• Bước đầu đánh giá vai trò của kiểm duyệt văn bản thông qua việc khảo sát một số lỗi trong văn bản hành chínhBước đầu đánh giá vai trò của kiểm duyệt văn bản thông qua việc khảo sát một số lỗi trong văn bản hành chính

  Trong quản lý hành chính Nhà nước, văn bản hành chính là phương tiện chủ yếu để các đơn vị, cơ quan giao dịch, truyền tải thông tin, tổ chức quản lý. do vậy, để văn bản phát huy tối đa những chức năng trên, yêu cầu văn bản phải chuẩn xác cả về nội dung lẫn hình thức. Văn bản được ban hành không phải là sản phẩm của một cá nhân nào, đó là sản...

  pdf5 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Vai trò của Quốc hội đối với quyền tham gia quản lý nhà nước của công dânVai trò của Quốc hội đối với quyền tham gia quản lý nhà nước của công dân

  Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng vào mọi mặt của cộng đồng quốc tế, yêu cầu phát huy dân chủ và mở rộng sự tham gia tích cực, hiệu quả của công dân vào các công việc của Nhà nước và xã hội ngày càng trở nên quan trọng và cấp thiết. Vì vậy, phát huy dân chủ, bảo đảm và thúc đẩy quyền tham gia quản lí nhà nước của công dân ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Vai trò người phụ nữ trong việc phát huy dân chủ ở cơ sởVai trò người phụ nữ trong việc phát huy dân chủ ở cơ sở

  (Bản scan) - Cán bộ chính quyền nhà nước cần có thái độ hợp tác với dân để thực hiện Pháp lệnh dân chủ. Cần hỗ trợ người dân, hướng dẫn họ làm đúng, làm có kết quả. Đặc biệt đối với chị em phụ nữ càng phải hoan nghênh nhiệt tình của họ. Những bà mẹ, những người vợ bận trăm công nghìn việc, từ sản xuất kiếm tiền đến nuôi dạy con cái, nhưng họ đã dà...

  pdf8 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Sự tham gia của người dân trong hoạt động quản lý nhà nước và xã hội vì mục tiêu phát triển con ngườiSự tham gia của người dân trong hoạt động quản lý nhà nước và xã hội vì mục tiêu phát triển con người

  sự tham gia của nhân dân là một trong những thành tố quan trọng và có tính quyết định trong công cuộc phát triển kinh tế và xã hội trong giai đoạn hiện nay. Một mặt, sự tham gia của ngời dân giúp cho việc kiểm tra, đánh giá, giám sát, thực hiện chủ trơng, đờng lối chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nớc ở địa phơng đợc công khai, minh bạch và...

  pdf10 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Cải cách thủ tục hành chính từ khi Việt Nam gia nhập WTO đến nayCải cách thủ tục hành chính từ khi Việt Nam gia nhập WTO đến nay

  Bốn là, nâng cao năng lực, trình độ giải quyết công việc của cán bộ công chức. Nâng cao thái độ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc giải quyết công việc theo tinh thần phục vụ ngời dân. Đồng thời có chế độ thỏa đáng cho những ngời chịu trách nhiệm giải quyết các thủ tục hành chính để khuyến khích họ giải quyết các thủ tục hà...

  pdf6 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Mấy vấn đề lý luận và thực tiễn về phân cấp quản lý cho chính quyền địa phương ở nước taMấy vấn đề lý luận và thực tiễn về phân cấp quản lý cho chính quyền địa phương ở nước ta

  5. Phân cấp quản lý cần ghi nhận trong các văn bản pháp luật có giá trị pháp lý cao. Việc phân cấp không nên theo hình thức tự nguyện của các Bộ, ngành Trung ơng, của chính quyền địa phơng cấp trên mà nên thông qua việc xây dựng các văn bản pháp luật, đặc biệt là Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, Luật Tổ chức Chính phủ. Xem xét...

  pdf10 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Nguồn nhân lực khoa học ở nước ta và chất lượng nghiên cứu hiện nay trong so sánh quốc tếNguồn nhân lực khoa học ở nước ta và chất lượng nghiên cứu hiện nay trong so sánh quốc tế

  Chính phủ và các bộ ngành liên quan kết hợp với các cơ sở đào tạo và nghiên cứu, xây dựng một lộ trình và những phương án cải cách hoạt động khoa học của Việt Nam theo hướng hội nhập và phát triển. Đã đến lúc chúng ta cần phải mạnh dạn nhìn nhận những bất cập trong quản lý và đầu tư cho KH&CN. Nếu không, chúng ta sẽ tiếp tục tụt hậu với khoảng ...

  pdf14 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc sửa đổi, bổ sung hiến pháp năm 1992Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc sửa đổi, bổ sung hiến pháp năm 1992

  2.2. Đề xuất sửa đổi, bổ sung. 1. Quy định cụ thể các mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và trách nhiệm cụ thể của các chủ thể có liên quan; 2. Khẳng định quyền của cộng đồng xã hội đối với môi trường. Đây là đối tượng cần được tham vấn, trao đổi ý kiến và quyền khởi kiện khi môi trường của cộng đồng bị xâm hại dù đó là cơ quan...

  pdf10 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Cải cách hành chính cấp cơ sở hiện nay tại địa bàn phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà NộiCải cách hành chính cấp cơ sở hiện nay tại địa bàn phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

  Đối với cán bộ cơ quan: Cần tiếp tục nâng cao năng lực, phẩm chất, trau dồi kiến thức chuyên môn để có thể giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, dễ dàng, phục vụ vì mục tiêu đảm bảo lợi ích của nhân dân. Nâng cao thải độ, trách nhiệm làm việc của cán bộ, rèn luyện kĩ năng giao tiếp với người dân nhằm xóa bỏ rào cản với người dân trong công tác t...

  pdf6 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Vai trò của hiến pháp và việc tổng kết thực thi hiến pháp của nước taVai trò của hiến pháp và việc tổng kết thực thi hiến pháp của nước ta

  Đại hội Đảng lần thứ XI đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011). Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI đã nêu rõ nhiệm vụ “Khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2001) phù hợp với tình hình mới. Như vậy, Đảng và Nhà nướ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0