• Áp dụng thử một số phương pháp xác định đóng góp của khoa học và công nghệ đối với tăng trưởng kinh tế ở Việt NamÁp dụng thử một số phương pháp xác định đóng góp của khoa học và công nghệ đối với tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

  Do đó, mô hình tăng trưởng tân cổ điển phải đưa ra giả thiết vì các lý do lý thuyết rằng vốn con người và vốn kiến thức là các nhân tố quan trọng trong phát triển kinh tế. Việc xem xét vốn con người và vốn kiến thức để làm cho khớp giữa lý thuyết và thực nghiệm trong kinh tế lượng khi và chỉ khi phần vốn con người và vốn kiến thức trong thu nhậ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Nguồn nhân lực khoa học và công nghệ cho tăng trưởng kinh tế: Nghiên cứu trường hợp của Hàn QuốcNguồn nhân lực khoa học và công nghệ cho tăng trưởng kinh tế: Nghiên cứu trường hợp của Hàn Quốc

  Thứ nhất, nguồn nhân lực phù hợp cho các hoạt động về R&D của các viện nghiên cứu và ngành công nghiệp được cung cấp kịp thời và được lập kế hoạch kỹ lưỡng đã trở thành động lực cho việc tiếp thu, đồng hóa và áp dụng các công nghệ nhập khẩu để sản xuất ra sản phẩm mới, cung cấp nền tảng để có thể phát triển ở giai đoạn cất cánh. Đặc biệt, việc ...

  pdf16 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Phương hướng hợp tác công nghệ quốc tế nhằm phát triển kinh tế - Trọng tâm là mô hình cải tiến khoa học công nghệ của Hàn QuốcPhương hướng hợp tác công nghệ quốc tế nhằm phát triển kinh tế - Trọng tâm là mô hình cải tiến khoa học công nghệ của Hàn Quốc

  Để nâng cao năng lực cạnh tranh về công nghệ thì yêu cầu đặt ra là phải hợp tác công nghệ một cách tích cực giữa các quốc gia. Theo lập trường của Hàn Quốc, cần phải có phương án thực hiện hợp tác công nghệ với nước đang phát triển theo phương thức viện trợ phù hợp với tình hình của nước tiếp nhận dựa vào 4 giai đoạn của quá trình phát triển ki...

  pdf20 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • International cooperation of science and technology for developing economy: Lessons from Korean footprintInternational cooperation of science and technology for developing economy: Lessons from Korean footprint

  Vietnam, which is in the same situation as a developing country, should also follow economic growth policies based on science and technology development. Since adopting a market economy in 1986, Vietnam has continuously maintained a high rate of economic growth. Vietnam has a high export share in light industries such as textiles, apparel and f...

  pdf18 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Hoàn thiện quy trình phát triển và thương mại hóa công nghệ mớiHoàn thiện quy trình phát triển và thương mại hóa công nghệ mới

  Trong bài viết này miêu tả hoàn thiện quy trình phát triển và thương mại hóa công nghệ mới. Đối với nhà quản lý, quy trình này thể hiện việc nhà quản lý tự đánh giá những vấn đề cần thiết về phát triển và thương mại hóa công nghệ mới. Để phát triển thành công dù chỉ một công nghệ mới, việc cân bằng giữa các yếu tố thiếu ổn định của công nghệ và...

  pdf10 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • The kist in South Korea and the issues on the establishment of the V-kist in VietnamThe kist in South Korea and the issues on the establishment of the V-kist in Vietnam

  - Examining specific methods when building KIST to select appropriate forms and steps; - From the lessons of building the KIST as a model for bridging between scientific research and technological development for production in order to promote industrialization in the market economy condition, at the current period, the establishment of V-KIST...

  pdf11 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hội nhập toàn cầuTư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hội nhập toàn cầu

  Trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0, với một số tên gọi khác tùy theo từng lĩnh vực, diễn ra trên thế giới, nhiệm vụ HNQT của KH&CN Việt Nam đang đứng trước nhiều thời cơ và thách thức mới. Cộng đồng khởi nghiệp ĐMST Việt Nam, tuy còn ở giai đoạn ban đầu, nhưng với năng lực tiềm ẩn cần đảm nhiệm vị trí động lực cho quá trình HNQT của KH&CN Việt Nam. ...

  pdf16 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Tax incentives for research - Development activities by vietnamese enterprisesTax incentives for research - Development activities by vietnamese enterprises

  - Reviewing tax-related legal regulations for R&D activities (in a broader sense: S&T activities), removing limitations, shortages and inconsistencies which exist in current legal documents, on basis of specific natures of S&T activities and international trends as noted above. - Conducting studies for pilot policies to encourage investments by...

  pdf15 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Ưu đãi thuế đối với hoạt động nghiên cứu và triển khai của doanh nghiệp Việt NamƯu đãi thuế đối với hoạt động nghiên cứu và triển khai của doanh nghiệp Việt Nam

  Từ những hạn chế và bất cập vừa nêu, để có thể khuyến khích hoạt động NC&TK của doanh nghiệp Việt Nam thông qua công cụ thuế, cần: - Rà soát các quy định trong các văn bản luật pháp về thuế đối với hoạt động NC&TK (rộng hơn là hoạt động KH&CN), khắc phục những điểm bất cập cũng như sự không thống nhất trong các văn bản trên cơ sở đặc thù của h...

  pdf14 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Modality to promote the introduction of new technology into production, businessesModality to promote the introduction of new technology into production, businesses

  Conclusion Introduction of new technologies into production, businesses has always been the concern of scientists, managers, entrepreneurs and science enthusiasts. In Vietnam, finding paths for technology to be applied in life is becoming an issue of social interest. This article described methods to promote actively the rapid introduction of ...

  pdf11 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0