So sánh giữa tự tạo bên trong với tiếp nhận bên ngoài

  Để duy trì, phát triển khả năng cạnh tranh của mình, mỗi doanh nghiệp có những chiến lược khác nhau trong việc có được công nghệ hoặc tự tạo ngay tại doanh nghiệp hoặc tiếp nhận từ bên ngoài. Mỗi phương thức có được công nghệ đều có những điểm mạnh và điểm yếu nhất định. Tuy nhiên, doanh nghiệp quyết định lựa chọn một trong hai hoặc cả hai phươ...

  pdf13 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 15/03/2022 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Some approaches in policy studySome approaches in policy study

  The policy study including tasks to analyze and assess impacts from policies plays the important role to contribute not only to the effective implementation of policies but, more importantly, to the process of comments and improvement of policies to make them fit the objectives of sustainable development and harmonize the willing of leaders and...

  pdf12 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 15/03/2022 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • For higher productivity of enterprises through application of advanced management systems and toolsFor higher productivity of enterprises through application of advanced management systems and tools

  - Enhancing and diversifying the dissemination of information of Program 712 and related activities to enhance productivity and quality over the whole country; - Holding on the application of pilot projects of tasks during the coming years of the Program with more enterprises to be involved and selected for different sectors and scales to comp...

  pdf18 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 15/03/2022 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Nâng cao năng suất của doanh nghiệp thông qua áp dụng các mô hình, hệ thống quản lý và công cụ cải tiếnNâng cao năng suất của doanh nghiệp thông qua áp dụng các mô hình, hệ thống quản lý và công cụ cải tiến

  - Tăng cường và đa dạng các hình thức tuyên truyền, quảng bá về Chương trình 712 và hoạt động nâng cao năng suất chất lượng trên toàn quốc; - Tiếp tục áp dụng thí điểm các mô hình thử nghiệm của nhiệm vụ trong những năm tiếp theo của Chương trình với số lượng doanh nghiệp thí điểm nhiều hơn, lựa chọn các doanh nghiệp tiêu biểu đại diện cho từng...

  pdf20 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 15/03/2022 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0