• A distributed monitoring and reconfiguration approach for adaptive network computingA distributed monitoring and reconfiguration approach for adaptive network computing

  Main impact: Proposal of a comprehensive monitoring and reconfiguration architecture for network computing involving mobile and cloud services Proposed model achieves high performance and continuous availability even under highly-dynamic contexts involving attacks and service failures and provides increased resiliency The results of the experime...

  pptx22 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 243 | Lượt tải: 0

 • Mạng thế hệ mới - Chủ đề: Công nghệ wimaxMạng thế hệ mới - Chủ đề: Công nghệ wimax

  WiMAX mang lại băng thông lớn và khoảng cách rộng. WiMAX vẫn trong giai đoạn phát triển. Chi phí thiết bị đầu cuối khá đắt đỏ và chưa tương thích. Dài tần số bị trùng ở nhiều quốc gia. WiMAX đã được VTC và VNPT triển khai thử nghiệm ở Việt Nam nhưng thất bại.

  pdf33 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 199 | Lượt tải: 0

 • Research in cloud computingResearch in cloud computing

  How do you know that a breach has occurred? How do you ensure that the CSP notifies you when a breach occurs? Who is responsible for managing the breach notification process (and costs associated with the process)? If contracts include liability for breaches resulting from negligence of the CSP? How is the contract enforced? How is it determi...

  ppt26 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 186 | Lượt tải: 0

 • Review cryptography & network securityReview cryptography & network security

  Firewalls ▫ Questions  List three design goals for a firewall  What are some weaknesses of a packet-filtering router?  What is the difference between a packet-filtering router and a stateful inspection firewall?  What are the differences among the three configurations of Figure 20.2? ▫ Problems  20.2  20.3

  pdf48 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 203 | Lượt tải: 0

 • Khái niệm về đối ngẫuKhái niệm về đối ngẫu

  Chương trình Thư viện Học liệu Mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER) được hỗ trợ bởi Quỹ Việt Nam. Mục tiêu của chương trình là xây dựng kho Tài nguyên giáo dục Mở miễn phí của người Việt và cho người Việt, có nội dung phong phú. Các nội dung đểu tuân thủ Giấy phép Creative Commons Attribution (CC-by) 4.0 do đó các nội dung đề...

  pdf57 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 200 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình quy hoạch tuyến tínhGiáo trình quy hoạch tuyến tính

  CÂU HỎI CHƯƠNG 2 1- Trình bày cơ sở lý thuyết của thuật toán đơn hình cơ bản. 2- Định nghĩa quy hoạch tuyến chuẩn. 3- Trình bày các bước lập bảng đơn hình theo phép toán trên dòng . 4- Cải biên một quy hoạch tuyến tính tổng quát như thế nào ? . Cách giải quy hoạch tuyến tính cải biên và quy hoạch tuyến tính gốc.

  pdf74 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 238 | Lượt tải: 0

 • Mạng máy tính 1 - A mobile - Cloud collaborative approach for context - aware blind navigationMạng máy tính 1 - A mobile - Cloud collaborative approach for context - aware blind navigation

  Modeling relational dependencies between different object categories Multiple detectors running in parallel Class label fixing based on confidence More accurate classification than AdaBoost alone Higher recall than classic collective classification Minimal decrease in recall for different classes of objects

  ppt30 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 194 | Lượt tải: 0

 • A mobile - Cloud pedestrian crossing guide for the blindA mobile - Cloud pedestrian crossing guide for the blind

  Y.K. Kim, K.W. Kim, and X.Yang, “Real Time Traffic Light Recognition System for Color Vision Deficiencies,” IEEE International Conference on Mechatronics and Automation (ICMA 07). R. Charette, and F. Nashashibi, “Real Time Visual Traffic Lights Recognition Based on Spot Light Detection and Adaptive Traffic Lights Templates,” World Congress and Exh...

  ppt13 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 196 | Lượt tải: 0

 • Detecting service violation in internet and mobile ad hoc networksDetecting service violation in internet and mobile ad hoc networks

  Service violation exists in all networks and puts severe threats to network security and performance Distributed monitoring and joint response among entities in the networks are essential to the detection of service violation Designed mechanisms must provide assurance on accuracy and efficiency of detection

  ppt75 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 196 | Lượt tải: 0

 • Mạng máy tính 1 - Chương 2: Phần mềm công cụ soạn bài giảng điện tửMạng máy tính 1 - Chương 2: Phần mềm công cụ soạn bài giảng điện tử

  Bài giảng có thể được xuất bản và lưu trữ trên máy tính (nếu tùy chọn các mục My Computer hoặc Adobe PDF) hoặc xuất bản và đưa bài giảng trực tiếp lên website dạy học trực tuyến (nếu chọn mục Adobe Connect Pro). Trong hướng dẫn này chúng tôi chỉ giới thiệu cách xuất bài giảng để chạy trên máy tính cục bộ. Còn việc đưa bài giảng lên Internet qua...

  pdf30 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 187 | Lượt tải: 0