• Nghiên cứu làng Việt: Các vấn đề và triển vọngNghiên cứu làng Việt: Các vấn đề và triển vọng

  Có lẽ khó mà bác bỏ đựợc những phân tích "kinh tế đạo đức" áp dụng cho người nông dân và xã hội nông thôn trong tác phẩm của J.Scott và các học giả hữu quan. Trong bối cảnh hiện nay cũng thế, biến thái vùng rất rõ rệt ở Việt Nam mà giới nghiên cứu quốc tế và Việt Nam đều thừa nhận, trong một chừng mực nhất định vẫn còn cung cấp những bằng chứng...

  pdf9 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Tiểu luận Các quan điểm của các bậc tiền bối về văn hóaTiểu luận Các quan điểm của các bậc tiền bối về văn hóa

  Công lao của Max Weber đối với XHH là ông đã đưa ra những quan niệm và cách giải quyết độc đáo về lý luận và phương pháp nghiên cứu khoa học XHH. Đóng góp của ông trong XHH chủ yếu là quan điểm về bản chất lý thuyết Xã hội và phương pháp luận; là sự phân tích về văn hoá, tôn giáo và sự phát triển của xã hội phương tây; là sự đánh giá về vai trò c...

  doc12 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Người Pháp và những dự án thương mại ở Đàng Trong thế kỷ XVII-XVIIINgười Pháp và những dự án thương mại ở Đàng Trong thế kỷ XVII-XVIII

  Trong thế kỷ XVII- XVIII, chính phủ Pháp rất lưu tâm đến thương mại với Đàng Trong, đã đặt ra kế hoạch đến đó buôn bán để bù lại những thua thiệt ở Ấn Độ. Nhưng hầu hết các dự án thương mại của CIO với Đàng Trong đều chưa thực hiện được hoặc nếu có thực hiện thì kết quả chẳng đáng là bao bởi những nguyên do sau: thứ nhất, bấy giờ chiến tranh...

  pdf6 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Tư tưởng “dân là gốc” dưới thời Lê - NguyễnTư tưởng “dân là gốc” dưới thời Lê - Nguyễn

  Khi du nhập vào Việt Nam, tƣ tƣởng "dân là gốc" của Nho giáo đã để lại những ảnh hƣởng to lớn lên tƣ tƣởng dân tộc. tinh thần trong dân, yêu dân, thân dân đƣợc thể hiện ở nhiều nhà tƣ tƣởng dân tộc. Đồng thời, do sức ép của tƣ tƣởng truyền thống bản địa của ngƣời Việt, nên tƣ tƣởng "dân là gốc" cũng phải thay đổi, mang những nội dung mới, hì...

  pdf4 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Thương nghiệp nông thôn trung du Bắc Bộ qua trường hợp chợ làng ở huyện Phú Bình - Tỉnh Thái NguyênThương nghiệp nông thôn trung du Bắc Bộ qua trường hợp chợ làng ở huyện Phú Bình - Tỉnh Thái Nguyên

  Hình ảnh này của các chợ làng trung du Bắc Bộ (qua trường hợp chợ làng ở Phú Bình) vẫn cơ bản đúng với nhận định của GS Phan Đại Doãn về chợ làng vùng châu thổ: "mạng lưới chợ vừa là biểu hiện của sự bế tắc của kinh tế tiểu nông, vừa là biện pháp giải quyết bế tắc đó. Nó thúc đẩy sự phát triển sản xuất hàng hoá trong kinh tế tiểu nông, đồng ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Tổ chức “Quan phương và phi quan phương” trong kết cấu xã hội làng xã truyền thống huyện Phổ Yên (Thái Nguyên)Tổ chức “Quan phương và phi quan phương” trong kết cấu xã hội làng xã truyền thống huyện Phổ Yên (Thái Nguyên)

  Như vậy, trong mỗi làng Việt cổ truyền, từng thành viên phải chịu sự quản lý của hai thiết chế tổ chức quyền lực: tổ chức “quan phương” và “phi quan phương”, thông qua “cơ sở pháp lý” là hương ước kết hợp với pháp luật, dư luận, nhằm ràng buộc các thành viên trong những nghĩa vụ và trách nhiệm nặng nề hơn là quyền lợi. Với hai tổ chức trên ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Tư tưởng về dân của Nguyễn TrãiTư tưởng về dân của Nguyễn Trãi

  Qua sự phân tích nội dung TTVD của Nguyễn Trãi cho thấy, từ thực tiễn của đời sống nhân dân, từ vai trò của nhân dân trong cuộc chiến tranh chống giặc Minh xâm lược, TTVD của Ông chứa đựng nhiều yếu tố, nhiều giá trị tích cực và mang đậm tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc. TTVD của Nguyễn Trãi còn là sự phát triển cao hơn TTVD trong tư tưởng Vi...

  pdf5 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Cơ sở lí luận và thực tiễn của công tác nghiên cứu, tổ chức sưu tầm và xuất bản sách về văn hóa, văn học các dân tộc thiểu số khu vực miền núi phía Bắc Việt NamCơ sở lí luận và thực tiễn của công tác nghiên cứu, tổ chức sưu tầm và xuất bản sách về văn hóa, văn học các dân tộc thiểu số khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam

  Năm là, công tác DT và thực hiện chính sách dân tộc là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của các cấp, các ngành, của toàn bộ hệ thống chính trị. Năm quan điểm trên là sự tổng kết thực tiễn quá trình thực hiện đường lối, chính sách DT và công tác DT của Đảng và Nhà nước, vừa cơ bản, có giá trị chỉ đạo lâu dài công tác DT của cách ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Mẫu số chung của các vị thần khổng lồ trong kho tàng thần thoại một số tộc người ở Việt NamMẫu số chung của các vị thần khổng lồ trong kho tàng thần thoại một số tộc người ở Việt Nam

  “Giải mã” biểu tượng là công việc rất khó khăn, bởi dù cố gắng đến đâu chúng ta cũng chỉ mới chạm được vào một phần ý nghĩa của nó. Chính vì vậy, trong bài viết này, chúng tôi chỉ tập trung vào giải quyết những vấn đề đặt ra theo quan điểm nghiên cứu của mình, nhằm có cách tiếp cận mới mẻ hơn về một đối tượng nghiên cứu khá phổ biến trong vă...

  pdf5 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Địa vị cao của người phụ nữ trong xã hội Ai Cập cổ đạiĐịa vị cao của người phụ nữ trong xã hội Ai Cập cổ đại

  Nhưng phụ nữ chỉ được bình đẳng về pháp lý với đàn ông cùng giai cấp. Ở Ai Cập cổ đại, phụ nữ có địa vị xã hội bình đẳng với nam giới, thậm chí còn có nhiều đặc quyền hơn. Đây là điểm tiến bộ hơn rất nhiều so với các nền văn minh khác trên thế giới thời bấy giờ. Đó cũng là một trong những đặc trưng chủ yếu của nền văn minh Ai Cập thời cổ đạ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0