• Bài giảng Quản trị sản xuất - Chương 2: Dự báo nhu cầu sản phẩm - Đại học Thương mạiBài giảng Quản trị sản xuất - Chương 2: Dự báo nhu cầu sản phẩm - Đại học Thương mại

   Tín hiệu theo dõi càng nhỏ càng tốt  Dự báo tin cậy khi tín hiệu theo dõi nằm trong khoảng ±3 đến ± 8, thông dụng nhất là ±4  Tín hiệu theo dõi dương cho biết nhu cầu thực tế(Dt) lớn hơn dự 56 báo(Ft) và ngược lại

  pdf39 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 421 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán rời rạc - Chương 1: Cơ sở logic - Nguyễn Anh ThiBài giảng Toán rời rạc - Chương 1: Cơ sở logic - Nguyễn Anh Thi

  Quy nạp mạnh Phương pháp Khi chứng minh một khẳng định nào đó đúng với mọi số nguyên dương m bằng phương pháp quy nạp mạnh, ta sẽ chứng minh theo các bước sau: • Chứng minh khẳng định đúng cho trường hợp m nhận các giá trị nhỏ nhất, (thường là 0, 1, 2 . . . ). • Giả sử khẳng định đúng với mọi số nguyên m nhỏ hơn hay bằng n. Ta chứng minh kh...

  pdf64 trang | Chia sẻ: HoaNT3298 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 408 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Lịch sử các học thuyết Kinh tế - Nguyễn Thị HuyềnBài giảng môn Lịch sử các học thuyết Kinh tế - Nguyễn Thị Huyền

  - Tác động của lạm phát Lạm phát tác động đến nền kinh tế bằng cách phân phối lại thu nhập và của cải, và bằng cách làm giảm tính hiệu quả kinh tế. Tác động đến phân phối lại thu nhập và của cải xảy ra thông qua ảnh hưởng của nó đối với giá trị thực tế trên của cải của mọi người.Lạm phát không dự đoán được thường phân phối lại của cải từ những...

  pdf116 trang | Chia sẻ: HoaNT3298 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 672 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản trị sản xuất - Chương 1: Tổng quan về quản trị sản xuất - Đại học Thương mạiBài giảng Quản trị sản xuất - Chương 1: Tổng quan về quản trị sản xuất - Đại học Thương mại

  Dự báo nhu cầu sản phẩm Thiết kế sản phẩm, lựa chọn quá trình và hoạch định công suất sản xuất Xác định địa điểm của doanh nghiệp Bố trí mặt bằng sản xuất Hoạch định nhu cầu và tổ chức mua nguyên vật liệu Lập lịch trình sản xuất Quản trị dự trữ Quản lý chất lượng trong sản xuất

  pdf18 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 521 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Quản trị nhóm làm việc - Chương 5: Đánh giá nhóm làm việcBài giảng Quản trị nhóm làm việc - Chương 5: Đánh giá nhóm làm việc

   Tổ chức doanh nghiệp có thể thực hiện cơ chế thưởng phạt cho nhóm và các thành viên trong nhóm.  Mang lại một ý nghĩa lớn lao về mặt tâm lý đối với các thành viên nhóm  Động lực để họ tiếp tục tiến lên phía trước hoặc đã được khích lệ kịp thời với những phần thưởng tương ứng.

  pdf19 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 491 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản trị nhóm làm việc - Chương 4: Lãnh đạo trong nhóm làm việcBài giảng Quản trị nhóm làm việc - Chương 4: Lãnh đạo trong nhóm làm việc

   Xung đột nếu lôi kéo mọi người tham gia vào giải quyết vấn đề và đưa tới giải pháp cho vấn đề thì mang tính tích cực  Cơ hội để từng thành viên nhìn nhận lại bản thân và nhóm đánh giá lại cơ chế hoạt động của nhóm

  pdf27 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 531 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản trị nhóm làm việc - Chương 3: Giao tiếp trong nhóm làm việcBài giảng Quản trị nhóm làm việc - Chương 3: Giao tiếp trong nhóm làm việc

   Tiếng ồn  Khoảng về mặt địa lý  Sử dụng các từ thuật ngữ hoặc chuyên môn, tiếng lóng, ít người hiểu  Hạn chế về khả năng sử dụng ngoại ngữ  Các rào cản tâm lý, văn hóa  Không có các phương tiện thông tin liên lạc cần thiết  Kinh nghiệm, cách hiểu vấn đề, khả năng ghi nhớ của mỗi người là khác nhau

  pdf18 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 421 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản trị nhóm làm việc - Chương 2: Xây dựng nhóm làm việcBài giảng Quản trị nhóm làm việc - Chương 2: Xây dựng nhóm làm việc

  3. LẬP KẾ HOẠCH VÀ LỊCH TRÌNH CÔNG VIỆC  Làm rõ mục tiêu, nhiệm vụ của nhóm  Lên kế hoạch và tiến độ thực hiện công việc 4. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ  Phân công dựa trên khả năng thực hiện công việc tốt nhất  Nhiệm vụ phù hợp như thế nào với mục tiêu cao nhất của nhóm  Phải kèm theo cả quyền hạn và nguồn lực cần thiết

  pdf22 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 469 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Marketing Quốc tế - Tuần 15: Thực hiện chương trình Marketing Quốc tếBài giảng Marketing Quốc tế - Tuần 15: Thực hiện chương trình Marketing Quốc tế

  Đo lường kết quả hoạt động marketing 1. Sản phẩm Doanh số khúc thị trường Sản phẩm mới Doanh số Vs tiềm năng Thị phần Lợi nhuận gộp Khiếm khuyết Chi tiêu bảo hành ROI Phần trăm tổng lợi nhuận 2. Giá Phản ứng trước sự thay đổi giá của đối thủ Đối giá Vs sản lượng bán Cấu trúc giảm giá Chiến lược đấu giá Cấu trúc lợi nhuận Lợi nhuận...

  pptx20 trang | Chia sẻ: HoaNT3298 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 325 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản trị nhóm làm việc - Chương 1: Khái luận về nhóm làm việc và quản trị nhóm làm việcBài giảng Quản trị nhóm làm việc - Chương 1: Khái luận về nhóm làm việc và quản trị nhóm làm việc

   Luôn gương mẫu  Cởi mở và chân thành  Khả năng tập trung cao  Luôn bình tĩnh và lắng nghe nhiều nguồn ý kiến  Rõ ràng và thực tế  Biết chia sẻ thành công và thất bại

  pdf26 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 394 | Lượt tải: 0