• Bài giảng Nhập môn lập trình - Chương 7: Mảng một chiềuBài giảng Nhập môn lập trình - Chương 7: Mảng một chiều

  Các thao tác xử lý Tách các số nguyên tố có trong mảng a đưa vào mảng b. Tách mảng a thành 2 mảng b (chứa các số nguyên dương) và c (chứa các số còn lại) Sắp xếp mảng giảm dần Sắp xếp mảng sao cho các số dương đứng đầu mảng giảm dần, kế đến là các số âm tăng dần, cuối cùng là các số 0.

  ppt49 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 58 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nhập môn lập trình - Chương 6: HàmBài giảng Nhập môn lập trình - Chương 6: Hàm

  Bài tập 3 trang 155 chương 9 (Câu lệnh lặp). Hàm nhận vào một số nguyên dương n và thực hiện: Trả về số đảo của số đó. Có phải là số đối xứng (Trả về True/False) Có phải là số chính phương. Có phải là số nguyên tố. Tổng các chữ số lẻ. Tổng các chữ số nguyên tố. Tổng các chữ số chính phương.

  ppt27 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 66 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nhập môn lập trình - Chương 5: Câu lệnh lặpBài giảng Nhập môn lập trình - Chương 5: Câu lệnh lặp

  S = 1/2 + 1/4 + + 1/2n S = 1 + 1/3 + 1/5 + + 1/(2n+1) S = 1/(1x2) + 1/(2x3) + + 1/(nxn+1) S = 1/2 + 2/3 + + n/(n+1) S = 1 + 1/(1 + 2) + + 1/(1 + 2 + + n) Liệt kê tất cả ước số của số nguyên dương n Tính tổng các ước số của số nguyên dương n Đếm số lượng ước số của số nguyên dương n Tính tổng các ước số chẵn của số nguyên dương n

  ppt49 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 65 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Giáo trình Bảo trì máy tính và cài đặt phần mềm - Phần 1: Giới thiệu khái quát về máy tính và các thiết bị ngoại vịGiáo trình Giáo trình Bảo trì máy tính và cài đặt phần mềm - Phần 1: Giới thiệu khái quát về máy tính và các thiết bị ngoại vị

  VI. Truyền song song (Parallel), nối tiếp (Serial): Trên đây, ta đã xét xong các thiết bị ngoại vi của máy tính cũng như quá trình giao tiếp của chúng với CPU. Nhưng ta chưa xét về cách truyền dữ liệu của chúng như thế nào. Tất cả các thiết bị giao tiếp với CPU đều sử dụng các dạng truyền song song hoặc nối tiếp hoặc vừa nối tiếp vừa song song. ...

  pdf29 trang | Chia sẻ: HoaNT3298 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 62 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Maple - Lập trình tính toán - Phụ lục Danh mục các lệnh thường dùngGiáo trình Maple - Lập trình tính toán - Phụ lục Danh mục các lệnh thường dùng

  solve: Giải phương trình hoặc hệ phương trình solve (eqns1(x), egns2 (y), {x,y}) sort: Sắp xếp các số hạng, sắp xếp một biểu thức, sắp xếp một danh sách sort(exps ,var s, tdeg) Spline: Tính đa thức từng khúc (spline) xác định bởi các giá trị X,Y cho trước, có bậc là d và biến z spline (X,Y,Z,d) split: Phân tích hoàn toàn đa thức ra các đa thứ...

  pdf14 trang | Chia sẻ: HoaNT3298 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 64 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Maple - Lập trình tính toán - Chương 5: Sử dụng Maple trong dạy và học toánGiáo trình Maple - Lập trình tính toán - Chương 5: Sử dụng Maple trong dạy và học toán

  Các phân tích trên cho thấy rằng mẹo mực và kỹ xảo dù có tinh vi và phong phú đèn đâu đi chăng nữa cũng không thể sánh được với những phương pháp cơ bản, vốn đơn giản, dễ học mà lại vô cùng vạn năng. Chính vì vậy, một biện pháp tốt và không tốn kém để tránh tụt hậu quá xa so với sự phát triển của thế giới là tránh tiêu phỉ thời gian và sức lực vào ...

  pdf33 trang | Chia sẻ: HoaNT3298 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 65 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Maple - Lập trình tính toán - Chương 4: Lập trình trên MapleGiáo trình Maple - Lập trình tính toán - Chương 4: Lập trình trên Maple

  Mô tả lprint hiển thị kết quả của phép toán dưới dạng lệnh vào của Maple và kết quả đó nằm ngay bên trái màn hình. Lệnh này khác với print ở chỗ print căn lề giữa và kết quả hiển thị ở dạng viết (format). Iprint trả lại NULL sau khi in xong và kết quả in ra ở dạng nhập (chưa format). Mỗi biểu thức được in ra cách nhau 3 ô trống và trên cùng một d...

  pdf58 trang | Chia sẻ: HoaNT3298 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 59 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Maple - Lập trình tính toán - Chương 3: Các khái niệm và các hàm cơ bản trong lập trình trên MapleGiáo trình Maple - Lập trình tính toán - Chương 3: Các khái niệm và các hàm cơ bản trong lập trình trên Maple

  3.4.5. Sparse, symmetric, những giản đồ chỉ định đặc biệt cho mảng và bảng Mô tả • Các hàm chỉ mục cho phép bạn định rõ rằng các phần tử của màng và bảng sẽ nhận các giá trị mặc định nào đó. Đc dùng một trong những hàm chỉ định đã có sẵn được cho dưới đây, ta phải truyền tên các hàm này cho đời số đầu trong lệnh định nghĩa bảng hoặc mảng: spars...

  pdf43 trang | Chia sẻ: HoaNT3298 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 60 | Lượt tải: 0

 • Modul 5: Sử dụng bảng tính cơ bản - Bài 6: Hoàn thiện trang bảng tính và in ấnModul 5: Sử dụng bảng tính cơ bản - Bài 6: Hoàn thiện trang bảng tính và in ấn

  In ấn Trên thanh thực đơn chọn File  Print Hoặc ấn tổ hợp phím Ctrl + P Chọn máy in trong hộp name Nhấn nút Properties để thiết đặt lại thông số cho máy in Chọn phạm vi in ấn trong vùng Print range All: in toàn bộ nội dung đã chọn Page(s) From To : chỉ in từ trang nào đến trang nào Nếu muốn in chỉ một trang nào đó thì gõ số thứ tự trang cầ...

  ppt22 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 57 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Maple - Lập trình tính toán - Chương 2: Thực hành tính toán trên MapleGiáo trình Maple - Lập trình tính toán - Chương 2: Thực hành tính toán trên Maple

  MAPLE có thể biến đổi một hệ phương trình vi phân thường bậc cao về hệ phương trình vi phân bậc nhất bằng lệnh Convertsys. Hơn nữa, lệnh dsolve của MAPLE còn có thể giải rất nhiều phương trình vi phân bằng phương pháp số. Các tuỳ chọn trong giải hệ phương trình vi phân Cũng tương tự như đối với giải (một) phương trình vi phân thường, ta có nhiều...

  pdf77 trang | Chia sẻ: HoaNT3298 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 57 | Lượt tải: 0