Bài giảng Kinh tế nông nghiệp - Chương 5: Quản lý nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp - Nguyễn Hà Hưng

BỘ MÁY QLNN VỀ KT TRONG NÔNG NGHIỆP Phương hướng Sắp xếp lại theo tinh thần QLNN vĩ mô Xác định đúng vị trí, chức năng của các bộ phận Đổi mới bộ máy QLNN về KT trong nông nghiệp VN Gọn nhẹ, hiệu lực ql cao

pdf20 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 25/03/2022 | Lượt xem: 121 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Kinh tế nông nghiệp - Chương 5: Quản lý nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp - Nguyễn Hà Hưng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LOGO www.neu.edu.vn Chương 5 Quản lý Nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp Bộ môn: Kinh tế nông nghiệp&Phát triển nông thôn Ths. Nguyễn Hà Hưng www.themegallery.com Nội dung 1 Bản chất, chức năng của QLNN về KT trong NN 2 Khái niệm, phân loại HT công cụ QLNN về KT trong NN 3 Các công cụ QLNN về KT trong NN 4 Bộ máy quản lý NN về KT trong NN www.themegallery.com Bản chất của QLNN về KT trong NN Mục tiêu KT-XH Đối tượng quản lý Chủ thể quản lý Quản lý kinh tế www.themegallery.com Chức năng của QLNN về KT trong NN 1 Định hướng chiến lược Nông nghiệp, nông thôn Nông nghiệp, nông thôn Nông nghiệp, nông thôn Nông nghiệp, nông thôn www.themegallery.com Chức năng của QLNN về KT trong NN 2 Điều chỉnh các mối quan hệ Nông nghiệp, nông thôn Phần còn lại của nền KT Mối quan hệ www.themegallery.com Chức năng của QLNN về KT trong NN 3 Hỗ trợ các hình thức tổ chức sx Cơ chế KHH tập trung Cơ chế thị trường www.themegallery.com Chức năng của QLNN về KT trong NN 4 Nắm giữ những vị trí then chốt Quản lý nhà nước Kinh tế - Xã hội Trực tiếp Gián tiếp www.themegallery.com Hệ thống công cụ QLNN về KT trong NN Khái niệm Phương tiện HT công cụ QLNN về KT trong NN www.themegallery.com Hệ thống công cụ QLNN về KT trong NN Phân loại Nội dung& tính chất tác động Phạm vi tác động Lĩnh vực tác động Pháp luật KT Kế hoạch Chính sách KT Vĩ mô Vi mô Đất đai Tín dụng KH - CN Thị trường Tổ chức sx.. www.themegallery.com Hệ thống công cụ QLNN về KT trong NN Pháp luật kinh tế QLNN đối với nông nghiệp1 Vai trò Xác lập cơ sở pháp lý, bảo vệ và hỗ trợ hình thành và phát triển cơ chế thị trường trong nông nghiệp Xác lập trật tự và môi trường kinh doanh lành mạnh cho nông nghiệp Bảo vệ lợi ích chính đáng cho các chủ thể KT trong nông nghiệp www.themegallery.com Hệ thống công cụ QLNN về KT trong NN Pháp luật kinh tế QLNN đối với nông nghiệp1 Đặc điểm Có sức mạnh quyền uy Tính phổ biến và công bằng Tác động, điều chỉnh gián tiếp www.themegallery.com Hệ thống công cụ QLNN về KT trong NN Công cụ kế hoạch2 Vai trò Thống nhất cách thức đạt được mục tiêu - Chủ động thích ứng - Chủ động can thiệp - Tập trung Kiểm tra đánh giá hiệu quả www.themegallery.com Hệ thống công cụ QLNN về KT trong NN Công cụ kế hoạch2 Yêu cầu 1/ Đảm bảo tính khoa học 2/ Gắn kế hoạch với thị trường 3/ Kế hoạch hướng dẫn là chủ yếu 4/ Thực hiện tốt các hoạt động tiền kế hoạch www.themegallery.com Hệ thống công cụ QLNN về KT trong NN Chính sách kinh tế3 Phân loại 1/ Theo nội dụng - CS đầu tư vốn - CS tín dụng - CS ruộng đất 2/ Theo lĩnh vực - Lĩnh vực tài chính - Tiền tệ - Xuất – nhập khẩu 3/ Theo quan hệ của CS: - CS đầu vào - CS đầu ra - CS về tổ chức sx www.themegallery.com Hệ thống công cụ QLNN về KT trong NN Chính sách kinh tế3 Một số chính sách KT chủ yếu trong nông nghiệp VN 1/ Chính sách ruộng đất 2/ Chính sách đầu tư 3/ Chính sách tín dụng 4/ Chính sách giá cả thị trường 5/ Chính sách xuất khẩu ns 6/ Chính sách khuyến nông 7/ Chính sách đổi mới cơ cấu nông nghiệp, nông thôn www.themegallery.com Hệ thống công cụ QLNN về KT trong NN Chính sách kinh tế3 Phương pháp phân tích KT các CS trong NN Ý nghĩa Các Phương pháp www.themegallery.com BỘ MÁY QLNN VỀ KT TRONG NÔNG NGHIỆP VAI TRÒ 1/ Là nhân tố thúc đẩy nông nghiệp phát triển 2/ Là công cụ để Nhà nước điều khiển nền nông nghiệp 3/ Là công cụ phát huy sức mạnh của các công cụ khác www.themegallery.com BỘ MÁY QLNN VỀ KT TRONG NÔNG NGHIỆP Sự cần thiết Cơ chế KHH tập trung Cơ chế thị trường Đổi mới bộ máy QLNN về KT trong nông nghiệp VN NC trong GT www.themegallery.com BỘ MÁY QLNN VỀ KT TRONG NÔNG NGHIỆP Phương hướng Sắp xếp lại theo tinh thần QLNN vĩ mô Xác định đúng vị trí, chức năng của các bộ phận Đổi mới bộ máy QLNN về KT trong nông nghiệp VN Gọn nhẹ, hiệu lực ql cao LOGO www.themegallery.com Add your company slogan

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_kinh_te_nong_nghiep_chuong_5_quan_ly_nha_nuoc_ve_k.pdf