• Các nhân tố ảnh hưởng tới quyết định mua bảo hiểm nhân thọ Manulife trên địa bàn tỉnh Khánh HòaCác nhân tố ảnh hưởng tới quyết định mua bảo hiểm nhân thọ Manulife trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

  Đây là đề tài nghiên cứu thừa kế của các nghiên cứu trước nhưng có sự điều chỉnh một số thang đo cho phù hợp với địa bàn tỉnh Khánh Hòa và thực tế thị trường hiện nay. Tuy kết quả nghiên cứu chưa đạt được hiệu quả cao nhưng đây có thể là nguồn thông tin giúp các công ty BHNT tham khảo, nhất là Công ty Manulife để dễ dàng hơn trong việc nghiê...

  pdf7 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 387 | Lượt tải: 0

 • Các nhân tổ ảnh hưởng đến quyết định mua bảo hiểm nhân thọ của Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt NamCác nhân tổ ảnh hưởng đến quyết định mua bảo hiểm nhân thọ của Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam

  Do nghiên cứu được thực hiện trong thời gian ngắn và nguồn lực hạn chế nên còn tồn tại một số hạn chế như sau: Thứ nhất, qui mô mẫu chỉ mới đạt được giới hạn dưới, tức qui mô mẫu chỉ vừa đủ để phân tích hồi quy. Để đạt được tính khái quát cao, qui mô mẫu cần mở rộng và thực hiện với số mẫu bằng mười lần các tham số ước lượng. Thứ hai, hạn c...

  pdf8 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 362 | Lượt tải: 0

 • Đổi mới phương thức chi trả lương hưu tại bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc CạnĐổi mới phương thức chi trả lương hưu tại bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Cạn

  Sau 15 năm thành lập và đi vào hoạt động. Hoạt động BHXH nói chung, quản lý chi BHXH bắt buộc nói riêng ở tỉnh Bắc Cạn đã đạt đƣợc những kết quả nhất định, đóng góp một phần vào việc thực hiện tốt chính sách BHXH đối với ngƣời lao động, đồng thời công tác thu cũng là một khâu trọng yếu của hoạt động BHXH. Với đƣờng lối đúng đắn của Đảng, Nh...

  pdf6 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 212 | Lượt tải: 0

 • Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú ThọThực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

  Thanh Ba luôn coi việc nâng cao hiệu quả thực thi chính sách BHXH, BHYT cho người dân trên địa bàn là một chủ trương quan trọng, nó không chỉ đảm bảo đời sống cho người dân mà còn góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Trong thời gian qua, tuy gặp nhiều khó khăn trong việc thực thi chính sách BHXH, BHYT...

  pdf8 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 265 | Lượt tải: 0

 • Sự hiểu biết của người dân nông thôn ven đô hiện nay về chính sách bảo hiểm y tếSự hiểu biết của người dân nông thôn ven đô hiện nay về chính sách bảo hiểm y tế

  Dựa vào kết quả khảo sát thực tế, bài viết đi sâu tìm hiểu và phân tích thực tế về nhận thức và kiến thức của người dân nông thôn ven đô hiện nay ở các khía cạnh: Sự hiểu biết về các loại bảo hiểm xã hội (BHXH), kiến thức về bảo hiểm y tế (BHYT), mức độ hiểu biết về các vấn đề liên quan đến chính sách BHYT, kênh tiếp nhận thông tin về an sinh x...

  pdf7 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 10/03/2022 | Lượt xem: 282 | Lượt tải: 0

 • Bảo hiểm y tế cho người nghèo ở Việt NamBảo hiểm y tế cho người nghèo ở Việt Nam

  Thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế (BHYT) cho người nghèo là một trong những chủ trương, chính sách thể hiện tính nhân văn của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Trên cơ sở nghiên cứu những kết quả đạt được, bài viết phân tích một số vấn đề đặt ra trong việc thực hiện BHYT cho người nghèo ở Việt Nam trong thời gian qua. Những vấn đề đặt ra đòi hỏi Đảng...

  pdf7 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 10/03/2022 | Lượt xem: 281 | Lượt tải: 0

 • Bảo hiểm xã hội - Vận tải và giao nhận trong ngoại thươngBảo hiểm xã hội - Vận tải và giao nhận trong ngoại thương

  2.1. Ưu điểm - Là một phương thức vận tải an toàn nhất do: + thời gian vận chuyển nhanh nên sác suất xảy ra rủi ro là thấp nhất + tuyến đường bay thẳng trên không trung, ít phụ thuộc vào địa hình và các yếu tố địa lý + đối tượng chuyên chở chủ yếu là người và hàng quý hiếm, có giá trị cao - Đòi hỏi sử dụng công nghệ cao Cung cấp dịch vụ có...

  ppt72 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 813 | Lượt tải: 0

 • Bảo hiểm xã hội - Chương 1: Khái quát chung về vận tải và IncotermsBảo hiểm xã hội - Chương 1: Khái quát chung về vận tải và Incoterms

  Cấp hạng của tàu (class of ship) -Cờ tàu (flag): Cờ th-ờng (conventional flag) Cờ ph-ơng tiện (flag of convinience) Cờ ph-ơng tiện phổ biến trong TMQT vỡ: + lý do chính trị + lý do kinh tế

  pdf21 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 743 | Lượt tải: 0

 • Bảo hiểm xã hội - Chương 3: Các phương thức thanh toán quốc tế thông dụngBảo hiểm xã hội - Chương 3: Các phương thức thanh toán quốc tế thông dụng

  Phân loại Vận đơn Faculty Finance and Banking Tuesday, October 16, 2012  Căn cứ vào tình trạng bốc xếp hàng hoá:  Shipped on Board B/L: minh chứng hàng đã bốc lên tàu để chở (trong thanh toán bằng L/C nếu không có quy định gì khác NH chỉ chấp nhận thanh toán bộ chứng từ có vận đơn đã bốc hàng lên tàu)  Received for Shipment B/L: vận đơn n...

  pdf15 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 734 | Lượt tải: 0

 • Bảo hiểm xã hội - Chế độ hưu tríBảo hiểm xã hội - Chế độ hưu trí

  Người lao động đóng BHXH trước 1/1/2016 lương đóng BHXH được điều chỉnh theo mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng chế độ hưu trí. • NLĐ bắt đầu tham gia BHXH từ 1/1/2016 trở đi lương đóng BHXH được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ theo quy định của CP

  pdf31 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 875 | Lượt tải: 0