• Tác động của WTO tới nông nghiệp Việt Nam và mối quan tâm của hội nông dân Việt Nam với WTOTác động của WTO tới nông nghiệp Việt Nam và mối quan tâm của hội nông dân Việt Nam với WTO

  Việc liên kết liên doanh, hợp tác trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản hàng hóa đã có bước tiến bộ giữa các doanh nghiệp với nông dân. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan nên giữa doanh nghiệp và nông dân thực hiện hợp đồng tiêu thụ nông sản chưa mấy suôn sẻ. + Các tổ hợp tác đã xuất hiện nhiều song do tự phát, quy mô ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 987 | Lượt tải: 0

 • Một số giải pháp phát triển thị trường nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ đến năm 2010Một số giải pháp phát triển thị trường nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ đến năm 2010

  Nhìn chung mạng lưới phân phối ở ĐBSCL tuy đa dạng nhưng thiếu tính chuyên nghiệp, rời rạc và thiếu gắn kết. Tình trạng mua đứt bán đoạn, mọi người đều có thể định đoạt giá cả của hàng hoá một cách tuỳ tiện còn tồn tại rất nặng nề ở ĐBSCL, đặc biệt ở khu vực nông thôn: người sản xuất tự quyền quyết định giá mua, giá bán; loại hàng hóa và khối l...

  pdf174 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 907 | Lượt tải: 0

 • Chuyên đề 1: Quản lý nhà nước tài nguyên và môi trường cấp xãChuyên đề 1: Quản lý nhà nước tài nguyên và môi trường cấp xã

  Khoản 1. Ủy ban nhân dân các cấp, tổ chức, cá nhân phát hiện môi trường có dấu hiệu bị ô nhiễm, suy thoái có trách nhiệm thông báo cho cơ quan có trách nhiệm yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với môi trường quy định tại khoản 2 Điều này. Khoản 2. Trách nhiệm yêu cầu bồi thường thiệt hại được quy định như sau: a) Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhi...

  doc335 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 954 | Lượt tải: 1

 • Quản lý dự án - Mô hình hóa hệ thống sản xuấtQuản lý dự án - Mô hình hóa hệ thống sản xuất

  Một bài toán vận tải tổng quát được đặc trưng bởi những thông tin sau: – Một tập m điểm cung cấp mà từ đó hàng hóa sẽ được vận chuyển đi. Mỗi điểm cung i có thể cung cấp tối đa si đơn vị hàng. – Một tập n điểm cầu mà hàng hóa sẽ được vận chuyển tới. Mỗi điểm cầu j phải nhận được tối thiểu d j đơn vị hàng. – Mỗi đơn vị hàng hóa vận chuyển t...

  pdf44 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 1272 | Lượt tải: 0

 • Quản lý dự án - Phần 1: Tổng quan về quản lý dự ánQuản lý dự án - Phần 1: Tổng quan về quản lý dự án

  Cá nhân: giữa người này với người khác n Nhóm: giữa hai hoặc nhiều phòng ban/ tổ chức n Nội bộ: Xung đột giữa các cá nhân và hoặc nhóm trong cùng một tổ chức n Bên ngoài: Xung đột giữa một người (hoặc một nhóm, hoặc nhiều người) với một người (hoặc một nhóm hoặc nhiều người) khác từ bên ngoài dự án

  pdf42 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 935 | Lượt tải: 0

 • Tiếp cận cộng đồng và quản lý dự án phát triểnTiếp cận cộng đồng và quản lý dự án phát triển

  Chương trình: là một tập hợp các dự án liên quan đến nhau: – Nhằm phát triển kinh tế – xã hội một cách tổng thể – Liên quan đến nhiều ngành kinh tế kỹ thuật – Có thể nằm trên nhiều vùng lãnh thổ – Được thực hiện thông qua phương pháp tiếp cận liên ngành – Thời hạn thực hiện tương đối dài – Thực hiện theo nhiều phương thức khác nhau

  pdf25 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 1083 | Lượt tải: 0

 • Quản lý dự án - Chương III: Lập và quản lý dự án đầu tưQuản lý dự án - Chương III: Lập và quản lý dự án đầu tư

  Căn cứ vào người khởi xướng dự án Dự án cá nhân ; Dự án tập thể ; Dự án quốc gia : Thường là các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng hoặc phục vụ cho phúc lợi xã hội : Xây dựng các đường quốc lộ, xây dựng nhà máy thuỷ điện; Dự án quốc tế : Dự án bảo vệ môi trường, đường hầm xuyên eo biển Manches nối Anh - Pháp

  ppt64 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 1144 | Lượt tải: 1

 • Quản lý dự án - Chương 1: Tổng quan về quản lý dự ánQuản lý dự án - Chương 1: Tổng quan về quản lý dự án

  - Phương pháp khấu hao đều - Phương pháp khấu hao theo tổng số năm hoạt động - Phương pháp khấu hao theo kết số - Phương pháp khấu hao gia tốc

  pdf152 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 947 | Lượt tải: 0

 • Quản lý doanh nghiệp - Chương 3: Quản lý kế toán – tài chínhQuản lý doanh nghiệp - Chương 3: Quản lý kế toán – tài chính

  Chi phí trang bị tài sản : là khoản chi phí đổi mới thay thế hoặc mở rộng công nghệ sản xuất, máy móc thiết bị , CSVC kĩ thuật. Và được xem như một loại tài sản của DN và cần được khấu hao qua các thời kì sử dụng tài sản.  Chi phí hoạt động : là chi phí giúp DN vận hành các hoạt động hàng ngày (trả lương công nhân viên, phí điện thoại , điện...

  pdf53 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 937 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu môn Quản lý dự án phần mềmTài liệu môn Quản lý dự án phần mềm

  Yêu cầu đầu vào : Người học có kiến thức cơ bản về Công nghệ phần mềm Yêu cầu đầu ra : Kết quả đánh giá Bài tập: Người học hoàn thiện các bài tập cuối mỗi chương (15%) Bài tập lớn: Tham gia trong nhóm (3-5 thành viên) thực hiện một đề tài quản lý DAPM đã chọn (35%) Thi hết môn : Trắc nghiệm / Luận (50%)

  ppt7 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 1024 | Lượt tải: 0