• Những lợi thế và khó khăn, thách thức trong phát triển kinh tế miền Tây Nghệ AnNhững lợi thế và khó khăn, thách thức trong phát triển kinh tế miền Tây Nghệ An

  Phát triển kinh tế miền Tây Nghệ An trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa quốc gia, hội nhập kinh tế quốc tế thuận lợi không ít nhưng khó khăn, thách thức cũng rất nhiều. Giải pháp nào để miền Tây phát huy được tối đa lợi thế, tăng tốc để bắt kịp với trình độ phát triển chung, đóng góp ngày càng quan trọng hơn đối với kinh tế tỉnh Nghệ ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 26/03/2022 | Lượt xem: 151 | Lượt tải: 0

 • Bảo vệ môi trường trong phát triển kinh tế trang trại ở tỉnh Nghệ AnBảo vệ môi trường trong phát triển kinh tế trang trại ở tỉnh Nghệ An

  Phát triển kinh tế trang trại là tất yếu trong quá trình phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá. Tuy nhiên, quá trình phát triển kinh tế trang trại ở tỉnh Nghệ An vẫn mang tính tự phát, chưa có quy hoạch một cách lâu dài, dẫn đến vấn đề bảo vệ môi trường chưa được chú trọng. Vì vậy, để phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vữ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 25/03/2022 | Lượt xem: 133 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế nông nghiệp - Chương 5: Quản lý nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp - Nguyễn Hà HưngBài giảng Kinh tế nông nghiệp - Chương 5: Quản lý nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp - Nguyễn Hà Hưng

  BỘ MÁY QLNN VỀ KT TRONG NÔNG NGHIỆP Phương hướng Sắp xếp lại theo tinh thần QLNN vĩ mô Xác định đúng vị trí, chức năng của các bộ phận Đổi mới bộ máy QLNN về KT trong nông nghiệp VN Gọn nhẹ, hiệu lực ql cao

  pdf20 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 25/03/2022 | Lượt xem: 161 | Lượt tải: 2

 • Phát triển kinh tế hộ gia đình ở nông thôn tỉnh Nghệ AnPhát triển kinh tế hộ gia đình ở nông thôn tỉnh Nghệ An

  Trong giai đoạn vừa qua, kinh tế hộ gia đình trong nông thôn Nghệ An đã có bước phát triển đáng kể. Cơ cấu ngành nghề của hộ nông thôn đã có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, thu nhập của các hộ cũng tăng lên. Tuy nhiên, để phát triển bền vững, kinh tế hộ ở nông thôn Nghệ An đang gặp nhiều khó khăn do quy mô đất đai hạn hẹp, thiếu vốn đầu tư,...

  pdf8 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 25/03/2022 | Lượt xem: 119 | Lượt tải: 0

 • Phát triển kinh tế và mở rộng không gian đô thị của thành phố Vinh, giai đoạn 2000-2009Phát triển kinh tế và mở rộng không gian đô thị của thành phố Vinh, giai đoạn 2000-2009

  Trong giai đoạn 2000 - 2009, phát triển đô thị là một trong những chủ trương phù hợp tạo nên động lực tăng trưởng và sức lan tỏa trong phát triển với các khu vực lân cận, góp phần thúc đẩy tăng trưởng với tốc độ cao. Với vai trò trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh Nghệ An, trung tâm kinh tế, văn hóa của vùng Bắc Trung Bộ, thành ph...

  pdf5 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 25/03/2022 | Lượt xem: 114 | Lượt tải: 0

 • Đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trên đất khu công nghiệp nghệ anĐánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trên đất khu công nghiệp nghệ an

  Tóm lại, qua 6 năm hoạt động (2005 - 2010) các KCN Nghệ An đã bước đầu khẳng định được vai trò của mình trong phát triển ngành công nghiệp nói riêng, nền kinh tế của tỉnh nói chung. Mặc dù tỉ lệ lấp đầy KCN chưa cao, số lượng dự án đi vào hoạt động sản xuất chưa nhiều, một số doanh nghiệp hoạt động chưa thực sự hiệu quả nên năng suất lao động t...

  pdf13 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 25/03/2022 | Lượt xem: 146 | Lượt tải: 0

 • Giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế trang trại ở vùng ven thành phố Yên Bái - Tỉnh Yên BáiGiải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế trang trại ở vùng ven thành phố Yên Bái - Tỉnh Yên Bái

  - Đảm bảo an ninh trong khu vực, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, chống các tiêu cực của cơ chế thị trường cản trở kinh tế trang trại phát triển, Địa phương cần làm tốt công tác an ninh trật tự trong khu vực của mình, xử lý thật nghiêm các trường hợp phá hoại sản xuất như trộm cắp tài sản, kiến nghị, xử lý giải quyết các trường hợp ảnh hưởng đến quy...

  pdf10 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 25/03/2022 | Lượt xem: 96 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế nông nghiệp - Chương 5: Kinh tế sử dụng các yếu tố nguồn lực trong nông nghiệp - Nguyễn Hà HưngBài giảng Kinh tế nông nghiệp - Chương 5: Kinh tế sử dụng các yếu tố nguồn lực trong nông nghiệp - Nguyễn Hà Hưng

  Những biện pháp chủ yếu  Xây dựng và thực hiện theo chương trình các tiến bộ KHCN nông nghiệp  Tăng cường năng lực KHCN của ngành nông nghiệp  Lựa chọn hình thức chuyển giao tiến bộ KHCN phù hợp cho các hộ gia đình, trang trại  Thường xuyên có những nghiên cứu tổng kết các điển hình tiên tiến ở VN, tổ chức nhân rộng  Thực hiện có hiệu...

  pdf79 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 25/03/2022 | Lượt xem: 121 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Kinh tế nông nghiệp - Chương 4: Hệ thống kinh tế nông nghiệp Việt NamBài giảng Kinh tế nông nghiệp - Chương 4: Hệ thống kinh tế nông nghiệp Việt Nam

  5. Liên doanh, liên kết trong nông nghiệp 3 II. Các loại hình TC KDNN chủ yếu  Nghiên cứu XD mô hình hợp đồng giữa các thành viên liên kết  Để đảm bảo kế hoạch kinh doanh chung  Và tôn trọng tính pháp nhân, lợi ích của các thành viên  Liên kết được diễn ra theo 2 hướng  Theo lãnh thổ chuyên môn hoá  Theo ngành hàng  Tổng kết các mô...

  pdf32 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 25/03/2022 | Lượt xem: 130 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Kinh tế nông nghiệp - Chương 1: Nhập môn kinh tế nông nghiệpBài giảng Kinh tế nông nghiệp - Chương 1: Nhập môn kinh tế nông nghiệp

  Giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững ở Việt Nam (GS.TS. Đỗ Kim Chung & PGS.TS. Kim Thị Dung, TCCS, 2015)  (4) Chủ động ứng phó với BĐKH • Nâng cao năng lực ứng phó rủi ro • Cải thiện hệ thống dự báo, cảnh báo gắn với dịch vụ nông nghiệp • Thay đổi canh tác, giống phù hợp BĐKH • Thúc đẩy thị trường bảo hiểm nông nghiệp

  pdf40 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 25/03/2022 | Lượt xem: 125 | Lượt tải: 1