• Bài giảng Thống kê kinh doanh - Chương 5: Thống kê tình hình hoạt động tài chính của đơn vị kinh doanhBài giảng Thống kê kinh doanh - Chương 5: Thống kê tình hình hoạt động tài chính của đơn vị kinh doanh

  Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động của hiệu quả sử dụng tài sản Được thực hiện thông qua sử dụng các phương pháp phân tích nhân tố để phân tích các phương trình sau:  Phương trình phân tích nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất EBIT trên tổng TS  Phương trình phân tích nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng TS  Phương...

  pdf12 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 14/03/2022 | Lượt xem: 261 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thống kê kinh doanh - Chương 4: Thống kê hiệu quả hoạt động kinh doanhBài giảng Thống kê kinh doanh - Chương 4: Thống kê hiệu quả hoạt động kinh doanh

  Phương pháp đánh giá hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu:  Năng suất sử dụng vốn chủ sở hữu: HVSH = Q/VSH (trđ/trđ)  Tỷ suất LN (mức doanh lợi) tính trên vốn chủ sở hữu ROE = M/VSH (trđ/trđ) = M/VSH * 100 (%)  Vòng quay vốn chủ sở hữu LVSH = DT(hay DTT)/VSH (vòng hay lần)  Phương pháp phân tích:

  pdf25 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 14/03/2022 | Lượt xem: 183 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thống kê kinh doanh - Chương 3: Nghiên cứu thống kê thị trườngBài giảng Thống kê kinh doanh - Chương 3: Nghiên cứu thống kê thị trường

  Phân loại thị trường Căn cứ vào phạm vi của thị trường Thị trường thế giới Thị trường khu vực Thị trường toàn quốc Thị trường

  pdf7 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 14/03/2022 | Lượt xem: 191 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thống kê kinh doanh - Chương 2: Các phương pháp thống kê trong quản trị kinh doanhBài giảng Thống kê kinh doanh - Chương 2: Các phương pháp thống kê trong quản trị kinh doanh

  3. Nhóm chỉ tiêu phản ánh quan hệ cung cầu  Giá cả  Thị phần  Mức độ đáp ứng của cung so với cầu thị trường  Mức độ co giãn của cầu thị trường

  pdf58 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 14/03/2022 | Lượt xem: 300 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thống kê kinh doanh - Chương 1: Một số vấn đề chung về thống kê kinh doanhBài giảng Thống kê kinh doanh - Chương 1: Một số vấn đề chung về thống kê kinh doanh

  2. Vai trò của thống kê kinh doanh Cung cấp các thông tin trung thực, chính xác, khách quan, kịp thời, đầy đủ phục vụ cho việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân.

  pdf20 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 14/03/2022 | Lượt xem: 218 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê (Mới nhất)Bài giảng Nguyên lý thống kê (Mới nhất)

  7.4.2. Phân tích sự biến động của chỉ tiêu tổng lượng biến tiêu thức. Trong nhiều trường hợp chỉ tiêu bình quân được tính trên cơ sở của tổng lượng biến tiêu thức. Do đó chỉ tiêu bình quân có quan hệ với tổng lượng biến tiêu thức và nó được xem như là một nhân tố cấu thành nên tổng lượng biến tiêu thức. Chẳng hạn: Tổng giá thành sản phẩm = Giá...

  pdf89 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 12/03/2022 | Lượt xem: 252 | Lượt tải: 0

 • Hệ thống ôn tập môn Nguyên lý thống kêHệ thống ôn tập môn Nguyên lý thống kê

  Chỉ số (1): Phản ánh biến động của tổng lượng biến tiêu thức do ản ưởng của tất cả các nhân tố - Chỉ số (2): Phản ánh biến động của lượng biến tiêu thức nghiên cứu do ản ưởng của nhân tố chất lượng - Chỉ số (3): Phản ánh biến động của kết cấu tổng th do nhân tố số lượng - Chỉ số (4): Phản ánh biến động của quy mô tổng th ản ưởng tới biến biến ...

  pdf19 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 12/03/2022 | Lượt xem: 208 | Lượt tải: 1

 • Bài tập logic học đại cươngBài tập logic học đại cương

  Bài tập Chương I Hãy biểu thị các tư tưởng sau dưới dạng kí hiệu Trăm sông đều đổ ra biểnNước chảy đá mònĂn kĩ no lâu, cày sâu tốt lúaNhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơmChân ướt chân ráoCái răng cái tóc là góc con ngườiMột đời làm hại, bại hoại 3 đờiYêu trẻ, trẻ đến nhàYêu già, già để phúc

  doc6 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 03/09/2013 | Lượt xem: 8020 | Lượt tải: 2