• Đánh giá hành vi khách hàng trong lựa chọn sản phẩm du lịch tại Thái NguyênĐánh giá hành vi khách hàng trong lựa chọn sản phẩm du lịch tại Thái Nguyên

  Tiến tới nâng cao chất lƣợng dịch vụ du lịch đòi hỏi các doanh nghiệp cùng phải hợp tác đầu tƣ phát triển cơ sở hạ tầng dƣới sự chủ trì và định hƣớng của các cơ quan quản lý du lịch và có quy chế khai thác riêng đối với những doanh nghiệp này. Các sản phẩm du lịch Thái Nguyên đƣợc du khách lựa chọn đã đáp ứng ít nhiều các điều kiện tiêu chu...

  pdf6 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Đổi mới phương thức chi trả lương hưu tại bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc CạnĐổi mới phương thức chi trả lương hưu tại bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Cạn

  Sau 15 năm thành lập và đi vào hoạt động. Hoạt động BHXH nói chung, quản lý chi BHXH bắt buộc nói riêng ở tỉnh Bắc Cạn đã đạt đƣợc những kết quả nhất định, đóng góp một phần vào việc thực hiện tốt chính sách BHXH đối với ngƣời lao động, đồng thời công tác thu cũng là một khâu trọng yếu của hoạt động BHXH. Với đƣờng lối đúng đắn của Đảng, Nh...

  pdf6 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú ThọThực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

  Thanh Ba luôn coi việc nâng cao hiệu quả thực thi chính sách BHXH, BHYT cho người dân trên địa bàn là một chủ trương quan trọng, nó không chỉ đảm bảo đời sống cho người dân mà còn góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Trong thời gian qua, tuy gặp nhiều khó khăn trong việc thực thi chính sách BHXH, BHYT...

  pdf8 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Tạo động lực cho người lao động nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân lực tại Công ty diesel Sông CôngTạo động lực cho người lao động nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân lực tại Công ty diesel Sông Công

  Trong xu thế phát triển hiện nay, nhân lực ngày càng khẳng định là nguồn lực quan trọng nhất của mỗi doanh nghiệp. Tuy nhiên quản trị nhân lực trong các doanh nghiệp còn tồn tại nhiều bất cập, ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong đó phải kể đến hoạt động tạo động lực cho lao động chưa được các cấp lãnh...

  pdf6 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 10/03/2022 | Lượt xem: 68 | Lượt tải: 0

 • Các yếu tố tác động đến thái độ của người tiêu dùng đối với quảng cáo qua smartphone tại thành phố Hồ Chí MinhCác yếu tố tác động đến thái độ của người tiêu dùng đối với quảng cáo qua smartphone tại thành phố Hồ Chí Minh

  Nghiên cứu đánh giá mức độ tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ của người tiêu dùng đối với quảng cáo qua điện thoại thông minh (smartphone) tại Thành phố Hồ Chí Minh, bằng việc khảo sát 290 khách hàng. Phương pháp phân tích Cronbach’s Alpha, phân tích EFA cùng với phân tích hồi quy bội được sử dụng với phương tiện SPSS. Kết quả cho...

  pdf8 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 10/03/2022 | Lượt xem: 60 | Lượt tải: 0

 • Trách nhiệm xã hội và chính sách cổ tức của công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh: Phân tích bằng mô hình hồi quy ngƣỡngTrách nhiệm xã hội và chính sách cổ tức của công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh: Phân tích bằng mô hình hồi quy ngƣỡng

  Mục đích của bài viết này xem xét mối quan hệ của trách nhiệm xã hội (CSR) với chính sách cổ tức của công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HOSE) trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2016 và tìm ngưỡng tối ưu của biến CSR. Nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy ngưỡng làm phương pháp phân tích và cơ sở lý thuyết dự...

  pdf8 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 10/03/2022 | Lượt xem: 62 | Lượt tải: 0

 • Tác động của khác biệt thể chế đến kết quả xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam: Vai trò của kinh nghiệm quốc tếTác động của khác biệt thể chế đến kết quả xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam: Vai trò của kinh nghiệm quốc tế

  Lý thuyết thể chế và các nghiên cứu trước thường giả định rằng, khác biệt thể chế càng lớn có tác động nghịch biến đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp tại thị trường nước ngoài (bao gồm cường độ xuất khẩu). Mở rộng giả định này, nghiên cứu này giả thuyết rằng, kinh nghiệm quốc tế của doanh nghiệp có thể có ảnh hưởng “điều tiết” (moderati...

  pdf12 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 10/03/2022 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Chất lượng dịch vụ, sự thỏa mãn, và lòng trung thành của khách hàng siêu thị tại hành phố Hồ Chí MinhChất lượng dịch vụ, sự thỏa mãn, và lòng trung thành của khách hàng siêu thị tại hành phố Hồ Chí Minh

  Nghiên cứu này xem xét mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ siêu thị, sự thỏa mãn và lòng trung thành của người tiêu dùng đối với siêu thị. Các mối quan hệ này được kiểm định với 318 khách hàng tại siêu thị ở TPHCM. Kết quả nghiên cứu cho thấy chất lượng dịch vụ là yếu tố quan trọng làm thỏa mãn khách hàng cũng như làm tăng lòng trung thành của ...

  pdf14 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 10/03/2022 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0

 • Tín dụng ở nông thôn Việt NamTín dụng ở nông thôn Việt Nam

  Bên cạnh các tổ chức tín dụng chính thức, các hình thức tín dụng bán chính thức, tín dụng phi chính thức (với các mô hình như vừa vay nợ vừa tiết kiệm, vừa cho vay vừa đầu tư, nhóm tiết kiệm cho vay vòng quanh) có vai trò quan trọng trong cung cấp vốn tại nông thôn Việt Nam. Việc tăng mức độ tiếp cận tín dụng chính thức thông qua cải tiến thủ tụ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 10/03/2022 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0

 • Sự hiểu biết của người dân nông thôn ven đô hiện nay về chính sách bảo hiểm y tếSự hiểu biết của người dân nông thôn ven đô hiện nay về chính sách bảo hiểm y tế

  Dựa vào kết quả khảo sát thực tế, bài viết đi sâu tìm hiểu và phân tích thực tế về nhận thức và kiến thức của người dân nông thôn ven đô hiện nay ở các khía cạnh: Sự hiểu biết về các loại bảo hiểm xã hội (BHXH), kiến thức về bảo hiểm y tế (BHYT), mức độ hiểu biết về các vấn đề liên quan đến chính sách BHYT, kênh tiếp nhận thông tin về an sinh x...

  pdf7 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 10/03/2022 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0