• Áp dụng thử một số phương pháp xác định đóng góp của khoa học và công nghệ đối với tăng trưởng kinh tế ở Việt NamÁp dụng thử một số phương pháp xác định đóng góp của khoa học và công nghệ đối với tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

  Do đó, mô hình tăng trưởng tân cổ điển phải đưa ra giả thiết vì các lý do lý thuyết rằng vốn con người và vốn kiến thức là các nhân tố quan trọng trong phát triển kinh tế. Việc xem xét vốn con người và vốn kiến thức để làm cho khớp giữa lý thuyết và thực nghiệm trong kinh tế lượng khi và chỉ khi phần vốn con người và vốn kiến thức trong thu nhậ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Nguồn nhân lực khoa học và công nghệ cho tăng trưởng kinh tế: Nghiên cứu trường hợp của Hàn QuốcNguồn nhân lực khoa học và công nghệ cho tăng trưởng kinh tế: Nghiên cứu trường hợp của Hàn Quốc

  Thứ nhất, nguồn nhân lực phù hợp cho các hoạt động về R&D của các viện nghiên cứu và ngành công nghiệp được cung cấp kịp thời và được lập kế hoạch kỹ lưỡng đã trở thành động lực cho việc tiếp thu, đồng hóa và áp dụng các công nghệ nhập khẩu để sản xuất ra sản phẩm mới, cung cấp nền tảng để có thể phát triển ở giai đoạn cất cánh. Đặc biệt, việc ...

  pdf16 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Phương hướng hợp tác công nghệ quốc tế nhằm phát triển kinh tế - Trọng tâm là mô hình cải tiến khoa học công nghệ của Hàn QuốcPhương hướng hợp tác công nghệ quốc tế nhằm phát triển kinh tế - Trọng tâm là mô hình cải tiến khoa học công nghệ của Hàn Quốc

  Để nâng cao năng lực cạnh tranh về công nghệ thì yêu cầu đặt ra là phải hợp tác công nghệ một cách tích cực giữa các quốc gia. Theo lập trường của Hàn Quốc, cần phải có phương án thực hiện hợp tác công nghệ với nước đang phát triển theo phương thức viện trợ phù hợp với tình hình của nước tiếp nhận dựa vào 4 giai đoạn của quá trình phát triển ki...

  pdf20 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • International cooperation of science and technology for developing economy: Lessons from Korean footprintInternational cooperation of science and technology for developing economy: Lessons from Korean footprint

  Vietnam, which is in the same situation as a developing country, should also follow economic growth policies based on science and technology development. Since adopting a market economy in 1986, Vietnam has continuously maintained a high rate of economic growth. Vietnam has a high export share in light industries such as textiles, apparel and f...

  pdf18 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Vai trò của hệ sinh thái khởi nghiệp: Nghiên cứu so sánh giữa Hàn Quốc và Phần LanVai trò của hệ sinh thái khởi nghiệp: Nghiên cứu so sánh giữa Hàn Quốc và Phần Lan

  Tại Hàn Quốc, YIC nên nắm rõ vai trò của hệ sinh thái trong phát triển và sự sống còn của các doanh nghiệp khởi nghiệp trong giai đoạn đầu phát triển doanh nghiệp. Họ cũng nên tìm ra các giải pháp để đạt được kết quả hiệu quả hơn so với mối quan hệ yếu ớt với các đối tác khác nhau trong hệ sinh thái như hiện nay. Ngoài ra, Chính phủ Hàn Quốc nê...

  pdf29 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • The role of ecosystems for start-ups: A comparative study between Korea and FinlandThe role of ecosystems for start-ups: A comparative study between Korea and Finland

  In Korea, YICs should understand the role of ecosystems in the growth and survival of start-ups in the early-stage of firm development. They should also find solutions for obtaining effective and efficient outcomes through weak ties with various partners within the ecosystem. In addition, the Korean government should promote the globalization of st...

  pdf26 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Nhận thức về vai trò của khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hộiNhận thức về vai trò của khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội

  Gần đây, trong Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011 - 2020 (Theo Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ), “đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của KH&CN” được xác định là một trong sáu giải pháp lớn cần thực hiện để phát triển KH&CN của đất nước. Luật KH&CN năm 2013 (Luật số 29/2013/QH13) đ...

  pdf11 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 15/03/2022 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Awareness of science and technology roles towards socio-economic developmentAwareness of science and technology roles towards socio-economic development

  Recently, the Strategies for S&T Development, 2011-2020 periods (promulgated with the Prime Minister’s Decision No. 418/QD-TTg dated 11th April 2012) indicated: “The promotion of propaganda to enhance the social awareness towards the S&T roles is defined as one of the six important solutions for the country’s S&T development. Law on S&T (encod...

  pdf10 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 15/03/2022 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Thúc đẩy phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam từ góc nhìn chính sách kinh tếThúc đẩy phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam từ góc nhìn chính sách kinh tế

  6. Kết luận Trước hết phải khẳng định phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam là tạo điều kiện để tri thức, KH&CN đóng góp ngày càng nhiều cho tăng trưởng và phát triển kinh tế-xã hội. Trong giai đoạn hiện nay, thúc đẩy phát triển kinh tế tri thức là cần thiết để góp phần chuyển đổi mô hình tăng trưởng, chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu; chuẩ...

  pdf17 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 15/03/2022 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Greater efforts for development of knowledge economy in Vietnam under optics of economic policiesGreater efforts for development of knowledge economy in Vietnam under optics of economic policies

  First of all, it is necessary to state that the development of knowledge economy in Vietnam is to facilitate the bigger contributions of knowledge and S&T to socio-economic growth and development. At the actual stage of development, the promotion of development of knowledge economy is very necessary to make contributions to the shift of growth ...

  pdf18 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 15/03/2022 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0