• Đánh giá sự hài lòng về chất lượng dịch vụ của sinh viên Khoa Tế toán và Quản trị kinh doanh tại Học viện Nông nghiệp Việt NamĐánh giá sự hài lòng về chất lượng dịch vụ của sinh viên Khoa Tế toán và Quản trị kinh doanh tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam

  Số lượng các tổ chức giáo dục và các trường đại học ở Việt Nam hiện nay đang tăng lên buộc các trường đại học nói chung và Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA) nói riêng phải cố gắng để thu hút sinh viên bằng cách cung cấp cho họ các dịch vụ tốt nhất, mang lại cho họ sự hài lòng cao nhất có thể. Bài viết nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên trong k...

  pdf11 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 47 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Vai trò của nhà nước đối với hệ thống tài chínhTài chính doanh nghiệp - Vai trò của nhà nước đối với hệ thống tài chính

  Thay đổi chính sách kinh tế theo hướng tự do Quay lưng lại với quan điểm của Keynes Chính phủ bãi bỏ dần các quy định đối với hệ thống tài chính Chính sách tiền tệ chống lạm phát, đưa lãi suất thực lên cao

  ppt33 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 07/04/2020 | Lượt xem: 596 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Ôn tậpTài chính doanh nghiệp - Ôn tập

  Giao bằng đường biển (hình thức chủ yếu): Chủ hàng hay người xuất khẩu thường phải làm những việc sau: - Lập bảng kê hàng chuyên chở gồm các nội dung chủ yếu như: consignee, mark, B/L number, description of cargoes, number of packages, gross weight, name port of destination,. Trên cơ sở đó khi lưu cước hãng tàu lập S/O (shipping order) và sơ đồ...

  pdf12 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 07/04/2020 | Lượt xem: 459 | Lượt tải: 0

 • Tài chính quốc tế - Chương 16: Chiến lược và dự báo tài chính doanh nghiệpTài chính quốc tế - Chương 16: Chiến lược và dự báo tài chính doanh nghiệp

  Thơng thu?ng một doanh nghiệp phát triển qua 4 giai đoạn: giai đoạn khởi sự, giai đoạn tăng trưởng, giai đoạn sung mãn và cuối cùng là giai đoạn suy thoái. Không có một chiến lược tài chính nào chung cho các doanh nghiệp mà các giám đốc tài chính phải biết xây dựng chiến lược tài chính thích hợp cho từng giai đoạn phát triển cho doanh nghiệ...

  pdf34 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 07/04/2020 | Lượt xem: 521 | Lượt tải: 0

 • Tài chính quốc tế - Chương 15: Giải pháp phòng ngừa rủi roTài chính quốc tế - Chương 15: Giải pháp phòng ngừa rủi ro

  Ứng dụng lý thuyết định giá các quyền chọn Các quyền chọn gặp và ứng dụng trọng thực tế rất nhiếu và thường rất phức tạp. Các doanh nghiệp thường lấy lý do giá trị chiến lược khi chấp nhận thực hiện các dự án có NPV âm. Khi xem xét kỹ các dự án ta sẽ thấy có các quyền chọn mua đối với các dự án kế tiếp, ngoài các dòng tiền của dự án hiện thời...

  pdf32 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 07/04/2020 | Lượt xem: 472 | Lượt tải: 0

 • Tài chính quốc tế - Chương 14: Chính sách cổ tức của doanh nghiệpTài chính quốc tế - Chương 14: Chính sách cổ tức của doanh nghiệp

  CHƯƠNG 14: CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA DOANH NGHIỆP Hầu hết các doanh nghiệp cố gắng duy trì một mức cổ tức tương đối ổn định theo thời gian. Theo chính sách giữ lại lợi nhuận thụ động, lợi nhuận giữ lại không ổn định giữa các năm và phụ thuộc vào cơ hội đầu tư có trước. Vì nếu doanh nghiệp theo đuổi chính sách giữ lại lợi nhuận có thể duy trì sự ...

  pdf24 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 07/04/2020 | Lượt xem: 491 | Lượt tải: 0

 • Tài chính quốc tế - Chương 13: Các lý thuyết về cơ cấu vốn của doanh nghiệpTài chính quốc tế - Chương 13: Các lý thuyết về cơ cấu vốn của doanh nghiệp

  13.4.2- Lý thuyết M&M về cơ cấu vốn công ty trong trường hợp không có thuế : • Ví dụ : • Công ty Nam Phương có lợi nhuận trước thuế và lãi vay hàng năm là 5.000 triệu đồng. Toàn bộ lợi nhuận sau thuế được sử dụng để trả cổ tức cho cổ đông. Thuế suất thuế thu nhập công ty là 28%. Chi phí sử dụng 100% vốn cổ phần là 15%. Công ty đang nghiên cứ...

  pdf92 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 07/04/2020 | Lượt xem: 510 | Lượt tải: 0

 • Tài chính quốc tế - Chương 12: Nguồn tài trợ của doanh nghiệpTài chính quốc tế - Chương 12: Nguồn tài trợ của doanh nghiệp

  f, Chiết khấu thương phiếu. Đối với nhà xuất khẩu,thương phiếu thu được mang đi chiết khấu tính theo công thức sau: P = F – F × r × n Trong đó: P là số tiền thu được F là mệnh giá thương phiếu r là lãi suất chiết khấu (theo năm) n là số ngày chiết khấu. 12.3.4 Nguồn tài trơ ngắn hạn từ phát hành trái phiếu ngắn hạn của doanh nghiệp

  pdf24 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 07/04/2020 | Lượt xem: 502 | Lượt tải: 0

 • Tài chính quốc tế - Chương V: Thuế giá trị gia tăng value added tax (vat)Tài chính quốc tế - Chương V: Thuế giá trị gia tăng value added tax (vat)

  - Tăng nguồn thu cho NSNN; - Thúc đẩy chế độ hạch toán kế toán, hóa đơn, ch/từ; - Góp phần thúc đẩy SX-KD phát triển; - Khuyến khích xuất khẩu (tạo ĐK để hạ giá bán, nâng cao năng lực cạnh tranh) - Góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách thuế, tạo điều kiện mở rộng hợp tác kinh tế VN với các nước trên thế giới.

  ppt85 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 07/04/2020 | Lượt xem: 469 | Lượt tải: 0

 • Tài chính quốc tế - Chương 6: Học thuyết ngang giá lãi suấtTài chính quốc tế - Chương 6: Học thuyết ngang giá lãi suất

  Hành vi kinh doanh chênh lệch lãi suất là cho CIP ñược duy trì, do vậy yếu tố làm CIP bị chệch trong thực tế cũng là yếu tố ảnh hưởng ñến kinh doanh chênh lệch lãi suất. Các yếu tố: -Chi phí giao dịch -Can thiệp của chính phủ -Tính không hoàn hảo của thị trường vốn -Tính không ñồng nhất của tài sản trên thị trường

  pdf4 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 07/04/2020 | Lượt xem: 567 | Lượt tải: 0