• Bài giảng Luật kinh tế - Chương II: Những vấn đề chung về chủ thể kinh doanh - Bùi Huy TùngBài giảng Luật kinh tế - Chương II: Những vấn đề chung về chủ thể kinh doanh - Bùi Huy Tùng

  VPĐD là đơn vị phụ thuộc, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền của DN. Tổ chức và hoạt động của VPĐD theo quy định pháp luật. CN là đơn vị phụ thuộc, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của DN kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề KD của CN phải phù hợp với ngành nghề KD của DN. Địa điểm KD là nơi HĐKD của DN, có t...

  ppt85 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 202 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Luật kinh tế - Chương I: Tổng quan về luật kinh tế - Bùi Huy TùngBài giảng Luật kinh tế - Chương I: Tổng quan về luật kinh tế - Bùi Huy Tùng

  Đối với UBND cấp huyện, thẩm quyền trong lĩnh vực kinh tế được quy định tại Đ97 LTCHĐND và UBND: “Xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH hàng năm trình HĐND cùng cấp để trình UBND cấp tỉnh; tổ chức và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch; Lập dự án thu NSNN trên địa bàn; dự toán thu, chi NSĐP, phương án phân bổ DTNS cấp mình; quyết toán NSĐP; lập dự to...

  ppt62 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 241 | Lượt tải: 1

 • Giáo trình Luật hình sự Việt Nam - Phần các tội phạm (Phần 2)Giáo trình Luật hình sự Việt Nam - Phần các tội phạm (Phần 2)

  4. Tội tuyển mộ lính đánh thuê; tội làm lính đánh thuê (Điều 344 Bộ luật hình sự) a. Dấu hiệu pháp lý - Khách thể: tội phạm này xâm phạm độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia bạn bè của Việt Nam. - Khách quan: người phạm tội có một trong các hành vi sau: + Tuyển mộ lính đánh thuê: tuyển mộ, huấn luyện, sử dụng lính đánh thuê ...

  pdf279 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 284 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Luật hình sự Việt Nam - Phần các tội phạm (Phần 1)Giáo trình Luật hình sự Việt Nam - Phần các tội phạm (Phần 1)

  13. Tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản (Điều 145 Bộ luật hình sự) a. Định nghĩa Vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản là hành vi của một người tuy thấy trước hành vi của mình có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản nhưng cho rằng thiệt hại đó không xảy ra hoặc sẽ được ngăn ngừa hoặc không thấy trước hành vi của mình có t...

  pdf183 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 312 | Lượt tải: 0

 • Án lệ và vai trò của án lệ, một số kiến nghị, đề xuất về việc xây dựng, áp dụng án lệ ở Việt Nam hiện nayÁn lệ và vai trò của án lệ, một số kiến nghị, đề xuất về việc xây dựng, áp dụng án lệ ở Việt Nam hiện nay

  Việc xây dựng án lệ là nguồn chính thức của pháp luật góp phần hỗ trợ cho công cuộc cải cách tư pháp đạt kết quả tốt. Những thay đổi gần đây trong hoạt động lập pháp và tư pháp, như đổi mới quy trình soạn thảo và ban hành luật, lấy ý kiến công khai dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, điều chỉnh cơ cấu tổ chức và hoạt động của cơ quan tư ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 209 | Lượt tải: 0

 • Luật Hammurabi - Những điểm tiến bộ và hạn chếLuật Hammurabi - Những điểm tiến bộ và hạn chế

  Bộ luật Hammurabi là bộ luật thành văn cổ nhất thế giới, là một trong những thành tựu có giá trị bậc nhất của lịch sử văn minh cổ đại. Giá trị của bộ luật này cho đến nay vẫn tiếp tục được nhiều nhà khoa học tập trung nghiên cứu, khai thác và kế thừa. Nghiên cứu luật pháp thế giới nói chung và luật pháp Việt Nam nói riêng, chúng ta không khỏ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 286 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Pháp luật - Lâm Thanh LộcBài giảng Pháp luật - Lâm Thanh Lộc

  12.3.3. Tham gia phòng, chống tham nhũng thông qua Ban Thanh tra nhân dân, tổ chức mà mình là thành viên - Nhân dân xã, phường, thị trấn, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước khi phát hiện hành vi có dấu hiệu tham nhũng, vụ việc tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình c...

  pdf77 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 198 | Lượt tải: 0

 • Nguồn nhân lực khoa học và công nghệ ở Việt Nam hiện nay - Đỗ Tuấn ThànhNguồn nhân lực khoa học và công nghệ ở Việt Nam hiện nay - Đỗ Tuấn Thành

  Trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới, đội ngũ nhà khoa học và công nghệ của nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ được đẩy mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Thị trường khoa học, công nghệ bước đầu hình thành gắn kết với nhà khoa học. Đầu tư cho kh...

  pdf7 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 229 | Lượt tải: 0

 • Pháp luật về kiểm soát thỏa thuận hạn chế cạnh tranh ở Việt NamPháp luật về kiểm soát thỏa thuận hạn chế cạnh tranh ở Việt Nam

  Pháp luật về kiểm soát TTHCCT của Việt Nam chỉ mới hình thành và phát triển hơn 13 năm, nhưng đã có được những thành tựu bước đầu trong việc tạo dựng hành lang pháp lý để góp phần bảo vệ môi trường cạnh tranh công bằng, lành mạnh, bảo vệ quyền cạnh tranh tự do bình đẳng, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể hoạt động trên thị t...

  pdf7 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 304 | Lượt tải: 0

 • Mô hình kinh tế tổng quát của Việt Nam đến năm 2020Mô hình kinh tế tổng quát của Việt Nam đến năm 2020

  - Tám là, xây dựng Nhà nớc pháp quyền XHCN có hiệu lực và hiệu quả, giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa nhà nớc với thị trờng và thể chế hoá cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nớc quản lý, nhân dân làm chủ”, từng bớc thực hiện nhất thể hoá các chức danh đảng và chính quyền cùng cấp ở cấp địa phơng. Theo chúng tôi, nội hàm của các nguyên tắc xây dựng N...

  pdf8 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 201 | Lượt tải: 0