• Giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo ở huyện Pắc Nặm tỉnh Bắc KạnGiải pháp chủ yếu nhằm thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo ở huyện Pắc Nặm tỉnh Bắc Kạn

  Pác Nặm là một huyện nghèo nhất tỉnh Bắc Kạn và cũng là một trong 62 huyện nghèo nhất cả nước. Từ năm 2006 đến nay đã có rất nhiều chương trình xóa đói giảm nghèo được triển khai tại huyện Pác Nặm. Các chương trình tập trung vào thực hiện chính sách về hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, chính sách về giáo dục - đào tạo, dạy nghề, ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Gender issues in the poverty reduction in mountainous areas of Thai NguyenGender issues in the poverty reduction in mountainous areas of Thai Nguyen

  Vấn đề giới có quan hệ mật thiết với nghèo đói và phát triển. Các báo cáo thường niên về phát triển con người cho thấy các tỉnh nghèo đồng thời cũng là các tỉnh có chỉ số phát triển con người và chỉ số phát triển giới thấp. Nghèo đói và bất bình đẳng là yếu tố chính kìm hãm sự phát triển miền núi Thái Nguyên hiện nay. Hai vấn đề này có mối liên ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Biến động dân số tỉnh Thái Nguyên thời kì 1999-2009Biến động dân số tỉnh Thái Nguyên thời kì 1999-2009

  Qua nghiên cứu dân số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 1999 – 2009, chúng tôi rút ra một số kết luận sau: - Tỷ số phụ thuộc (tổng số trẻ em và người già bình quân cho một người trong độ tuổi lao động, từ 15 đến 59) không ngừng giảm: Năm 1999 con số này là 0,63 đến năm 2009 xuống còn 0,44. Đây là “cơ hội dân số vàng”, hay “dư lợi dân số”, tức là m...

  pdf6 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Địa vị cao của người phụ nữ trong xã hội Ai Cập cổ đạiĐịa vị cao của người phụ nữ trong xã hội Ai Cập cổ đại

  Nhưng phụ nữ chỉ được bình đẳng về pháp lý với đàn ông cùng giai cấp. Ở Ai Cập cổ đại, phụ nữ có địa vị xã hội bình đẳng với nam giới, thậm chí còn có nhiều đặc quyền hơn. Đây là điểm tiến bộ hơn rất nhiều so với các nền văn minh khác trên thế giới thời bấy giờ. Đó cũng là một trong những đặc trưng chủ yếu của nền văn minh Ai Cập thời cổ đạ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng thu nhập của hộ nông dân ở khu vực miền núi tỉnh Thái NguyênNghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng thu nhập của hộ nông dân ở khu vực miền núi tỉnh Thái Nguyên

  Theo phân tích mô hình, mức độ tác động của các nhân tố tới thu nhập của hộ có sự thay đổi sau 5 năm. Hiện nay, nhân tố trình độ học vấn của chủ hộ có ảnh hưởng mạnh nhất tới thu nhập của người dân tuy nhiên do mới chỉ dừng lại ở các nhân tố chủ quan, các nhân tố khác như điều kiện tự nhiên chưa nghiên cứu đến trong khi khu vực miền núi có s...

  pdf6 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Các yếu tố ảnh hưởng thu nhập của hộ nông dân tại huyện Phú Lương tỉnh Thái NguyênCác yếu tố ảnh hưởng thu nhập của hộ nông dân tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

  Kiến nghị 1. Tiếp tục thực hiện công tác giảm nghèo nhằm nâng cao thu nhập cũng như cải thiện chất lượng cuộc sống cho người nông dân. 2. Trong số các giải pháp đề ra huyện nên chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương, xoá bỏ dần tính chất thuần nông. Đồng thời khuyến khích người dân đầu tư cho trồng trọt, chăn nuôi, phát triển v...

  pdf6 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Thói quen giao tiếp của người Việt khi nói lời van và xinThói quen giao tiếp của người Việt khi nói lời van và xin

  Các dấu hiệu ngôn hành nêu trên tỏ ra hữu hiệu không chỉ trong việc tạo lập (từ phía Sp1) mà còn nhận diện (từ phía Sp2) hành động van và hành động xin. Nhƣ vậy, có thể nói van và xin là những hành động thông dụng trong đời sống của ngƣời Việt. Việc tính toán các điều kiện thuận ngôn và sử dụng hiệu quả các dấu hiệu ngôn hành không chỉ cho ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Những chiều cạnh biến đổi sinh hoạt cộng đồng – xã hội trong thời kỳ đổi mới (Qua khảo sát tại 6 tỉnh/thành phố là Yên Bái, Hà Nội, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Tháp)Những chiều cạnh biến đổi sinh hoạt cộng đồng – xã hội trong thời kỳ đổi mới (Qua khảo sát tại 6 tỉnh/thành phố là Yên Bái, Hà Nội, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Tháp)

  Hoạt động của các đoàn thể là một yếu tố quan trọng gắn kết các thành viên trong cộng đồng. Nhìn chung việc đánh giá mức độ tham gia các hoạt động chính trị - xã hội của các cá nhân cũng như so sánh sự biến đổi trong việc tham gia của họ vào các hoạt động này là điều không dễ dàng. Lý do không phải ai cũng có cơ hội, điều kiện hoặc mong muốn...

  pdf6 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Vai trò của các đơn vị đồng nghĩa đối với sự thể hiện chủ thể phát ngôn trong truyện ngắn của Nguyễn TuânVai trò của các đơn vị đồng nghĩa đối với sự thể hiện chủ thể phát ngôn trong truyện ngắn của Nguyễn Tuân

  Trong truyện ngắn của Nguyễn Tuân từ ngữ đồng nghĩa là phương tiện đưa những thông tin bổ sung về con người, cảnh vật và sự kiện làm nên cốt truyện của tác phẩm. Đồng thời, chúng cũng là phương tiện để tác giả bày tỏ thái độ, lập trường của mình đối với nhân vật và sự kiện nêu trong tác phẩm, đặc biệt là trong những tình huống khó sử: tỏ th...

  pdf8 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Hiệu quả mô hình truyền thông đồng đẳng phòng chống lao/HIV/AIDS tại thành phố Thái NguyênHiệu quả mô hình truyền thông đồng đẳng phòng chống lao/HIV/AIDS tại thành phố Thái Nguyên

  Mô hình tập huấn huy động đội ngũ đồng đẳng viên truyền thông phòng chống Lao/HIV/AIDS tại các xã, phƣờng thành phố Thái Nguyên năm 2011 – 2012 có kết quả tốt. Hiệu quả đối với kiến thức phòng chống lao/HIV đạt đƣợc 63.73%, hiệu quả đối với thái độ đạt 40.41% và hiệu quả đối với thực hành đạt 27.69%. Kiến nghị: Y tế cơ sở nên sử dụng mô hìn...

  pdf5 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0