• Hoạt động tranh tụng trong tố tụng hình sự ở Việt Nam hiện nayHoạt động tranh tụng trong tố tụng hình sự ở Việt Nam hiện nay

  Tranh tụng là hình thức tố tụng trong giải quyết các vụ án. Phạm vi và nội dung tranh tụng có khác nhau trong các hệ thống pháp luật và các loại án. Thực hiện việc tranh tụng tại phiên tòa và tòa án ra phán quyết trên cơ sở kết qủa tranh tụng tại phiên tòa là đảm bảo quan trọng để xác định sự thật khách quan của vụ án và để giải quyết vụ án ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 140 | Lượt tải: 0

 • Quy hoạch làng nghề gắn với kiểm soát ô nhiễm môi trường ở Việt NamQuy hoạch làng nghề gắn với kiểm soát ô nhiễm môi trường ở Việt Nam

  Quy hoạch làng nghề cần gắn với kiểm soát tốt ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, để thực hiện tốt quy hoạch làng nghề, cần tăng cường mạnh mẽ công tác bảo vệ môi trường làng nghề trong quản lý và phát triển làng nghề trên phạm vi toàn quốc; ngăn chặn việc phát sinh các làng nghề ô nhiễm môi trường mới; từng bước khắc phục, cải thiện tình trạ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 160 | Lượt tải: 0

 • Đơn vị hành chính lãnh thổ thời phong kiến ở Việt NamĐơn vị hành chính lãnh thổ thời phong kiến ở Việt Nam

  Từ cách phân chia đơn vị hành chính lãnh thổ thời phong kiến ở Việt Nam chúng ta có thể rút ra được một số bài học kinh nghiệm sau đây cho quá trình xây dựng nhà nước hiện nay. Một là, việc chia tách, sáp nhập đơn vị hành chính cần tôn trọng yếu tố tự nhiên và xã hội nhằm đảm bảo vừa phát triển được kinh tế, vừa giữ được ổn định trật tự xã ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 200 | Lượt tải: 0

 • Pháp luật đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt NamPháp luật đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

  - Thứ bảy, xúc tiến việc ký kết điều ước quốc tế: bên cạnh việc hoàn thiện hệ thống pháp luật đầu tư và đưa ra những giải pháp thu hút, sử dụng hiệu quả nguồn vốn FDI thì việc tăng cường ký kết các hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư với các nước cũng rất cần thiết. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, các quốc gia đều chủ trương mở...

  pdf6 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 127 | Lượt tải: 0

 • Tác động của trải nghiệm dịch vụ đến hành vi sau sử dụng: Trường hợp dịch vụ xe khách đường dàiTác động của trải nghiệm dịch vụ đến hành vi sau sử dụng: Trường hợp dịch vụ xe khách đường dài

  Bên cạnh những đóng góp ý nghĩa, nghiên cứu không tránh khỏi hạn chế nhất định. Nghiên cứu chỉ thực hiện với một thương hiệu xe đường dài Phương Trang do đó để khái quát hóa kết quả, nghiên cứu tiếp theo nên mở rộng phạm vi nghiên cứu. Bên cạnh đó, nghiên cứu này chưa xét đến số lần trải nghiệm của khách hàng với dịch vụ đề từ đó xem xét tác ...

  pdf12 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 132 | Lượt tải: 0

 • Phòng chống tham ô, tham nhũng thời Lê sơPhòng chống tham ô, tham nhũng thời Lê sơ

  Cần phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, nhiều bộ luật ở nước ta hiện nay tuy có đề cập đến vấn đề phòng chống tham ô, tham nhũng và ngay cả Luật phòng, chống tham nhũng nhưng chưa được soạn thảo đầy đủ, cụ thể, rõ ràng. Những quy định để chế tài và trừng trị tội tham ô, tham nhũng còn nhiều kẽ hở dễ bị lợi dụng và xuyên tạc, không ít các quy đ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 130 | Lượt tải: 0

 • Các biện pháp bảo đảm nghĩa vụ mới được ghi nhận trong bộ Luật dân sự năm 2015Các biện pháp bảo đảm nghĩa vụ mới được ghi nhận trong bộ Luật dân sự năm 2015

  Tóm lại, BLDS 2015 đã ghi nhận khá nhiều những sự thay đổi trong lĩnh vực các giao dịch bảo đảm. Trong đó, có thể nhận thấy sự xuất hiện của hai biện pháp bảo đảm vừa mới vừa không mới đó là cầm giữ tài sản và bảo lưu quyền sở hữu. Sự xuất hiện của các biện pháp bảo đảm này chính thức ghi nhận một dạng bảo đảm đặc biệt, cho phép chủ nợ được ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 155 | Lượt tải: 0

 • Public Opinion on Building Rule-of-law State in Vietnam TodayPublic Opinion on Building Rule-of-law State in Vietnam Today

  The study on public opinion show that most of the people support and place their confidence in the current building of a ruleof-law state in Vietnam. In the building a rule-of-law state, the people place stress on the requirement that the running of the country should be lawgoverned and democracy should be exercised in the spirit of “people k...

  pdf9 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 124 | Lượt tải: 0

 • Bạo lực trẻ em dưới góc độ pháp lý và tác động của bạo lực đối với sự hình thành, phát triển nhân cách trẻ emBạo lực trẻ em dưới góc độ pháp lý và tác động của bạo lực đối với sự hình thành, phát triển nhân cách trẻ em

  Ứng dụng rộng rãi Công nghệ thông tin như mũi nhọn đột phá vào kinh tế tri thức. Công nghệ thông tin và truyền thông là hạ tầng cơ sở để thực hiện hầu hết các hoạt động của kinh tế tri thức, là phương tiện hữu hiệu hỗ trợ cho giáo dục và đào tạo, mỗi trường kinh tế và thể chế xã hội thuận lợi cho việc sáng tạo và sử dụng tri thức. Phát triển hạ tầ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 135 | Lượt tải: 0

 • Dialectical perspective on quality and quantityDialectical perspective on quality and quantity

  The perception of a certain thing is about its quality (or quality identification) and quantity (or quantity identification) of it. The quality and quantity identifications are two different operations of perception in all fields. Depending on objects and purposes, people can use either one of or both of the operations. In the natural percep...

  pdf7 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 122 | Lượt tải: 0