• Tin học văn phòng 1 - Chương 2: Hàm trong bảng tính ExcelTin học văn phòng 1 - Chương 2: Hàm trong bảng tính Excel

  Mục Text control:Điều kiển dữ liệu trong khối ô được chọn  Wrap text: Khi click chọn thì độ rộng cột sẽ cố định, dữ liệu nhập vào tự động xuống hàng.  Shrink to fit: khi click chọn vào mục này thì dữ liệu trọng ô sẽ co lại vừa bằng kích thước của ô.  Merge cells: Khi click chọn thì Excel sẽ sát nhập các ô đã chọn lại thành một ô. • Hộp O...

  pdf96 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Tin học văn phòng 1 - Chương 3: Cơ sở dữ liệu trong ExcelTin học văn phòng 1 - Chương 3: Cơ sở dữ liệu trong Excel

  Page break between groups nếu muốn mỗi nhóm được tính toán/ thống kê nằm trên mỗi trang. • Summary below data để đưa dòng tính toán/thống kê vào phía dưới các bản ghi. • Kết quả có dạng như sau: • Nếu muốn huỷ tính năng Subtotal thì thực hiện lệnh [Menu] Data/ Subtotal., -> Remove All.

  pdf30 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0

 • Tin học văn phòng 1 - Chương 4: PivotTableTin học văn phòng 1 - Chương 4: PivotTable

  PivotChart có thể được chỉnh sửa giống như biểu đồ Excel.  Ví dụ: có thể thay đổi kiểu chart type và chart styles. • Khi PivotChart được chọn thì các thẻ bổ sung thêm sẽ xuất hiện trên Ribbon

  pdf21 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tin học căn bản - Chương 5: Biểu đồ và in ấnBài giảng Tin học căn bản - Chương 5: Biểu đồ và in ấn

  Ngắt trang và hủy bỏ ngắt trang: Có hâi kiẻu ngắt trâng: - Ngắt lề phải củâ trâng in: Chọn ô đầu cột ở bên phải củâ cột muốn ngắt trâng, Thực hie ̣n le ̣nh [Menu] Page Layout/Break, lúc đó đường gậ ch nối xuất hie ̣n trong bảng tính chỉ vị trí ngắt trâng. - Ngắt lề dưới củâ trâng in: Chọn ô đầu hàng ở phíâ dưới hàng muốn ngắt trâng, thực h...

  pdf31 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tin học căn bản - Chương 1: Tệp tin và thư mụcBài giảng Tin học căn bản - Chương 1: Tệp tin và thư mục

  5. Khi bạn thấy một tập tin hoặc một thư mục xuất hiện tương tự như hình sau, điều này có ý nghĩa là gì? a. Tập tin hoặc thư mục sẽ bị xóa. b. Tập tin hoặc thư mục sẽ đổi tên. c. Tập tin hoặc thư mục sẽ được sao chép. d. Tập tin hoặc thư mục sẽ được in. 6. Các mục được lưu trong Recycle Bin được bao lâu? a. 30 ngày b. 60 ngày c. Cho tới kh...

  pptx54 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tin học căn bản - Chương 1: Hệ điều hànhBài giảng Tin học căn bản - Chương 1: Hệ điều hành

  7. Group policy (chính sách nhóm) đề cập đến điều gì? a. ID đăng nhập và mật khẩu bạn cần phải kết nối vào mạng . b. Nhóm bạn đã được gán bởi người quản trị mạng. c. Thiết lập các quy tắc chỉ cho văn phòng hoặc bộ phận của bạn . d. Một tính năng mà người quản trị mạng có thể sử dụng để kiểm soát môi trường làm việc của người dùng và các tài kho...

  pptx46 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tin học căn bản - Chương 1: Tổng quan về máy tínhBài giảng Tin học căn bản - Chương 1: Tổng quan về máy tính

  Nút khởi động (Sart Button)  Settings: chỉnh sửa các thay đổi của các thiết bị hoặc phần mềm được đặt vào máy.  Network Connection: thiết lập hệ thống mạng  Printer and Fax: thiết lập cấu hình cho máy in và máy fax  Programs: bao gồm những trình ứng dụng Văn bản (Documents) gồm các văn kiện người dùng đã lưu (hình ảnh, văn thơ, nhạc ...

  pdf73 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tin học căn bản - Chương 2: Tổng quan về mạng máy tínhBài giảng Tin học căn bản - Chương 2: Tổng quan về mạng máy tính

  Các nhãn trong email:  Inbox có nghĩa là Hộp thư nhận hay Hộp thư vào  Outbox có nghĩa là Hộp thư gửi hay Hộp thư ra  Draft có nghĩa là Hộp thư nháp  Trash, Trash can hay Deleted Item có nghĩa là Ngăn chứa thư bị xóa  Sent, sent Messages hay Sent Item có nghĩa là Ngăn chứa thư đã gửi  Junk, Spam hay Bulk có nghĩa là Ngăn thư linh tinh

  pdf17 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tin học căn bản - Chương 2b: Mạng internet (tiếp theo)Bài giảng Tin học căn bản - Chương 2b: Mạng internet (tiếp theo)

  Là phần mềm do Trung tâm mạng Bách Khoa cung cấp  Các sử dụng đơn giản, hiệu quả làm việc khá cao, đặc biệt với virus “nội”  Bản Home Edition:  Cung cấp miễn phí tại website : www.bkav.com.vn  Có khả năng phòng chống và diệt vài trăm ngàn loại virus khác nhau  Không có khả năng tự động cập nhật mẫu virus mới

  pdf41 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tin học căn bản - Phần 1: máy tính căn bản - Chương 2: Phần cứng, Phần mềmBài giảng Tin học căn bản - Phần 1: máy tính căn bản - Chương 2: Phần cứng, Phần mềm

  5. Nếu một bản cập nhật chương trình ứng dụng làm cho chương trình ngừng hoạt động, những bước bạn có thể làm trước khi cố gắng cài đặt lại bản cập nhật? a. Gỡ bỏ cài đặt toàn bộ chương trình ứng dụng. b. Đóng tất cả các ứng dụng đang mở, bao gồm cả chương trình email của bạn, và khởi động lại máy tính. c. Cài đặt lại hệ điều hành. d. Bất k...

  pptx46 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0