• Bài giảng Tin học căn bản - Chương 1: Tổng quanBài giảng Tin học căn bản - Chương 1: Tổng quan

  Vào năm 1971, hãng Intel cho ra đời chip 4004, chip đầu tiên có chứa tất cả mọi thành phần của một CPU trên một chip đơn. Kỷ nguyên bộ vi xử lý đã được khai sinh từ đó. Chip 4004 có thể cộng hai số 4 bit và nhân bằng cách lập lại phép cộng. Theo tiêu chuẩn ngày nay, chip 4004 rõ ràng quá đơn giản, nhưng nó đã đánh dấu sự bắt đầu của một quá trình t...

  ppt27 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tin học căn bản - Chương 2: Cấu trúc tổng quát của máy tính điện tửBài giảng Tin học căn bản - Chương 2: Cấu trúc tổng quát của máy tính điện tử

  Data compression (nén dữ liệu ) Là ctrình xóa bỏ những yếu tố dư thừa, những khỏang trống (gaps), và dữ liệu không cần thiết trên mt , sao cho số bit của file nhỏ hơn , khi lưu trữ hay di chuyển file. . File Defragmentation (chống phân mảnh file) : Khởi đầu, khi chúng ta dùng một đĩa cứng mới, OS đặt các file nằm liên tục trên đĩa. Sau một thời ...

  ppt23 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • MS Excel 2003 -Minh họa sử dụng PowerPointMS Excel 2003 -Minh họa sử dụng PowerPoint

  Sử dụng các hàm để lập các công thức tính toán Chức năng và Cú pháp của hàm Tên hàm, các đối số, giá trị trả về SUM(number1, number2, ) IF(logical_test, value_if_true, value_if_false) Các loại hàm (Xem Lệnh Insert.Function hay Help ) Math & Trig Date and Time Text Logic Statistical Lookup Database Financial Information

  ppt16 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tin học căn bản - Chương 5: Powerpoint căn bảnBài giảng Tin học căn bản - Chương 5: Powerpoint căn bản

  . Hướng dẫn cách cắt một đoạn film từ film có sẳn. Sử dụng chương trình Windows Movies Maker. a. Khởi động Windows Movies Maker: Vào Menu Start\Programs\Accessories\Windows Movies Maker. b. Import film có sẵn: + Vào Menu File\Import hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+I. + Chọn đường dẫn lưu file cần import (trong hộp Look In). Sau đó chọn tên file, r...

  pdf33 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Đề cương bài giảng học phần tin học đại cương - Chương 1: Các vấn đề cơ bản về CNTTĐề cương bài giảng học phần tin học đại cương - Chương 1: Các vấn đề cơ bản về CNTT

  3. Thiết lập hiệu ứng trình chiếu. 3.1. Thiết lập hiệu ứng cho các đối tượng. 3.1.1. Mở bảng thiết lập hiệu ứng. - Bước 1: Chọn đối tượng cần thiết lập hiệu ứng. - Bước 2: Mở hộp thoại Custom Animation bằng các cách sau: + Cách 1: Kích chọn Slide Show\Custom Animation + Cách 2: Kích chuột phải vào đối tượng cần thiết lập hiệu ứng chọn Custom...

  pdf167 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm tin ứng dụngBộ câu hỏi thi trắc nghiệm tin ứng dụng

  Trong lệnh Axis chế độ Two planes là chế độ gi? Tạo tâm trục qua 2 mặt phẳng Trong lệnh Axis chế độ Two point/vertices là chế độ gi? Tạo tâm , trục qua 2 diểm hoặc đỉnh Trong lệnh Axis chế độ Cylindrical/ Conical Face là chế độ gi? Tạo tâm , trục hình trụ , nón Lệnh Sweep là lệnh tạo khối cơ sở bằng cách di chuyển biên dạng Profile trên mặt phẳn...

  doc9 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Đề thi môn: Access - Đề số 02Đề thi môn: Access - Đề số 02

  4. (1đ) Hãy thiết lập mối quan hệ giữa các table trong cơ sở dữ liệu theo hình 1. Biết rằng dữ liệu hiện có không nhất quán, thí sinh hãy tự chỉnh sửa lại NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC XÓA BỚT CÁC MẪU TIN. 5. (2đ) Hãy thực hiện các yêu cầu truy vấn sau: a. Cho biết danh sách các sinh viên học lớp DH02TH. b. Cho biết số lượng sinh viên theo từng lớp. c. Cho ...

  doc2 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Đề thi hết học phần lần 1 - Mã số đề: IT001.0809.11.20 - Môn Tin học đại cươngĐề thi hết học phần lần 1 - Mã số đề: IT001.0809.11.20 - Môn Tin học đại cương

  Tiền lương = Doanh số đạt được * hệ số lương của nhân viên dựa theo loại nhân viên - Tính doanh số vượt mức của nhân viên (bằng 0 nếu doanh số đạt được < doanh số đăng ký) Doanh số vượt = doanh số đạt được – doanh số đăng ký - Tính tiền thưởng vượt mức của nhân viên dựa vào doanh số vượt mức và doanh số đăng ký (xem HỆ SỐ TĂNG THÊM THEO MỨC D...

  pdf7 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Đề thi kết thúc học phần năm 2014 học phần: Tin học đại cương - Đề số 01Đề thi kết thúc học phần năm 2014 học phần: Tin học đại cương - Đề số 01

  97. Phaàn history trong maïng internet duø ng ñeå: a. Lieät keâ caùc trang web ñaõ duø ng trong quaù khöù b. Lieät keâ caùc ñòa chæ mail ñaõ duø ng c. Lieät keâ teân caùc trang web d. Lieät keâ soá ngöôø i ñaõ söû duïng maïng internet 98. Web site laø gì a. laø moät ngoân ngöõ sieâu vaên baûn b. Laø hình thöùc trao ñoåi thoâng tin döôùi daïn...

  pdf10 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Đề thi kết thúc học phần năm: 2014 học phần: Tin học đại cương - Đề 01Đề thi kết thúc học phần năm: 2014 học phần: Tin học đại cương - Đề 01

  Câu 48: Các thành phần của phần mềm hệ thống bao gồm: A. Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu, các phần mềm giáo dục, các chương trình giải trí. B. Các chương trình nhận dạng, các bộ chương trình lập bảng tính, các chương trình lập lịch và các chương trình thiết kế. C. Hệ điều hành, các chương trình tiện ích, các chương trình điều khiển thiết bị và cá...

  pdf12 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0