• Kinh nghiệm quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Hoa Kỳ do các quỹ tài trợ và một số đề xuất cho Việt NamKinh nghiệm quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Hoa Kỳ do các quỹ tài trợ và một số đề xuất cho Việt Nam

  3. Quỹ rất quan tâm tới tác động lan tỏa của đề tài nghiên cứu, không chỉ trong phạm vi chuyên ngành mà liên ngành và không chỉ trong cộng đồng khoa học mà cả cộng đồng xã hội, kể cả với các dự án nghiên cứu cơ bản. Đối với nước ta, khi xem xét tài trợ cho các nhiệm vụ KH&CN, cần chú ý đến kết quả đầu ra và quan tâm tới tác động lan tỏa của đề...

  pdf12 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Technological innovations in mechanical engineering sector in Vietnam: Actual status and solutionsTechnological innovations in mechanical engineering sector in Vietnam: Actual status and solutions

  In addition to that, the Government should have measures to develop technological infrastructure and technical services for technological innovations, to build up standard systems of the sector, to enhance activities to link training organizations and mechanical engineering enterprises and to identify the clear road map for localization of mech...

  pdf16 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Catching-up development of the followersCatching-up development of the followers

  At the same time, the analysis of world experience in this article suggests that we still seemingly need to continue to study on the development way that overcomes the lagging gap. We need to be, in particular: more definitively in shaping the pathway of development (choosing between catching-up development and other forms of development); more...

  pdf16 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Giải pháp hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của các tổ chức nghiên cứu chiến lược, chính sách phục vụ quản lý nhà nước trực thuộc các bộ và cơ quan ngang bộGiải pháp hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của các tổ chức nghiên cứu chiến lược, chính sách phục vụ quản lý nhà nước trực thuộc các bộ và cơ quan ngang bộ

  Việt Nam đang hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều thời cơ và thách thức, có sự đan xen giữa cái cũ và cái mới, thuận lợi và khó khăn, hợp tác và cạnh tranh, yếu tố truyền thống và hiện đại, Trong bối cảnh đó, việc hoạch định chiến lược, chính sách phát triển của quốc gia, cũng như từng ngành có ý nghĩa vô...

  pdf23 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Solutions to improve structure and operation of strategy and policy research organizations serving state management under ministries and ministerial-levelSolutions to improve structure and operation of strategy and policy research organizations serving state management under ministries and ministerial-level

  In the structure of policy formulation process, it is indispensable to have a qualified, professional policy research, policy advice manpower, i.e the Think Tank. Think Tank is quite diversified in forms of ownership, for instance, policy research, policy advice institutions of the Government, Think Tank of civil society (mainly are private res...

  pdf23 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • United state experience in management of science and technology activities funded by foundations and some suggestions for VietnamUnited state experience in management of science and technology activities funded by foundations and some suggestions for Vietnam

  There should be flexibility in the selection of members for the evaluation Council of research proposals. To do so, the MOST needs to build up a database on S&T experts/scientists both national and international for a quick assess to the candidate when needed. When building the database, focus should be put on qualifications and experience of s...

  pdf12 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Chính sách thiết lập và truy cập mở tài nguyên số ở một số cường quốc trên thế giớiChính sách thiết lập và truy cập mở tài nguyên số ở một số cường quốc trên thế giới

  Đối với Việt Nam, truy cập mở là vấn đề rất mới, đi kèm với nó là các quy trình quản lý mới. Vì vậy, cần có thêm những nghiên cứu sâu hơn để thu thập, nghiên cứu và đối sánh với quy trình quản lý dữ liệu nghiên cứu sử dụng ngân sách nhà nước hiện hành. Từ đó, mới có khả năng dịch chuyển hệ thống quản lý tài liệu nghiên cứu khoa học khép kín hiệ...

  pdf14 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Open innovation and its applicability in VietnamOpen innovation and its applicability in Vietnam

  Further studies should be focused on analysis of actual status and then should propose procedures of organization management and shift modes to make R&D activities of organizations more effective and market oriented. Once the market oriented business models get established in R&D units, researchers and businessmen will have the common vision to...

  pdf15 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Đổi mới sáng tạo mở và cơ hội áp dụng tại Việt NamĐổi mới sáng tạo mở và cơ hội áp dụng tại Việt Nam

  Các nghiên cứu tiếp tục tập trung vào phân tích thực trạng, từ đó đưa ra được các đề xuất quy trình quản lý tổ chức, phương thức chuyển đổi nhằm đưa hoạt động NC&PT của các tổ chức theo hướng hiệu quả và định hướng thị trường. Chỉ khi hình thành các mô hình kinh doanh định hướng thị trường tại các cơ sở NC&PT thì câu chuyện kết nối giữa các nhà...

  pdf14 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Nâng cao hiệu quả chính sách thúc đầy doanh nghiệp đổi mới công nghệNâng cao hiệu quả chính sách thúc đầy doanh nghiệp đổi mới công nghệ

  Nhà nước cần hỗ trợ tổ chức các lớp đào tạo nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về hoạt động ĐMCN của doanh nghiệp, đặc biệt là các giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị doanh nghiệp. Các khóa học này có sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ, môi trường, nhà hoạch định chính sách công nghệ, cơ quan quản lý nhà nư...

  pdf10 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0