• Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 7: Tổ chức bộ xử lýBài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 7: Tổ chức bộ xử lý

  Một số ràng buộc trong pipeline – Cần phải có một mạch điện tử để thi hành mỗi giai đoạn của lệnh – Phải có nhiều thanh ghi khác nhau dùng cho các tác vụ đọc và viết – Cần phải giải mã các lệnh một cách đơn giản – Cần phải có các bộ làm tính ALU hữu hiệu để có thể thi hành lệnh số học dài nhất

  pdf26 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 09/01/2019 | Lượt xem: 301 | Lượt tải: 1

 • Computer Architecture – Chapter 3: Data representationComputer Architecture – Chapter 3: Data representation

  Multiplication (F1  2E1) x (F2  2E2) = F3  2E3 – Step 0: Restore the hidden bit in F1 and in F2 – Step 1: Add the two (biased) exponents and subtract the bias from the sum, so E1 + E2 – 127 = E3 also determine the sign of the product (which depends on the sign of the operands (most significant bits)) – Step 2: Multiply F1 by F2 to form...

  pdf39 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 09/01/2019 | Lượt xem: 263 | Lượt tải: 0

 • Computer Architecture – Chapter 4.1: Thiết kế bộ xử lý đơn chu kỳ (single cycle processor)Computer Architecture – Chapter 4.1: Thiết kế bộ xử lý đơn chu kỳ (single cycle processor)

  5 bước trong quá trình thiết kế bộ xử lý = datapath+control  Phân tích tập lệnh => tìm ra các thành phần cần thiết cho datapath  Hiện thực các thành phần của datapath & thiết lập cách cấp xung nhịp  Kết nối các thành phần của datapath để thõa mãn tập lệnh  Phân tích quá trình kết nối ở bước 4 để xác định các tín hiệu điều khiển cần thiết ...

  pdf59 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 09/01/2019 | Lượt xem: 359 | Lượt tải: 0

 • Computer Architecture – Chapter 4.2: Pipelined processor designComputer Architecture – Chapter 4.2: Pipelined processor design

  Three types of pipeline hazards  Structural hazards: conflicts using a resource during same cycle  Data hazards: due to data dependencies between instructions  Control hazards: due to branch and jump instructions  Hazards limit the performance and complicate the design  Structural hazards: eliminated by careful design or more hardware  ...

  pdf67 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 09/01/2019 | Lượt xem: 263 | Lượt tải: 0

 • Computer Architecture – Chapter 5: Bộ nhớ máy tínhComputer Architecture – Chapter 5: Bộ nhớ máy tính

  Compulsory (bắt buộc): Tham khảo đến một block chưa tồn tại trong bộ nhớ đệm (valid bit có giá trị không hợp lệ)  Capacity (dung lượng): Dung lượng bộ nhớ đệm không đủ để chứa dữ liệu cần trong một chương trình (vd: chương trình cần 5 block để chứa dữ liệu > 4)  Conflict (xung đột): Đụng độ do thiếu associativity (vd: chương trình lặp trên ...

  pdf62 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 09/01/2019 | Lượt xem: 293 | Lượt tải: 1

 • Computer Architecture – Chapter 5: MemoryComputer Architecture – Chapter 5: Memory

  Multilevel exclusion  L1 data is never found in L2 cache – Prevents wasting space  Cache miss in L1, but a hit in L2 results in a swap of blocks  Cache miss in both L1 and L2 brings the block into L1 only  Block replaced in L1 is moved into L2  Example: AMD Athlon  Same or different block size in L1 and L2 caches  Choosing a larger bl...

  pdf62 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 09/01/2019 | Lượt xem: 284 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 02: Kiến trúc bộ lệnhBài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 02: Kiến trúc bộ lệnh

   Chuyển mã assembly MIPS sang dạng mã máy MIPS  Chuyển dạng mã máy MIPS sang dạng mã assembly MIPS  Chuyển dạng mã ngôn ngữ cấp cao sang dạng mã assembly MIPS và ngược lại

  pdf60 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 09/01/2019 | Lượt xem: 304 | Lượt tải: 0

 • Thiết bị ngoại vi và Kỹ thuật ghép nối - Chương 3: Phép toán số học trên máy tínhThiết bị ngoại vi và Kỹ thuật ghép nối - Chương 3: Phép toán số học trên máy tính

  Biểu diễn số thực dấu chấm động  Muốn biểu diễn số mũ âm nhất là 00 002 và số dương lớn nhất là 11 112.  Biểu diễn số thiên vị được dùng trong trường hợp này. Biễu diễn số mũ bằng cách lấy số thiên vị cộng với số mũ bình thường, mục đích là biểu diễn các số không âm trong tầm trị mũ đi từ số âm nhất (00 002) đến số dương nhất (11 112).  IEE...

  pdf53 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 09/01/2019 | Lượt xem: 268 | Lượt tải: 0

 • Đề thi kết thúc học phần năm: 2014 học phần: Quản lý hệ thống máy tínhĐề thi kết thúc học phần năm: 2014 học phần: Quản lý hệ thống máy tính

  Câu 4 (3 điểm): Hãy liệt kê các thế hệ CPU của hãng Intel. Cho biết đặc điểm cơ bản mỗi thế hệ CPU làm cho nó khác biệt với thế hệ ngay trước nó. Câu 5 (2 điểm): Hãy giải thích thuật ngữ “Chipset” và trình bày cấu trúc cơ bản của “chipset” thông qua một chipset dùng cho bảng mạch của Pentium IV. Câu 6 (2 điểm): Hãy trình bày về tất cả các lo...

  pdf1 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 09/01/2019 | Lượt xem: 296 | Lượt tải: 1

 • Đề thi học kỳ 2 - Năm học 2009 - 2010 môn: PCMT 2Đề thi học kỳ 2 - Năm học 2009 - 2010 môn: PCMT 2

  CÂU 2:  Mobile Intel Callstoga – GMi945GM: Model chipset của bo mạch chủ  Mobile Intel® 945GM Express Chipset Family: Chipset của bo mạch chủ  Realtek ALC883@ Intel 82801GBM ICH7 – M: Bo mạch âm thanh  Fujitsu MHV2080BH: Đĩa cứng  Intel ® Pro 3945ABG: Wireless giao tiếp PCI theo chuẩn a/b/g  Realtek RTL 8186/8111 PCI-E Gigabit: NIC hỗ t...

  pdf3 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 09/01/2019 | Lượt xem: 270 | Lượt tải: 0