• Study of appropriate technology transfer modes for socio-economic development purposes in red river delta region - Study case for agricultural sectorStudy of appropriate technology transfer modes for socio-economic development purposes in red river delta region - Study case for agricultural sector

  In order to develop technology transfer activities in agriculture sector and to make them sustainable, it is necessary to promote socialization of transfer activities and to encourage the active and initiative involvement of producers. The transfer of S&T advances is not only the concern and work of MOST units but the roles and integrated coord...

  pdf12 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 15/03/2022 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Khoảng cách về mối quan hệ khoa học và công nghệ và kinh tế giữa các nước phát triển và các nước đang phát triểnKhoảng cách về mối quan hệ khoa học và công nghệ và kinh tế giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển

  Đi sâu tìm hiểu các nguyên nhân sẽ hé mở giải pháp vượt qua trở ngại. Với các trình bày nêu trên, cách biệt giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển về quan hệ gắn kết KH&CN và kinh tế vốn bắt nguồn từ những nguyên nhân khá cơ bản, sâu sắc và từ nhiều phía. Tương ứng, để vượt qua những gì thường được coi như là định mệnh, các nước đ...

  pdf17 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 15/03/2022 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Một số kinh nghiệm về chính sách tiền lương đối với nhà khoa học ở Trung QuốcMột số kinh nghiệm về chính sách tiền lương đối với nhà khoa học ở Trung Quốc

  Đối với các nhà khoa học còn lại, trong lộ trình cải cách chính sách tiền lương, Nhà nước nên đổi mới theo hướng đảm bảo 60-70% thu nhập của nhà khoa học là từ tiền lương cơ bản, 30-40% còn lại là từ thù lao theo lợi ích công việc không thuộc nhiệm vụ thường xuyên của nhà khoa học (như các đề tài, dự án hay các hợp đồng nghiên cứu với bên ngoài...

  pdf10 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 15/03/2022 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Một số vấn đề về cơ chế tài chính với hoạt động khoa học và công nghệ ở Việt NamMột số vấn đề về cơ chế tài chính với hoạt động khoa học và công nghệ ở Việt Nam

  Trong những năm qua, với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, nền KH&CN của Việt Nam đã nhận được những khoản đầu tư ngày càng lớn. Các thành tựu về KH&CN cũng như quy mô, phạm vi ứng dụng các thành tựu này, vì thế, cũng ngày càng gia tăng. Mặc dù vậy, so với các nước trên thế giới cũng như trong khu vực, trình độ KH&CN của Việt Nam vẫn còn ở mức...

  pdf13 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 15/03/2022 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Hệ thống tiêu chí đánh giá hoạt động của các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp công nghệ caoHệ thống tiêu chí đánh giá hoạt động của các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao

  Mục tiêu của bài viết này nhằm xây dựng khung phân tích (cách tiếp cận) có cơ sở khoa học và thực tiễn, trên cơ sở đó đề xuất hệ thống tiêu chí đánh giá hoạt động của các cơ sở ươm tạo DNCNC. Với thực trạng các cơ sở ươm tạo DNCNC ở Việt Nam hiện nay (số lượng còn ít và mới đi vào hoạt động), bài viết tập trung đề xuất một hệ thống tiêu chí ch...

  pdf12 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 15/03/2022 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Giải pháp xử lý nợ công Việt Nam hiện nayGiải pháp xử lý nợ công Việt Nam hiện nay

  (v) Một số kiến nghị khác - Tiếp tục hoàn thiện cơ chế phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam để các công cụ nợ Chính phủ được giao dịch mua bán thuận lợi, tạo kênh vay vốn chủ yếu với chi phí thấp,nhất làvốn vay trung và dài hạn cho đầu tư phát triển. - Có cơ chế đẩy mạnh việc xã hội hóa các công trình mà các thành phần kinh tế khác có thể t...

  docx6 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 15/03/2022 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0

 • Research universities: Some basic specific featuresResearch universities: Some basic specific features

  5. Conclusion In summary, the Research University is a model of universities in the contemporary society which many nations and universities are willing to develop. However, at certain extend of development, strong sources and a clear national institutional environment are required to follow this model. On basis of available resources includin...

  pdf13 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 15/03/2022 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Vốn đầu tư mạo hiểm - Từ góc nhìn của lý thuyết đại diệnVốn đầu tư mạo hiểm - Từ góc nhìn của lý thuyết đại diện

  Các nhận định trên cũng hoàn toàn phù hợp với mô hình thoái vốn đầu tư. Nếu bất cân xứng thông tin vẫn tiếp tục xảy ra ở giai đoạn rút vốn, các nhà đầu tư “ngoài cuộc” sẽ không đủ thông tin để đánh giá giá trị tài sản của doanh nghiệp khởi nghiệp, và những nhà đầu tư “trong cuộc” sẽ thuận lợi hơn để mua lại và thế chỗ vị trí của các nhà đầu tư ...

  pdf20 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 15/03/2022 | Lượt xem: 29 | Lượt tải: 0

 • Bước đầu đánh giá tác động của khoa học và công nghệ đối với phát triển kinh tế vùng đồng bằng sông HồngBước đầu đánh giá tác động của khoa học và công nghệ đối với phát triển kinh tế vùng đồng bằng sông Hồng

  Từ số liệu cũng như biểu diễn các chỉ số chất lượng lao động, năng lực công nghệ và phát triển kinh tế qua đồ thị và đặc biệt tính toán các phương trình hồi quy và hệ số tương quan ta có thể kết luận như sau: Kết quả trên cho thấy cả hai nhân tố chất lượng lao động và năng lực công nghệ đều tác động đáng kể đến phát triển kinh tế. Xét trong các...

  pdf8 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 15/03/2022 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Mạng lưới An toàn vệ sinh viên trong cơ sở sản xuất - Đoàn Như TùngBài giảng Mạng lưới An toàn vệ sinh viên trong cơ sở sản xuất - Đoàn Như Tùng

  Bước 5: Đánh giá rủi ro và sự cần thiết cập nhật lại đánh giá rủi ro của bạn. Rất ít nơi làm việc luôn vẫn tồn tại như cũ, vì sớm hay muộn bạn sẽ mang về những thiết bị, những chất hoặc thay đổi qui trình, cách thức làm việc, nên có thể dẫn đến những mối nguy hiểm mới. Do vậy bạn cần phải cập nhật đánh giá lại thương xuyên để đảm bảo các m...

  pdf78 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 15/03/2022 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0