• Ảnh hưởng của chuẩn mực xã hội đến hành vi phàn nàn và truyền miệng tiêu cực của khách hàngẢnh hưởng của chuẩn mực xã hội đến hành vi phàn nàn và truyền miệng tiêu cực của khách hàng

  Nghiên cứu này đã đề cập đến một vấn đề quan trọng thu hút nhiều sự quan tâm của lý luận marketing đó là tại sao khách hàng bực mình không phàn nàn. Mặc dù các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra nguyên nhân việc khách hàng kiểm soát cảm xúc nên họ có xu hướng không phàn nàn. Tuy nhiên, nghiên cứu này đi xa hơn khi tìm ra ảnh hưởng chuẩn mực xã ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Thực trạng và định hướng phát triển hệ thống điểm dân cư huyện Yên Thế - Tỉnh Bắc Giang theo hướng xây dựng nông thôn mớiThực trạng và định hướng phát triển hệ thống điểm dân cư huyện Yên Thế - Tỉnh Bắc Giang theo hướng xây dựng nông thôn mới

  Huyện Yên Thế có 210 ĐDC, phân bố trong 21 xã/thị trấn. Trung bình mỗi xã có 10 ĐDC và mỗi ĐDC có 518 người, 134 hộ. Cơ cấu sử dụng các loại đất trong khu dân cư chưa hợp lý so với định mức sử dụng đất của Bộ TN&MT. Huyện có 210 ĐDC (18 ĐDC loại 1,79 ĐDC loại 2 và 113 ĐDC loại 3), các ĐDC phát triển theo 4 vùng: Trung tâm, Đông Nam, Tây Nam...

  pdf8 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Phát triển xuất khẩu lao động Việt NamPhát triển xuất khẩu lao động Việt Nam

  Giải pháp 5: đối với doanh nghiệp và tổ chức xuất khẩu lao động càng phải củng cố, xây dựng đội ngũ doanh nghiệp mạnh, trụ cột trong XKLĐ, nâng cấp doanh nghiệp thuộc mức trung bình, các doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả tuy hiệu quả chưa cao, sắp xếp, tổ chức lại các doanh nghiệp kém hiệu quả. Giải pháp 6: Đảm bảo công tác thông tin, ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Ảnh hưởng của chuẩn mực xã hội đến hành vi phàn nàn và ý định thay đổi nhà cung cấp của khách hàngẢnh hưởng của chuẩn mực xã hội đến hành vi phàn nàn và ý định thay đổi nhà cung cấp của khách hàng

  Các hãng dịch vụ cũng nên khuyến khích nhân viên thể hiện sự thân thiện khi nhận được những góp ý từ khách hàng. Các doanh nghiệp cũng nên đưa ra quy định đối với nhân viên trong việc kiểm soát thái độ và hành vi của mình khi nhận được phàn nàn từ phía khách hàng. Các công ty có thể tổ chức các buổi tập huấn để nhân viên hiểu về vai trò của ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Những yếu tố ảnh hưởng tới việc tạo động lực làm việc cho cán bộ tại các chi cục thuế thuộc cục thuế tỉnh Vĩnh PhúcNhững yếu tố ảnh hưởng tới việc tạo động lực làm việc cho cán bộ tại các chi cục thuế thuộc cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc

  - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ, công chức về văn hóa công sở. Cán bộ, công chức phải có tác phong tốt. Tác phong của người công chức có văn hóa ở công sở thể hiện cách giải quyết công việc dứt khoát, có nguyên tắc, tôn trọng người giao tiếp. Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở cho Ban lãnh...

  pdf6 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu lao động Việt NamGiải pháp thúc đẩy xuất khẩu lao động Việt Nam

  6, Triển khai có hiệu quả mô hình liên kết về xuất khẩu lao động nhằm giảm phiền hà và tốn kém cho người lao động. Thông qua mô hình liên kết, doanh nghiệp đến với người lao động có sự giám sát hỗ trợ của chính quyền địa phương. Các doanh nghiệp kết hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để tuyển lao động; doanh nghiệp công khai minh bạch v...

  pdf6 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Fostering entrepreneurship in rural areas: A new approach for rural development in VietnamFostering entrepreneurship in rural areas: A new approach for rural development in Vietnam

  Ở Việt Nam hiện nay, dân số phần đông sống ở nông thôn, kinh doanh có vai trò quan trọng trong phát triển nông thôn và phát triển đất nước. Kinh doanh là động lực, là đầu tầu kinh tế mạnh mẽ trong phát triển nông thôn. Bài báo này nhằm: i) phân tích khái niệm về kinh doanh ii) giải thích tại sao kinh doanh lại là động lực tăng trưởng kinh tế tro...

  pdf6 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Người Pháp và những dự án thương mại ở Đàng Trong thế kỷ XVII-XVIIINgười Pháp và những dự án thương mại ở Đàng Trong thế kỷ XVII-XVIII

  Trong thế kỷ XVII- XVIII, chính phủ Pháp rất lưu tâm đến thương mại với Đàng Trong, đã đặt ra kế hoạch đến đó buôn bán để bù lại những thua thiệt ở Ấn Độ. Nhưng hầu hết các dự án thương mại của CIO với Đàng Trong đều chưa thực hiện được hoặc nếu có thực hiện thì kết quả chẳng đáng là bao bởi những nguyên do sau: thứ nhất, bấy giờ chiến tranh...

  pdf6 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Adaptation in working among immigrant Vietnamese nurses in TaiwanAdaptation in working among immigrant Vietnamese nurses in Taiwan

  Nghiên cứu hiện tượng này khám phá những kinh nghiệm của các điều dưỡng Việt Nam làm việc trong bối cảnh y tế Đài Loan. Trong cuộc phỏng vấn sâu với 15 điều dưỡng Việt Nam được thực hiện bằng tiếng Việt, kết quả thể hiện ba vấn đề chính tồn tại ảnh hưởng tới quá trình thích nghi trong công việc của họ bao gồm (a) khó khăn giao tiếp , (b) căng th...

  pdf7 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Tư tưởng “dân là gốc” dưới thời Lê - NguyễnTư tưởng “dân là gốc” dưới thời Lê - Nguyễn

  Khi du nhập vào Việt Nam, tƣ tƣởng "dân là gốc" của Nho giáo đã để lại những ảnh hƣởng to lớn lên tƣ tƣởng dân tộc. tinh thần trong dân, yêu dân, thân dân đƣợc thể hiện ở nhiều nhà tƣ tƣởng dân tộc. Đồng thời, do sức ép của tƣ tƣởng truyền thống bản địa của ngƣời Việt, nên tƣ tƣởng "dân là gốc" cũng phải thay đổi, mang những nội dung mới, hì...

  pdf4 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0