• Lịch sử “Nam tiến” của dân tộc Việt NamLịch sử “Nam tiến” của dân tộc Việt Nam

  Việt Nam ngày nay là sự kế thừa của nhà nước Văn Lang thời các Vua Hùng. Nhưng trải mấy nghìn năm lịch sử cương vực nước ta đã nhiều lần thay đổi. Việc mở rộng lãnh thổ của Việt Nam được tiến hành chủ yếu về phía Nam bởi hai nguyên nhân chính là dùng triết lý sức mạnh và do yếu tố địa chính học. Với mục đích chính trị – kinh tế, khi tiến hành quá ...

  docx8 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 52 | Lượt tải: 0

 • Đề cương chi tiết học phần Pháp luật Đại cương (Basic Law)Đề cương chi tiết học phần Pháp luật Đại cương (Basic Law)

  Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT 10 1.1. Nguồn gốc Nhà nước và Pháp luật 1.2. Những nhận thức chung về Nhà nước và Pháp luật 1.3. Tổng quan về hệ thống chính trị 1.4. Những vấn đề cơ bản về Nhà nước CHXH CN Việt Nam Bài tập

  pdf3 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 63 | Lượt tải: 0

 • Bài thuyết trình Sinh hoạt Chi bộ Chuyên đề Tháng 4/2013 - Huỳnh Văn TớiBài thuyết trình Sinh hoạt Chi bộ Chuyên đề Tháng 4/2013 - Huỳnh Văn Tới

  TĂNG TRƯỞNG • Tăng trƣởng quý I của khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản là 2,24% (thấp hơn mức tăng 2,81% của quý I/2012). • Tăng trƣởng quý I của khu vực công nghiệp và xây dựng là 4,93% (thấp hơn mức tăng 5,15% cùng kỳ năm 2012; trong đó: Công nghiệp tăng 4,95%, thấp hơn mức tăng 5,80% cùng kỳ năm 2012 và xây dựng tăng 4,79%, cao hơn mức ...

  pdf109 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 49 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - Bài 3: Quy phạm pháp luật và hệ thống pháp luật - Lưu Minh SangBài giảng Pháp luật đại cương - Bài 3: Quy phạm pháp luật và hệ thống pháp luật - Lưu Minh Sang

  1.1 Khái niệm Quy phạm pháp luật:  Là quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung  Do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành  Được nhà nước đảm bảo thực hiện  Điều chỉnh các quan hệ xã hội theo định hướng và mục đích nhất định

  pdf7 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 41 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - Bài 1: Lý luận chung về nhà nước - Lưu Minh SangBài giảng Pháp luật đại cương - Bài 1: Lý luận chung về nhà nước - Lưu Minh Sang

  Sai lầm của các quan điểm phi Mác – xít về nguồn gốc NN : - Giải thích sai lệch, thiếu tính khoa học những nguyên nhân đích thực làm phát sinh NN: + Xem xét sự ra đời của NN tách rời những nguyên nhân kinh tế. + Xem NN là tổ chức phi giai cấp. + NN tồn tại vĩnh cửu. - Che đậy bản chất thực của nhà nước

  pdf6 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 41 | Lượt tải: 0

 • Một số câu hỏi nhận thức về ĐảngMột số câu hỏi nhận thức về Đảng

  1/ Đồng chí hãy phân tích những truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam? Những truyền thống đó đang được Đảng ta giữ gìn và phát huy ra sao ?. 2/ Nêu và phân tích vấn đề đã được bổ sung và phát triển tại Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng về Chủ nghĩa xã hội và phương hướng xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở nước ta? Từ vị trí công tác của mình...

  doc11 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 49 | Lượt tải: 0

 • Hội nhập quốc tế và vấn đề giữ vững định hướng Xã hội chủ nghĩa ở nước taHội nhập quốc tế và vấn đề giữ vững định hướng Xã hội chủ nghĩa ở nước ta

  Ngay từ rất sớm, Đảng ta đã nhận thức rõ tầm quan trọng cũng như tính cấp thiết của việc mở rộng quan hệ đối ngoại nhằm đưa sự nghiệp phát triển đất nước hoà vào trào lưu phát triển chung của thế giới. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn chú trọng việc kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại, coi đây là một trong những nguyê...

  doc21 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 80 | Lượt tải: 0

 • Giải pháp phát triển đội ngũ trí thức trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Trà Vinh hiện nayGiải pháp phát triển đội ngũ trí thức trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Trà Vinh hiện nay

  Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu phân tích thực trạng đội ngũ trí thức tỉnh Trà Vinh trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nghiên cứu sử dụng các phương pháp: lịch sử, logic và thống kê số liệu thứ cấp về số lượng trí thức phân theo trình độ ở tỉnh Trà Vinh. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 3 hạn chế dẫn đến thực trạng đội ngũ trí ...

  pdf11 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 53 | Lượt tải: 0

 • Đề cương bài giảng Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nướcĐề cương bài giảng Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

  I/NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG VÀ YÊU CẦU ĐẶT RA ĐỐI VỚI VIỆC GGPTPCĐĐPNVN ( 5 yếu tố ). 1. CNH, HĐH đất nước: CNH, HĐH và KT tri thức tạo thuận lợi đồng thời đặt ra những yêu cầu mới cho việc GGPTPCĐĐPNVN. 2. KT thị trường định hướng XHCN: Đem lại lợi ích bình đẳng giới đồng thời tạo ra rào cản cho việc GGPTPCĐĐPNVN. 3. Truyền thống văn hóa VN: Khẳng ...

  ppt29 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 47 | Lượt tải: 0

 • Đề cương ôn tập môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - Trần Tấn ĐạtĐề cương ôn tập môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - Trần Tấn Đạt

  1. Chiến Tranh “Đơn Phương” thất bại, đế quốc mỹ đã chuyển sang chiến lược: a. Chiến tranh cục bộ b. Chiến tranh việt nam hoá c. Chiến tranh đặc biệt d. Chiến tranh phá hoại 2. Chiến lược chiến trang cục bộ được đế quốc mỹ sử dụng ở việt nam vào thời gian nào a. Năm 1954-1960 b. Năm 1961-1965 c. Năm 1965-1968 d. Năm 1969-1975

  pdf15 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 46 | Lượt tải: 0