• Bài giảng Luật kinh tế - Chương X: Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh thương mại - Bùi Huy TùngBài giảng Luật kinh tế - Chương X: Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh thương mại - Bùi Huy Tùng

  2.8 Thi hành án dân sự (tt) Chấp hành viên định cho người phải thi hành án không quá 30 ngày để tự nguyện thi hành. Nếu hết thời hạn tự nguyện mà vẫn không thi hành thì chấp hành viên áp dụng cưỡng chế. Người phải thi hành án phải chịu mọi chi phí về cưỡng chế.

  ppt134 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 86 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Luật kinh tế - Chương IX: Pháp luật về phá sản - Bùi Huy TùngBài giảng Luật kinh tế - Chương IX: Pháp luật về phá sản - Bùi Huy Tùng

  Ngay sau khi nhận được hồ sơ về phá sản kèm theo đơn khiếu nại, kháng nghị, chánh án tòa án cấp trên trực tiếp chỉ định một tổ gồm ba thẩm phán xem xét, giải quyết. Tổ thẩm phán phải xem xét, giải quyết khiếu nại, kháng nghị, và có quyền ra một trong các quyết định sau: Không chấp nhận khiếu nại, kháng nghị và giữ nguyên quyết định tuyên bố phá ...

  ppt91 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 87 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Luật kinh tế - Chương VIII: Pháp luật về hợp đồng - Bùi Huy TùngBài giảng Luật kinh tế - Chương VIII: Pháp luật về hợp đồng - Bùi Huy Tùng

  Nghĩa vụ của khách hàng (Đ85 LTM2005). Trừ tr.hợp có thỏa thuận khác, khách hàng có nghĩa vụ: Thanh toán tiền cung ứng dịch vụ; Cung cấp kịp thời các kế hoạch, chỉ dẫn và những chi tiết khác; Hợp tác trong tất cả những vấn đề cần thiết khác; Khách hàng có nghĩa vụ điều phối hoạt động của các bên, nếu dịch vụ do nhiều bên cung ứng.

  ppt153 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 81 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Luật kinh tế - Chương VII: Pháp luật về hợp tác xã - Bùi Huy TùngBài giảng Luật kinh tế - Chương VII: Pháp luật về hợp tác xã - Bùi Huy Tùng

  Sau khi thực hiện xong nghĩa vụ nộp thuế, lãi được phân phối như sau (Đ37): Trả bù các khoản lỗ của năm trước; Trích lập các quỹ; chia lãi cho xã viên. ĐHXV quy định cụ thể tỷ lệ phân phối lãi hàng năm. Lỗ phát sinh hàng năm được trừ vào khoản thu từ tiền đền bù, bồi thường của cá nhân, tổ chức liên quan; nếu chưa đủ thì bù đắp bằng quỹ dự phòng...

  ppt50 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 92 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Luật kinh tế - Chương VI: Pháp luật về đầu tư tại Việt Nam - Bùi Huy TùngBài giảng Luật kinh tế - Chương VI: Pháp luật về đầu tư tại Việt Nam - Bùi Huy Tùng

  Các dự án do UBND cấp tỉnh cấp GCNĐT Dự án ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, bao gồm cả các dự án đã được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư (Nghị định 108/CP ngày 22/9/2006). Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao đối với những địa phương chưa thành lập Ban...

  ppt171 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 72 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Luật kinh tế - Chương V: Pháp luật về doanh nghiệp nhà nước - Bùi Huy TùngBài giảng Luật kinh tế - Chương V: Pháp luật về doanh nghiệp nhà nước - Bùi Huy Tùng

  Được hưởng ưu đãi đối với công ty thành lập mới; Được miễn thuế trước bạ chuyển quyền sở hữu; Được tiếp tục các hợp đồng thuê đất; Được tiếp tục vay vốn tại các TCTD của NN; Người mua CTNN thua lỗ kéo dài được giảm giá nếu tiếp tục kinh doanh, đảm bảo việc làm. Các quyền và ưu đãi khác.

  ppt91 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 74 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Luật kinh tế - Chương IV: Pháp luật về công ty - Bùi Huy TùngBài giảng Luật kinh tế - Chương IV: Pháp luật về công ty - Bùi Huy Tùng

  Các TVHD có quyền đại diện và điều hành công ty. Mọi hạn chế đối với TVHD đối với HĐKD chỉ có hiệu lực với bên thứ ba khi người đó được biết về hạn chế đó. Trong điều hành HĐKD, các TVHD phân công nhau các chức danh quản lý và kiểm soát CT Khi một số hoặc tất cả các TVHD cùng thực hiện một số công việc thì quyết định được thông qua theo đa số....

  ppt201 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 82 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Luật kinh tế - Chương III: Pháp luật về doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh cá thể - Bùi Huy TùngBài giảng Luật kinh tế - Chương III: Pháp luật về doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh cá thể - Bùi Huy Tùng

  HKD có thể bị thu hồi GCNĐKKD trong các tr.hợp: Không tiến hành HĐKD trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày được cấp GCNĐKKD; Ngừng HĐKD quá 60 ngày liên tục mà không thông báo với CQĐKKD; Chuyển địa điểm sang địa bàn cấp huyện khác mà chưa được phép; KD ngành nghề bị cấm.

  ppt38 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 92 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Luật kinh tế - Chương II: Những vấn đề chung về chủ thể kinh doanh - Bùi Huy TùngBài giảng Luật kinh tế - Chương II: Những vấn đề chung về chủ thể kinh doanh - Bùi Huy Tùng

  VPĐD là đơn vị phụ thuộc, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền của DN. Tổ chức và hoạt động của VPĐD theo quy định pháp luật. CN là đơn vị phụ thuộc, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của DN kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề KD của CN phải phù hợp với ngành nghề KD của DN. Địa điểm KD là nơi HĐKD của DN, có t...

  ppt85 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 75 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Luật kinh tế - Chương I: Tổng quan về luật kinh tế - Bùi Huy TùngBài giảng Luật kinh tế - Chương I: Tổng quan về luật kinh tế - Bùi Huy Tùng

  Đối với UBND cấp huyện, thẩm quyền trong lĩnh vực kinh tế được quy định tại Đ97 LTCHĐND và UBND: “Xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH hàng năm trình HĐND cùng cấp để trình UBND cấp tỉnh; tổ chức và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch; Lập dự án thu NSNN trên địa bàn; dự toán thu, chi NSĐP, phương án phân bổ DTNS cấp mình; quyết toán NSĐP; lập dự to...

  ppt62 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 119 | Lượt tải: 1