• Chương IX Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọngChương IX Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng

  Như vậy Chúng vừa tìm hiểu xong chương 9 CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC VÀ TRIỂN VỌNG, để hệ thống lại nội dung chúng ta vừa học thầy sẽ đưa ra một số câu hỏi cũng cố bài GV: Nguyên nhân dẫn đến sự khủng hoảng và sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội Xô Viết ? GV: Nhận xét và diễn giảng

  doc6 trang | Chia sẻ: phanlang | Ngày: 25/04/2015 | Lượt xem: 3445 | Lượt tải: 2

 • Chương VIII Những vấn đề chính trị – xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩaChương VIII Những vấn đề chính trị – xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa

  Như vậy Chúng vừa tìm hiểu xong chương 8 Những vấn đề chính trị – xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa, để hệ thống lại nội dung chúng ta vừa học thầy sẽ đưa ra một số câu hỏi cũng cố bài GV: Trình bày Những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo? GV: Nhận xét và diễn giản...

  doc14 trang | Chia sẻ: phanlang | Ngày: 25/04/2015 | Lượt xem: 2818 | Lượt tải: 1

 • Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập với việc phân tích hệ thống các mâu thuẫn biện chứng của nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nayQuy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập với việc phân tích hệ thống các mâu thuẫn biện chứng của nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay

  Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập với việc phân tích hệ thống các mâu thuẫn biện chứng của nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay .Mở đầu Cùng với xu thế của thời đại và thế giới thì việc chuyển sang nền kinh tế thị trường của Việt Nam là tất yếu. Vào những năm 70 , cuối những năm 80 của thế kỷ XX , khi mà những khủng hoảng ...

  doc23 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 04/09/2013 | Lượt xem: 3429 | Lượt tải: 7

 • Lý luận về tiền lươngLý luận về tiền lương

  Lý luận về tiền lương Lời mở đầu Lý luận về tiền lương đã được các nhà kinh tế nghiên cứu từ rất lâu bắt đầu là W.Petty. Chính William Petty là người đầu tiên trong lịch sử đặt nền móng cho lý thuyết "quy luật sắt về tiền lương". Lý thuyết mức lương tối thiểu phản ánh trình độ phát triển ban đầu của CNTB. Lúc này, sản xuất chưa phát tri...

  doc19 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 04/09/2013 | Lượt xem: 2150 | Lượt tải: 0

 • Lí luận về địa tô của C.MARXLí luận về địa tô của C.MARX

  Lí luận về địa tô của C.MARX Mục lục A. Phần Mở đầu 2 B.Chương 1:Lí luận về địa tô của C. Mác 3 1.1.So sánh địa tô tư bản chủ nghĩa với địa tô phong kiến: 3 1.1.1: Sự giống nhau 3 1.1.2:Sự khác nhau: 3 a.Về mặt lượng 3 b.Về mặt chất 4 1.2.Các hình thức địa tô Tư Bản 4 1.2.1.Địa tô chênh lệch 4 a.Địa tô chênh lệch 1 6 b.Địa tô chênh lệch 2...

  doc35 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 04/09/2013 | Lượt xem: 2623 | Lượt tải: 0

 • Đề tài : Con đường lên Chủ Nghĩa Xa Hội ở Việt NamĐề tài : Con đường lên Chủ Nghĩa Xa Hội ở Việt Nam

  Đề tài: Con đường lên Chủ Nghĩa Xa Hội ở Việt Nam Lời mở đầu . Sau hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống giặc ngoại xâm và giành được độc lập, đất nước ta tiếp tục con đường mình đã lựa chọn đó là con đường đi lên CNXH, chúng ta đang vững bước tiến vào thế kỷ mới với những thách thức và khó khăn mới với con đường mà chúng ta đã chọn, nhưng khôn...

  doc27 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 04/09/2013 | Lượt xem: 2149 | Lượt tải: 10

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt NamTư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

  Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam vào công cuộc đổi mới hiện nay 1, Giữ vững mục tiêu của chủ nghĩa xã hội 2, Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, khơi dậy mạnh mẽ các nguồn lực nhất là nguồn lực nội sinh để công nghiệp hóa - hiện đại hóa 3, Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh...

  pdf12 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 03/09/2013 | Lượt xem: 2061 | Lượt tải: 0

 • Trắc nghiệm + tự luận chủ nghĩa xã hội khoa họcTrắc nghiệm + tự luận chủ nghĩa xã hội khoa học

  Câu 1. Tư tưởng xã hội chủ nghĩa là gì? a. Là một hệ thống những quan niệm phản ánh những nhu cầu, những ước mơ, nguyện vọng của các giai cấp lao động về một xã hội không có áp bức và bóc lột, mọi người đều bình đẳng và có cuộc sống ấm no, hạnh phúc . b. Là những thành tựu của con người đạt được trong quá trình đấu tranh giải phóng giai cấp. c. Là...

  doc24 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 03/09/2013 | Lượt xem: 4317 | Lượt tải: 7

 • Trắc nghiệm triết (có đáp án)Trắc nghiệm triết (có đáp án)

  1.Môn khoa học nào sau đây không thuộc Chủ nghĩa Mác Lênin? a. Triết học Mác-Lênin. b. Kinh tế chính trị Mác-Lênin . c. Lịch sử Đảng CộngSản Việt Nam . d. Chủ nghĩa Xã Hội Khoa Học. 2. Chủ nghĩa Mác – Lênin là gì? Chọn câu trả lời sai. a.Chủ nghĩa Mác – Lênin “là hệ thống quan điểm và học thuyết” khoa học của C.Mác, Ăngghen và sự phát triển ...

  doc11 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 03/09/2013 | Lượt xem: 3627 | Lượt tải: 5

 • Câu hỏi - Trả lời ôn tập TriếtCâu hỏi - Trả lời ôn tập Triết

  1) Phân tích điều kiện ra đời và những ưu nhược điểm của sản xuất hàng hóa. Hãy liên hệ với thực tiễn Việt Nam? Định nghĩa: Sản xuất hàng hoá là kiểu tổ chức sản xuất trong đó sản phẩm làm ra không phải để đáp ứng nhu cầu của người trực tiếp sản xuất mà đáp ứng nhu cầu của XH thông qua trao đổi mua bán. Có 2 điều kiện: Thứ nhất là phải có sự phân ...

  doc33 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 03/09/2013 | Lượt xem: 7248 | Lượt tải: 12