• Bài giảng Thống kê kinh doanh - Chương 4: Thống kê hiệu quả hoạt động kinh doanhBài giảng Thống kê kinh doanh - Chương 4: Thống kê hiệu quả hoạt động kinh doanh

  Phương pháp đánh giá hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu:  Năng suất sử dụng vốn chủ sở hữu: HVSH = Q/VSH (trđ/trđ)  Tỷ suất LN (mức doanh lợi) tính trên vốn chủ sở hữu ROE = M/VSH (trđ/trđ) = M/VSH * 100 (%)  Vòng quay vốn chủ sở hữu LVSH = DT(hay DTT)/VSH (vòng hay lần)  Phương pháp phân tích:

  pdf25 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 14/03/2022 | Lượt xem: 111 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thống kê kinh doanh - Chương 3: Nghiên cứu thống kê thị trườngBài giảng Thống kê kinh doanh - Chương 3: Nghiên cứu thống kê thị trường

  Phân loại thị trường Căn cứ vào phạm vi của thị trường Thị trường thế giới Thị trường khu vực Thị trường toàn quốc Thị trường

  pdf7 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 14/03/2022 | Lượt xem: 109 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thống kê kinh doanh - Chương 2: Các phương pháp thống kê trong quản trị kinh doanhBài giảng Thống kê kinh doanh - Chương 2: Các phương pháp thống kê trong quản trị kinh doanh

  3. Nhóm chỉ tiêu phản ánh quan hệ cung cầu  Giá cả  Thị phần  Mức độ đáp ứng của cung so với cầu thị trường  Mức độ co giãn của cầu thị trường

  pdf58 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 14/03/2022 | Lượt xem: 178 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thống kê kinh doanh - Chương 1: Một số vấn đề chung về thống kê kinh doanhBài giảng Thống kê kinh doanh - Chương 1: Một số vấn đề chung về thống kê kinh doanh

  2. Vai trò của thống kê kinh doanh Cung cấp các thông tin trung thực, chính xác, khách quan, kịp thời, đầy đủ phục vụ cho việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân.

  pdf20 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 14/03/2022 | Lượt xem: 143 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin - Chương V: Học thuyết giá trị thặng dư - Nguyễn Thị Diệu PhươngBài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin - Chương V: Học thuyết giá trị thặng dư - Nguyễn Thị Diệu Phương

  Lý luận địa tô TBCN của C. Mác không chỉ vạch rõ bản chất của quan hệ sản xuất TBCN trong nông nghiệp mà còn là cơ sở khoa học để xây dựng các chính sách kinh tế liên quan đến thuế, đến điều tiết các loai địa tô, đến giải quyết các quan hệ đất đai. Nhằm kết hợp hài hòa các lợi ích, khuyến khích thâm canh, sử dụng đất đai tiết kiệm, phát triển một n...

  ppt161 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 12/03/2022 | Lượt xem: 118 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê (Mới nhất)Bài giảng Nguyên lý thống kê (Mới nhất)

  7.4.2. Phân tích sự biến động của chỉ tiêu tổng lượng biến tiêu thức. Trong nhiều trường hợp chỉ tiêu bình quân được tính trên cơ sở của tổng lượng biến tiêu thức. Do đó chỉ tiêu bình quân có quan hệ với tổng lượng biến tiêu thức và nó được xem như là một nhân tố cấu thành nên tổng lượng biến tiêu thức. Chẳng hạn: Tổng giá thành sản phẩm = Giá...

  pdf89 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 12/03/2022 | Lượt xem: 165 | Lượt tải: 0

 • Hệ thống ôn tập môn Nguyên lý thống kêHệ thống ôn tập môn Nguyên lý thống kê

  Chỉ số (1): Phản ánh biến động của tổng lượng biến tiêu thức do ản ưởng của tất cả các nhân tố - Chỉ số (2): Phản ánh biến động của lượng biến tiêu thức nghiên cứu do ản ưởng của nhân tố chất lượng - Chỉ số (3): Phản ánh biến động của kết cấu tổng th do nhân tố số lượng - Chỉ số (4): Phản ánh biến động của quy mô tổng th ản ưởng tới biến biến ...

  pdf19 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 12/03/2022 | Lượt xem: 125 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Kinh tế chính trị - Chương 4: Thị trường cạnh tranh và thị trường độc quyềnBài giảng Kinh tế chính trị - Chương 4: Thị trường cạnh tranh và thị trường độc quyền

  Chính sách của chính phủ đối vớ hãng độc quyền  Tìm cách làm cho các ngành độc quyề nên cạnh tranh hơn.  Kiểm soát hàng vi của các hãng độc qu  Sở hữu nhà nước  Không làm gì cả

  pdf30 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 12/03/2022 | Lượt xem: 156 | Lượt tải: 0

 • Góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, Đảng viên ở nước taGóp phần nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, Đảng viên ở nước ta

  Nhân cách của mỗi người là một chỉnh thể gåm toàn bộ các phẩm chất xã hội, trong đó, bản lĩnh là phẩm chất cơ bản để phát triển tài năng, phát triển nhân cách và đảm bảo cho hä thành công trong sự nghiệp và cuộc sống.Đội ngũ cán bộ, đảng viên không chỉ cần trang bị cho mình các kiến thức về chuyên môn, về xã hội, tu dưỡng phẩm chất đạo đức tèt ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 10/03/2022 | Lượt xem: 253 | Lượt tải: 0

 • Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách an sinh trong quá trình đổi mới ở Việt NamVận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách an sinh trong quá trình đổi mới ở Việt Nam

  Ở Việt Nam, vấn đề thực hiện chính sách an sinh xã hội (ASXH) luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm. Sau gần 30 năm đổi mới, cùng với những thành tựu to lớn về kinh tế, công tác thực hiện chính sách ASXH đã đạt được những thành quả quan trọng. Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách ASXH vẫn còn những hạn chế nhất định, cần có những giải pháp phù hợp...

  pdf10 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 10/03/2022 | Lượt xem: 173 | Lượt tải: 0