• Nhân viên tư vấn bảo hiểm - Nghề mang tính nhân văn caoNhân viên tư vấn bảo hiểm - Nghề mang tính nhân văn cao

  Nhân viên tư vấn bảo hiểm - Nghề mang tính nhân văn caoHiện nay các công ty phân phối sản phẩm bảo hiểm đến với khách hàng vẫn sử dụng đội ngũ tư vấn viên là chủ yếu, nên vai trò của tư vấn viên bảo hiểm luôn được các công ty xem trọng, vì họ là những người tiên phong quan trọng nhất trong việc truyền đạt tính yêu việt sản phẩm bảo hiểm của công ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 22/08/2013 | Lượt xem: 1874 | Lượt tải: 0

 • Tổng quan về bào hiểmTổng quan về bào hiểm

  Tổng quan về bào hiểmNhận biết rủi ro và rủi ro có thể bảo hiểm. Hiểu được các nguyên tắc chung của bảo hiểm. Nhận biết hợp đồng bảo hiểm. Phân loại các loại hình bảo hiểm .

  pdf18 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 22/08/2013 | Lượt xem: 1906 | Lượt tải: 1

 • Nguyên lý và thực hành bảo hiểm - Rủi roNguyên lý và thực hành bảo hiểm - Rủi ro

  Nguyên lý và thực hành bảo hiểm - Rủi roModule 1: Rủi ro vμ quản trị rủi roModule 2: Các nguyên tắc chung của bảo hiểmModule 3: Hợp đồng bảo hiểmModule 4: Các nghiệp vụ bảo hiểm ứng dụng Module 5: Thị tr−ờng bảo hiểm thế giới vμ Việt nam

  pdf22 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 22/08/2013 | Lượt xem: 1981 | Lượt tải: 1

 • Lịch sử bảo hiểmLịch sử bảo hiểm

  Lịch sử bảo hiểmTrước lợi nhuận mà ngành thương mạii hàng hải mang lại cũng như mức độ và số lượng rủi ro phải ứng phó, các chủ tàu, các nhà buôn bán, những người vận tải luôn luôn tìm kiếm những hình thức bảo đảm an toàn cho quyền lợi của mình

  pdf15 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 22/08/2013 | Lượt xem: 4248 | Lượt tải: 1

 • Lĩnh vực tài chính - Bảo hiểm khi hội nhập WTOLĩnh vực tài chính - Bảo hiểm khi hội nhập WTO

  Lĩnh vực tài chính - bảo hiểm khi hội nhập WTOBản tóm tắt này được tổng hợp trên một số văn kiện gia nhập WTO của Việt Nam đã được ban Công tác về việc Việt Nam gia nhập WTO phê chuẩn trong phiên họp thứ 14 và 26/10 vừa qua

  pdf14 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 22/08/2013 | Lượt xem: 2268 | Lượt tải: 2

 • Hướng dẫn về 4 loại bảo hiểm trong chương trình EPSHướng dẫn về 4 loại bảo hiểm trong chương trình EPS

  Hướng dẫn về 4 loại bảo hiểm trong chương trình EPSHướng dẫn thủ tục tham gia, yêu cầu bồi thường của 4 loại bảo hiểm ã 4 loại bảo hiểm trong chương trình EPS là gì? o Là 4 loại bảo hiểm mà người lao động và chủ sử dụng phải tham gia căn cứ theo Luật về việc làm đối với lao động nước ngoài (Bảo hiểm hết hạn xuất cảnh, Bảo hiểm tiền bảo chứng, B...

  pdf6 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 22/08/2013 | Lượt xem: 1905 | Lượt tải: 0

 • Thực tiễn bảo hiểm gián đoạn kinh doanh tại một công tyThực tiễn bảo hiểm gián đoạn kinh doanh tại một công ty

  Thực tiễn bảo hiểm gián đoạn kinh doanh tại một công tyCông ty bảo hiểm Hμ Nội (gọi tắt lμ Bảo Việt Hμ Nội) đ−ợc thμnh lập từ năm 1980 theo quyết định số 1125/QĐ-TCCB ngμy 17/11/1980 của Bộ Tμi chính, vμ trực thuộc Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam. Nhiệm vụ chủ yếu của Bảo Việt Hμ Nội lμ tổ chức hoạt động kinh doanh bảo hiểm th−ơng mại trên địa bμn...

  pdf24 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 22/08/2013 | Lượt xem: 1731 | Lượt tải: 0

 • Bảo hiểm hàng hoá chuyên chở đường biểnBảo hiểm hàng hoá chuyên chở đường biển

  Bảo hiểm hàng hoá chuyên chở đường biển Bảo hiểm (Insurance) Có nhiều định nghĩa khác nhau về bảo hiểm, song định nghĩa sau đây được thừa nhận một cách rộng rãi. Bảo hiểm là sự cam kết bồi thường của người bảo hiểm đối với người được bảo hiểm về những tổn thất của đối tượng bảo hiểm do những rủi ro đã thỏa thuận gây ra với điều kiện người đượ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 22/08/2013 | Lượt xem: 1898 | Lượt tải: 2

 • Bảo hiểm vi môBảo hiểm vi mô

  Bảo hiểm vi môBảo hiểm là một dịch vụ tài chính giúp mọi ng−ời quản lý rủi ro. Tuy nhiên đây không phải là loại dịch vụ tài chính duy nhất có thể làm đ−ợc điều đó. Trong ch−ơng 8, phần đầu sẽ mô tả các loại hình dịch vụ tài chính quản lý rủi ro và giải thích các điều kiện giới hạn làm cho dịch vụ bảo hiểm đ−ợc −a dùng hơn tiết kiệm và tín dụng. ...

  pdf17 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 22/08/2013 | Lượt xem: 2650 | Lượt tải: 1

 • Giảm tình trạng dễ bị tổn thương: Một khuôn khổ cho quản lý rủi roGiảm tình trạng dễ bị tổn thương: Một khuôn khổ cho quản lý rủi ro

  Giảm tình trạng dễ bị tổn thương: Một khuôn khổ cho quản lý rủi roÁp lc kinh t: Sự gia tăng chi tiêu của hộ gia đình có tính chất ngắn hạn và đã được biết trước, mà dòng thu chi tiền mặt thông thường của hộ không đủ để chi trả ã Ri ro n l: Một sự kiện không dự tính trước xảy ra khiến cho một hộ gia đình phải tăng chi phí, hay giảm thu nh...

  pdf10 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 22/08/2013 | Lượt xem: 1848 | Lượt tải: 1