• Islam giáo trong các biến cố chính trị - Xã hội ở Syria - Nguyễn Văn DũngIslam giáo trong các biến cố chính trị - Xã hội ở Syria - Nguyễn Văn Dũng

  chấm dứt Hai phán ba cỌng dong Kito giáo ớ Irầc đã rời bõ đất nước này. những người còn lại luOn sống trong nôi lo au cúa báu khong khi khúng bố. Và đủng như sự lo ngại của cộng đóng quõc tẻ; bạo lực và bất ổn ở Syria hiẹn nay dang tạo diêu kiẹn thuận 1ỢĨ cho các nhỏm Islam giảo cực đoan xãm nháp vào nước náy để thực hiẹn -Thánh chiẽh" giỏng như n...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 05/12/2020 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Công đồng Vatican II: Nửa thế kỉ nhìn lại - Phạm Huy ThôngCông đồng Vatican II: Nửa thế kỉ nhìn lại - Phạm Huy Thông

  thánh cho các vị ấn tu vá khuyẽh khích tín hữu sống khổ tu. ép xác. Nhưng Công đóng Vatican II đã đưa ra một quan niệm mới hoãn toàn so với trước đó. người tín hữu không trôn đời. xa lánh con ngươi má trói lại: "Vui mừng và hi vọng, ưu sáu và lo lắng của con người ngày nay. nhất là của những người ngẽo và nhũng ai đau khó’, củng lâ vui mủng và hi v...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 05/12/2020 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Lực lượng truyền giáo của đạo Tin lành ở Trung Quốc (Giai đoạn trước cách mạng văn hóa) - Vũ Thị Thu HàLực lượng truyền giáo của đạo Tin lành ở Trung Quốc (Giai đoạn trước cách mạng văn hóa) - Vũ Thị Thu Hà

  giáo như Hội Thánh Tin ĩ Anh Giám Li nước Anh. Hội Thánh Tin Lanh Giám Li lien hiep, Họi Truyền giáo Anh - Mỷ. Hội Thánh Tin Lành Giảm Li nước Anh được truyén vào Trung Quõc năm 1851. Các giáo sĩ truyên giáo của Hoi Thánh náy góm: Wenyon, R J. J. Macdonald, F. Porter Smith, w. Scarborough, Norman Page, w. T. A. Barker, w. A. Cornaby, w. w. Brewer,...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 05/12/2020 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Bài trừ mê tín dị đoan - Vấn đề của ngày hôm nay - Nguyễn Thị Hải YếnBài trừ mê tín dị đoan - Vấn đề của ngày hôm nay - Nguyễn Thị Hải Yến

  hiện tượng này chua rò ràng. Vì vậy, cần phải xác định rò loại nào dược sản xuất, loại nào dược tiêu thụ và loại nào cần hạn chế, thậm chí nghiêm câm sản xuất, vận chuyển chứ không chỉ chú ý dên người tiêu thự Bốn là , vì vụ lợi, hám tiến nên những người hành nghề mê tín dị đoan chưn dễ gì đoạn tuyệt với nghề của mình. Họ thay hình đỏi dạng, lúc c...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 05/12/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Tính giản dị trong giáo luật và giáo lễ của Phật giáo hòa hảo - Võ Văn ThắngTính giản dị trong giáo luật và giáo lễ của Phật giáo hòa hảo - Võ Văn Thắng

  sự gán gũi với cuộc sông thường nhật của mình CuỌc sỏhg â'y chằng những khong bị khuấy đọng má còn có VC yen bình hơn. Từ đó, họ đón nhận Phật giáo Hòa Háo với lòng nhiẹt thánh, sự han hoan, cám thấy nó gẵn gũi với cuỌc sõng đời thường của mình. Cái nhìn phiên diẹn vé cuỌc đời bất đáu được câm nhặn với mọt máu sắc khác, phăn chiêu nhửng ước mơ tron...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 05/12/2020 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên với người công giáo Đồng Nai - Phạm Thị Bích HằngTín ngưỡng thờ cúng tổ tiên với người công giáo Đồng Nai - Phạm Thị Bích Hằng

  Riêng trong tháng 1L do được sự khích lệ của Giáo hội, người giảo dân thường ra viêíig mộ hằng ngày trong suốt tháng. Họ tháp hương, đọc kinh và tạo thành một thói quen chung. Do dó. trong những ngày này nghía trang lúc nào cùng có rất nhiéu người ra thảm mộ. Có giáo xứ còn dê diện ở nghía trang đẽíi 10 giờ tớỉ dể giáo dán có thế thăm viêhg mộ phán...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 05/12/2020 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Tổ chức giáo hội công giáo miền Nam từ năm 1954 đến năm 1975 - Nguyễn Hồng DươngTổ chức giáo hội công giáo miền Nam từ năm 1954 đến năm 1975 - Nguyễn Hồng Dương

  lá ban quới (quý) chức gôm có các chức trùm, biẹn, giáp, cau đương. Năm 1054, bọ phẠn giáo dan Miên Bấc di cư vào Miên Nam dem theo mo hình tổ chức ban hành giáo xứ, họ dạo vói các chức vụ chảnh trương, phó trương, tuấn kiêm, thư ki thủ quỹ, trùm, quàn Ban chửc việc hay quỹ chút được lặp ra dẽ trở giúp linh mục dàm nhiẹm mọt sổ' cong viẹc phục vụ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 05/12/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Nghi lễ gia đình của người Thái nhìn từ lý thuyết nghi lễ chuyển tiếpNghi lễ gia đình của người Thái nhìn từ lý thuyết nghi lễ chuyển tiếp

  Nghi lễ gia đình mang lại nguồn thông tin dồi dào về văn hóa. Nó có vai trò to lớn đối với việc hình thành, thực hành và bảo tồn những giá trị về mặt văn hóa, xã hội, tâm lý tộc người. Nghi lễ gia đình có tầm quan trọng về tính hiệu năng trong việc làm biến đổi các mối quan hệ, cương vị xã hội và trật tự xã hội và nó có khả năng và sức mạnh...

  pdf9 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 05/12/2020 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Nước Đại Việt bảo vệ chủ quyền lãnh hải dưới các vương triều Lý, TrầnNước Đại Việt bảo vệ chủ quyền lãnh hải dưới các vương triều Lý, Trần

  Hai vương triều Lý, Trần đã khai mở và kế tiếp nhau trong việc xây dựng chế độ quân chủ trong lịch sử Việt Nam; đã có ý thức từ rất sớm trong việc xác lập và quản lý chủ quyền lãnh hải, bên cạnh việc ra sức xây dựng và quản lý đất nước trên các khía cạnh như: hoàn thiện bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương, tổ chức quân đội, phát tr...

  pdf7 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 05/12/2020 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Phật giáo trong đời sống văn háo - Xã hội tỉnh Nam Định - Vũ Thị HươngPhật giáo trong đời sống văn háo - Xã hội tỉnh Nam Định - Vũ Thị Hương

  bảo vệ cái thiện, phủ định cái ác. đạo Phật đà trở thành một bộ phận hợp thành của nển văn hóa dàn tộc. Theo điểu tra tổng hợp năm 2001 của Bảo tàng: Nam Định, cả tỉnh có 228 ngôi chùa còn lưu giử dược một tấm bia trở lên (trùng tu. công đức. hậu Phật. v.v.). Đương nhiên, số lượng chùa và bia kí gắn với các chùa trên không phản ánh hết những đóng ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 05/12/2020 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0