• Cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và Nhân dân làm chủ ở Việt NamCơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và Nhân dân làm chủ ở Việt Nam

  Nhấn mạnh vai trò ba nhân tố Đảng, Nhà nước, Nhân dân và đặt Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ trong một cơ chế tổng thể là một sự sáng tạo trong xây dựng CNXH nói chung và chế độ dân chủ nói riêng. Tuy nhiên, để phát huy vai trò các nhân tố, cũng như để mục tiêu cao nhất của cơ chế tổng thể đó ngày càng tốt hơn, có hiệu quả...

  pdf9 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 238 | Lượt tải: 1

 • Mâu thuẫn trong thực hiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt NamMâu thuẫn trong thực hiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  Như vậy, có thể nói những bước đi sau gần 30 năm tiến hành đổi mới đất nước còn chứa đựng nhiều mâu thuẫn đồng thời thiếu tính bền vững trên cả ba mặt: kinh tế, môi trường và văn hóa, xã hội. Từ thực tiễn trên cho thấy, nếu chỉ chú trọng vào mục tiêu phát triển nhanh là chưa đủ. Xuất phát từ nhận thức này, Dự thảo chiến lược Phát triển kinh ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 223 | Lượt tải: 1

 • Tổ chức và thực hiện nhiệm vụ “giám sát và phản biện xã hội” của nhà nước việt Nam trong lịch sửTổ chức và thực hiện nhiệm vụ “giám sát và phản biện xã hội” của nhà nước việt Nam trong lịch sử

  “Các bậc tể phụ triều Trần thờng thờng là danh thần, nh Tiết Phu (Mạc Đĩnh Chi); Giới Hiên (Nguyễn Trung Ngạn) là ngời trong sạch, cao siêu; Thanh Am (Trơng Hán Siêu); Mai Phong (Lê Quát) là ngời cứng cỏi, quả quyết; Đoàn Nhữ Hải, Trần Thì Kiến có tài năng khí phách; Giáp Sơn (Phạm SMạnh), Kinh Khê (Phạm Tông Mại) có phong độ, tiết tháo đều là a...

  pdf10 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 208 | Lượt tải: 0

 • Cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong tổ chức khoa học xã hội công lập: Những vấn đề đặt raCơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong tổ chức khoa học xã hội công lập: Những vấn đề đặt ra

  Thứ ba, cần hoàn thiện chính sách nhân lực theo hướng nâng cao quyền tự chủ của tổ chức về xếp bậc lương, đề bạt và bổ nhiệm cấp phó; hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội đối với viên chức trong tổ chức KH&CN, trong đó có tổ chức KHXH. Đồng thời xác định lại quy mô nhân lực được cấp kinh phí dựa trên cơ sở chức năng và quy mô nhiệm vụ thường ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 231 | Lượt tải: 0

 • Kiểm soát quyền lực nhà nước, đảm bảo dân chủ ở Việt Nam hiện nayKiểm soát quyền lực nhà nước, đảm bảo dân chủ ở Việt Nam hiện nay

  9. Quyền tư pháp là quyền xét xử, được nhân dân giao cho Tòa án và các cơ quan tư pháp, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật là nguyên tắc xuyên suốt và cao nhất trong tổ chức thực hiện quyền này. Mọi cá nhân, cơ quan, tổ chức không được phép can thiệp vào hoạt động xét xử của Tòa án. Đây thực chất là quyền bảo vệ ý chí chung của quố...

  pdf8 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 267 | Lượt tải: 0

 • Một số giải pháp góp phần hoàn thiện thể chế nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nayMột số giải pháp góp phần hoàn thiện thể chế nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay

  Tóm lại, để xây dựng và hoàn thiện thể chế Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa phải thực hiện đồng bộ và hiệu quả tổng thể các giải pháp cần thiết, trong đó có thể tham khảo các giải pháp nêu trên. Đồng thời việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường và xã hội dân sự sẽ tạo ra một thể chế đồng bộ, tạo ra động lực đẩy nhanh tiến trình xây dự...

  pdf5 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 207 | Lượt tải: 0

 • Đánh giá mô hình tổ chức hệ thống nghiên cứu về khoa học xã hội ở Việt NamĐánh giá mô hình tổ chức hệ thống nghiên cứu về khoa học xã hội ở Việt Nam

  5. Đổi mới hệ thống nghiên cứu về khoa học xã hội ở nước ta theo mô hình “tồn tại cùng phát triển với xã hội và thị trường” Nói đến “tồn tại cùng phát triển” là rất gần với khái niệm “cộng sinh” trong sinh học. Theo nghĩa rộng, hệ thống nghiên cứu về KHXH phải nghiên cứu, đề xuất và tư vấn phát triển cho đất nước, cho các địa phương, cho các d...

  pdf16 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 15/03/2022 | Lượt xem: 217 | Lượt tải: 0

 • Một số giải pháp thực hành dân chủ trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nayMột số giải pháp thực hành dân chủ trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

  (Bản scan) Chúng ta thực hiện được công bằng xã hội đến mức nào, thực hành dân chủ hóa các mặt của đời sống xã hội hiệu quả ra sao phụ thuộc vào trình độ quản lý vĩ mô của Nhà nước, mức độ thể chế hóa thành các chính sách và hiện thực hóa đúng đắn đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng lãnh đạo chính trị và cầm quyền duy nhất, trong điều kiện...

  pdf8 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 15/03/2022 | Lượt xem: 205 | Lượt tải: 0

 • Đánh giá thực trạng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt NamĐánh giá thực trạng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  (Bản scan) Nguyên nhân của những hạn chế trên một phần do việc xây dựng nền KTTT định hướng XHCN ở nước ta là hoàn toàn mới, chưa có tiền lệ trong lịch sử, vừa làm vừa tổng kết, nhận thức về KTTT định hướng XHCN chưa rõ ràng, công tác lý luận chưa theo kịp đòi hỏi của thực tiễn, chưa nhận thức rõ những yêu cầu cơ bản trong phát triển KTTT văn minh...

  pdf7 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 15/03/2022 | Lượt xem: 291 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thống kê kinh doanh - Chương 5: Thống kê tình hình hoạt động tài chính của đơn vị kinh doanhBài giảng Thống kê kinh doanh - Chương 5: Thống kê tình hình hoạt động tài chính của đơn vị kinh doanh

  Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động của hiệu quả sử dụng tài sản Được thực hiện thông qua sử dụng các phương pháp phân tích nhân tố để phân tích các phương trình sau:  Phương trình phân tích nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất EBIT trên tổng TS  Phương trình phân tích nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng TS  Phương...

  pdf12 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 14/03/2022 | Lượt xem: 261 | Lượt tải: 0