• Nghiên cứu giải pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính cho tàu đến và rời các cảng biển khu vực Khánh HòaNghiên cứu giải pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính cho tàu đến và rời các cảng biển khu vực Khánh Hòa

  + Khi tiếp nhận hồ sơ và trong quá trình giải quyết thủ tục, cán bộ thủ tục phải giải thích cặn kẽ những nội dung người đến làm thủ tục phải bổ sung, phải điều chỉnh, tránh để xảy ra tình trạng người đến làm thủ tục phải đi lại nhiều lần nhưng vẫn không đáp ứng được các hướng dẫn của cán bộ thủ tục; + Lắng nghe ý kiến trình bày của người đến...

  pdf6 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 24/03/2022 | Lượt xem: 138 | Lượt tải: 0

 • Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của công chức - viên chức đối với các cơ quan nhà nước tại tỉnh Khánh HòaCác nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của công chức - viên chức đối với các cơ quan nhà nước tại tỉnh Khánh Hòa

  Từ kế t quả này, các nhà quản lý trong các tổ chức Nhà nước cần chú ý đến nhiều vấn đề như: tạo ra một sự công bằng, trung thực trong việc khen thưởng, đánh giá đúng năng lực và đóng góp của nhân viên khi xét nâng bậc, thăng chức; tạo điều kiện để nhân viên tham gia nhiều chương trình huấn luyện và đào tạo để giúp họ định hướng nghề nghiệp t...

  pdf7 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 23/03/2022 | Lượt xem: 182 | Lượt tải: 0

 • Đổi mới cơ chế khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệĐổi mới cơ chế khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

  Thông tư 27 là hành lang pháp lý quan trọng trong việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Tuy vậy, những quy định tại Thông tư 27 chỉ phát huy hiệu quả, khi những quy định này được phối hợp đồng bộ với các chính sách đổi mới trong tổ chức quản lý hoạt động khoa học và công nghệ, như: b...

  pdf7 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 183 | Lượt tải: 0

 • Cải cách hành chính nhà nước ở Việt NamCải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam

  Tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật trực tiếp xây dựng, điều chỉnh đối với đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng hoàn thiện chế độ công vụ và quản lý, sử dụng cán bộ, công chức trong các cơ quan công quyền và công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Xây dựng, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật đ...

  pdf12 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 205 | Lượt tải: 0

 • Về cấu trúc một viện của Quốc hội Việt NamVề cấu trúc một viện của Quốc hội Việt Nam

  Quốc hội nước ta từ khi mới thành lập năm 1946 đến nay dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, được tổ chức theo một mô hình nhất quán, phù hợp với tình hình đất nước. Mô hình đó có điểm chung và cả nét riêng so với các mô hình Quốc hội ở các nước TBCN, kể cả ở Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu trước đây. Quốc hội nước ta do dân ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 159 | Lượt tải: 0

 • Một số vấn đề về tiếp tục cải cách bộ máy tổ chức và cơ chế vận hành của chính phủ Việt NamMột số vấn đề về tiếp tục cải cách bộ máy tổ chức và cơ chế vận hành của chính phủ Việt Nam

  Sửa đổi Hiến pháp 1992, đặc biệt làm rõ mô hình kinh tế nhiều thành phần, làm rõ vị trí của Chính phủ trong mối quan hệ với Quốc hội, làm rõ thẩm quyền và trách nhiệm giữa Thủ tướng và Chính phủ, chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước nói chung và Chính phủ nói riêng trong sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của đất nước. - Nâng cao ý thức của từng c...

  pdf11 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 174 | Lượt tải: 0

 • Chất lượng dịch vụ hành chính công và sự hài lòng của người dân - Một nghiên cứu tại thành phố Đà LạtChất lượng dịch vụ hành chính công và sự hài lòng của người dân - Một nghiên cứu tại thành phố Đà Lạt

  This study developes and tests a model of quality in the field of public administration services. Survey data includes 314 individuals and organizations who have used five types of public service in Dalat city. SEM analysis indicates that the quality of public administrative services include four components: staff quality, facilities, accessibil...

  pdf7 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 224 | Lượt tải: 0

 • Impacts of servant leadership style on organizational engagement of employees implications for research on leadership and employee engagementImpacts of servant leadership style on organizational engagement of employees implications for research on leadership and employee engagement

  Qua việc xem xét mối quan hệ giữa phong cách lãnh đạo Người phục vụ và sự gắn bó của nhân viên với tổ chức, bài viết nhằm đánh giá trên lý thuyết ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo này đến sự gắn bó của nhân viên với tổ chức. Theo đó, bài viết sẽ đề cập đến ba nội dung chính, gồm tổng quan về phong cách lãnh đạo Người phục vụ và sự gắn bó của nhâ...

  pdf14 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 171 | Lượt tải: 0

 • Acquisition completion or abandonment: The effect of revealed comparative advantage in the M&A pre-Integration processAcquisition completion or abandonment: The effect of revealed comparative advantage in the M&A pre-Integration process

  Apart from the above findings, my research still exhibits several limitations, which may also be considered as fruitful suggestions for research in the future. First of all, due to limitations in accessing to secondary data on M&As, the empirical analyses only focused on manufacturing sectors in a short period of five years. Research may ben...

  pdf11 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 173 | Lượt tải: 0

 • Cost control in the United States postal service - The institutional effects and implicationsCost control in the United States postal service - The institutional effects and implications

  Finally, the VNPost must fundamentally improve its management information systems. Lessons from the USPS case shows that stakeholders criticize the USPS for not tracking and thus not quantifying the results of its outsourcing activities, making many proposals run without firm foundations. In summary, the findings of this research can help t...

  pdf12 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 164 | Lượt tải: 0