• Understanding students’ learning experiences through mining user-generated contents on social mediaUnderstanding students’ learning experiences through mining user-generated contents on social media

  Our work is the first step toward revealing insights from informal social data in order to improve quality of education. The limitation of this work will also lead to many possible direction for future work. For examples, we did find a small number of posts refering to good things at schools. However, in this work, we only chose to focus on ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 42 | Lượt tải: 0

 • An assestment model for cyber security of Vietnamese organizationAn assestment model for cyber security of Vietnamese organization

  CSAF based on ITI-GAF is very promising and has been developed to meet those requirements. One hand, it inherits all the good features of the enterprise architecture approach. On the other hand, it has been simplified to match the infrastructure and capacity in the developing countries. The assessment model and the web assessment service des...

  pdf7 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 43 | Lượt tải: 0

 • Big data system for health care recordsBig data system for health care records

  Acknowledgements The writers of this article would like to send sincere thanks to National Scientific Study Program, which aims at stable development in the Northwest, for its sponsor to this scientific subject “Applying and Promoting System of Integrated Softwares and Connecting Biomedical Devices with Communications Network to Support Hea...

  pdf11 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 46 | Lượt tải: 0

 • Bộ tài liệu Đăng ký hỗ trợ kỹ thuật của các hệ thống thông tinBộ tài liệu Đăng ký hỗ trợ kỹ thuật của các hệ thống thông tin

  5.2 Mô tả Khách hàng có nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật xin vui lòng thực hiện theo quy trình sau: Bước 1: Lập và gửi yêu cầu Tải biểu mẫu số 05/IID-KT (Phiếu đăng ký hỗ trợ kỹ thuật), điền đầy đủ thông tin và gửi đến Trung tâm IID theo một trong hai hình thức: Bắt đầu - Gửi đến Phòng Kinh doanh (tầng 1 – Tòa nhà 02 Quang Trung) Người liên hệ: chị N...

  pdf22 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 46 | Lượt tải: 0

 • Khả năng và định hướng về sự phát triển internet kết nối vạn vật (Internet of things - IoT) trên thế giớiKhả năng và định hướng về sự phát triển internet kết nối vạn vật (Internet of things - IoT) trên thế giới

  Trong các thách thức nhằm khai thác tiềm năng của IoT, thách thức về thiếu nguồn nhân lực có chất lượng là thách thức chính của Việt Nam. I4.0 nói chung và IoT nói riêng đặt ra nhu cầu cao về lao động có khả năng thích nghi và sáng tạo công nghệ, cần “tài năng” nhiều hơn là “kỹ năng”. Mặc dù, đang có nguồn nhân lực trẻ dồi dào, song chất lượng ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 14/03/2022 | Lượt xem: 91 | Lượt tải: 0

 • Đặc điểm cấu trúc dữ liệu của cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ và yêu cầu đối với phần mềm quản trịĐặc điểm cấu trúc dữ liệu của cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ và yêu cầu đối với phần mềm quản trị

  Với một hệ thống thông tin KH&CN to lớn và hiện đại cả về cấu trúc và đối tượng bao quát như CSDL quốc gia về KH&CN, có rất nhiều yêu cầu đặt ra đối với phần mềm quản trị CSDL. Yêu cầu giải quyết những vấn đề nảy sinh từ đặc điểm cấu trúc dữ liệu của CSDL chỉ là một phần rất nhỏ bên cạnh các yêu cầu khác đối với phần mềm, như: yêu cầu về năn...

  pdf5 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 94 | Lượt tải: 1

 • Hướng tiếp cận không toàn văn cho bài toán phân lớp tự động bản tin tiếng ViệtHướng tiếp cận không toàn văn cho bài toán phân lớp tự động bản tin tiếng Việt

  Trong bài báo này chúng tôi trình bày một hướng tiếp cận phân lớp các bản tin tiếng Việt mà không dựa trên nội dung toàn văn của bản tin đó. Chúng tôi đề xuất sử dụng một trong hai thông tin: 1- tóm tắt; 2- từ khóa đại diện, trong đó tóm tắt và từ khóa đại diện được tạo tự động từ nội dung của văn bản, để phân lớp văn bản. Chúng tôi sử dụng t...

  pdf6 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 151 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C, C++ - Chương III: Vài kiến thức nâng cao về C, C++Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C, C++ - Chương III: Vài kiến thức nâng cao về C, C++

  3.1 Mảng • Là một dãy hữu hạn các phần tử liên tiếp có cùng kiểu và tên • Có thể là 1 hay nhiều chiều, C không giới hạn số chiều của mảng • Khai báo theo syntax sau : DataType ArrayName [size]; Or DataType ArrayName [Size1][Size2].[Sizen];

  pdf40 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 241 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Trí tuệ Nhân tạo - ĐH KTCN TP.HCMBài giảng Trí tuệ Nhân tạo - ĐH KTCN TP.HCM

  5. Đối sánh 5.1. Khái niệm Định nghĩa 3.1 Đối sánh là quá trình so sánh hai hoặc nhiều cấu trúc để phát hiện ra chúng là giống hay khác nhau. Các trường hợp 1. Đơn giản nhất là so sánh bằng nhau Chẳng hạn kết quả đối sánh hai xâu acdebfba và acdebeba là khác nhau sau khi so sánh từng ký tự một 2. Phức tạp hơn là trường hợp phải biến đổi tr...

  pdf240 trang | Chia sẻ: hoant3298 | Ngày: 27/11/2020 | Lượt xem: 586 | Lượt tải: 4

 • Bài giảng Toán rời rạc - Chương 6: Đại số Boole - ĐH KHTN TP.HCMBài giảng Toán rời rạc - Chương 6: Đại số Boole - ĐH KHTN TP.HCM

  Thuật toán Karnaugh Bước 1. Vẽ biểu đồ kar(f) Bước 2 Xác định tất cả các tế bào lớn của kar(f) và các công thức đơn thức tương ứng với từng tế bào lớn. Bước 3. Tìm trong kar(f) những ô chỉ nằm trong duy nhất một tế bào lớn và chọn tế bào này để phủ karf). Bước 4. Xác định các phủ tối tiểu gồm các tế bào lớn. • Nếu các tế bào lớn chọn được ở ...

  pdf45 trang | Chia sẻ: hoant3298 | Ngày: 27/11/2020 | Lượt xem: 517 | Lượt tải: 0