• Bài giảng Thống kê mô tả - Chương 4: Mô tả dữ liệu bằng các đặc trưng đo lườngBài giảng Thống kê mô tả - Chương 4: Mô tả dữ liệu bằng các đặc trưng đo lường

  1. Số tuyệt đối – số tương đối 2. Các đặc trưng đo lường khuynh hướng tập trung 3. Các đặc trưng mô tả phân bố 4. Các đặc trƣng phản ảnh phân tán 5. Sử dụng máy tính Casio 6. Các phân vị xác suất tham số

  pdf31 trang | Chia sẻ: Tiểu Khải Minh | Ngày: 16/02/2024 | Lượt xem: 146 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thống kê mô tả - Chương 3: Trình bày dữ liệuBài giảng Thống kê mô tả - Chương 3: Trình bày dữ liệu

  1. Phân tổ 1.1. Khái niệm: - Là việc căn cứ vào một hay một số biến nhất định để phân chia tập dữ liệu (tổng thể hay mẫu) thành các tổ / nhóm khác nhau và bố trí và sắp xếp các cá thể trong tập dữ liệu vào tổ / nhóm. - Ý nghĩa: Là phương pháp cơ bản và quan trọng tiến hành tổng hợp và phân tích thống kê. 1.2. Nguyên tắc

  pdf7 trang | Chia sẻ: Tiểu Khải Minh | Ngày: 16/02/2024 | Lượt xem: 138 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thống kê mô tả - Chương 2: Thu thập dữ liệuBài giảng Thống kê mô tả - Chương 2: Thu thập dữ liệu

  1. Dữ liệu 1.1. Khái niệm và phân loại a) Khái niệm: Dữ liệu là kết quả khảo sát của các biến. Hay gọi cách khác là giá trị của biến. b) Phân loại: theo phân loại của biến: - Dữ liệu định tính: phản ánh tính chất, thuộc tính hoặc loại hình của các đối tượng nghiên cứu, dễ thu thập hơn (vì không có quá nhiều giá trị). - Dữ liệu định lượng: phả...

  pdf8 trang | Chia sẻ: Tiểu Khải Minh | Ngày: 16/02/2024 | Lượt xem: 103 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thống kê mô tả - Chương 1: Những vấn đề chungBài giảng Thống kê mô tả - Chương 1: Những vấn đề chung

  1. Khái niệm và vai trò của thống kê 1.1. Khái niệm: - Hẹp: Là việc ghi chép, tập hợp, sắp xếp các dữ liệu để phản ánh các hiện tượng tự nhiên, kĩ thuật, kinh tế, xã hội, . - Rộng: hệ thống các phương pháp + Thu thập thông tin, + Điều tra mẫu, + Xử lý thông tin, nghiên cứu mối liên hệ, dự báo về các hiện tượng tự nhiên, kĩ thuật, kinh tế, xã...

  pdf5 trang | Chia sẻ: Tiểu Khải Minh | Ngày: 16/02/2024 | Lượt xem: 105 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Cao Tấn BìnhBài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Cao Tấn Bình

  Thuật ngữ xác suất đề cập đến việc nghiên cứu tính ngẫu nhiên và không chắc chắn. Ngôn ngữ của xác suất thường xuyên được sử dụng một cách không chính thức trong cả văn nói và văn viết. Chẳng hạn như “ Rất có khả năng giá cổ phiếu A sẽ tăng trong phiên giao dịch tới”, “ Khoảng 50-50 cơ hội ông B sẽ tái đắc cử”, “Hy vọng rằng ít nhất 10,000 vé hòa n...

  pdf35 trang | Chia sẻ: Tiểu Khải Minh | Ngày: 16/02/2024 | Lượt xem: 127 | Lượt tải: 0

 • Cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và Nhân dân làm chủ ở Việt NamCơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và Nhân dân làm chủ ở Việt Nam

  Nhấn mạnh vai trò ba nhân tố Đảng, Nhà nước, Nhân dân và đặt Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ trong một cơ chế tổng thể là một sự sáng tạo trong xây dựng CNXH nói chung và chế độ dân chủ nói riêng. Tuy nhiên, để phát huy vai trò các nhân tố, cũng như để mục tiêu cao nhất của cơ chế tổng thể đó ngày càng tốt hơn, có hiệu quả...

  pdf9 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 343 | Lượt tải: 1

 • Mâu thuẫn trong thực hiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt NamMâu thuẫn trong thực hiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  Như vậy, có thể nói những bước đi sau gần 30 năm tiến hành đổi mới đất nước còn chứa đựng nhiều mâu thuẫn đồng thời thiếu tính bền vững trên cả ba mặt: kinh tế, môi trường và văn hóa, xã hội. Từ thực tiễn trên cho thấy, nếu chỉ chú trọng vào mục tiêu phát triển nhanh là chưa đủ. Xuất phát từ nhận thức này, Dự thảo chiến lược Phát triển kinh ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 311 | Lượt tải: 1

 • Tổ chức và thực hiện nhiệm vụ “giám sát và phản biện xã hội” của nhà nước việt Nam trong lịch sửTổ chức và thực hiện nhiệm vụ “giám sát và phản biện xã hội” của nhà nước việt Nam trong lịch sử

  “Các bậc tể phụ triều Trần thờng thờng là danh thần, nh Tiết Phu (Mạc Đĩnh Chi); Giới Hiên (Nguyễn Trung Ngạn) là ngời trong sạch, cao siêu; Thanh Am (Trơng Hán Siêu); Mai Phong (Lê Quát) là ngời cứng cỏi, quả quyết; Đoàn Nhữ Hải, Trần Thì Kiến có tài năng khí phách; Giáp Sơn (Phạm SMạnh), Kinh Khê (Phạm Tông Mại) có phong độ, tiết tháo đều là a...

  pdf10 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 273 | Lượt tải: 0

 • Cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong tổ chức khoa học xã hội công lập: Những vấn đề đặt raCơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong tổ chức khoa học xã hội công lập: Những vấn đề đặt ra

  Thứ ba, cần hoàn thiện chính sách nhân lực theo hướng nâng cao quyền tự chủ của tổ chức về xếp bậc lương, đề bạt và bổ nhiệm cấp phó; hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội đối với viên chức trong tổ chức KH&CN, trong đó có tổ chức KHXH. Đồng thời xác định lại quy mô nhân lực được cấp kinh phí dựa trên cơ sở chức năng và quy mô nhiệm vụ thường ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 308 | Lượt tải: 0

 • Kiểm soát quyền lực nhà nước, đảm bảo dân chủ ở Việt Nam hiện nayKiểm soát quyền lực nhà nước, đảm bảo dân chủ ở Việt Nam hiện nay

  9. Quyền tư pháp là quyền xét xử, được nhân dân giao cho Tòa án và các cơ quan tư pháp, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật là nguyên tắc xuyên suốt và cao nhất trong tổ chức thực hiện quyền này. Mọi cá nhân, cơ quan, tổ chức không được phép can thiệp vào hoạt động xét xử của Tòa án. Đây thực chất là quyền bảo vệ ý chí chung của quố...

  pdf8 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 354 | Lượt tải: 0