• Tác động của các công ty đa quốc gia (TNCc) đối với nước nhận đầu tư là nước đang phát triểnTác động của các công ty đa quốc gia (TNCc) đối với nước nhận đầu tư là nước đang phát triển

  Tăng việc làm: TNCs làm tăng số lượng việc làm tại nước chủ nhà một cách trực tiếp khi nó thành lập một công ty con nước ngoài mới hoặc mở rộng các công ty con đang hoạt động. TNCs làm tăng số việc làm một cách gián tiếp thông qua việc tạo thêm việc làm tại các nhà cung cấp và các nhà phân phối.  Giảm việc làm: TNCs làm giảm việc làm trực ti...

  pdf14 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 07/10/2014 | Lượt xem: 4336 | Lượt tải: 1

 • Tác động của FDI đối với nước đầu tưTác động của FDI đối với nước đầu tư

  Tác động tích cực -Bành trướng sức mạnh kinh tế và nâng cao uy tín trên thị trường -Sử dụng lợi thế nơi tiếp nhập vốn để giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tăng tỷ suất lợi nhuận. -Tìm kiếm nguồn cung cấp nguyên, nhiên liệu ổn định. -Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm -Đổi mới cơ cấu sản phẩm, kéo dài tuổi thọ công nghệ Tác độn...

  pdf9 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 07/10/2014 | Lượt xem: 3809 | Lượt tải: 3

 • Quản lý nhà nước trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ caoQuản lý nhà nước trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao

  25%ápdụngchocácdoanhnghiệphoạtđộngtrong khu chếxuấtvàkhucôngnghiệptrừcácdoanhnghiệpđượcáp dụngthuế suấtưuđãi. +Thuếsuất10%trong thời hạn15năm,miễnthuế4năm, giảm50%sốthuế phảinộptrong 9nămtiếp theo ápdụng đốivớidoanhnghiệpthành lập mớitừ dựánđầutư thuộc cáclĩnhvựcsau: -Sảnxuấtphầnmềm - Côngnghệcaotheo quyđịnhcủaphápluật, nghiêncứu khoahọcvà...

  pdf8 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 07/10/2014 | Lượt xem: 2185 | Lượt tải: 2

 • Quản lý nhà nước trong giai đoạn triển khai, thực hiện dự án đầu tưQuản lý nhà nước trong giai đoạn triển khai, thực hiện dự án đầu tư

  Theo quy định của Việt Nam, trong trường hợp muốn áp dụng chế độ kế toán thống kê khác phải được sự chấp thuận của Bộ tài chính. Được phép mua bảo hiểm tại một công ty bảo hiểm được phép hoạt động tại VN

  pdf23 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 07/10/2014 | Lượt xem: 2093 | Lượt tải: 0

 • Hỗ trợ phát triển chính thức ODAHỗ trợ phát triển chính thức ODA

  ĐẶCĐIỂM3: Tínhưuđãi(Grant element) chiếm trên 25%giátrị củakhỏanvốnvay. Tínhưuđãilà tổnghợpcủacácyếutố:lãisuấtmềm,thờihạntrảnợ dàivàthờigianânhạnvàcĩphầnkhơnghịanlại. Tỷlệưuđãi=Mứcưuđãi/Mệnhgiá*100%>=25% Mứcưuđãi(grants)=Mệnhgiávay–PVKhỏanthanh tóan Grant element=[MG-PV MG*(1+lãi vay) n]/MG =1 –[(1+LÃI VAY) n ]/(1+r) n =(0,1-lãi vay) n...

  pdf12 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 07/10/2014 | Lượt xem: 2491 | Lượt tải: 0

 • Hình thành, thẩm định, cấp giấy phép đầu tưHình thành, thẩm định, cấp giấy phép đầu tư

  Hồsơthẩmtracấpphép  a)VănbảnđềnghịcấpGiấychứngnhậnđầutư;  b)Vănbảnxácnhậntưcáchpháplýcủanhàđầutư;  c)Báocáonănglực tài chínhcủanhàđầutư;  d)Giảitrìnhkinhtế-kỹthuật  đ)Đốivớinhàđầutư nướcngoài,hồsơ còn baogồmhợp đồngliên doanhhoặchợpđồngBCC,Điềulệ doanhnghiệp (nếucó).  Đốivớitrường hợpdựánđầutưgắnvớiviệcthành lập tổ chứckinhtế, ngoàih...

  pdf13 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 07/10/2014 | Lượt xem: 2145 | Lượt tải: 1

 • Đầu tư trực tiếp nước ngoàiĐầu tư trực tiếp nước ngoài

  FDI (nói chung) Chiều dọc (Vertical) Chiều ngang(Horizontal) Phòng vệ (defensive) Mở rộng (expansionary) M&A chiều dọc (Vertical) Chiều ngang(Horizontal) Hỗn hợp (Conglomerate)

  pdf12 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 07/10/2014 | Lượt xem: 2802 | Lượt tải: 2

 • Đầu tư chứng khoán nước ngoàiĐầu tư chứng khoán nước ngoài

  Đây là nguồn vốn đầu tư của tư nhân. • Nhà đầu tư nước ngoài không trực tiếp tham gia điều hành họat động doanh nghiệp. • Số lượng cổ phần của các công ty nước ngoài được mua bị khống chế ở một mức độ nhất định tùy theo từng nước để không có cổ phần chi phối doanh nghiệp. • Phạm vi đầu tư giới hạn • Chủ đầu tư nước ngoài thu lợi nhuận qu...

  pdf6 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 07/10/2014 | Lượt xem: 2553 | Lượt tải: 1

 • Quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt NamQuản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

  Mô hình Harrod-Domar(1930s) cho rằng tiết kiệm cung cấp vốn cho đầu tư Tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào: - Mức tiết kiệm và tỷ lệ tiết kiệm - Hiệu suất đầu tư hay Tỷ lệ vốn-sản lượng của nền kinh tế

  pdf11 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 07/10/2014 | Lượt xem: 2223 | Lượt tải: 0

 • Học thuyết MacDougall – KempHọc thuyết MacDougall – Kemp

  Xây dựng bởi Stephen Hymer (1976) được Kindleber, Caves kế thừa. FDI chỉ xảy ra khi doanh nghiệp của nước đi đầu tư có lợi thế hơn doanh nghiệp nước tiếp nhận (nghĩa là có lợi thế độc quyền) Là nhu cầu tự nhiên kéo dài chu kỳ vận động của doanh nghiệp nhằm tối đa hóa lợi nhuận Một số nhà kinh tế học sau này phát triển quan niệm củ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 07/10/2014 | Lượt xem: 3499 | Lượt tải: 1