• Bài giảng Ngôn ngữ Visual Basic và một số thủ tục biến cố thường dùngBài giảng Ngôn ngữ Visual Basic và một số thủ tục biến cố thường dùng

  B1: Tắt chế độ hỗ trợ Control Winzards B2: Chọn Command Button và vẽ lên Form B3: Đặt tên nhãn (Caption) và tên thuộc tính (Other  Name) cho đối tượng B4: Chọn thẻ Event  mục On Click  Event Procedure và chọn dấu B5: Viết các thủ tục thực hiện nút lệnh tương ứng.

  ppt7 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 27/07/2016 | Lượt xem: 199 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Tin học ứng dụng trong quản trị văn phòng và lưu trữBài giảng Tin học ứng dụng trong quản trị văn phòng và lưu trữ

  Đóng pha xử lý Nếu mọi việc đã giải quyết xong, hãy bấm nút để mọi chủ thể khác nhau nhìn thấy ý kiến xử lý cuả bạn. Nếu bạn chưa xử lý xong chưa chuyển đi được, còn tiếp tục phải cho ý kiến thì cũng phải ghi lại bằng cách bấm nút < Ghi nhận> trong thanh công cụ. Nếu không ghi nhận thì lần sau vào xử lý tiếp phải làm lại tất cả. ...

  pdf90 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 27/07/2016 | Lượt xem: 219 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Tin học đại cương - Chương 5 Chính phủ điện tửBài giảng Tin học đại cương - Chương 5 Chính phủ điện tử

  Thay vì các cơ quan chính phủ cung cấp dịch vụ công cho người dân tại trụ sở thì có thể thông qua cổng thông tin điện tử. Người dân không phải đến trực tiếp, chờ đợi tại các trụ sở cơ quan Một số dịch vụ công có thể cung cấp qua mạng là:  Cung cấp thông tin văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương chính sách  Cung cấp thông tin kinh tế, xã hội...

  pdf25 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 27/07/2016 | Lượt xem: 208 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng Tin học đại cương - Chương 4 Microsoft Office PowerPointBài giảng Tin học đại cương - Chương 4 Microsoft Office PowerPoint

   Print What: In gì (Slides, Notes Pages, Outline View, )  Slides: In nội dung các slide, mỗi slide sẽ in ra một trang giấy;  Handouts: In nội dung các slide, có thể in nhiều slide lên trên cùng một trang giấy. Số slide được in trên một trang giấy bạn có thể chọn ở mục Slides per page;  Note page: Chỉ in ra những thông tin chú thích các slid...

  pdf51 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 27/07/2016 | Lượt xem: 258 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Tin học đại cương - Chương 3 Công nghệ internetBài giảng Tin học đại cương - Chương 3 Công nghệ internet

  DỊCH VỤ MAIL  Dịch vụ mail miễn phí: Google và Yahoo là hai nhà cung cấp dịch vụ mail miễn phí được khách hàng tin tưởng nhất hiện nay. Sử dụng các trang Gmail.com và Mail.Yahoo.com để đăng ký một địa chỉ e-mail miễn phí  Dịch vụ mail trả phí: Do các nhà cung cấp dịch vụ Internet cấp kèm. Phí có thể trả riêng, hoặc tính cùng dịch vụ interne...

  pdf14 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 27/07/2016 | Lượt xem: 237 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Tin học đại cương - Chương 2 Hệ điều hành WindowsBài giảng Tin học đại cương - Chương 2 Hệ điều hành Windows

  BÀI TẬP  Trong ổ đĩa D:\ tạo 2 thư mục HaNoi và HaiPhong  Trong thư mục HaNoi tạo 2 thư mục con là HoanKiem và CauGiay.  Trong thư mục HoanKiem tạo 2 tệp tin vanban.txt và tệp giaymoi.txt  Đổi tên thư mục HaiPhong thành thư mục TPHaiPhong, HaNoi thành TPHaNoi  Sao chép tất cả các thư mục trong thư mục TPHaNoi vào trong thư mục TPHaiPh...

  pdf39 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 27/07/2016 | Lượt xem: 234 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Tin học đại cương - Chương 1 Các vấn đề về công nghệ thông tinBài giảng Tin học đại cương - Chương 1 Các vấn đề về công nghệ thông tin

  b) Một số HĐH thông dụng MS DOS: Hệ điều hành đơn nhiệm, làm việc với giao diện dòng lệnh. Microsoft Windows: Hệ điều hành đa nhiệm Ngoài ra còn có các hệ điều hành: Linux, Unix, OS/2 c) Các phiên bản của hệ điều hành Windows Windows 3.x, Windows 95, Windows 98, Windows Me. Windows 2000 Pro, Windows XP, Windows Vista. Windows NT, Windo...

  pdf31 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 27/07/2016 | Lượt xem: 217 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng môn học Tin học đại cươngBài giảng môn học Tin học đại cương

  GIS và các dịch vụ được cung cấp qua CPĐT CPĐT có thể sử dụng Internet và GIS để cung cấp được nhiều những dịch vụ mới mà người dân và doanh nghiệp quan tâm. Cung cấp dịch vụ ứng dụng của GIS để quản lý đất đai, giấy phép xây dựng. Cung cấp dịch vụ thông tin quy hoạch. Cung cấp dịch vụ ứng dụng GIS để trao đổi thông tin giữa các cơ quan, ch...

  ppt158 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 27/07/2016 | Lượt xem: 211 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nhập môn tin học - Chương 5 Giới thiệu mạng máy tínhBài giảng Nhập môn tin học - Chương 5 Giới thiệu mạng máy tính

  Thiết bị -Người sử dụng: ADSL modem/ ADSL router -Nhà cung cấp dịch vụ: Access Multiplexer Phần mềm: -Người sử dụng dùng phần mềm do nhà sản xuất thiết bị cung cấp -Nhà cung cấp dịch vụ thường dùng kỹ thuật ATM (Asynchronous Transfer Mode) ADSL là tiêu chuẩn của lớp vật lý

  pdf62 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 27/07/2016 | Lượt xem: 209 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nhập môn tin học - Chương 4 Giới thiệu hệ điều hànhBài giảng Nhập môn tin học - Chương 4 Giới thiệu hệ điều hành

  Linux kernel Tập hợp các module • Có thể nạp/xóa độc lập • Device driver/file system/network protocol Các đặc trưng: • Dynamic linking • Stackable module

  pdf64 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 27/07/2016 | Lượt xem: 197 | Lượt tải: 0