• Đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ công tại bộ phận một cửa của UBND huyện Diên Khánh tỉnh Khánh HòaĐánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ công tại bộ phận một cửa của UBND huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa

  Đối với nhân tố “Cán bộ, công chức” cần phân loại CBCC có trình độ khác nhau để có kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ. Cần đào tạo, bồi dưỡng sâu một số kỹ năng làm việc cho CBCC như: khả năng thuyết phục; kỷ năng hiểu được ngôn ngữ nói và viết của người dân, kỹ năng nghe, kỷ năng tìm hiểu và ghi nhớ một số lượng lớn các sự kiện, ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Sự hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ hành chính công của các uỷ ban nhân dân phường tại thành phố Long XuyênSự hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ hành chính công của các uỷ ban nhân dân phường tại thành phố Long Xuyên

  Nghiên cứu này sử dụng thang đo chất lượng dịch vụ SERVPERF, dẫn xuất từ thang đo SERVQUAL và thang đo chất lượng dịch vụ hành chính công để xác định các thành phần của chất lượng dịch vụ, đo lường mức độ hài lòng đối với từng thành phần, xác định mức độ tác động của các thành phần đến sự hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ hành c...

  pdf14 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 48 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu Ôn tập môn kiến thức chung - Kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2015Tài liệu Ôn tập môn kiến thức chung - Kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2015

  Cải cách hành chính (CCHC) là một khái niệm đã được nhiều học giả, các nhà nghiên cứu hành chính trên thế giới đưa ra, dựa trên các điều kiện về chế độ chính trị, kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia, cũng như phụ thuộc vào quan điểm và mục tiêu nghiên cứu, do đó hầu hết các định nghĩa này là khác nhau. Tuy nhiên, qua xem xét, phân tích dưới nhiều...

  pdf53 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 46 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Một số vấn đề hạn chế trong công tác xây dựng và ban hành văn bảnBài giảng Một số vấn đề hạn chế trong công tác xây dựng và ban hành văn bản

  a) Về việc lập và thực hiện chương trình xây dựng văn bản hàng năm (sau đây gọi tắt là chương trình lập quy): Tuy nhiên, việc thực hiện qui định này cũng còn nhiều hạn chế cần khắc phục, cụ thể là: - Về đề xuất văn bản đưa vào Chương trình lập quy: + Còn nhiều các sở, ngành, quận huyện chưa thực sự quan tâm đến qui định này nên không đề xuất. ...

  ppt18 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0

 • Ứng dụng công cụ quản trị tinh gọn nâng cao hiệu quả làm việc tại các đơn vị trực thuộc trường Đại học Cần ThơỨng dụng công cụ quản trị tinh gọn nâng cao hiệu quả làm việc tại các đơn vị trực thuộc trường Đại học Cần Thơ

  Mục tiêu của đề tài là nhận diện các loại lãng phí đang tồn tại ở các đơn vị Trường Đại học Cần Thơ và đề xuất kế hoạch hành động để tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị này. Đề tài nghiên cứu đã thực hiện phỏng vấn chuyên gia và khảo sát ý kiến của 93 cán bộ, nhân viên tại các đơn vị trực thuộc. Kết quả cho thấy 10 loạ...

  pdf20 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 49 | Lượt tải: 0

 • Bài học từ thế hệ trước về những nguyên tắc của việc quản lý bảo tàngBài học từ thế hệ trước về những nguyên tắc của việc quản lý bảo tàng

  Giới thiệu Trong một bài báo có tựa đề "Việc sử dụng và lạm dụng các bảo tàng" được Giáo sư William Stanley Jevons viết cách đây 15 năm, người ta đã tổng kết rằng, vào thời điểm đó, trong các nước nói tiếng Anh đã không có một chuyên luận nào phân tích về mục đích, các loại bảo tàng, hay bàn về những nguyên tắc chung đối với việc quản lý và...

  pdf5 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 58 | Lượt tải: 0

 • Quy hoạch đô thị - Cơ sở của quy hoạch sử dụng đấtQuy hoạch đô thị - Cơ sở của quy hoạch sử dụng đất

  Mang tính chiến lược, định hướng phát triển cho vùng nghiên cứu tạo ra không gian và định hướng Quy hoạch tổng thể kinh - tế xã hội Quy hoạch phân vùng lãnh thổ Quy hoạch phát triển nông thôn

  ppt16 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 1220 | Lượt tải: 0

 • Cơ bản về quy hoạch sử dụng đất đất đai và vai trò của nóCơ bản về quy hoạch sử dụng đất đất đai và vai trò của nó

  Điều kiện tự nhiên: Vị trí, khí hậu, đất đai Điều kiện KT-XH: Chính sách: luật, nghị định, thông tư Dân số, lao động: chất lượng lao động, mật độ Kinh tế: cơ cấu, phân bổ sản xuất Cơ sở hạ tầng Khoa học kỹ thuật Yếu tố không gian: Vị trí cố định & diện tích bất biến  Sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả và lâu bền

  ppt8 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 1077 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hộiBài giảng môn Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội

  Nội dung gồm các vấn đề: - Phân tích các yếu tố tác động đến xây dựng và phát triển; ý đồ chiến lược của ngành trung ương, của vùng và cả nước về phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh. - Xác định mục tiêu và phương hướng phát triển. - Bố trí mạng lưới kết cấu hạ tầng trong vùng. - Xác định các giải pháp và dự án thực hiện.

  pdf199 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 1784 | Lượt tải: 3

 • Bài giảng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-Xã hội (tài liệu tham khảo dành cho hệ đại học và cao học ngành quản lý đất đai)Bài giảng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-Xã hội (tài liệu tham khảo dành cho hệ đại học và cao học ngành quản lý đất đai)

  Toàn cầu hóa kinh tế tiếp tục phát triển về quy mô, mức độ và hình thức biểu hiện với những tác động tích cực và tiêu cực, cơ hội và thách thức đan xen rất phức tạp. Các công ty xuyên quốc gia có vai trò ngày càng lớn. Quá trình quốc tế hóa sản xuất và phân công lao động diễn ra ngày càng sâu rộng. Việc tham gia vào mạng sản xuất và chuỗi giá tr...

  pdf184 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 1250 | Lượt tải: 1