• Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành trong thời kỳ 1920 – 1930Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành trong thời kỳ 1920 – 1930

  Tóm lại, với 10 năm hoạt động sôi nổi, từ năm 1920 đến 1930, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của phong trào vô sản trên thế giới, sự phát triển mạnh mẽ của phong trào giải phóng dân tộc trong nước, Hồ Chí Minh đã hoạt động rất tích cực, sôi nổi. Được sự giúp đỡ nhiệt tình của các đồng chí, bạn bè, Người đã nhận thức và hiểu được các quy luật vận độn...

  docx23 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 08/08/2016 | Lượt xem: 154 | Lượt tải: 0

 • Một số vấn đề lý luận về tranh luận ở quốc hộiMột số vấn đề lý luận về tranh luận ở quốc hội

  - Mở đầu tranh luận phải nhẹ nhàng, điềm tĩnh và tự kiểm soát được giọng nói của mình. - Biết cách dẫn dắt đối phương đồng ý với một trong các quan điểm của mình. - Biết lắng nghe để đưa ra quan điểm thuyết phục người tranh luận với mình. - Biết thiết lập các luận cứ vững chắc. - Biết dừng đúng lúc.

  ppt8 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 04/08/2016 | Lượt xem: 296 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu trắc nghiệm Pháp luật đại cươngTài liệu trắc nghiệm Pháp luật đại cương

  100. Loại quy phạm pháp luật thường gặp trong pháp luật hình sự là: a. Quy phạm trao quyền b. Quy phạm bảo vệ c. Quy phạm định nghĩa d. Quy phạm điều chỉnh

  ppt99 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 04/08/2016 | Lượt xem: 615 | Lượt tải: 1

 • Phân tích Báo cáo của chính phủ phục vụ chất vấnPhân tích Báo cáo của chính phủ phục vụ chất vấn

  h) “Tình hình trên có nguyên nhân khách quan là do tác động nặng nề, phức tạp của khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu; nguyên nhân chủ quan là do những yếu kém nội tại của nền kinh tế với mô hình tăng trưởng và cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu tư kém hiệu quả tích tụ từ nhiều năm, chậm được khắc phục và do những hạn chế, yếu kém trong lãnh ...

  ppt23 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 04/08/2016 | Lượt xem: 279 | Lượt tải: 0

 • Giám sát của Quốc hội trong lĩnh vực dầu khí và khai khoángGiám sát của Quốc hội trong lĩnh vực dầu khí và khai khoáng

  Quản lý/Chi tiêu lợi nhuận Căn cứ theo chính sách có thể giảm bớt nghịch lý tài nguyên đã được đề cập ở trên Căn cứ theo khung chiến lược và ngân sách được phê duyệt Kiểm toán chi tiêu của chính phủ: Tổng kiểm toán và Ủy ban kiểm toán công

  ppt27 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 04/08/2016 | Lượt xem: 280 | Lượt tải: 0

 • Một số việc cần quan tâm khi tổ chức hội nghị tham vấn ý kiến nhân dânMột số việc cần quan tâm khi tổ chức hội nghị tham vấn ý kiến nhân dân

  1. Việc chuẩn bị các văn bản và điều kiện thực hiện khi tổ chức Đoàn giám sát, khảo sát thực địa trong hoạt động tham vấn ý kiến nhân dân cơ bản giống như quy trình chuẩn bị Đoàn giám sát trong hoạt động của HĐND (yêu cầu báo cáo của địa phương, thời gian và địa điểm khảo sát, thành lập Đoàn ), song cần quan tâm: a) Lựa chọn địa bàn khảo sát phải...

  ppt14 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 04/08/2016 | Lượt xem: 478 | Lượt tải: 0

 • Xây dựng đội ngũ cộng tác viên TTBD Đại biểu dân cửXây dựng đội ngũ cộng tác viên TTBD Đại biểu dân cử

  Từ các tiêu chí đó có thể chọn các cộng tác viên trong số: Đang hoặc đã là Đại biểu QH, lãnh đạo HĐND cấp tỉnh; Đang hoặc đã là Đại biểu QH hoạt động trong các cơ quan của QH: UBTVQH, HĐ DT và các UB của QH; Đã hoặc đang giữa chức vụ quản lý nhà nước ở các cơ quan chuyên môn ở Trung ương; Những cán bộ, chuyên viên có thâm niên lâu năm làm việc ...

  ppt13 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 04/08/2016 | Lượt xem: 480 | Lượt tải: 0

 • Một số vấn đề về vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mớiMột số vấn đề về vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới

  1. Phương hướng Nắm vững quan điểm thực tiễn, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh giải đáp đúng những vấn đề do thực tiễn cách mạng nước ta đặt ra hiện nay

  ppt14 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 04/08/2016 | Lượt xem: 551 | Lượt tải: 3

 • Kế hoạch bài giảng Tư tưởng Hồ Chí MinhKế hoạch bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh

  HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP HỌC PHẦN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 1. Nêu và phân tích khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh. 2. Ý nghĩa của việc học tập, nghiên cứu môn học tư tưởng Hồ Chí Minh 3. Phân tích cơ sở hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. 4. Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc thuộc địa. 5. Phân tích luận điểm: Cách mạng giải ph...

  doc68 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 04/08/2016 | Lượt xem: 324 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng môn học Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamBài giảng môn học Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

  - Tham gia các tổ chức kinh tế quốc tế. Thu hút đầu tư nước ngoài, mở rộng thị trường, tiếp thu khoa học công nghệ và kỹ năng quản lý. Từng bước đưa hoạt động của các doanh nghiệp và cả nền kinh tế vào môi trường cạnh tranh. * Ý nghĩa: - Kết hợp nội lực với ngoại lực, hình thành sức mạnh tổng hợp Giữ vững, củng cố độc lập tư chủ, định hướng XH...

  ppt217 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 04/08/2016 | Lượt xem: 359 | Lượt tải: 1