• Bước đầu suy nghĩ về đặc điểm văn háo công giáo ở Hà Nội - Dương Thị Thùy LinhBước đầu suy nghĩ về đặc điểm văn háo công giáo ở Hà Nội - Dương Thị Thùy Linh

  Lương Ngọc Trác dà trưởng thành từ các chủng viện Hà Nội. Không chỉ là nơi đào luyện các nhạc sì, công giáo ở Hà Nội còn là nguổn cảm hứng vô tận để nhạc đoàn Lê Bảo Tịnh say mê viết nhạc Thánh ca lời Việt để rồi 10 tập Cung Thánh ra dời là hợp tuyển những ca khúc Thánh ca dùng trong nhà thờ. dán dần thay thế âm nhạc Phương Tây. Là một người trong ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 05/12/2020 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Tam giáo đồng nguyên và tính đa nguyên trong truyền thống văn hóa Việt NamTam giáo đồng nguyên và tính đa nguyên trong truyền thống văn hóa Việt Nam

  Bên cạnh các tư tưởng về độc lập dân tộc, thì tư tưởng nhân nghĩa là một trong những tư tưởng quan trọng nhất của tư tưởng truyền thống Việt Nam về một xã hội tốt đẹp. Xã hội không chỉ độc lập, thống nhất, không chỉ có ổn định, trật tự, mà còn phải tôn trọng sự công bằng chính trực (nghĩa), phải yêu thương đùm bọc nhau (nhân). Tư tưởng nhân...

  pdf10 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 05/12/2020 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Phát triển du lịch cộng đồng với việc bảo tồn bản sắc văn hóa của dân tộc Thái ở Tây Bắc Việt NamPhát triển du lịch cộng đồng với việc bảo tồn bản sắc văn hóa của dân tộc Thái ở Tây Bắc Việt Nam

  - Phòng Nghiệp vụ du lịch - Sở Văn hoá - Thể thao - Du lịch các tỉnh cần bồi dưỡng một số kiến thức ban đầu về hướng dẫn, thuyết minh và bán các sản phẩm truyền thống của địa phương; cách thức xây dựng sản phẩm, hướng dẫn khách, thuyết minh giới thiệu sản phẩm du lịch; bồi dưỡng kiến thức về bảo vệ môi sinh, môi trường; tuyên truyền cho cộ...

  pdf11 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 05/12/2020 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Về vấn đề Phật giáo ở Tây Thiên (Vĩnh Phúc) - Lê Thị Vân AnhVề vấn đề Phật giáo ở Tây Thiên (Vĩnh Phúc) - Lê Thị Vân Anh

  chưa có một câu truyện nào nói vể bà Tây Thiên gặp Phật, gặp sư như truyện Tiên Dung- - Chử Đống tử; hoặc giả như Man Nương gặp sư Khâu Đà La. & Kẽè luận Thứ nhất. Tây Thiên là một thắng tích gắn với Tam Đảo hùng vì. Với cảnh trí u linh tích mịch này rất hợp với các kiêh trúc tâm linh cùng như hợp với những tâm lòng người ngường mộ tâm linh, tín ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 05/12/2020 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Từ Hải có phải là hình ảnh của Quang Trung?Từ Hải có phải là hình ảnh của Quang Trung?

  Nếu Từ Hải có hình bóng của ai đó thì những câu thơ này còn thuyết phục hơn. Và ngay cả những hình tượng anh hùng như Thánh Gióng, Thạch Sanh, Trần Hưng Đạo, Bùi Cầm Hồ (cùng quê Nguyễn Du). cũng có thể tác động vào tâm hồn nghệ sỹ của Nguyễn Du, để ông chắt lọc, tổng hợp, hư cấu nên hình tượng nghệ thuật Từ Hải. Cái chết bi thương của Từ ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 05/12/2020 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Phòng chống tham quan ô lại thời Lê Thánh Tông: biện pháp và bài học lịch sửPhòng chống tham quan ô lại thời Lê Thánh Tông: biện pháp và bài học lịch sử

  Từ thực tế lịch sử như vậy cho thấy, trong bối cảnh xã hội hiện nay, muốn tăng cường hơn nữa hiệu quả hoạt động của công tác thanh tra, kiểm sát quan lại các cấp, cần huy động đông đảo nhân dân cùng tham gia, tạo thành mạng lưới rộng khắp trong công cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Nói cách khác, muốn nâng cao vai trò, hiệu quả của công tá...

  pdf10 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 05/12/2020 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh với Phật giáo - Nguyễn Đại ĐồngChủ tịch Hồ Chí Minh với Phật giáo - Nguyễn Đại Đồng

  nước, quyết chiên, quyết thắng giậc Mỹ xâm lược và khắng định chân lí: “Không có gì quý hơn độc lập. tự do". Ngày 20/7/1966, hưởng ứng Lời kêu gọi thiêng liêng của Hổ Chủ tịch. Pháp sư Thích Trí Độ, Hội trưởng Hội Phật giáo Thông nhất Việt Nam tuyên bô "Thể theo đức Đại bi của Đức Phật, giới Phật giáo chủng tôi san sàng hi sinh tất cả để tham gia ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 05/12/2020 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam hiện nayXây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam hiện nay

  Sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc dù đã trải qua gần ba thập kỷ, nhưng mới là thời đoạn ban đầu. Nếu chúng ta làm chủ được các nguồn lực, xây dựng thành công hệ chuẩn của cái đúng, cái tốt, cái đẹp, cái hợp lý, hình thành một cách cơ bản và khoa học những thiết chế văn hóa nền tảng, thì ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 05/12/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Tư tưởng khoan dung của Phật giáo và biểu hiện của nó ở Phật giáo Việt NamTư tưởng khoan dung của Phật giáo và biểu hiện của nó ở Phật giáo Việt Nam

  Trải qua lịch sử dài lâu, tư tưởng khoan dung của Phật giáo đã trở thành những giá trị chung của nhân loại. Thậm chí trên một số phương diện tư tưởng đó không còn nguyên ý nghĩa tôn giáo nữa. Phật giáo với tư tưởng khoan dung có đầy đủ khả năng để tiếp nhận, tiếp thu, tiếp biến cái khác, cái lạ, cái mới. Phật giáo Việt Nam đã đóng góp đáng...

  pdf10 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 05/12/2020 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Tín ngưỡng của các dân tộc thiểu số ở miền núi phía bắc Việt NamTín ngưỡng của các dân tộc thiểu số ở miền núi phía bắc Việt Nam

  Nhìn chung, đồng bào các dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi phía bắc có đời sống tín ngưỡng khá phong phú, đa dạng. Hệ thống tín ngưỡng của đồng bào các dân tộc chứa đựng nhiều giá trị văn hóa mang đậm bản sắc tộc người. Tuy nhiên, bên cạnh đó, sinh hoạt tín ngưỡng, tâm linh của đồng bào cũng còn tồn tại nhiều những hủ tục lạc hậu gây cản ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 05/12/2020 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0