• Luyện thi Hóa học - Chuyên đề 16 lý thuyết và phương pháp giải bài tập điện phânLuyện thi Hóa học - Chuyên đề 16 lý thuyết và phương pháp giải bài tập điện phân

  Ví dụ 10: Mắc nối tiếp hai bình điện phân: bình (1) chứa dung dịch MCl 2 và bình (2) chứa dung dịch AgNO3 . Sau 3 phút 13 giây thì ở catot bình (1) thu được 1,6 gam kim loại còn ở catot bình (2) thu được 5,4 gam kim loại. Cả hai bình đều không thấy khí ở catot thoát ra. Kim loại M là: A. Zn B. Cu C. Ni D. Pb Hướng dẫn: - Do hai bình mắc ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 1400 | Lượt tải: 1

 • Luyện thi Hóa học - Chuyên đề 16: Điện phânLuyện thi Hóa học - Chuyên đề 16: Điện phân

  Câu 41: Khối lượng kim loại thoát ra trên catôt là A. 2,8 gam. B. 4,72 gam. C. 2,16 gam. D. 3,44 gam. Câu 42: Thời gian điện phân là A. 386 giây. B. 1158 giây. C. 772 giây. D. 965 giây. Câu 43: Điện phân dung dịch B gồm 0,04 mol CuSO4 và 0,04 mol Ag 2SO 4 trong thời gian 38 phút 36 giây với điện cực trơ, cường độ dòng điện 5A. Khối lượng ki...

  pdf4 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 2971 | Lượt tải: 2

 • Cấu trúc ôn thi đại học môn Tiếng AnhCấu trúc ôn thi đại học môn Tiếng Anh

  QUY TẮC 4: Động từ ghép -> trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 Ex: be'come, under'stand, QUY TẮC 5: Trọng âm rơi vào chính các vần sau: sist, cur, vert, test, tain, tract, vent, self. Ex: e'vent, sub'tract, pro'test, in'sist, main'tain, my'self, him'self QUY TẮC 6: Với những hậu tố sau thì trọng âm rơi vào chính âm tiết chứa nó: -ee, - eer, -ese, -...

  doc18 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 1713 | Lượt tải: 5

 • Các hướng tư duy và phương pháp giải trong hình học Oxy - Thanh TùngCác hướng tư duy và phương pháp giải trong hình học Oxy - Thanh Tùng

  Ví dụ3 (D – 2002):Cho elip (E) có phương trình 2 2 1 16 9 x y + = . Xét ñiểm M chuyển ñộng trên tia Ox và ñiểm N chuyển ñộng trên tia Oy sao cho ñường thẳng MN luôn tiếp xúc với (E). Xác ñịnh tọa ñộ ñiểm M, N ñể ñoạn MN có ñộdài nhỏnhất. Tính giá trịnhỏnhất ñó. (ðs: (2 7;0), (0; 21) M N và GTNN của MN bằng 7) Ví dụ4 (B – 2010 – NC):Cho ...

  pdf37 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 1495 | Lượt tải: 4

 • Các phương pháp giải Hóa họcCác phương pháp giải Hóa học

  28. Xác định kim loại M có hiđroxit lưỡng tính dựa vào phản ứng dd Mn+ với dd MO2n-4 (hay [M(OH)4] n-4) với dd axit: Dù M là kim loại nào trong các kim loại có hiđroxit lưỡng tính (Zn,Cr,Sn,Pb, Be) thì số mol H+ dùng để kết tủa M(OH)n xuất hiện tối đa sau đó tan vừa hết cũng được tính là : nH+ = 4nMO2n-4 = 4n[M(OH)4] n-4 29.Tính m gam Fe3O4 kh...

  doc64 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 1429 | Lượt tải: 5

 • Các Chuyên đề Hóa học 10Các Chuyên đề Hóa học 10

  22. Cho 100ml dung dịch H3PO4 2M v{o 250ml dung dịch hỗn hợp KOH 0,5M v{ NaOH 1,5M sau khi phản ứng ho{n to{n thu được dung dịch X. Số gam muối trong dung dịch X l{: A. 26,6 B. 30,6 C. 34,6 D. 32,6 23. Cho 50ml dung dịch H4PO4 2M v{o 250ml dung dịch Na3PO4 0,8M sau khi phản ứng xong cô cạn dung dịch thu được m gam muối khan. Vậy m l{: A. 38,...

  pdf44 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 1650 | Lượt tải: 1

 • Bài tập casio môn Hóa họcBài tập casio môn Hóa học

  Câu 10:Tìm nhiệt tạo thành tiêu chuẩn của Ca3(PO4)2 tinh thể biết : -12 gam Ca cháy toả 45,57 kcal - 6,2 gam P cháy toả 37,00 kcal - 168 gam CaO t ác dụng với 142 gam P2O5 toả 160,50 kcal Hiệu ứng nhiệt đo trong điều kiện đẳng áp Cho Ca=40;P=31;O=16

  doc22 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 2741 | Lượt tải: 1

 • Đề thi thử Đại học năm học 2013-2014 môn Tiếng AnhĐề thi thử Đại học năm học 2013-2014 môn Tiếng Anh

  Read the following passage and mark the letter A, B, C, D on your answer sheet to indicate the correct word for each of the blanks. Interpreting the feelings of other people is not always easy, as we all know, and we (61) . as much on what they seem to be telling us, as on the actual words they say. Facial (62) and tone of voice are obvious ways ...

  doc167 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 1603 | Lượt tải: 2

 • Tổng hợp 5 đề và đáp án ôn thi quốc gia 2015 môn Toán - Phan Nhật NamTổng hợp 5 đề và đáp án ôn thi quốc gia 2015 môn Toán - Phan Nhật Nam

  • Với những hệ có cấu trúc của hai phương trình lệch nhau thì thông thường ta sẽ biến đổi (nhân liên hợp , đặt ẩn phụ để quy về dạng tích hoặc thuần nhất, hàm số )một phương trình rồi thế vào phương trình còn lại. • Với những hệ có cấu trúc của hai phương trình tương đồng nhau thì thông thường ta phải sử lý đồng thời cả hai phương trình cùng...

  pdf56 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 1387 | Lượt tải: 1

 • Chuyên đề Tìm số hạng tổng quát của dãy truy hồi tuyến tính cấp 2 để giải quyết một số bài toán về dãy sốChuyên đề Tìm số hạng tổng quát của dãy truy hồi tuyến tính cấp 2 để giải quyết một số bài toán về dãy số

  Bài 1: Tìm số hạng tổng quát của dãy n (u ),n 0  xác định bởi: 0 1 n 2 n 1 n u u 1 . u 6u 9u ,n 0           Bài 2: Cho dãy số n (u ),n 0  xác định như sau: n n n 3 5 3 5 u ( ) ( ) 2,n 1,2,. 2 2       a. Chứng minh rằng n u là số tự nhiên n 1,2,.   b. Chứng minh rằng 2011 u là số chính phương. Bà...

  pdf10 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 5538 | Lượt tải: 8