• Luyện thi Hóa học - Chuyên đề 11: Đại cương về kim loạiLuyện thi Hóa học - Chuyên đề 11: Đại cương về kim loại

  A. Tất cả các nguyên tố khối d là kim loại B. Một số nguyên tố khối p là phi kim C. Tất cả các nguyên tố khối s là ki m loại D. Tất cả các nguyên tố khối f là kim loại Câu 110. Điểm giống nhau giữa ăn mòn hoá học và ăn mòn điện hoá là: A. Đều có sự trao đổi electron nên phát sinh dòng điện B. Đều chỉ xảy ra với ki m loại nguyên chất C. Đều b...

  pdf11 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 1857 | Lượt tải: 0

 • Luyện thi Hóa học - Chuyên đề 10: Lý thuyết Polime vật liệu PolimeLuyện thi Hóa học - Chuyên đề 10: Lý thuyết Polime vật liệu Polime

  1. Khái niệm Keo dán là vật liệu polime có khả năng kết dính hai mảnh vật liệu giống nhau hoặc khác nhau mà không làm biến đổi bản chất các vật liệu được kết dính 2. Phân loại a) Theo bản chất hóa hoc: - Keo vô cơ (thủy tinh lỏng) - Keo hữu cơ (hồ tinh bột, keo epoxi) b) Dạng keo: - Keo lỏng (hồ tinh bột) - Keo nhựa dẻo (matit) - ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 1992 | Lượt tải: 2

 • Luyện thi Hóa học - Chuyên đề 10: Polime vật liệu PolimeLuyện thi Hóa học - Chuyên đề 10: Polime vật liệu Polime

  Câu 96. Polime nào sau đây không bị thủy phân trong môi trường kiềm ? A. PVA (poli (vinyl axetat) B. Tơ nilon - 6,6 C. Tơ capron D. Cao su thiên nhiên Câu 97. Cách phân loại nào sau đây đúng ? A. Các loại vải sợi, sợi len đều là tơ thiên nhiên B. Tơ capron là tơ nhân tạo C. Tơ visco là tơ tổng hợp D. Tơ xenlulozơ axetat là tơ hóa học Câu 9...

  pdf10 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 21727 | Lượt tải: 1

 • Luyện thi Hóa học - Chuyên đề 9: Amin - Aminoaxit - ProteinLuyện thi Hóa học - Chuyên đề 9: Amin - Aminoaxit - Protein

  Bài 216: Những chất nào sau đây lưỡng tính : A. NaHCO3 B. H2N-CH2-COOH C. CH3COONH4 D. Cả A, B, C Bài 217: Người ta điều chế anilin bằng cách nitro hoá 500 g benzen rồi khử hợp chất nitro sinh ra. Khối lượng anilin thu được là bao nhiêu biết rằng hiệu suất mỗi giai đoạn đều đạt 78%. A. 362,7 g B. 463,4 g C. 358,7 g D. 346,7 g Bài 218: 9,3 g ...

  pdf15 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 2707 | Lượt tải: 1

 • Luyện thi Hóa học - Chuyên đề 9: Lý thuyết Amin - Aminoaxit - ProteinLuyện thi Hóa học - Chuyên đề 9: Lý thuyết Amin - Aminoaxit - Protein

  3C nH2n + 3N + FeCl3 + 3H 2O → Fe(OH)3 + 3C nH2n + 4NCl (H2N)x – R–(COOH)y + xHCl → (ClH 3N)x – R–(COOH)y (ClH3N)x – R–(COOH)y + (x + y)NaOH → (H 2N)x – R–(COONa)y + xNaCl + (x + y)H 2O (H2N)x – R–(COOH)y + yNaOH → (H 2N)x – R–(COONa)y + yH 2O (H2N)x – R–(COONa)y + (x + y)HCl → (ClH 3N)x – R–(COOH)y + yNaCl 2(H 2N)x – R...

