• Trường đại học khởi nghiệp dựa vào khoa học và công nghệ: Trường hợp Kaist và PostechTrường đại học khởi nghiệp dựa vào khoa học và công nghệ: Trường hợp Kaist và Postech

  Với những trình bày của chúng tôi về tình trạng hiện nay của hoạt động khởi nghiệp của trường đại học tại hai trường đại học nghiên cứu hàng đầu của Hàn Quốc, chúng tôi khuyến khích các học giả, nhà giáo dục và các nhà hoạch định chính sách xem xét hiện tượng mới này và làm phong phú thêm hiểu biết về mô hình mới này vì sự phát triển một cách ...

  pdf17 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 74 | Lượt tải: 0

 • Entrepreneurial universities for science and technology: Cases of kaist and postechEntrepreneurial universities for science and technology: Cases of kaist and postech

  This paper explored how entrepreneurship and entrepreneurial activities emerged and developed at two of Korea’s leading research universities specializing in S&T. Research findings reveal increasing university entrepreneurship, with POSTECH and KAIST developing the relevant roles and functions associated with the concept. We examined these find...

  pdf16 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 75 | Lượt tải: 0

 • Hệ thống STI trong các trường đại học Việt NamHệ thống STI trong các trường đại học Việt Nam

  Từ thời Liên Xô cũ, Việt Nam và các nước xã hội chủ nghĩa cùng ở trong một tình trạng tương tự: các trường đại học đơn thuần chỉ có chức năng đào tạo, chức năng nghiên cứu khoa học hầu như không có và coi như đó là một chức năng riêng biệt thuộc trách nhiệm của các viện hàn lâm. Theo đó, trường đại học chỉ tham gia nghiên cứu trong khuôn khổ cá...

  pdf13 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 80 | Lượt tải: 0

 • Đại học nghiên cứu: Một số đặc trưng cơ bảnĐại học nghiên cứu: Một số đặc trưng cơ bản

  Như vậy có thể nói rằng, đại học nghiên cứu là mô hình đại học trong xã hội đương đại mà nhiều quốc gia, nhiều viện đại học trên thế giới mong muốn có được. Tuy nhiên, để có thể theo đuổi mô hình đại học này đòi hỏi nguồn lực mạnh với môi trường thể chế chính sách quốc gia đạt mức độ phát triển nhất định. Căn cứ vào nguồn lực kể cả nguồn lực củ...

  pdf13 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 82 | Lượt tải: 0

 • Removing cumbersome in financing scientific research in universities in Vietnam the case of academy of financeRemoving cumbersome in financing scientific research in universities in Vietnam the case of academy of finance

  The paper presents the need, the current situation and possible solutions to overcome the cumbersome in the financial mechanism for funding scientific research in universities in Vietnam in general and in the AOF, in particular. The article pointed out achievements, constraints, the need of having measures to overcome the bottlenecks in the fin...

  pdf11 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 95 | Lượt tải: 0

 • Experience of some countries in the evaluation of research in universities and suggestions for VietnamExperience of some countries in the evaluation of research in universities and suggestions for Vietnam

  Previously, in our country the evaluation of research activities in universities just stopped at the level of assessment and acceptance of each separate R&D task (topics, projects). The evaluation of research was within the scope of university/faculty (if any) and largely of administrative nature reflected in the closing ceremony. Therefore, th...

  pdf14 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 83 | Lượt tải: 0

 • Kinh nghiệm của một số nước về đánh giá hoạt động nghiên cứu trong các trường đại học và những gợi suy trong điều kiện của Việt NamKinh nghiệm của một số nước về đánh giá hoạt động nghiên cứu trong các trường đại học và những gợi suy trong điều kiện của Việt Nam

  Bằng phương pháp phân tích tài liệu, các tác giả bài viết đã trình bày tổng quát kinh nghiệm của Hà Lan, Vương quốc Anh, Đan Mạch và Úc - 4 trong những quốc gia đã thiết lập hệ thống đánh giá nghiên cứu, hoạt động nghiên cứu trong các trường đại học một cách toàn diện, ở cấp quốc gia - với các nội dung được phân tích bao gồm: thời điểm và mục đ...

  pdf15 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 79 | Lượt tải: 0

 • Financial needs for development of science and technology enterprises: Mergence of various resourcesFinancial needs for development of science and technology enterprises: Mergence of various resources

  As demonstrated above, in various stages S&T enterprises may have different financial needs. They would identify adequate financial channels for best development. In initial stages (incubation and establishment of enterprises) the risk are very high and then the most suitable financial channels are their own capitals or the ones of families, fr...

  pdf11 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 15/03/2022 | Lượt xem: 84 | Lượt tải: 0

 • Nâng cao hiệu quả hoạt động sáng chế của các trường đại học công lập Việt Nam thông qua việc khắc phục các rào cản đối với hoạt động nàyNâng cao hiệu quả hoạt động sáng chế của các trường đại học công lập Việt Nam thông qua việc khắc phục các rào cản đối với hoạt động này

  - Phân chia lợi nhuận đối với tài sản trí tuệ của trường. Việc phân chia lợi nhuận giữa tác giả và chủ sở hữu tài sản trí tuệ đối với tài sản trí tuệ cần rõ ràng trong từng trường hợp: sử dụng toàn bộ/một phần ngân sách nhà nước hoặc hợp tác trong nước, quốc tế thông qua trường, hoặc kinh phí của trường; thời gian làm việc hành chính; cơ sở vật...

  pdf13 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 15/03/2022 | Lượt xem: 89 | Lượt tải: 0

 • Enhancement of effectiveness of invention activities of Vietnam public universities through recovering barriers of these activitiesEnhancement of effectiveness of invention activities of Vietnam public universities through recovering barriers of these activities

  - Owners and rights of owners of IP assets developed by universities.  Universities are owners of developed IP assets on basis of work assigning documents or contracts signed between universities and researchers where financial sources come from State budgets, developed through local/international cooperation projects of universities, and wor...

  pdf12 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 15/03/2022 | Lượt xem: 90 | Lượt tải: 0