• Bẩy năm dưới triều đại của giáo haofng Benedicto XVI - Nguyễn Văn DũngBẩy năm dưới triều đại của giáo haofng Benedicto XVI - Nguyễn Văn Dũng

  các ngày 27-28 tháng: 2 năm 2012. Hai bên cùng dạt dược thỏa thuận Hội nghị vòng 4 của Nhóm công tác hôn hợp Việt Nam- Vatican sè dược tổ chức tại Vatican trong thời gian tới. Kết thúc Hội nghị vòng 3. hai bên nhận dinh rằng quan hệ Việt Nam - Vatican dà đạt dược những phát triển tích cực dựa trên căn bản thiện chí và đối thoại xây dựng, cùng như t...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 05/12/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Tổ chức và hoạt động của Hàn lâm viện trong lịch sửTổ chức và hoạt động của Hàn lâm viện trong lịch sử

  Đây không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng, mà còn là niềm vinh dự, tự hào vô cùng to lớn đối với giới nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn của nước ta. Nghị định trên của Chính phủ càng có ý nghĩa thiết thực hơn khi năm 2013 là dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Viện Khoa học xã hội Việt Nam, tiền thân là Ban Nghiên cứu Lịch sử - Địa lý...

  pdf11 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 05/12/2020 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Phật giáo ở Mỹ - Lê Đình CúcPhật giáo ở Mỹ - Lê Đình Cúc

  và an bài. Phật giáo cho con người sự bình đang, bác ái và khả năng nhận biết tiềm năng to lớn của mỗi cá nhân và lí do đê con người giử gìn và bảo vệ môi trường sống đang bị xà hội công nghiệp tàn phá. nhất là giá trị của đổng tién trong xà hội Mỹ với mục đích là lợi nhuận trong mọi hoạt động. Chính vì vậy, Phật giáo ở Mỹ có sức sông dặc biệt. Th...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 05/12/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Tư tưởng Nho giáo về bản chất con ngườiTư tưởng Nho giáo về bản chất con người

  3. Nho giáo để lại một tư tưởng triết học giáo dục có ý nghĩa sâu sắc, lớn lao và trực tiếp đối với chúng ta. Theo đó, nhà giáo dục chỉ có thể thực hiện thành công sự nghiệp giáo hoá đối với dân tộc - quốc gia (“hóa dục trời đất”) của mình khi dựa trên việc hiểu được bản tính (bản chất) của mình, của người và của vật. Với cách đặt vấn đề ấy...

  pdf8 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 05/12/2020 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Vài nét về Phật giáo ở tỉnh Cao Bằng hiện nay - Đồng Văn ThuVài nét về Phật giáo ở tỉnh Cao Bằng hiện nay - Đồng Văn Thu

  Phật giáo Việt Nam trong việc phát triển sâu rộng đạo Phật đến vùng sâu, vùng xa. Trước thực trạng nêu trên, dê thực hiện tÔ*t hơn nửa công tác phát triển Phật giáo ở tỉnh Cao Bằng nói riêng, ở các tỉnh vùng sâu. vùng xa. vùng dổng bào dàn tộc thiểu số nói chung, chủng tôi xin đóng góp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam một vài ý kiên như sau Thứ nh...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 05/12/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Tư tưởng thượng tôn pháp luật trong văn hoá chính trị Việt Nam hiện nayTư tưởng thượng tôn pháp luật trong văn hoá chính trị Việt Nam hiện nay

  2. Do Đảng lãnh đạo nên quyết định của Đảng đều được Nhà nước thông qua dưới hình thức văn bản pháp luật trước khi được thực hiện trong toàn dân. Tuy nhiên, do đơn hóa quá trình chuyển hóa từ văn bản của Đảng thành văn bản của Nhà nước, nên trên thực tế một số quyết định của Đảng chưa có được hình thức văn bản của Nhà nước (chưa được pháp lu...

  pdf6 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 05/12/2020 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Ví dặm xứ Nghệ từ góc nhìn văn hóa họcVí dặm xứ Nghệ từ góc nhìn văn hóa học

  Tuy là một thể loại không lớn trong âm nhạc, song ca khúc lại có ưu thế riêng so với các thể loại khác, nhất là khả năng phổ biến rộng rãi trong quần chúng nhân dân, thỏa mãn nhu cầu thẩm mỹ của nhiều lứa tuổi. Đã có rất nhiều nhạc sĩ khai thác thành công chất liệu âm nhạc dân ca xứ Nghệ, nhất là ví dặm trong sáng tác ca khúc. Nguyễn Tài Tu...

  pdf7 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 05/12/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Phật giáo đối với nghệ thuật Việt Nam thời Lý-Trần - Nguyễn Thị Thanh HảoPhật giáo đối với nghệ thuật Việt Nam thời Lý-Trần - Nguyễn Thị Thanh Hảo

  hoàn toàn đúng nghía là tác phẩm tạo hình trong không gian ba chiểu, vượt qua tính chết trang trí cho một vật phẩm khác như đế bia thời Lý, là tác phẩm điêu khắc độc lập. tự thân tổn tại. Qua so sánh hình tượng rống' trong diêu khắc ở hai thời dại ta thây nghệ thuật diêu khắc thời Trán là sự nỡì tiếp thời Lý nhưhg cách tạo hình hiện thực khoáng dạ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 05/12/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Tư tưởng Phật giáo và Nho giáo với tiến trình phát triển nhà nước phong kiến Việt Nam từ thế kỷ XI đến thế kỷ XVTư tưởng Phật giáo và Nho giáo với tiến trình phát triển nhà nước phong kiến Việt Nam từ thế kỷ XI đến thế kỷ XV

  Cùng với giáo dục, pháp luật là công cụ chủ yếu để nhà vua, Nhà nước phong kiến sử dụng vào việc củng cố địa vị, uy quyền tuyệt đối của mình, để truyền bá và bảo vệ hệ tư tưởng thống trị và nhằm nhiều mục đích chính trị khác. Qua phân tích cho thấy, tư tưởng Phật giáo và Nho giáo được nhà vua, Nhà nước phong kiến Việt Nam từ thế kỷ XI đến t...

  pdf11 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 05/12/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Đặc điểm văn hóa truyền thống của nền hành chính nhà nước với yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nayĐặc điểm văn hóa truyền thống của nền hành chính nhà nước với yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay

  Năm là, cần từng bước hoàn thành cơ bản việc phân cấp, phân quyền quản lý hành chính giữa Trung ương với địa phương trên từng ngành, từng lĩnh vực một cách đồng bộ; đồng thời, đảm bảo hiệu lực, quản lý thống nhất, xuyên suốt của Trung ương đối với địa phương, trên cơ sở tăng cường quản lý nhà nước sau phân cấp. Nghiên cứu và tiến hành phân ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 05/12/2020 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0