  pdf10 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 1672 | Lượt tải: 1

 • Luyện thi Hóa học - Chuyên đề 8: Lý thuyết CacbohidratLuyện thi Hóa học - Chuyên đề 8: Lý thuyết Cacbohidrat

  Nếu trong một phút, mỗi cm 2 bề mặt trái đất nhận được khoảng 2,09 J năng lượng mặt trời thì cần bao nhiêu thời gian để 10 lá xanh với diện tích mỗi lá là 10 cm 2 tạo ra được 1,8 gam glucozơ. Biết năng lượng mặt trời chỉ sử dụng 10 % vào phản ứng tổng hợp glucozơ: A. 18 giờ B. 22 giờ 26 phút C. 26 giờ 18 phút D. 20 giờ Gợi ý: Trong 1 ph...

  pdf13 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 2422 | Lượt tải: 3

 • Luyện thi Hóa học - Chuyên đề 8: CacbohidratLuyện thi Hóa học - Chuyên đề 8: Cacbohidrat

  Câu 101: Lên men 1 tấn tinh bột chứa 5% tạp chất trơ thành ancol etylic, hiệu suất của mỗi quá trình lên men là 85%. Khối lượng ancol thu được là A. 400kg. B. 398,8kg. C. 389,8kg. D. 390kg. Câu 102: Pha loãng 389,8kg ancol etylic thành ancol 40 o , biết khối lượng riêng của ancol etylic là 0,8 g/cm 3 . Thể tích dung dịch ancol thu được l...

  pdf10 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 3468 | Lượt tải: 0

 • Luyện thi Hóa học - Chuyên đề 7: Lý thuyết Este - Lipit - Chất giặt rửaLuyện thi Hóa học - Chuyên đề 7: Lý thuyết Este - Lipit - Chất giặt rửa

  - Đun dầu thực vật hoặc mỡ động vật với xút hoặc KOH ở nhiệt độ và áp xuất cao - Oxi hóa parafin của dầu mỏ nhờ oxi không khí, có xúc tác, rồi trung hòa axit sinh ra bằng NaOH:

  pdf6 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 2122 | Lượt tải: 1

 • Luyện thi Hóa học - Chuyên đề 7: Este - Lipit - Chất giặt rửaLuyện thi Hóa học - Chuyên đề 7: Este - Lipit - Chất giặt rửa

  Câu 101: Este có CTPT C4H6O2 có gốc rượu là metyl(CH3-) thì axit tạo este đó là: A.HCOOH B.C2H5COOH C.CH3COOH D.CH2=CH-COOH Câu 102: Cho 20g X pứ với 0,3 mol NaOH. Sau pứ thu được 22,8g rắn. CTPT của X là A.CH3-COO – CH = CH-CH3 B.CH2=CH-COO-CH2-CH3 C.CH3-CH=CH-COO-CH3 D.C2H5-COO-CH=CH2 Câu 103: Cho 0,12 mol este đơn pứ hết với NaOH => 11,52 g...

  pdf7 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 1869 | Lượt tải: 0

 • Luyện thi Hóa học - Chuyên đề 6: Anđehit - Xeton - Axit CacboxylicLuyện thi Hóa học - Chuyên đề 6: Anđehit - Xeton - Axit Cacboxylic

  Câu 178: Cho 3,15 gam hỗn hợp g m axit axetic, axit acrylic, axit propionic vừa đủ đ làm m t màu hoàn toàn ung ịch chứa 3,2 gam rom. Đ trung h an toàn 3,15 gam hỗn hợp cần 90 ml NaOH 0,5M. Thành phần phần tr m hối lượng của axit axetic trong hỗn hợp là A. 35,24%. B. 45,71%. C. 19,05%. D. 23,49%. Câu 179: H a tan 26,8 gam hỗn hợp hai axit cac...

  pdf12 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 1555 | Lượt tải: 1