• Cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong tổ chức khoa học xã hội công lập: Những vấn đề đặt raCơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong tổ chức khoa học xã hội công lập: Những vấn đề đặt ra

  Thứ ba, cần hoàn thiện chính sách nhân lực theo hướng nâng cao quyền tự chủ của tổ chức về xếp bậc lương, đề bạt và bổ nhiệm cấp phó; hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội đối với viên chức trong tổ chức KH&CN, trong đó có tổ chức KHXH. Đồng thời xác định lại quy mô nhân lực được cấp kinh phí dựa trên cơ sở chức năng và quy mô nhiệm vụ thường ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 294 | Lượt tải: 0

 • Đánh giá mô hình tổ chức hệ thống nghiên cứu về khoa học xã hội ở Việt NamĐánh giá mô hình tổ chức hệ thống nghiên cứu về khoa học xã hội ở Việt Nam

  5. Đổi mới hệ thống nghiên cứu về khoa học xã hội ở nước ta theo mô hình “tồn tại cùng phát triển với xã hội và thị trường” Nói đến “tồn tại cùng phát triển” là rất gần với khái niệm “cộng sinh” trong sinh học. Theo nghĩa rộng, hệ thống nghiên cứu về KHXH phải nghiên cứu, đề xuất và tư vấn phát triển cho đất nước, cho các địa phương, cho các d...

  pdf16 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 15/03/2022 | Lượt xem: 272 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Nguyễn Xuân LạcBài giảng Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Nguyễn Xuân Lạc

  1.Khoa học Thuật ngữ “Khoa học” xuất hiện từ rất sớm, nó phản ánh một hình thức hoạt động sáng tạo đặc biệt, một lĩnh vực hoạt động có vị trí hết sức quan trọng trong đời sống xã hội của con người. Có rất nhiều định nghĩa khác nhau về “Khoa học”. Tổng hợp lại ta có thể đưa ra một định nghĩa tương đối tổng quát như sau: Khoa học là một hệ thống...

  pdf10 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 10/03/2022 | Lượt xem: 378 | Lượt tải: 0

 • Chủ nghĩa hậu hiện đại - Tồn tại hay không tồn tại?Chủ nghĩa hậu hiện đại - Tồn tại hay không tồn tại?

  1. Khái niệm “[chủ nghĩa] hậu hiện đại” ở Việt Nam Có lẽ thuật ngữ “hậu hiện đại” xuất hiện trên báo chí nước ta lần đầu tiên là từ năm 1991, trong bản dịch một bài viết của Antonio Blach (Tây Ban Nha), nhan đề: “Vài suy nghĩ về cái gọi là tiểu thuyết hậu hiện đại” (Tạp chí văn học, số 5-1991). Từ đó đến nay, nhiều nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà thơ...

  doc12 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 293 | Lượt tải: 0

 • Bài thuyết trình Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh để bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩaBài thuyết trình Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh để bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

  I.Đặc điểm và những quan điểm nguyên tăc cơ bản xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân 1.Khái niệm: LLVT nhân dân là các tổ chức vũ trang và bán vũ trang của nhân dân Việt Nam do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo, Nhà Nước Cộng hòa xã hội chủ Nghĩa Việt Nam quản lý, có nhiệm vụ “chiến đấu giành và giữ độc lập, chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ c...

  pptx23 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 923 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học - Bài 8: Chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa - Tống Quang TậpBài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học - Bài 8: Chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa - Tống Quang Tập

  I. CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 1. Bản chất, đặc điểm của chế độ dân chủ XHCN a. Quan niệm về dân chủ và chế độ dân chủ Là toàn bộ những thể chế, thiết chế, cơ chế chính trị của Nhà nước để bảo đảm các quyền lực của các GC, các cộng đồng người. trong XH

  ppt35 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 338 | Lượt tải: 0

 • 215 Câu hỏi trắc nghiệm Chủ nghĩa xã hội khoa học (Có đáp án)215 Câu hỏi trắc nghiệm Chủ nghĩa xã hội khoa học (Có đáp án)

  Câu 1. Tư tưởng xã hội chủ nghĩa là gì? a. Là một hệ thống những quan niệm phản ánh những nhu cầu, những ước mơ, nguyện vọng của các giai cấp lao động về một xã hội không có áp bức và bóc lột, mọi người đều bình đẳng và có cuộc sống ấm no, hạnh phúc . b. Là những thành tựu của con người đạt được trong quá trình đấu tranh giải phóng giai cấp. c...

  pdf24 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 1319 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 13: Vấn đề nguồn lực con người trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội - Dương Văn DuyênBài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 13: Vấn đề nguồn lực con người trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội - Dương Văn Duyên

  A. Mục đích, yêu cầu Nắm được các khái niệm con người, nguồn lực con người và những khái niệm liên quan. Nắm được nội dung cơ bản, vai trò của nguồn lực con người trong quá trình xây dựng CNXH, thực trạng phát huy nguồn lực con người Việt Nam hiện nay, những giảI pháp phát huy hơn nữa vai trò nguồn lực con người ở Việt Nam.

  ppt19 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 08/03/2022 | Lượt xem: 320 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 12: Vấn đề gia đình trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội - Nguyễn Văn ThiệnBài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 12: Vấn đề gia đình trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội - Nguyễn Văn Thiện

  Khái niệm về gia đình Là một hình thức cộng đồng XH đặc biệt, được hình thành, duy trì và củng cố trên cơ sở hai mối quan hệ hôn nhân và huyết thống, quan hệ nuôI dưỡng giáo dục giữa các thành viên trong gia đình Xét rộng hơn gia đình không chỉ là đơn vị tình cảm tâm lý mà còn là tổ chức kinh tế tiêu dùng (sở hữu, sản xuất thu nhập và tiêu dùng),...

  ppt30 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 08/03/2022 | Lượt xem: 357 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 11: Vấn đề tôn giáo trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội - Ngô Thị PhượngBài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 11: Vấn đề tôn giáo trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội - Ngô Thị Phượng

  1. Bản chất, nguồn gốc và tính chất của tôn giáo 1.1 Bản chất tôn giáo Ph. Ăngghen: Tất cả mọi tôn giáo chẳng qua chỉ là sự phản ánh hư ảo - vào trong đầu óc của con người - của những lực lượng ở bên ngoài chi phối cuộc sống hàng ngày của họ; chỉ là sự phản ánh trong đó những lực lượng ở trần thế đã mang hình thức những lực lượng siêu trần t...

  ppt27 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 08/03/2022 | Lượt xem: 377 | Lượt tải: 1