• Nghiên cứu đề xuất phương pháp xây dựng công cụ đánh giá nhanh kiểm toán năng lượng cho ngành sản xuất cơm dừa nạo sấyNghiên cứu đề xuất phương pháp xây dựng công cụ đánh giá nhanh kiểm toán năng lượng cho ngành sản xuất cơm dừa nạo sấy

  đề tài đã xây dựng công cụ đánh giá nhanh kiểm toán năng lượng bằng Exel cho ngành cơm dừa nạo sấy so với kiểm toán sơ bộ thì công cụ này đánh giá chi tiết hơn do có tính toán cân bằng năng lượng và định lượng được tiềm năng giảm thiểu. Công cụ này có thể được xem là giải pháp thay thế cho bước kiểm toán sơ bộ trong kiểm toán năng lượng. Doa...

  pdf11 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 24/03/2022 | Lượt xem: 121 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thuế - Nguyễn Ngọc HùngBài giảng Thuế - Nguyễn Ngọc Hùng

  Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp đang hoạt động có thành lập thêm hoặc thu hẹp các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc ở các địa phương thì doanh nghiệp phải tự xác định tỷ lệ chi phí cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp đầu tiên đối với các trường hợp này và được sử dụng ổn định từ kỳ tính thuế tiếp theo.128 Doanh ngh...

  pdf364 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 229 | Lượt tải: 0

 • Bài tập Chương II: Lập dự toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệpBài tập Chương II: Lập dự toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp

  9, Chi quản lý hành chính thường xuyên dự toán: - Chi phí dịch vụ công cộng: 45 trđ/tháng; - Khoán tiền văn phòng phẩm: 15trđ/tháng; - Khoán tiền công tác phí bình quân: 300 ngđ/người; - Chi hội nghị (dự kiến tổ chức 5 hội nghị), mức chi bình quân 20trđ/hội nghị; - Chi tiền điện thoại cố định trong nước cho 12 máy bình quân 3trđ/máy/tháng; - ...

  doc11 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 198 | Lượt tải: 0

 • Tax incentives for research - Development activities by vietnamese enterprisesTax incentives for research - Development activities by vietnamese enterprises

  - Reviewing tax-related legal regulations for R&D activities (in a broader sense: S&T activities), removing limitations, shortages and inconsistencies which exist in current legal documents, on basis of specific natures of S&T activities and international trends as noted above. - Conducting studies for pilot policies to encourage investments by...

  pdf15 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 198 | Lượt tải: 0

 • Ưu đãi thuế đối với hoạt động nghiên cứu và triển khai của doanh nghiệp Việt NamƯu đãi thuế đối với hoạt động nghiên cứu và triển khai của doanh nghiệp Việt Nam

  Từ những hạn chế và bất cập vừa nêu, để có thể khuyến khích hoạt động NC&TK của doanh nghiệp Việt Nam thông qua công cụ thuế, cần: - Rà soát các quy định trong các văn bản luật pháp về thuế đối với hoạt động NC&TK (rộng hơn là hoạt động KH&CN), khắc phục những điểm bất cập cũng như sự không thống nhất trong các văn bản trên cơ sở đặc thù của h...

  pdf14 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 200 | Lượt tải: 0

 • Định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam giai đoạn 2015-2020Định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam giai đoạn 2015-2020

  (Bản scan) Thứ tư, hỗ trợ công nghệ: Các viện công nghệ chuyên ngành thực hiện chức năng nghiên cứu và chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp theo chiến lược trước mắt là khảo sát các loại công nghệ đối với sản phẩm ưu tiên có nhu cầu cao) để hướng dẫn, giúp đỡ doanh nghiệp đầu tư. Lâu dài tính đến hướng nghiên cứu công nghệ mới và chuyển giao. Cầ...

  pdf21 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 15/03/2022 | Lượt xem: 218 | Lượt tải: 0

 • Cải cách hệ thống thuế Việt Nam theo cam kết hội nhập quốc tế đến năm 2020Cải cách hệ thống thuế Việt Nam theo cam kết hội nhập quốc tế đến năm 2020

  (Bản scan) (3) Hoạt động của các cơ quan thuế có thể ảnh hưởng tới thiện chí chấp hành luật của người nộp thuế (James, 2012). VN phải phát triển công nghệ thông tin trong nhiều hoạt động chức năng như khai thuế, đóng thuế và tìm hiểu thông tin. Ngoài công nghệ, các viên chức thuế và nhân viên khác cần được huấn luyện để cải thiện cung cách phục vụ...

  pdf25 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 15/03/2022 | Lượt xem: 214 | Lượt tải: 0

 • Giải pháp nâng cao khả năng hội nhập kinh tế quốc tế của dịch vụ kiểm toán Việt Nam trong bối cảnh hiện nayGiải pháp nâng cao khả năng hội nhập kinh tế quốc tế của dịch vụ kiểm toán Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

  (Bản scan) Trên đây là một số các suy nghĩ của bản thân | về quá trình hội nhập của dịch vụ kiểm toán nước | ta trong những năm vừa qua. Hi vọng rằng trong | tương lai, các nhà hoạch định chính sách và có thẩm quyền trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kiểm toán thực hiện những nghiên cứu và điều chỉnh phù hợp để dịch vụ kiểm toán VN ngày c...

  pdf7 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 15/03/2022 | Lượt xem: 230 | Lượt tải: 0

 • Chuyển giá và thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp FDI tại thành phố Hồ Chí MinhChuyển giá và thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp FDI tại thành phố Hồ Chí Minh

  (Bản scan) Nhóm chính sách thuế: Đối với Luật thuế TNDN cần xem xét sửa đổi mức thuế suất thuế TNDN của VN không quá chênh lệch với thuế suất của các nước trong khu vực để thgăn chặn động cơ CG, Không áp dụng ưu đãi thuế TNDN đối với những trường hợp phát hiện có dấu hiệu CG, giao dịch không theo giá thị trường. Xem xét có thể rút giấy phép đối vớ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 14/03/2022 | Lượt xem: 220 | Lượt tải: 0

 • Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng công tác quản lý thuế tại Chi cục thuế huyện Ứng Hòa - Thành phố Hà NộiCác nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng công tác quản lý thuế tại Chi cục thuế huyện Ứng Hòa - Thành phố Hà Nội

  Việc nghiên cứu các nhân tố tác động đến chất lượng công tác quản lý thuế của Chi cục thuế huyện Ứng Hòa bằng cách ứng dụng mô hình phân tích nhân tố khám phá là rất cấp thiết và sẽ giúp cho Chi cục thuế phát huy các yếu tố tích cực, quan trọng và hạn chế các yếu tố tiêu cực để góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý thuế ở cấp chi cục...

  pdf11 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 14/03/2022 | Lượt xem: 269 | Lượt tải: 0