• Sự cần thiết của việc xếp hạng các tổ chức nghiên cứu ở Việt NamSự cần thiết của việc xếp hạng các tổ chức nghiên cứu ở Việt Nam

  Nhiều quốc gia quan tâm, đón nhận các bảng xếp hạng các tổ chức nghiên cứu (cả xếp hạng quốc tế và xếp hạng quốc gia). Có nhiều lý do khác nhau (của những đối tượng) quan tâm đến các bảng xếp hạng và sự quan tâm cũng ở những mức độ khác nhau. Tuy nhiên, có một đặc điểm chung là các bảng xếp hạng đều có thể là một trong các biện pháp tạo áp lực ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Solutions for higher quality of scientific research: Case study of national institute for science and technology policy and strategy studiesSolutions for higher quality of scientific research: Case study of national institute for science and technology policy and strategy studies

  In order to secure and to enhance the quality of research, the State agencies and S&T organizations need to build up and to implement such mechanisms which would let researchers cover their needs with the incomes they get from research activities and then they would have full passions for scientific research activities. Also by this way, resear...

  pdf15 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • KIST ở Hàn Quốc và vấn đề xây dựng V-KIST ở Việt NamKIST ở Hàn Quốc và vấn đề xây dựng V-KIST ở Việt Nam

  - Khảo cứu kỹ những cách làm cụ thể khi xây dựng Viện KIST để chọn lọc các hình thức, bước đi thích hợp; - Từ bài học xây dựng KIST với vai trò làm mẫu hình của việc gắn kết giữa nghiên cứu khoa học với phát triển công nghệ của sản xuất để thúc đẩy CNH trong điều kiện của kinh tế thị trường, nên cần coi việc xây dựng Viện V-KIST như một trong ...

  pdf11 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Improvement of procedure of development and commercialization of new technologiesImprovement of procedure of development and commercialization of new technologies

  In this paper, the completion procedure of development and commercialization of new technologies is described. For administrators, this procedure shows that the administrators themselves should assess the necessary problems related to development and commercialization of new technologies. For successful development of, event, a single new tech...

  pdf11 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Some thoughts about technology managementSome thoughts about technology management

  Technological innovation can be done by importing technology or conducting self-research to generate new technologies. and it is often carried out via technology transfer, whether direct or indirectly. But technology transfer also contains a lot of risks if we are not fully aware of characteristics and impacts of the transferred technology to e...

  pdf9 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu xu thế liên kết giữa cộng đồng khoa học và doanh nghiệpNghiên cứu xu thế liên kết giữa cộng đồng khoa học và doanh nghiệp

  Kết luận Xu thế liên kết giữa CĐKH và DN dựa trên nhu cầu kinh tế - xã hội và lợi ích của CĐKH và DN, có nhiều xu thế khác nhau, có những xu thế tăng dần lên, có xu thế quay trở về các liên kết đã có, có xu thế không liên kết bên ngoài, chủ yếu liên kết với bên trong. Vai trò của các nhà hoạch định chính sách là định hướng, xây dựng cơ chế, ch...

  pdf16 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu trường hợp viện chiến lược và chính sách khoa học và công nghệGiải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu trường hợp viện chiến lược và chính sách khoa học và công nghệ

  Để đảm bảo và tăng cường chất lượng nghiên cứu, Nhà nước cùng với các tổ chức KH&CN phải xây dựng và thực thi các cơ chế làm sao cho cán bộ nghiên cứu phải sống được bằng các hoạt động nghiên cứu; để cho cán bộ nghiên cứu có thể đam mê hoạt động nghiên cứu khoa học, không phải vừa làm nghiên cứu vừa phải nghĩ đến việc kiếm tiền đóng học cho con...

  pdf14 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Thành tựu đột phá của khoa học và công nghệ đang tạo ra đợt sóng mới của cuộc cách mạng công nghiệpThành tựu đột phá của khoa học và công nghệ đang tạo ra đợt sóng mới của cuộc cách mạng công nghiệp

  Xu hướng tăng cường đầu tư cho phát triển KH&CN, nhất là công nghệ cao trên thế giới đã diễn ra không ngừng, ngay cả trong giai đoạn khủng hoảng tài chính và khủng hoảng nợ công của một số nước công nghiệp phát triển. Quá trình đổi mới sáng tạo trên phạm vi toàn cầu vẫn được triển khai mạnh mẽ, trong đó, các cường quốc KH&CN và các tập đoàn kin...

  pdf10 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Study of trend of links between scientific community and enterprisesStudy of trend of links between scientific community and enterprises

  The trends of links between the scientific community and enterprises are based on socio-economic demands and benefits of the scientific community and enterprises. There exist different trends. Some of them increase while other may come back to the old form. Some of them develop internal links without developing external links. The role of polic...

  pdf17 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • New waves of industrial revolution from break-through achievements of science and technologyNew waves of industrial revolution from break-through achievements of science and technology

  Being a developing country and passing the stage of international integration, Vietnam needs to focus efforts on in-depth and multi-facial studies of trends of S&T development in the world in order to adapt to fast changing situations, to choose priority directions, scopes and right partners for S&T cooperation which let over-pass challenges, m...

  pdf11 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0