• Công Nghệ 7Công Nghệ 7

    Tên đề tài : Công Nghệ 7 Soạn: Tiết: Chương: I đại cương về kỹ thuật trồng trọt Bài 1 Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt A. Mục tiêu: - Kiến thức: Sau khi học song học sinh hiểu được vai trò của trồng trọt, biết được nhiệm vụ của trồng trọt hiện nay. - Kỹ năng: Biết được một số biện pháp thực hiện nhiệm vụ troòng trọt B.Chuẩn bị của thầy và trò...

    doc176 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 21/08/2013 | Lượt xem: 6588 | Lượt tải: 0