• Tiểu thuyết Cá hồi – cảm quan phê phán con người từ góc nhìn sinh tháiTiểu thuyết Cá hồi – cảm quan phê phán con người từ góc nhìn sinh thái

  Tiểu thuyết Cá hồi, ngay từ ý thức sáng tác, đã cho thấy cảm quan phê phán con người từ điểm nhìn phê bình sinh thái - kêu gọi xa rời lập trường nhân loại trung tâm luận, đồng thời, hối thúc việc suy tôn quan điểm trái đất trung tâm luận trở thành thái độ và tình cảm đúng đắn của con người đối với cuộc sống muôn loài. Như chính tâm sự của n...

  pdf9 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 44 | Lượt tải: 0

 • Văn học dưới góc nhìn kí hiệu họcVăn học dưới góc nhìn kí hiệu học

  4. Kết luận Như vậy, trong bài viết này, chúng tôi đã trình bày một số vấn đề về kí hiệu học văn học trên cơ sở khẳng định bản chất giao tiếp của văn học và làm rõ những hệ thống kí hiệu tham gia vào giao tiếp văn học. Còn rất nhiều vấn đề còn chưa được làm rõ như cấu trúc của hình tượng văn học trong giao tiếp, đặc trưng của kí hiệu học v...

  pdf12 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 45 | Lượt tải: 0

 • Ma thuật và văn học – trường hợp tiểu thuyết huyền ảo hiện đại Mĩ LatinMa thuật và văn học – trường hợp tiểu thuyết huyền ảo hiện đại Mĩ Latin

  Như vậy, ma thuật nhìn theo hướng văn hóa có một vai trò quan trọng trong xây dựng mô hình quan niệm con người và thế giới, việc áp dụng vào văn học giúp khám phá đường mạch tư suy nằm đằng sau những tầng lớp ngôn từ, hình ảnh, cấu trúc và ý nghĩa. Ma thuật gợi mở những định hướng về nghiên cứu và phê bình văn học như một tổng thể người viế...

  pdf12 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 49 | Lượt tải: 0

 • Giải mã thời gian đêm trong liêu trai chí dị của Bồ Tùng Linh dưới góc nhìn huyền thoại họcGiải mã thời gian đêm trong liêu trai chí dị của Bồ Tùng Linh dưới góc nhìn huyền thoại học

  Như vậy, nhà văn Bồ Tùng Linh đã xây dựng thời gian đêm trong Liêu trai chí dị trên cơ sở kế thừa quan niệm thời gian thiêng trong tư duy huyền thoại. Mặc dù kế thừa sâu sắc tư duy huyền thoại nhưng tác giả đã có sự sáng tạo lớn khi làm cho dạng thời gian này có sự đan xen thực - ảo, trong thực có ảo, trong ảo có thực chứ không phải là sự t...

  pdf7 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 38 | Lượt tải: 0

 • Danh hóa mệnh đề trong tiếng Anh (đối chiếu với tiếng Việt)Danh hóa mệnh đề trong tiếng Anh (đối chiếu với tiếng Việt)

  Ví dụ: a. Việc anh ấy ra đi đột ngột làm mọi người hết sức lo lắng. b. The fact that he accepted the offer impressed me. (Tôi ấn tượng việc anh ấy chấp nhận lời đề nghị) Mệnh đề được danh hóa ở cả hai ngôn ngữ đều có chức năng của một danh ngữ và hành chức như một danh ngữ trong câu. Danh hóa mệnh đề trong tiếng Anh cũng như trong tiếng...

  pdf12 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 44 | Lượt tải: 0

 • Sự giống nhau về ẩn dụ ý niệm “vị giác” trong ba ngôn ngữ Việt- Hán – AnhSự giống nhau về ẩn dụ ý niệm “vị giác” trong ba ngôn ngữ Việt- Hán – Anh

  Ẩn dụ là phương thức quan trọng nhất trong khả năng tri nhận của con người. Bởi vì thế giới khách quan là một thế giới với nhiều mối liên hệ chặt chẽ với nhau, do đó khi chúng ta nhận biết sự vật trong thế giới khách quan, thì thường hay đem các sự vật giống nhau, tương tự nhau, liên quan nhau gắn kết lại với nhau để tạo nên mối liên hệ giữ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 48 | Lượt tải: 0

 • Tác động của hộp thông tin đến việc giải mã từ chỉ định tiếng Anh trên bình diện thông báo và việc dịch chúng sang tiếng ViệtTác động của hộp thông tin đến việc giải mã từ chỉ định tiếng Anh trên bình diện thông báo và việc dịch chúng sang tiếng Việt

  Các loại từ chỉ định gồm từ chỉ định không xác định và từ chỉ định xác định, kể cả đại danh từ có vai trò giải mã mối liên hệ về nghĩa giữa những thông tin trong cùng một chuỗi phát ngôn. Việc giải mã này có thể thực hiện triệt để hơn khi việc áp dụng quy tắc hộp thông tin của Avrutin (1999). Hộp thông tin có vai trò rất quan trọng để liên kết ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0

 • Application of appraisal theory in analyzing contraction resources of English and Vietnamese editorialsApplication of appraisal theory in analyzing contraction resources of English and Vietnamese editorials

  This study attempts to find out what linguistic elements in Contraction are used to reveal the features and realize the goals of the editorials and especially which resource is the weighting given to in the editorial writers’ expression of political argument and analyze how the values of Contraction strategies are used to negotiate and align wit...

  pdf13 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 41 | Lượt tải: 0

 • Thuyết giải một số trường hợp mơ hồ nghĩa câu tiếng Việt trên cơ sở logic nội hàmThuyết giải một số trường hợp mơ hồ nghĩa câu tiếng Việt trên cơ sở logic nội hàm

  Bài báo này đã thử vận dụng lí thuyết ngữ nghĩa học hình thức của R. Montague [12] để giải thích cơ chế diễn dịch ngữ nghĩa hình thức của hai cấu trúc cú pháp mơ hồ được sử dụng như là các ví dụ để minh họa. Mặc dù những khía cạnh về tình thái và thời gian trong Logic nội hàm chưa được vận dụng để giải thích các hiện tượng mơ hồ nghĩa câu trong...

  pdf14 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 34 | Lượt tải: 0

 • Đánh giá của học sinh trung học phổ thông về một số yếu tố khung phối hợp giữa nhà trường và gia đình ở thành phố Cà Mau, tỉnh Cà MauĐánh giá của học sinh trung học phổ thông về một số yếu tố khung phối hợp giữa nhà trường và gia đình ở thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

  - Thái độ của GV và PH đối với sự phối hợp giữa gia đình - nhà trường đối với nhau và đối với công việc chung là tích cực. - Bầu không khí tâm lí được nhà trường tạo ra cho sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình là thân thiện, hợp tác. - Những hành động thực hiện trong sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình là cụ thể thiết thực, nhằm thực hi...

  pdf10 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 45 | Lượt tải: 0