• Bài giảng Microsoft word - Bài 8 Sử dụng các chức năng Auto Correct và Auto TextBài giảng Microsoft word - Bài 8 Sử dụng các chức năng Auto Correct và Auto Text

  2.2/Chèn nội dung mục chọn trên Auto Text vào văn bản: theo 2 cách C1: Di chuyển điểm chèn tới vị trí muốn chèn nội dung, gõ tên đã nhớ và nhấn phím F3 C2:Di chuyển điểm chèn tới vị trí muốn chèn nội dung, gõ tên đã nhớ và vào menu Insert / Auto Text / Xuất Hiện hộp thoại: trong khung dưới Enter Auto Text entries here bạn dùng chuột để chọn tên...

  ppt5 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 27/07/2016 | Lượt xem: 471 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Microsoft word - Bài 7 Công thức toán học và ký hiệu khoa học (Equation)Bài giảng Microsoft word - Bài 7 Công thức toán học và ký hiệu khoa học (Equation)

   Biểu tượng cho phép chọn mẫu dấu ngoặc.  Biểu tượng cho phép chọn mẫu các ký hiệu phân số và căn thức.  Biểu tượng cho phép chọn mẫu chỉ số trên và chỉ số dưới.  Biểu tượng cho phép chọn mẫu các ký hiệu tổng hợp.

  ppt3 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 27/07/2016 | Lượt xem: 442 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Microsoft word - Bài 6 Chèn hình và vẽ hình trong văn bảnBài giảng Microsoft word - Bài 6 Chèn hình và vẽ hình trong văn bản

  1. Chọn nhiều tập tin và thư mục: Chọn các tập tin và thư mục liên tiếp nhau:  Dùng chuột bấm chọn thư mục hoặc tập tin đầu và nhấn giữ phím Shift  Sau đó dùng chuột bấm chọn thư mục hoặc tập tin cuối cùng. Chọn các tập tin và thư mục không liên tiếp nhau:  Đầu tiên nhấn giữ Ctrl  Sau đó dùng chuột bấm chọn thư mục và tập tin.

  ppt7 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 27/07/2016 | Lượt xem: 483 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Microsoft word - Bài 5 Định mốc dừng (Tab Stop)Bài giảng Microsoft word - Bài 5 Định mốc dừng (Tab Stop)

  Các bước thực hiện: B1: Chọn điểm dừng tại Tab Stop Position. B2: Chọn cách thể hiện dấu Tab ( 1-2-3-4 ) B3: Chọn Set để mặc định lại.

  ppt2 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 27/07/2016 | Lượt xem: 608 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Microsoft word - Bài 4 Lập và xử lý bảng biểu (Table)Bài giảng Microsoft word - Bài 4 Lập và xử lý bảng biểu (Table)

  IV./ KẺ KHUNG VÀ TÔ NỀN ( Border And Shading) B1: Chọn khối văn bản cần thực hiện kể khung hoặc tô nền B2: Chọn vào Menu Format/ Borders and Shading Xuất hiện hộp thoại sau:

  ppt5 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 27/07/2016 | Lượt xem: 478 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Microsoft word - Bài 3 Chia cột và tạo chữ lớn đầu dòngBài giảng Microsoft word - Bài 3 Chia cột và tạo chữ lớn đầu dòng

  II./ Tạo chữ lớn đầu dòng (Drop Cap) hay (chữ rơi) gồm các bước như sau: B1: Chọn chữ cần tạo lớn (Tô khối) B2: vào Menu Fomat/ Drop Cap Xuất hiện hộp thoại sau:

  ppt2 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 27/07/2016 | Lượt xem: 411 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Microsoft word - Bài 2 Fonts – Symbol – Bullets And NumberingBài giảng Microsoft word - Bài 2 Fonts – Symbol – Bullets And Numbering

  Mục Font: Chọn kiểu Font cần hiển thị Tiếng Việt. Mục Font style: Kiểu chữ ( in đậm, in nghiêng ) Mục Size: Kích thước của chữ Mục Font color: Chọn màu chữ Mục Underline stye: Kiểu chữ có đường gạch dưới hay không. Mục Underline color: Màu nét gạch dưới chữ  Mục Effects : Các hiệu ứng Mục Superscript: (Ctrl+Shift+=) Chọn hiệu ứng...

  ppt3 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 27/07/2016 | Lượt xem: 454 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Microsoft word - Bài 1 Các khái niệm cơ bản về Microsoft WordBài giảng Microsoft word - Bài 1 Các khái niệm cơ bản về Microsoft Word

   Quy tắc chung là gõ chữ trước gõ các dấu ( Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng) gõ sau. Nếu gõ chữ hoa thì nhấn phím Shift.  Được quy ước như sau: aw  ă aa  â ee  ê oo  ô ow  ơ dd  đ w (uw)  ư s  D.Sắc f  D.Huyền r  D.Hỏi j  D.Nặng x  D.Ngã Ví dụ: Micrrosoft PowwerPoint  Microsoft PowerPoint

  ppt6 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 27/07/2016 | Lượt xem: 555 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Tìm hiểu về DotnetnukeĐề tài Tìm hiểu về Dotnetnuke

  Cài đặt Module lên Dotnetnuke Đăng nhập tài khoản Admin Host  chọn Extensions Install Extensions wizard chọn file Zip mà mình vừa đóng gói và tiến hành cài đặt.

  pptx38 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 27/07/2016 | Lượt xem: 945 | Lượt tải: 0

 • Hệ thông tin trực tuyến hỗ trợ quản trị ngân hàng câu hỏi trắc nghiệmHệ thông tin trực tuyến hỗ trợ quản trị ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm

  Việc sử dụng phương pháp trắc nghiệm khách quan cần một quá trình thực hành, khảo sát và tích lũy kinh nghiệm thông qua việc sử dụng và phân tích các câu hỏi trắc nghiệm trong một ngân hàng câu hỏi. Bài báo giới thiệu việc sử dụng các phần mềm nguồn mở và công nghệ tri thức để xây dựng một hệ thông tin với mục đích : hỗ trợ các giáo viên tích l...

  pdf14 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 27/07/2016 | Lượt xem: 471 | Lượt tải: 2