• Sự hỗ trợ xã hội trong việc chăm sóc sức khỏe của gia đình nông thônSự hỗ trợ xã hội trong việc chăm sóc sức khỏe của gia đình nông thôn

  Trong điều kiện hiện nay, đa số cư dân nông thôn đang còn có những hạn hẹp về khả năng vật chất dành cho việc chăm sóc sức khỏe, sự hỗ trợ xã hội lại nhỏ nhoi, cho nên có sự thúc ép tâm lý khiến cho phần lớn gia đình có xu hướng cố gắng tự chữa trị cho người thân trước hết là tại nhà và dựa vào hệ thống y tế cơ sở. Từ đây luôn ẩn chứa mối đe dọa...

  pdf5 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Bốn xu thế lớn của sự phát triển xã hội học Trung QuốcBốn xu thế lớn của sự phát triển xã hội học Trung Quốc

  Việc nâng cao độ thành thục của Xã hôị học trước hết là nâng cao trình độ lý luận. Sau này, một mặt cùng với việc nước ta có thể duy trì đẩy mạnh phát triển thực tiễn, mặt khác cùng với việc đi sâu thảo luận một số vấn đề lý luận cơ bản, sâu sắc hoá nhận thức về các mối quan hệ xã hội quan trọng như đối với xã hội, với cá nhân, về xã hội và nhà ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Mô hình Thụy Điển trong một thế giới đã thay đổi - Góp phần nghiên cứu về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hộiMô hình Thụy Điển trong một thế giới đã thay đổi - Góp phần nghiên cứu về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội

  Tương lai sẽ ra sao đối với “Mô hình Thụy Điển" - mà đặc trưng của nó là kết hợp chặt chẽ tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội, Nhà nước giữ vai trò điều tiết đối với nền kinh tế mà sở hữu tư nhân là chính, định hướng công bằng xã hội cộng với cải cách dân chủ và Nhà nước pháp quyền - trong một Châu Âu nhất thể hóa? Đây là còn là một câu ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Biến đổi kinh tế - xã hội và vấn đề di chuyển lao động nông thôn – đô thị ở miền Bắc Việt NamBiến đổi kinh tế - xã hội và vấn đề di chuyển lao động nông thôn – đô thị ở miền Bắc Việt Nam

  Tuy nhiên, không chỉ các sức ép kinh tế - dân số học có liên quan, các tài liệu thực nghiệm về quá trình di chuyển nông thôn – đô thị cũng cho thấy mối liên hệ giữa di chuyển theo mùa và các biến đổi xã hội. Sức ép của tình trạng mật độ dân số cao và bình quân ruộng đất theo đầu người thấp luôn luôn là những yếu tố tiềm tàng của phong trào di ch...

  pdf17 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Di dân nông thôn – đô thị với nhà ở, một vấn đề xã hộiDi dân nông thôn – đô thị với nhà ở, một vấn đề xã hội

  Sự đổ dồn về Hà Nội kiếm sống của nông dân từ các tỉnh xung quanh đã khiến Hà Nội bị quá tải nghiêm trọng về nhiều mặt như giao thông, môi trường, tệ nạn xã hội, nhà ở trong đó nhà ở bị sức ép lớn nhất. Với mật độ dân số 18.000 người/km2, bản thân cư dân Hà Nội đã phải sống rất chật hẹp với diện tích bình quân 4m2, trong khi thành phố Hồ Chí Min...

  pdf6 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Mô hình sử dụng thời gian của trẻ em Việt NamMô hình sử dụng thời gian của trẻ em Việt Nam

  Ngoài ra, những khác nhau về dân tộc, vùng, và đô thị - nông thôn cũng làm đa dạng thêm ảnh hưởng của chính sách đến phấn bố thời gian trong để thu hẹp khoảng cách giữa trẻ em các dân tộc thiểu số và trẻ em dân tộc Kinh, trẻ em ở miền Bắc và trẻ em ở miền Nam, và trẻ em trong khu vực đô thị và khu vực nông thôn. Nghiên cứu trong tương lai về hàn...

  pdf8 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở nước ta trong giai đoạn hiện nayTăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

  Trong nền kinh tế thị trường sẽ có một bộ phận dân cư giàu lên và không tránh khỏi có những người khác bị nghèo đi. Đảng và Nhà nước ta một mặt khuyến khích mọi người làm giàu hợp pháp nhằm tăng tỷ lệ người giàu, hộ giàu trong dân cư. Mặt khác, nhà nước phải có các chính sách xã hội để giúp đỡ những người nghèo, đặc biệt là những người có công, ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Các vấn đề xã hội, Chính sách xã hội và Công tác xã hộiCác vấn đề xã hội, Chính sách xã hội và Công tác xã hội

  Từ những điều trên, khi xem xét thực trạng về phân phối thu nhập bất bình đẳng ở nước ta trong quá trình đổi mới hiện nay, có lẽ chúng ta nên chọn khả năng thứ nhất làm giả thuyết nghiên cứu. Nghĩa là: thu nhập (B) bất bình đẳng hiện nay là sự bất công xã hội do chínhĐỗ Thiên Kính Bản quyền thuộc những yếu tố (A) không công bằng gây nên. Từ đây ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Các chính sách đổi mới trong lĩnh vực việc làm và các vấn đề xã hộiCác chính sách đổi mới trong lĩnh vực việc làm và các vấn đề xã hội

  Tóm lại, việc đổi mới các chính sách trong việc làm và các lĩnh vực xã hội là các mặt công tác xã hội, ngày càng cao của sự nghiệp Đổi mới mà nhân dân ta đang tiến hành. Những thành tựu nói trên chỉ là những cố gắng bước đầu. Còn biết bao nhiêu đòi hỏi của xã hội chưa kịp đáp ứng, đó là những vấn đề đang đặt ra cho những nhà nghiên cứu cũng như ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong nghiên cứu truyền thông dân số ở nước ta hiện nayMột số vấn đề lý luận và thực tiễn trong nghiên cứu truyền thông dân số ở nước ta hiện nay

  Từ nguyên tắc này cho thấy cần có sự huy động và kết hợp chặt chẽ hơn về các loại hình, các dạng kênh truyền thông khác nhau trong hoạt động truyền thông dân số. Điều đó có nghĩa là trong thời kỳ sắp tới cần đẩy mạnh sự kết hợp giữa các phương tiện truyền thông đại chúng cũng như sự kết hợp giữa truyền thông đại chúng và các kênh truyền thông c...

  pdf9 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0