• Triết học - Nhập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - LêninTriết học - Nhập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

  Nội dung liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân Liên minh về chính trị: Giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền là nhằm giành lấy chính quyền về tay giai cấp công nhân cùng với nhân dân lao động. Trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội liên minh về chính trị giữa giai cấp công n...

  pdf154 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 539 | Lượt tải: 0

 • Triết học - Nguyên lí vật chất, ý thức, 2 nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vậtTriết học - Nguyên lí vật chất, ý thức, 2 nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật

  *Nội dung và hình thức –Định nghĩa Phạm trù nội dung dùng để chỉ sự tổng hợp tất cả các mặt ,những yếu tố,những quá trình tạo nên sự vật,hiện tượng Phạm trù hình thức dùng để chỉ phương thức tồn tại và phát triển của sự vật,hiện tượng đó,là hệ thống các mối quan hệ tương đối bền vững giữa các yếu tố của nó -Quan hệ biện chứng Nội dung và hình ...

  docx13 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 545 | Lượt tải: 0

 • Triết học - Một số câu hỏi ôn tậpTriết học - Một số câu hỏi ôn tập

  Để thúc đẩy sự vật phát triển phải tìm mọi cách để giải quyết mâu thuẫn, không được điều hoà mâu thuẫn.Việc đấu tranh giải quyết mâu thuẫn phải phù hợp với trình độ phát triển của mâu thuẫn. Phải tìm ra phương thức, phương tiện và lực lượng để giải quyết mâu thuẫn. Mâu thuẫn chỉ được giải quyết khi điều kiện đã chín muồi. Một mặt phải chống thá...

  pdf22 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 567 | Lượt tải: 2

 • Chuyên đề Người giới thiệu hà nghĩa học thuyết kinh tế C. mácChuyên đề Người giới thiệu hà nghĩa học thuyết kinh tế C. mác

  II. Quá trình xây dựng và phát triển KTCT học Mác Xít. ? Bản thảo lần thứ hai (1861- 1863) ? Quyển IV bộ t bản gồm 3 phần - Phần III, Mác phân tích sự tầm thờng của phái KTCT t sản cổ điển và trờng phái KTCT tầm thờng. + Lần đầu tiên đa luận điểm quan trọng của lý luận TSX. Chia nền SXXH thành 2 khu vực: SX TLSX và SX TLTD. Rút ra quy luật c...

  pdf61 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 525 | Lượt tải: 0

 • Triết học - Học thuyết về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nướcTriết học - Học thuyết về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước

  Chiến tranh thế giới cùng với nó là tham vọng giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh, việc đối phó với xu hướng xã hội chủ nghĩa từ sau cách mạng tháng 10 Nga làm cho nhà nước tư bản độc quyền phải can thiệp vào kinh tế

  pdf13 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 590 | Lượt tải: 1

 • Triết học - Học thuyết giá trị thặng dưTriết học - Học thuyết giá trị thặng dư

  -K/N: Lợi nhuận thương nghiệp là một phần m được sáng tạo ra trong sản xuất do nhà TBCN “nhường” cho nhà TBTN để nhà TBTN tiêu thụ hàng hoá cho TBCN - Chi phí lưu thông thương nghiệp Bao gồm: phí lưu thông thuần tuý và phí lưu thông bổ sung. Phí lưu thông thuần tuý: - Là chi phí liên quan đến việc mua bán hàng hóa tức là các chi phí để thự...

  pdf17 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 513 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình phong thủy họcGiáo trình phong thủy học

  Các sao 1; 6; 8; 9 là sao tốt, 2; 3; 5; 7 là xấu. Xét vận 1, nhất bạch nhập trung cung, vậy vận đó là tốt, các phương ứng với lục bạch- 6 ( chính bắc), bát bạch – 8 ( chính đông ) và cửu tử – 9 ( đông nam ) là tốt, có nghĩa nếu các phương đó đối với mệnh chủ đã là tốt thì sự tốt sẽ được tăng lên, còn nếu phương đó đối với mệnh chủ là xấu thì sự xấu...

  doc46 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 1029 | Lượt tải: 2

 • Triết học - Chương I: Học thuyết giá trịTriết học - Chương I: Học thuyết giá trị

  Phương tiện thanh toán - Thực hiện chức năng này tiền đợc dùng để chi trả sau khi công việc giao dịch, mua bán đã hoàn thành - VD: trả nợ, nộp thuế.

  pdf7 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 491 | Lượt tải: 0

 • Triết học - Câu hỏi ôn tậpTriết học - Câu hỏi ôn tập

  1. Khái niệm: Một dạng vật chất được sinh ra, tồn tại, rồi mất đi, được thay thế bằng một dạng khác, đó là sự phủ định. Sự phủ định là một yếu tố nhất thiết hải có của quá trình vận động và phát triển. Phép biện chứng duy vật không đề cập đến sự phủ định chung mà chỉ nói đến sự phủ định làm tiền đề, tạo điều kiện cho sự phát triển của cái mới ra ...

  doc46 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 557 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Triết học - Chương 1: Chủ nghĩa duy vật biện chứngBài giảng Triết học - Chương 1: Chủ nghĩa duy vật biện chứng

  2. Qúa trình lịch sử - tự nhiên của sự phát triển các hình thái kinh tế - xã hội - Tính chất lịch sử - tự nhiên của quá trình phát triển các hình thái kinh tế - xã hội được phân tích ở các nội dung chủ yếu sau: + Một là, sự vận động và phát triển của xã hội không tuân theo ý chí chủ quan của con người mà tuân theo các quy luật khách quan mà trư...

  pdf21 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 823 | Lượt tải: 0