• Bài giảng Microsoft word - Bài 5 Định mốc dừng (Tab Stop)Bài giảng Microsoft word - Bài 5 Định mốc dừng (Tab Stop)

  Các bước thực hiện: B1: Chọn điểm dừng tại Tab Stop Position. B2: Chọn cách thể hiện dấu Tab ( 1-2-3-4 ) B3: Chọn Set để mặc định lại.

  ppt2 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 27/07/2016 | Lượt xem: 225 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Microsoft word - Bài 4 Lập và xử lý bảng biểu (Table)Bài giảng Microsoft word - Bài 4 Lập và xử lý bảng biểu (Table)

  IV./ KẺ KHUNG VÀ TÔ NỀN ( Border And Shading) B1: Chọn khối văn bản cần thực hiện kể khung hoặc tô nền B2: Chọn vào Menu Format/ Borders and Shading Xuất hiện hộp thoại sau:

  ppt5 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 27/07/2016 | Lượt xem: 221 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Microsoft word - Bài 3 Chia cột và tạo chữ lớn đầu dòngBài giảng Microsoft word - Bài 3 Chia cột và tạo chữ lớn đầu dòng

  II./ Tạo chữ lớn đầu dòng (Drop Cap) hay (chữ rơi) gồm các bước như sau: B1: Chọn chữ cần tạo lớn (Tô khối) B2: vào Menu Fomat/ Drop Cap Xuất hiện hộp thoại sau:

  ppt2 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 27/07/2016 | Lượt xem: 178 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Microsoft word - Bài 2 Fonts – Symbol – Bullets And NumberingBài giảng Microsoft word - Bài 2 Fonts – Symbol – Bullets And Numbering

  Mục Font: Chọn kiểu Font cần hiển thị Tiếng Việt. Mục Font style: Kiểu chữ ( in đậm, in nghiêng ) Mục Size: Kích thước của chữ Mục Font color: Chọn màu chữ Mục Underline stye: Kiểu chữ có đường gạch dưới hay không. Mục Underline color: Màu nét gạch dưới chữ  Mục Effects : Các hiệu ứng Mục Superscript: (Ctrl+Shift+=) Chọn hiệu ứng...

  ppt3 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 27/07/2016 | Lượt xem: 211 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Microsoft word - Bài 1 Các khái niệm cơ bản về Microsoft WordBài giảng Microsoft word - Bài 1 Các khái niệm cơ bản về Microsoft Word

   Quy tắc chung là gõ chữ trước gõ các dấu ( Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng) gõ sau. Nếu gõ chữ hoa thì nhấn phím Shift.  Được quy ước như sau: aw  ă aa  â ee  ê oo  ô ow  ơ dd  đ w (uw)  ư s  D.Sắc f  D.Huyền r  D.Hỏi j  D.Nặng x  D.Ngã Ví dụ: Micrrosoft PowwerPoint  Microsoft PowerPoint

  ppt6 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 27/07/2016 | Lượt xem: 256 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Tìm hiểu về DotnetnukeĐề tài Tìm hiểu về Dotnetnuke

  Cài đặt Module lên Dotnetnuke Đăng nhập tài khoản Admin Host  chọn Extensions Install Extensions wizard chọn file Zip mà mình vừa đóng gói và tiến hành cài đặt.

  pptx38 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 27/07/2016 | Lượt xem: 349 | Lượt tải: 0

 • Hệ thông tin trực tuyến hỗ trợ quản trị ngân hàng câu hỏi trắc nghiệmHệ thông tin trực tuyến hỗ trợ quản trị ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm

  Việc sử dụng phương pháp trắc nghiệm khách quan cần một quá trình thực hành, khảo sát và tích lũy kinh nghiệm thông qua việc sử dụng và phân tích các câu hỏi trắc nghiệm trong một ngân hàng câu hỏi. Bài báo giới thiệu việc sử dụng các phần mềm nguồn mở và công nghệ tri thức để xây dựng một hệ thông tin với mục đích : hỗ trợ các giáo viên tích l...

  pdf14 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 27/07/2016 | Lượt xem: 223 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Nhập môn công nghệ thông tin và truyền thôngBài giảng Nhập môn công nghệ thông tin và truyền thông

  Các hệ thống thông tin -  Hệ thống xử lí giao tác: cho quản lý giám sát -  Hệ thống thông tin quản lý: cho quản lý mức trung gian -  Hệ thống hỗ trợ quyết định: cho quản lý mức trung gian -  Hệ thống hỗ trợ điều hành: cho quản lý mức đỉnh

  pdf78 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 27/07/2016 | Lượt xem: 309 | Lượt tải: 0

 • Bài thí nghiệm mô phỏng đánh giá chất lượng của mạng viễn thông sử dụng phần mền mô phỏng mạngBài thí nghiệm mô phỏng đánh giá chất lượng của mạng viễn thông sử dụng phần mền mô phỏng mạng

  Câu hỏi 1. Nhân bản hoạt cảnh và đặt tên là WFQ ( viết tắt của Weighted Fair Queuing). Đánh dấu cả hai router rồi chọn tab Protocol => IP => QoS => Configure QoS Đặt QoS Scheme là WFQ. Để ý là trường QoS Profile phải là ToS Based, để router sẽ dùng trường ToS đã được chúng ta định nghĩa trước đó cho ứng dụng này để xác định gói tin nào sẽ nhận...

  pdf57 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 27/07/2016 | Lượt xem: 246 | Lượt tải: 0

 • Định tuyến động trên LINUX – OSPFĐịnh tuyến động trên LINUX – OSPF

  Cho phép quyền thực thi: # chmod +x iptables_R1.sh chạy file scripts: # ./iptables_R1.sh Khởi động lại dịch vụ là kiểm tra kết quả: # service zebra restart # service ospfd restart Kiểm tra bảng định tuyến và kết nối:

  pdf5 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 27/07/2016 | Lượt xem: 267 | Lượt tải: 0