• Đề thi Tuyển sinh Đại học khối A, A 1 năm 2014 môn Vật lýĐề thi Tuyển sinh Đại học khối A, A 1 năm 2014 môn Vật lý

  Câu 49: Một sóng cơ truyền trên một sợi dây rất dài với tốc độ 1m/s và chu kì 0,5s. Sóng cơ này có bước sóng là A. 150 cm B. 100 cm C. 50 cm D. 25 cm Câu 50: Tia X A. mang điện tích âm nên bị lệch trong điện trường. B. cùng bản chất với sóng âm C. có tần số nhỏ hơn tần số của tia hồng ngoại D. cùng bản chất với tia tử ngoại Võ Lý Văn Long,...

  pdf5 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 1530 | Lượt tải: 0

 • Lý thuyết và các dạng bài tập Vật lý 12 - Chương IV: Dao động điện tửLý thuyết và các dạng bài tập Vật lý 12 - Chương IV: Dao động điện tử

  Bài 6.Một m ạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độtựcảm không đổi. Khi mắc cuộn cảm với tụ điện có điện dung C1thì tần sốdao động riêng của mạch là 7,5 MHz và khi mắc cuộn cảm với tụ điện có điện dung C 2 thì tần sốdao động riêng của mạch là 10 MHz. Tính tần sốdao động riêng của mạch khi mắc cuộn cảm với: a.Hai tụC1và C2mắc nối tiế...

  pdf7 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 21283 | Lượt tải: 8

 • Luyện thi THPT quốc gia năm 2016 - Mai Nguyễn Minh HoàngLuyện thi THPT quốc gia năm 2016 - Mai Nguyễn Minh Hoàng

  • Tính VS.ABCD : Vì SA ⊥ (ABCD) nên SA là đường cao của khối chóp S.ABCD. Do đó ta có: VS.ABCD = ABCD S SA . 3 1 (1) Vì ABCD là hình vuông cạnh bằng a => SABCD = a 2 (2) và AC = a 2 Vì SA ⊥ (ABCD) => AC là hình chiếu vuông góc của SC lên (ABCD). Do đó: ° = ∠ = ∠ 45 )) ( , ( ABCD SC SCA ∆ SCA vuông tại A có ° = ∠ 45 SCA nên ta có: SA =...

  pdf32 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 1421 | Lượt tải: 2

 • Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2012 môn Vật líĐề thi tuyển sinh Đại học năm 2012 môn Vật lí

  Câu 58:Chiếu đồng thời hai bức xạcó bước sóng 0,542 μm và 0,243 μm vào catôt của một tếbào quang điện. Kim loại làm catôt có giới hạn quang điện là 0,500 μm. Biết khối lượng của êlectron là me= 9,1.10 –31 g. Vận tốc ban đầu cực đại của các êlectron quang điện bằng k A. 9,24.10 5 m/s. B. 9,61.10 5 m/s. C. 2,29.10 6 m/s. D. 1,34.10 6 m...

  pdf7 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 1465 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu ôn thi THPT quốc gia môn Toán năm 2014-2015Tài liệu ôn thi THPT quốc gia môn Toán năm 2014-2015

  Câu 5. (0,5 điểm). Gọi S là tập hợp tất cả số tự nhiên gồm ba chữ số phân biệt được chọn từ các số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Xác định số phần tử của S. Chọn ngẫu nhiên một số từ S, tính xác xuất để số được chọn là số chẵn. Câu 6 (0,5 điểm) Cho số phức z thỏa . Tính môđun của số phức z Câu 7 (1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại ...

  doc72 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 1544 | Lượt tải: 0

 • Hướng dẫn làm bài luận và 30 bài luận mẫu dành cho học sinh ôn thi THPT quốc gia môn Tiếng Anh 2015Hướng dẫn làm bài luận và 30 bài luận mẫu dành cho học sinh ôn thi THPT quốc gia môn Tiếng Anh 2015

  Marketing seems to be the kind of career I would like to choose after i leave from university. I like this work in view of some following reasons. First of all, ma r k e tin g p o s itio n is we ll- p a id jo b . Th e mo r e y o u h e lp y o u r c o mp a n y s e ll mo r e products, the higher your salary is. Of course, you need to have effect...

  pdf27 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 1709 | Lượt tải: 6

 • Tuyển chọn các bài max – min (câu 10 điểm) trong 21 đề thi thử Tây Ninh 2015Tuyển chọn các bài max – min (câu 10 điểm) trong 21 đề thi thử Tây Ninh 2015

  Cộng từng vế ba bất đẳng thức vừa nhận được ở trên, kết hợp với (*), ta được: P  2(x + y + z) = 2 x, y, z > 0 và x + y + z = 1

  doc18 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 1455 | Lượt tải: 0

 • Tuyển chọn các bài hình học không gian trong 21 đề thi thử Tây Ninh 2015Tuyển chọn các bài hình học không gian trong 21 đề thi thử Tây Ninh 2015

  Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại B, AB=a, AC=2a và SA vuông góc với mặt đáy. Biết góc giữa 2 mặt phẳng (SBC) và (ABC) bằng . Tính theo a thể tích khối chóp S.ABC và khoảng cách từ trọng tâm G của tam giác SAB đến mặt phẳng (SBC)

  doc21 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 1597 | Lượt tải: 0

 • Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán - Đề 11Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán - Đề 11

  Điều kiện . Bất phương trình đã cho tương đương với . Xét hàm số có nên hàm số đồng biến trên . Bất phương trình có nghiệm . Vậy .

  doc120 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 2999 | Lượt tải: 0

 • Chuyên đề Hình học giải tích trong mặt phẳngChuyên đề Hình học giải tích trong mặt phẳng

  Bài 3. Viết phương trình đường tròn nội tiếp tam giác ABC, với: a) A(2; 6), B(–3; –4), C(5; 0) b) A(2; 0), B(0; –3), C(5; –3) Bài 4. . Cho đường tròn (C): x2 + y2 – 2x + 4y + 2 = 0. Viết phương trình đường tròn (C') tâm M(5, 1) biết (C') cắt (C) tại các điểm A, B sao cho . Đs: (x – 5)2 + (y – 1)2 = 13 hay (x – 5)2 + (y – 1)2 = 43 Bài 5. Vie...

  doc8 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 1989 | Lượt tải: 0