• Phát triển thương hiệu trường đại học Việt Nam thông qua việc gắn kết giữa đào tạo và nhu cầu doanh nghiệpPhát triển thương hiệu trường đại học Việt Nam thông qua việc gắn kết giữa đào tạo và nhu cầu doanh nghiệp

  (Bản scan) Đối với việc đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp | thì quy định tuyển sinh và quy mô đào tạo phải cần phải căn cứ vào yêu cầu (kiến thức, kỹ năng, phẩm chất) của từng vị trí công việc và nhu cầu phát triển | nhân lực của doanh nghiệp hơn là dựa vào các qui | định chung hoặc chỉ tiêu được phân bổ hàng năm. Bên cạnh đó thù lao lao động đối...

  pdf10 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 211 | Lượt tải: 0

 • Nâng cao chất lượng nghiên cứu góp phần xây dựng Đại học Thái Nguyên trở thành đại học nghiên cứuNâng cao chất lượng nghiên cứu góp phần xây dựng Đại học Thái Nguyên trở thành đại học nghiên cứu

  Thông qua việc làm rõ những đặc trưng của ĐHNC, và khẳng định chất lượng nghiên cứu là một trong những yếu tố quyết định đến chất lượng hoạt động của một ĐHNC, đồng thời, cũng nêu ra các căn cứ pháp lý, căn cứ thực tiễn cho việc xây dựng Đại học Thái Nguyên trở thành ĐHNC, bài viết đã phân tích thực trạng hoạt động NCKH của Đại học Thái Nguyên ...

  pdf15 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 195 | Lượt tải: 0

 • Thương mại hóa kết quả nghiên cứu từ trường đại học vào doanh nghiệp ở Việt Nam: Thực trạng và giải phápThương mại hóa kết quả nghiên cứu từ trường đại học vào doanh nghiệp ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

  Ngoài ra, để thúc đẩy thương mại hóa KQNC, Chính phủ Malaysia cũng đã xây dựng Chương trình hỗ trợ thương mại hóa các KQNC. Đây là chương trình tài trợ một phần kinh phí nhằm thúc đẩy thương mại hóa các KQNC trong nước. Cùng với đó, chính phủ Trung Quốc cũng đưa ra các chính sách thúc đẩy thương mại hóa KQNC, dành một khoản ngân sách đáng kể để...

  pdf14 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 214 | Lượt tải: 0

 • Commercialization of research results from universities to businesses in Vietnam: Current situation and solutionsCommercialization of research results from universities to businesses in Vietnam: Current situation and solutions

  Furthermore, to promote commercialization of research results, the government of Malaysia also developed a support program for the commercialization of research results. This program provided partly funding to promote the commercialization of research results in the country. Along with that, the Chinese government also provided policies to prom...

  pdf14 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 192 | Lượt tải: 0

 • Liên kết giữa trường đại học với viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong hoạt động khoa học và công nghệLiên kết giữa trường đại học với viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong hoạt động khoa học và công nghệ

  Nhu cầu liên kết giữa trường đại học với viện nghiên cứu, doanh nghiệp là rất cao song do một số nguyên nhân nên thực tế mối liên kết này còn lỏng lẻo, chưa tương xứng với tiềm năng. Qua phân tích các rào cản, tác giả nhận định cần lấy doanh nghiệp làm trung tâm của mối liên kết, hướng các nghiên cứu, sản phẩm đào tạo phục vụ nhu cầu của doanh ...

  pdf13 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 233 | Lượt tải: 0

 • Trường đại học khởi nghiệp dựa vào khoa học và công nghệ: Trường hợp Kaist và PostechTrường đại học khởi nghiệp dựa vào khoa học và công nghệ: Trường hợp Kaist và Postech

  Với những trình bày của chúng tôi về tình trạng hiện nay của hoạt động khởi nghiệp của trường đại học tại hai trường đại học nghiên cứu hàng đầu của Hàn Quốc, chúng tôi khuyến khích các học giả, nhà giáo dục và các nhà hoạch định chính sách xem xét hiện tượng mới này và làm phong phú thêm hiểu biết về mô hình mới này vì sự phát triển một cách ...

  pdf17 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 181 | Lượt tải: 0

 • Entrepreneurial universities for science and technology: Cases of kaist and postechEntrepreneurial universities for science and technology: Cases of kaist and postech

  This paper explored how entrepreneurship and entrepreneurial activities emerged and developed at two of Korea’s leading research universities specializing in S&T. Research findings reveal increasing university entrepreneurship, with POSTECH and KAIST developing the relevant roles and functions associated with the concept. We examined these find...

  pdf16 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 177 | Lượt tải: 0

 • Một số giải pháp gắn kết nghiên cứu với đào tạo trên thế giớiMột số giải pháp gắn kết nghiên cứu với đào tạo trên thế giới

  Thiếu gắn kết giữa đào tạo và nghiên cứu đang ảnh hưởng tiêu cực tới sự phát triển của cả giáo dục-đào tạo, KH&CN và kinh tế-xã hội. Tách rời đào tạo và nghiên cứu cũng trái với xu thế phát triển của thế giới và do vậy là một trở lực đối với quá trình đưa Việt Nam hội nhập với quốc tế. Mới đây, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng số 29...

  pdf14 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 171 | Lượt tải: 0

 • Hệ thống STI trong các trường đại học Việt NamHệ thống STI trong các trường đại học Việt Nam

  Từ thời Liên Xô cũ, Việt Nam và các nước xã hội chủ nghĩa cùng ở trong một tình trạng tương tự: các trường đại học đơn thuần chỉ có chức năng đào tạo, chức năng nghiên cứu khoa học hầu như không có và coi như đó là một chức năng riêng biệt thuộc trách nhiệm của các viện hàn lâm. Theo đó, trường đại học chỉ tham gia nghiên cứu trong khuôn khổ cá...

  pdf13 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 184 | Lượt tải: 0

 • Đại học nghiên cứu: Một số đặc trưng cơ bảnĐại học nghiên cứu: Một số đặc trưng cơ bản

  Như vậy có thể nói rằng, đại học nghiên cứu là mô hình đại học trong xã hội đương đại mà nhiều quốc gia, nhiều viện đại học trên thế giới mong muốn có được. Tuy nhiên, để có thể theo đuổi mô hình đại học này đòi hỏi nguồn lực mạnh với môi trường thể chế chính sách quốc gia đạt mức độ phát triển nhất định. Căn cứ vào nguồn lực kể cả nguồn lực củ...

  pdf13 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 170 | Lượt tải: 0