• Câu hỏi ôn tập môn Pháp luật đại cương (Có đáp án)Câu hỏi ôn tập môn Pháp luật đại cương (Có đáp án)

  Câu 1: Nguyên nhân cốt Lõi của sự ra đòi nhà nước là: a. Kết quả của 03 lần phân công lao động ừong lịch sử. b. Kết quả của nền sản xuất hàng hoá cùng những hoạt động thương nghiệp. c. Nhu cẩu về sự cẩn thiết phải có một tồ chức để dập tắt xung đột giai cấp. d. Nhu cầu về sự cần thiết phải có một tổ chức thay thế thị tộc - bộ lạc. Câu 2: Tín...

  docx19 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 334 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - Bài 2: Những vấn đề chung về pháp luật - Lưu Minh SangBài giảng Pháp luật đại cương - Bài 2: Những vấn đề chung về pháp luật - Lưu Minh Sang

  Nội dung chính 1. Nguồn gốc, khái niệm của pháp luật 2. Bản chất của pháp luật 3. Thuộc tính của pháp luật 4. Kiểu pháp luật 5. Hình thức pháp luật 6. Mối liên hệ giữa pháp luật với các hiện tượng xã hội khác

  pdf7 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 322 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Pháp luật đại cương (Mới nhất)Giáo trình Pháp luật đại cương (Mới nhất)

  Chương 1. NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT Chương này gồm các nội dung sau: - Một số nội dung lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật gồm khái niệm, đặc điểm của nhà nước và pháp luật. - Một số khái niệm pháp lý cơ bản gồm quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý. Mục tiêu của chương này là: 1. ...

  doc113 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 391 | Lượt tải: 0

 • Phân tích quan điểm của Đảng lấy phát huy nguồn lực con người làm yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vữngPhân tích quan điểm của Đảng lấy phát huy nguồn lực con người làm yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững

  Đại hội XI chỉ rõ:” Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một đột phá chiến lược, là yếu tố quyết định đẩy mạnh phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và là lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất, bảo đảm cho phát triển nhanh, hiệu quả v...

  pdf7 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 358 | Lượt tải: 0

 • Bài tập kỹ năng - Chủ đề: Phân tích biện chứng giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Ý nghĩa đối với Việt Nam hiện nayBài tập kỹ năng - Chủ đề: Phân tích biện chứng giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Ý nghĩa đối với Việt Nam hiện nay

  Hồ Chí Minh - vị cha già kính yêu của dân tộc – là nhân vật lịch sử vô cùng vĩ đại. Người không chỉ là sản phẩm của dân tộc Việt Nam, của giai cấp công nhân Việt Nam, mà còn là sản phẩm của thời đại, của nhân loại tiến bộ. Người đã để lại cho chúng ta một tài sản tinh thần vô giá và trường tồn, đó là Tư tưởng Hồ Chí Minh với hạt nhân là chủ nghĩa M...

  doc6 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 260 | Lượt tải: 0

 • Nội dung ôn thi cuối kỳ môn học Tư tưởng Hồ Chí MinhNội dung ôn thi cuối kỳ môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Câu 1 : Định nghĩa tư tưởng HCM ? - Tư tưởng là hệ thống quan điểm của giai cấp , dân tộc , được hình thành trên nền tảng triết học , phản ánh đúng thực tiễn và được thực tiễn kiểm nghiệm. - Tư tưởng HCM + lần đầu tiên được đề cập tại đại hội VII + đại hội IX đưa ra khái niệm tư tưởng HCM + đại hội XI nhấn mạnh về kn HCM Dựa trên quan điể...

  doc24 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 325 | Lượt tải: 0

 • Ngân hàng câu hỏi ôn tập môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt NamNgân hàng câu hỏi ôn tập môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

  1. Như thế nào là Đường lối cách mạng của ĐCSVN? 2. Tại sao nói Đường lối cách mạng của ĐCSVN toàn diện, phong phú trên các lĩnh vực? 3. Đối tượng nghiên cứu của môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN? 4. Đối với người học yêu cầu đặt ra khi nghiên cứu môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN là gì? 5. Khi nghiên cứu môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN chúng...

  doc7 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 286 | Lượt tải: 0

 • Một phân loại các giai cấp trung lưu vùng kinh tế trọng điểm phía NamMột phân loại các giai cấp trung lưu vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

  Sau 1975, Việt Nam trải qua những biến đổi cơ cấu giai tầng xã hội rất kịch tính, và điều này vẫn còn đang diễn ra mạnh mẽ. Bài viết đề xuất một khung phân loại các giai cấp trung lưu dựa trên nghề, bao gồm sáu nhóm trung lưu, ba tầng trung lưu và hai kiểu trung lưu. Áp dụng khung phân loại đó, bài viết trình bày phân bố định lượng của các nhóm,...

  pdf12 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 234 | Lượt tải: 0

 • Lịch sử “Nam tiến” của dân tộc Việt NamLịch sử “Nam tiến” của dân tộc Việt Nam

  Việt Nam ngày nay là sự kế thừa của nhà nước Văn Lang thời các Vua Hùng. Nhưng trải mấy nghìn năm lịch sử cương vực nước ta đã nhiều lần thay đổi. Việc mở rộng lãnh thổ của Việt Nam được tiến hành chủ yếu về phía Nam bởi hai nguyên nhân chính là dùng triết lý sức mạnh và do yếu tố địa chính học. Với mục đích chính trị – kinh tế, khi tiến hành quá ...

  docx8 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 345 | Lượt tải: 0

 • Đề cương chi tiết học phần Pháp luật Đại cương (Basic Law)Đề cương chi tiết học phần Pháp luật Đại cương (Basic Law)

  Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT 10 1.1. Nguồn gốc Nhà nước và Pháp luật 1.2. Những nhận thức chung về Nhà nước và Pháp luật 1.3. Tổng quan về hệ thống chính trị 1.4. Những vấn đề cơ bản về Nhà nước CHXH CN Việt Nam Bài tập

  pdf3 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 302 | Lượt tải: 0