• Hiểu biết của sinh viên trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải về hành vi sao chép xâm phạm quyền tác giảHiểu biết của sinh viên trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải về hành vi sao chép xâm phạm quyền tác giả

  Sinh viên là đối tượng quan trọng cần phải nắm rõ về quyền tác giả và Theo tác giả Nguyễn Ngọc Lâm [2007], trong việc sao chụp giáo trình, tài liệu, sinh viên và học viên cần biết mình có những quyền gì và nghĩa vụ cụ thể thế nào, giới hạn các quyền đó tới đâu [5]. Những sinh viên đã biết về SHTT và quyền tác giả qua các môn học trên lớp và...

  pdf6 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 150 | Lượt tải: 0

 • Về áp dụng các tiêu chuẩn xử lý tài liệu ở thư viện đại học hướng tới xây dựng thư viện sốVề áp dụng các tiêu chuẩn xử lý tài liệu ở thư viện đại học hướng tới xây dựng thư viện số

  Việc chuẩn hoá các tiêu chuẩn nghiệp vụ của các TVĐH nước ta tuy đã được tiến hành với công cụ chuẩn như: AACR2, MARC21, Dubin Core, nhưng để đạt được sự thống nhất phải có cách làm mới. Đó là thống nhất trong các TVĐH một hệ thống các tiêu chuẩn cho xử lý tài liệu cả dạng truyền thống và dạng số và thống nhất trong cả xây dựng các tài liệu...

  pdf7 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 114 | Lượt tải: 0

 • Đào tạo kiến thức số cho sinh viên trong thư viện đại họcĐào tạo kiến thức số cho sinh viên trong thư viện đại học

  TVĐH đóng vai trò quyết định trong việc đào tạo kiến thức số cho sinh viên đại học. TVĐH ở Việt Nam cần nhanh chóng phát triển hoạt động đào tạo kiến thức số với nội dung và phương thức đào tạo phù hợp với điều kiện của thư viện cũng như yêu cầu thực tế nhằm hỗ trợ cho sinh viên dễ dàng thích ứng và phát triển trong môi trường số.

  pdf7 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 157 | Lượt tải: 0

 • Tài nguyên giáo dục mở - Yếu tố tích cực cho đổi mới giáo dục đại học và mục tiêu phát triển bền vững quốc giaTài nguyên giáo dục mở - Yếu tố tích cực cho đổi mới giáo dục đại học và mục tiêu phát triển bền vững quốc gia

  Tóm lại, để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững quốc gia, nâng cao chất lượng giáo dục đại học tiệm cận với các nước trong khu vực và thế giới thì Chính phủ Việt Nam và các trường đại học đang nỗ lực đổi mới và hội nhập quốc tế, tiếp cận các xu hướng mới của giáo dục đại học quốc tế. TNGDM, giáo dục mở, xuất bản mở và khoa học mở đang đượ...

  pdf12 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 134 | Lượt tải: 0

 • QR code và dịch vụ thư viện đại họcQR code và dịch vụ thư viện đại học

  Ứng dụng mã QR trong thư viện đang mở ra rất nhiều triển vọng cho sự phát triển các dịch vụ của thư viện dành cho bạn đọc. Một thách thức đặt ra đối với thư viện các trường đại học là làm sao để triển khai dịch vụ thư viện một cách rộng rãi từ việc ứng dụng trên mã đơn lẻ, đến việc tạo mã theo lô. Sự thành công trong việc áp dụng mã QR vào ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 143 | Lượt tải: 0

 • Một số giải pháp nâng cao năng lực thông tin cho sinh viên trường Đại học Hà TĩnhMột số giải pháp nâng cao năng lực thông tin cho sinh viên trường Đại học Hà Tĩnh

  Việc xây dựng một chương trình đào tạo NLTT mang tính nhất quán, liên tục và phù hợp với tất cả các đối tượng người dùng tin của Trường ĐHHT là điều rất cần thiết trong lộ trình tín chỉ hóa và nâng cao chất lượng đào tạo của trường. Trong thời gian tới, bên cạnh việc phát triển nguồn lực thông tin, đa dạng hóa các loại hình sản phẩm và dịch ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 138 | Lượt tải: 0

 • Phát triển kiến thức thông tin cho sinh viên: Một số mô hình trong các trường đại học trên thế giớiPhát triển kiến thức thông tin cho sinh viên: Một số mô hình trong các trường đại học trên thế giới

  Các mô hình phát triển KTTT được phân tích ở trên đều có những ưu điểm và hạn chế nhất định. Một trong những việc quan trọng trước khi trường đại học lập kế hoạch phát triển KTTT cho sinh viên là phải phân tích đặc điểm của nhà trường ở nhiều phương diện như: phương pháp giảng dạy của giảng viên, trình độ của cán bộ thư viện, mặt bằng trình...

  pdf7 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 118 | Lượt tải: 0

 • Phân tích SWOT của OER trong hỗ trợ học tập suốt đời: Nghiên cứu trường hợp chương trình giảng dạy kinh tế FulbrightPhân tích SWOT của OER trong hỗ trợ học tập suốt đời: Nghiên cứu trường hợp chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright

  Trong nền kinh tế tri thức, chất lượng nguồn nhân lực đóng vai trò then chốt trong nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trước các thách thức về công ăn việc làm và phát triển bền vững, đặc biệt là ở nền kinh tế mới nổi như Việt Nam. Để đạt được điều đó thì nền giáo dục Việt Nam cần phải đa dạng hóa các loại hình đào tạo, tập trung vào chất ...

  pdf12 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 166 | Lượt tải: 0

 • Hoàn thiện và phát triển hệ thống sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện tại thư viện trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái NguyênHoàn thiện và phát triển hệ thống sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện tại thư viện trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

  Với tinh thần nỗ lực vươn lên không ngừng, phát huy thế mạnh, khắc phục mọi khó khăn trở ngại, Thư viện Trường Đại học Sư phạm-Đại học Thái Nguyên luôn bám sát chương trình đào tạo để phát triển vốn tài liệu sát hợp với ngành đào tạo và từng môn học, phấn đấu cung cấp đa dạng các loại hình sản phẩm dịch vụ cho bạn đọc, góp phần đổi mới căn bản và t...

  pdf6 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 124 | Lượt tải: 0

 • Trung tâm thông tin - thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội trong việc hỗ trợ kỹ năng thông tin cho người dùng tinTrung tâm thông tin - thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội trong việc hỗ trợ kỹ năng thông tin cho người dùng tin

  Khái niệm Kỹ năng thông tin không còn là mới đối với cán bộ thư viện Việt Nam nói chung và cán bộ thư viện đại học nói riêng. Tuy nhiên, sự cần thiết phải cung cấp những kỹ năng thông tin cho sinh viên, giảng viên và cách thức để tiến hành một chương trình hay kế hoạch đào tạo về KNTT trong các trường đại học trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, đặc...

  pdf6 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 172 | Lượt tải: 0