• Luận bàn về thực trạng và đề xuất một số giải pháp trong công tác thi hành án treo và cải tạo không giam giữ ở Việt NamLuận bàn về thực trạng và đề xuất một số giải pháp trong công tác thi hành án treo và cải tạo không giam giữ ở Việt Nam

  Sau gần 4 năm triển khai và thực hiện Luật Thi hành án hình sự, chúng ta nhận thấy một điều cơ bản là các cơ quan thi hành án hình sự (tháng 7/2011 – tháng 6/2015), các cơ quan được luật pháp giao cho một số nhiệm vụ thi hành án đã xác định được vai trò, chức năng của từng cá nhân, tổ chức trong công tác, đặc biệt là vị trí của Viện kiểm sá...

  pdf6 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 12/03/2022 | Lượt xem: 43 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu Tóm tắt Luật bình đẳng giớiTài liệu Tóm tắt Luật bình đẳng giới

  1. Cản trở thành viên trong gia đình có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia định đoạt tài sản thuộc sở hữu chung của hộ gia đình vì lý do giới tính. 2. Không cho phép hoặc cản trở thành viên trong gia đình tham gia ý kiến vào việc sử dụng tài sản chung của gia đình, thực hiện các hoạt động tạo thu nhập hoặc đáp ứng các nhu cầu k...

  pdf25 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 48 | Lượt tải: 0

 • Giải quyết vụ án ly hôn qua thực tiễn xét xử của Tòa án tại Hải PhòngGiải quyết vụ án ly hôn qua thực tiễn xét xử của Tòa án tại Hải Phòng

  Luận văn phân tích một cách toàn diện, sâu sắc các khía cạnh pháp lý về trình tự tố tụng trong việc giải quyết án ly hôn thông qua thực tiễn công tác giải quyết án ly hôn tại Tòa án hiện nay trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Trên cơ sở đó Luận văn chỉ ra những điểm còn hạn chế trong quy định của pháp luật về thủ tục giải quyết vụ án ly hôn nói riên...

  pdf5 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 10/03/2022 | Lượt xem: 131 | Lượt tải: 0

 • Áp dụng pháp luật hình sự của Tòa án nhân dân (Qua thực tiễn tỉnh Thanh Hóa)Áp dụng pháp luật hình sự của Tòa án nhân dân (Qua thực tiễn tỉnh Thanh Hóa)

  Nghiên cứu cơ sở lý luận về việc áp dụng pháp luật (ADPL) trong hoạt động giải quyết án hình sự của TAND dưới góc độ lý luận Mác - Lênin về Nhà nước và pháp luật. Làm rõ những đặc trưng riêng của hoạt động giải quyết án hình sự và các tiêu chí để đánh giá chất lượng ADPL trong hoạt động xét xử án hình sự của TAND hiện nay. Phân tích thực trạng A...

  pdf22 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 10/03/2022 | Lượt xem: 109 | Lượt tải: 1

 • Vai trò của các bên liên quan đối với tiến trình xây dựng Luật về hội ở Việt NamVai trò của các bên liên quan đối với tiến trình xây dựng Luật về hội ở Việt Nam

  Có hai nhóm tổ chức khá quan tâm và có tác động mạnh đến tiến trình Luật về hội (LVH) ở Việt Nam gồm: nhóm các cơ quan Đảng và Nhà nước (Đảng, Quốc hội, Chính phủ); nhóm các tổ chức đoàn thể (6 tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, 28 hội đặc thù và các hội nghề nghiệp). Ngoại trừ một số tổ chức chuyên về vận động chính sách như Oxfam (một liên ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 10/03/2022 | Lượt xem: 58 | Lượt tải: 0

 • Quy trình xây dựng văn bản qui phạm pháp luật trong lĩnh vực dượcQuy trình xây dựng văn bản qui phạm pháp luật trong lĩnh vực dược

  1. Người có liên quan phải nghiên cứu và thực hiện đúng các nội dung của quy định này. 2. Nội dung trong quy định này có hiệu lực thi hành như sự chỉ đạo của lãnh đạo Cục Quản lý dược Việt Nam. 3. Mỗi đơn vị chỉ được phân phối 01 bản (có đóng dấu kiểm soát). Khi các đơn vị có nhu cầu phân phối thêm tài liệu phải đề nghị với thư ký ISO để có b...

  pdf15 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 115 | Lượt tải: 0

 • Trích những văn bản pháp luật lao động liên quan thương lượng tập thể và thỏa ước lao động tập thểTrích những văn bản pháp luật lao động liên quan thương lượng tập thể và thỏa ước lao động tập thể

  Điều 63. Mục đích, hình thức đối thoại tại nơi làm việc 1. Đối thoại tại nơi làm việc nhằm chia sẻ thông tin, tăng cường sự hiểu biết giữa người sử dụng lao động và người lao động để xây dựng quan hệ lao động tại nơi làm việc. 2. Đối thoại tại nơi làm việc được thực hiện thông qua việc trao đổi trực tiếp giữa người lao động và người sử dụng lao đ...

  doc17 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 97 | Lượt tải: 0

 • Nghiệp vụ rà soát và hệ thống hóa văn bản pháp luậtNghiệp vụ rà soát và hệ thống hóa văn bản pháp luật

  1 Lập kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật: a) Căn cứ lập kế hoạch: căn cứ nhu cầu chỉ đạo, điều hành và quản lý nhà nước của Bộ, chuyên viên theo dõi theo lĩnh vực của đơn vị có trách nhiệm lập kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trình lãnh đạo đơn vị phê duyệt. Đơn vị chủ trì sau đó phối hợp với...

  doc5 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 84 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu môn Luật đất đai (Mới nhất)Tài liệu môn Luật đất đai (Mới nhất)

  Chương 1 gồm các nội dung cơ bản sau đây: - Giới thiệu chung về ngành Luật Đất đai. - Quan hệ pháp luật đất đai. - Chế độ quyền sở hữu toàn dân đối với đất đai. Mục tiêu của chương 1 là: - Cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về ngành Luật Đất đai trong hệ thống pháp luật Việt Nam dưới giác độ của khoa học pháp lý. - Cung cấp cho người...

  docx148 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 111 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Một số điều luật quy định về bảo vệ an ninh quốc giaBài giảng Một số điều luật quy định về bảo vệ an ninh quốc gia

  Điều 17. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ an ninh quốc gia 1. Tham gia lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia theo quy định của pháp luật. 2. Tố cáo hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, hành vi lợi dụng việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi íc...

  ppt12 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 105 | Lượt tải: 0