• Giá trị và chuẩn mực của văn hóa đạo đức Phật giáoGiá trị và chuẩn mực của văn hóa đạo đức Phật giáo

  Nhìn một cách tổng quát, những giá trị và chuẩn mực đạo đức Phật giáo đã góp phần hình thành nên nhân cách, lối sống của người Việt Nam trong lịch sử và hiện nay. Thực hành lối sống đạo đức Phật giáo gắn liền với lương tâm, nghĩa vụ và trách nhiệm của người Phật tử. Thực hành lối sống đạo đức Phật giáo ngoài xã hội gắn liền với các hoạt độn...

  pdf8 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 05/12/2020 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Triết lý đạo gắn với đời của Phật giáo Việt NamTriết lý đạo gắn với đời của Phật giáo Việt Nam

  Phật giáo là một tôn giáo xuất thế, khi du nhập vào Việt Nam đã được người Việt Nam cải biến để trở thành một tôn giáo nhập thế. Trong suốt chiều dài lịch sử, Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, hòa đạo với đời làm nên những chiến công hiển hách, tạo bản sắc riêng. “Có lẽ trên hành tinh này không nơi nào có một dân tộc như dân tộc Việt N...

  pdf6 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 05/12/2020 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Quan niệm của nho giáo về “hiếu” và ảnh hưởng của quan niệm đó trong đời sống gia đình ở Việt Nam hiện nayQuan niệm của nho giáo về “hiếu” và ảnh hưởng của quan niệm đó trong đời sống gia đình ở Việt Nam hiện nay

  Qua một số điều phân tích trên, chúng ta thấy rằng, quan niệm của Nho giáo về hiếu có những kiến giải hết sức sâu sắc và hợp lý về mối quan hệ trong gia đình, góp phần không nhỏ vào việc xây dựng và duy trì những quan hệ gia đình, xã hội tốt đẹp trong xã hội ta hiện nay. Tuy nhiên, bên cạnh nội dung tiến bộ ấy quan niệm của Nho giáo về hiếu...

  pdf8 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 05/12/2020 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Bản thể luận và đạo đức luận của Phật giáo qua pháp môn Bản thể luận và đạo đức luận của Phật giáo qua pháp môn "Bất nhị" - Hà Thúc Minh

  Kinh Niêi Bàn: “Hết thảy chúng sinh đểu có Phật tính. Những ai có Phật tính đều có thể thành Phật" (Nhất thiết chủng sinh giai hửu Phật tính, hửu Phật tính giả giai khả thành Phật »W). Kinh Phạm Vòng-: ■ Ta là người dà thành Phật trước còn các ngươi là người chưa thành Phật dó thôi " (Ngà thị dì thành Phật, như thị vị thành Phật. Qua từng ấy k...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 05/12/2020 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Tín ngưỡng thờ thần Thành Hoàng trong các làng xã Việt NamTín ngưỡng thờ thần Thành Hoàng trong các làng xã Việt Nam

  Miếu là chỗ quỷ thần bằng y(32), đình là nơi thờ vọng(33), và để làm nơi công sở cho dân hội họp.”(34). Có thể nói tín ngưỡng thờ thần Thành hoàng là một tín ngưỡng lâu đời và hết sức quan trọng trong đời sống cộng đồng của người Việt. Làng Việt còn tồn tại thì tín ngưỡng thờ thần Thành hoàng còn tồn tại. Như Giáo sư Đào Duy Anh đã nhận đị...

  pdf9 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 05/12/2020 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong thời kỳ đổi mới ở Việt NamMối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong thời kỳ đổi mới ở Việt Nam

  Nếu để cho những “nhóm lợi ích” ấy tiếp tục “luồn sâu và leo cao” thì sớm muộn chúng sẽ ngang nhiên phá hoại sự nghiệp đổi mới ngay từ bên trong, biến nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thành nền kinh tế thị trường "hoang dã", vừa cản trở tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, vừa làm băng hoại những giá trị văn hóa đạo đức...

  pdf12 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 05/12/2020 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Những vấn đề về văn hóa sinh thái hiện nayNhững vấn đề về văn hóa sinh thái hiện nay

  Xây dựng một hệ thống các giá trị đạo đức, văn hóa thẩm mỹ, văn hóa pháp luật có tính toàn cầu đối với vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái, làm cho mọi quốc gia, mọi người hiểu và đánh giá đúng vai trò của các giá trị văn hóa, đó là yếu tố quyết định thái độ và hành vi ứng xử của con người đối với môi trường và xã hội. Từ việc đề cao và quý ...

  pdf11 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 05/12/2020 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Về chuyến tông du Mỹ Latinh của giáo hoàng Benedicto XVI - Nguyễn Văn DũngVề chuyến tông du Mỹ Latinh của giáo hoàng Benedicto XVI - Nguyễn Văn Dũng

  Giáo hoàng nói: ‘Hiện còn những- khác biệt và khó khản nhưng sè dược giải quyết bằng cách tìm kiếm không mệt mỏi những gì liên kết tất cả mọi người, với sự dỡì thoại kiên nhản và chân thành, biết sản sàng lắng nghe và chấp nhận những mục tiêu khơi lên niểm hi vọng mới”*30. Trong lời chào từ biệt Giáo hoàng Benedicto XVI. Chủ tịch Raul Castro nói: ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 05/12/2020 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Văn hoá pháp luật trong nền kinh tế thị trường Việt NamVăn hoá pháp luật trong nền kinh tế thị trường Việt Nam

  Trong các mô hình văn hóa thị trường có một số nét hấp dẫn, đáng cho Việt Nam học tập. Có thể nhận thấy một giai đoạn du nhập văn hóa pháp luật nước ngoài đã và sẽ diễn ra ngày càng hối hả hơn trong một vài thập niên nữa. Cùng với thời gian, quá trình tiếp biến văn hóa sẽ thực hiện việc kết hợp các yếu tố tích cực của văn hóa luật pháp quốc...

  pdf9 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 05/12/2020 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Lại bàn về thiết chế chính trị - Pháp lý thời Lê SơLại bàn về thiết chế chính trị - Pháp lý thời Lê Sơ

  Việc sử dụng những quy định phi quan phương (lệ làng, luật tục) để điều chỉnh các quan hệ xã hội: các quy định phi quan phương (quy phạm xã hội) như lệ làng, luật tục đã tham góp vào điều chỉnh các quan hệ xã hội một cách rất hiệu quả từ phía nhà nước. Điều này đã làm nên nét đặc sắc trong thiết chế pháp lý Việt Nam thời Lê Sơ. Nhiều nhà n...

  pdf10 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 05/12/2020 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0