• Gợi ý trả lời câu hỏi cuộc thi viết “Tìm hiểu hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”Gợi ý trả lời câu hỏi cuộc thi viết “Tìm hiểu hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”

  Câu 1. Từ năm 1945 khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đến nay, nước ta có mấy bản Hiến pháp? Các bản Hiến pháp đó được Quốc hội thông qua vào ngày, tháng, năm nào? Trả lời câu hỏi: Từ khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đến nay, ...

  doc17 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 40 | Lượt tải: 0

 • Đề kiểm tra môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Năm học 2011-2012 (Có đáp án)Đề kiểm tra môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Năm học 2011-2012 (Có đáp án)

  1. Phân tích khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh và giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới. - Nêu khái niệm: 1,5đ. - Phân tích khái niệm: 1,5đ. + Ý 1: 0,5đ. Tính khoa học:Tư tưởng HCM là một hệ thống toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, Từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, đ...

  doc8 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 69 | Lượt tải: 0

 • Danh mục văn bản quy phạm pháp luật Trung ương có chứa quy định bảo đảm thực hiện các quyền dân sự, chính trịDanh mục văn bản quy phạm pháp luật Trung ương có chứa quy định bảo đảm thực hiện các quyền dân sự, chính trị

  HIẾN PHÁP NĂM 2013 1. Hiến pháp năm 2013 BỘ LUẬT HÌNH SỰ VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỞNG DẪN THI HÀNH 2. Bộ luật Hình sự năm 1999 3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2009 4. Nghị quyết số 33/2009/NQ-QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 5. Nghị quyết số 32/1999/NQ-QH10 ...

  doc35 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 49 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu Sinh hoạt Đảng - Chuyên đề: Gắn bó với nhân dânTài liệu Sinh hoạt Đảng - Chuyên đề: Gắn bó với nhân dân

  1. Gắn bó với nhân dân: Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự gắn bó với Nhân dân bắt nguồn từ quan niệm của Người coi Nhân dân là nguồn gốc của mọi sức mạnh. Người viết: “Trong bầu trời không gì quý bằng Nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của Nhân dân”. “Cách mệnh là việc chung cả dân chúng chứ không phải việc một hai người”. 2....

  doc2 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 43 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu Sinh hoạt Đảng - Chuyên đề: Nêu cao tinh thần trách nhiệmTài liệu Sinh hoạt Đảng - Chuyên đề: Nêu cao tinh thần trách nhiệm

  1. Nêu cao tinh thần trách nhiệm: Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên, bất kỳ ai, ở địa vị nào, làm công tác gì, gặp hoàn cảnh nào, đều phải có tinh thần trách nhiệm. Người khẳng định nghề nào cũng vinh quang và việc gì cũng phải cố gắng, chuyên tâm, không chủ quan, đại khái. Sinh thời, Người luôn nhắc nhở cán bộ, đảng viên, công chức p...

  doc4 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 54 | Lượt tải: 0

 • Chủ nghĩa hậu hiện đại - Tồn tại hay không tồn tại?Chủ nghĩa hậu hiện đại - Tồn tại hay không tồn tại?

  1. Khái niệm “[chủ nghĩa] hậu hiện đại” ở Việt Nam Có lẽ thuật ngữ “hậu hiện đại” xuất hiện trên báo chí nước ta lần đầu tiên là từ năm 1991, trong bản dịch một bài viết của Antonio Blach (Tây Ban Nha), nhan đề: “Vài suy nghĩ về cái gọi là tiểu thuyết hậu hiện đại” (Tạp chí văn học, số 5-1991). Từ đó đến nay, nhiều nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà thơ...

  doc12 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 42 | Lượt tải: 0

 • Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cươngTổng hợp câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương

  a. Nhà nước là một bộ máy trấn áp giai cấp. b. Nhà nước là một bộ máy của giai cấp này thống trị giai cấp khác. c. Nhà nước ra đời là sản phẩm của xã hội có giai cấp. d. ả ,b, . ề a. Quyền độc lập tự quyết của quốc gia trong lĩnh vực đối nội. b. Quyền độc lập tự quyết của quốc gia trong lĩnh vực đối ngoại. c. Quyền ban hành văn bản pháp lu...

  pdf8 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 55 | Lượt tải: 0

 • Bài kiểm tra môn Pháp luật và cơ chế bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền ở Việt NamBài kiểm tra môn Pháp luật và cơ chế bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền ở Việt Nam

  Đề bài: Bối cảnh lịch sử ra đời của Hiến pháp 2013, liên quan đến các quyền con người đã được quy định trong hiến pháp Bài làm: Ngày 28 tháng 11 năm 2013, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII, Quốc hội đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là sự kiện chính trị - pháp lý đặc biệt quan trọng, đánh dấu một bước tiến ...

  pdf4 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 41 | Lượt tải: 0

 • 50 Câu hỏi trắc nghiệm môn Đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam50 Câu hỏi trắc nghiệm môn Đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam

  4. Ba Danh là một nhân vật như thế nào trong chiến tranh: A. Là tay sai của Pháp B. Trùm mộ phu đồn điền cao su của Pháp C. Là sĩ quan của Mỹ D. Là chiến sĩ yêu nước 5. Vụ ám sát Ba Danh (Bazin) xảy ra vào thời gian nào? Do những ai thực hiện? A. 2-1919, một số đảng viên của Tân Việt Cách mạng Đảng B. 2-1929, một số đảng viên của Việt Nam...

  doc8 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 42 | Lượt tải: 0

 • Đề cương Tuyên truyền pháp luậtĐề cương Tuyên truyền pháp luật

  Đề cương tuyên truyền văn bản pháp luật là tài liệu dùng để tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn, phổ biến một văn bản pháp luật, một vấn đề pháp lý mà người sử dụng có thể dựa vào đó để nghiên cứu nội dung văn bản, các trọng tâm cần tập trung tuyên truyền, phổ biến văn bản hoặc để biên soạn các tài liệu tuyên truyền khác một cách cụ thể, sát hợp, s...

  doc3 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 42 | Lượt tải: 0