• Mấy vấn đề đổi mới phương pháp dạy – học bộ môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác -LêninMấy vấn đề đổi mới phương pháp dạy – học bộ môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác -Lênin

  Nâng cao chất lượng đào tạo trí thức trẻ đó là kết quả tổng hợp của các hoạt động giáo dục đào tạo của các bộ môn khoa học cơ bản, khoa học cơ sở và khoa học xã hội., trong đó kiến thức của bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác -Lênin có vai trò to lớn và trực tiếp. Đây là hạt nhân hình thành thế giới quan khoa học, là cơ sở phương ph...

  pdf11 trang | Chia sẻ: tuanhd28 | Ngày: 06/10/2015 | Lượt xem: 1265 | Lượt tải: 0

 • Dạy học dự án – từ lí luận đến thực tiễnDạy học dự án – từ lí luận đến thực tiễn

  1. Nhiệm vụ của dự án phù hợp với khả năng thực hiện của người học. 2. Dự án tập trung vào những nội dungh ọc tập quan trọng, cốt lõi của chương trình. 3. Các nhiệm vụ của dự án kích thíchđược cảm hứng, say mê của người học. 4. Người học được hướng dẫn cụ thể, rõ ràng để thực hiện công việc có chất lượng tốt. 5. Phát huy tối đa năng lực cá nh...

  pdf10 trang | Chia sẻ: tuanhd28 | Ngày: 06/10/2015 | Lượt xem: 1433 | Lượt tải: 0

 • Quản lý hành chính nhà nước về giáo dục và đào tạoQuản lý hành chính nhà nước về giáo dục và đào tạo

  Sơ lược: Chương 1. Một số vấn đề cơ bản về Nhà nước, quản lý hành chính nhà nước và công vụ, công chức Chương 2. Đường lối, quan điểm về giáo dục & đào tạo của Đảng và nhà nước Chương 3. Luật Giáo dục Chương 4. Điều lệ nhà trường và những quy định đối với giáo viên trường phổ thông. Chương 5. Một số vấn đề thực tiễn giáo dục và đào tạo ở Việ...

  pdf253 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 01/06/2013 | Lượt xem: 1649 | Lượt tải: 6

 • Mối quan hệ giữa thỏa ước lao động tập thể và tranh chấp lao động tập thế và giải quyết tình huốngMối quan hệ giữa thỏa ước lao động tập thể và tranh chấp lao động tập thế và giải quyết tình huống

  Nêu mối quan hệ giữa thỏa ước lao động tập thể và tranh chấp lao động tập thế (3 điểm) 2. T thường trú tại phường Quan Hòa, quận Cầu Giấy là kỹ sư kỹ thuật giao kết hợp đồng không xác định thời hạn với ngân hàng ACB, làm việc tại chị nhánh Trung Yên quận Thanh Xuân, Hà Nội. Trước khi thực hiện hợp đồng lao động, T có thời gian thử việc là 2 tháng. ...

  doc18 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 01/06/2013 | Lượt xem: 3028 | Lượt tải: 13

 • Điều kiện lao động và các yếu tố nguy hiểm có hại trong lao độngĐiều kiện lao động và các yếu tố nguy hiểm có hại trong lao động

  Điều kiện lao động là tổng thể các yếu tố kỹ thuật, tổ chức lao động, kinh tế, tự nhiên, thể hiện qua quá trình công nghệ, công cụ lao động, đối tượng lao động, năng lực của người lao động và sự tác động qua lại giữa các yếu tố đó tạo nên điều kiện làm việc của con người trong quá trình lao động sản xuất.

  pdf6 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 01/06/2013 | Lượt xem: 2291 | Lượt tải: 4

 • Bộ Luật Lao độngBộ Luật Lao động

  Điều 185 Thanh tra Nhà nước về lao động bao gồm Thanh tra lao động, Thanh tra an toàn lao động và Thanh tra vệ sinh lao động Bộ lao động - Thương bình và Xã hội và cơ quan lao động đại phương thực hiện thanh tra lao động và thanh tra an toàn lao động. Bộ y tế và các cơ quan y tế địa phương thực hiện thanh tra vệ sinh lao động

  pdf57 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 01/06/2013 | Lượt xem: 1717 | Lượt tải: 3

 • Giáo trình An toàn lao độngGiáo trình An toàn lao động

  Bảo hộ lao động là môn khoa học nghiên cứu về hệ thống các văn bản pháp luật, các biện pháp về tổ chức, kinh tế, xã hội và khoa học công nghệ để cải tiến điều kiện lao động nhằm:  Bảo vệ sức khoẻ, tính mạng con người trong lao động.  Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.  Bảo vệ môi trường lao động nói riêng và môi trường sinh thái nói chung ...

  pdf98 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 01/06/2013 | Lượt xem: 2781 | Lượt tải: 22

 • Nội quy lao độngNội quy lao động

  Nội quy lao động là những quy định về kỷ luật lao động mà người lao động phải thực hiện khi làm việc tại công ty;quy định việc xử lý đối với người lao động vi phạm kỷ luật lao động làm thiệt hại đến tài sản công ty.Nội quy lao động áp dụng đối với tất cả mọi người lao động làm việc trong công ty theo các hình thức và các loại hợp đồng lao động.

  pdf27 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 01/06/2013 | Lượt xem: 1722 | Lượt tải: 5