• Sử dụng các module ADC và MCPWM của dsPICSử dụng các module ADC và MCPWM của dsPIC

  Thực hiện các thao tác tương tự như trong tutorial 2, bạn hãy loại bỏ tập tin “Vidu5-1.s” khỏi project, và thêm tập tin “Vidu5-2.s” vào project (với project viết bằng C30 thì bạn sẽ thay “Vidu5-1.c” bằng “Vidu5-2.c”). Ví dụ này cũng thực hiện một việc khá đơn giản là đọc giá trị điện áp tại ngõ vào AN0/RB0 sau mỗi giây, sau đó gửi kết quả đã đọ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 01/08/2016 | Lượt xem: 1309 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống điều khiển rời rạcBài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống điều khiển rời rạc

  Bước 3: Xác định vị trí cực và zero của khâu hiệu chỉnh Vẽ 2 nữa đường thẳng bất kỳ xuất phát từ cực quyết định sao cho 2 nữa đường thẳng này tạo với nhau một góc bằng φ* . Giao điểm của hai nữa đường thẳng này với trục thực là vị trí cực và zero của khâu hiệu chỉnh. Có hai cách vẽ thường dùng: - PP đường phân giác (để cực và zero của khâu H/...

  pdf87 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 27/07/2016 | Lượt xem: 825 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Phân tích thiết kế hệ thốngBài giảng môn Phân tích thiết kế hệ thống

  Qui tắc tổ chức: - Qui tắc tổ chức là những qui định thể hiện bằng văn bản nhằm mô tả các ràng buộc về tổ chức áp dụng cho công việc. Ví dụ: Giao dịch với đại lý chỉ thực hiện vào thứ hai cho đến thứ sáu. - Thông thường qui tắc tổ chức tương ứng với qui tắc quản lý được bổ sung về mặt tổ chức.

  pdf565 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 27/07/2016 | Lượt xem: 726 | Lượt tải: 3

 • Tài liệu UnixTài liệu Unix

  Dưới đây là danh sách các nguồn hữu ích về Unix/Linux. Bạn nên tham khảo chúng để hiểu sâu hơn những chủ đề chúng tôi đã đề cập trong loạt bài này.  Tutorialspoint − Loạt bài hướng dẫn của chúng tôi xây dựng dựa trên nguồn này.  Bell Labs − Quá trình tạo Hệ điều hành UNIX. Cung cấp tổng quan và lịch sử của Hệ điều hành UNIX.  BSD UNIX − Fre...

  pdf161 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 27/07/2016 | Lượt xem: 744 | Lượt tải: 1

 • Tài liệu SEOTài liệu SEO

  Công cụ SEO hữu ích  Search Engine Spider Simulator - Kiểm tra cách site của bạn được Crawl bởi Search Engine Web Crawler.  Keyword Density Checker - Kiểm tra Keyowrds Density trên trang web của bạn.  Keyword Suggestion Tool - Một công cụ từ Google đề nghị các Keyword đa dạng khi bạn soạn một từ.  HTML/XHTML Validator - Kiểm tra site của ...

  pdf35 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 27/07/2016 | Lượt xem: 730 | Lượt tải: 1

 • Tài liệu Mạng máy tínhTài liệu Mạng máy tính

  Các dịch vụ ứng dụng Chúng không là cái gì nhưng cung cấp các dịch vụ cơ sở mạng tới những người sử dụng như các dịch vụ web, quản lý dữ liệu, và chia sẻ nguồn tài nguyên.  Chia sẻ nguồn tài nguyên Để sử dụng các nguồn tài nguyên một cách hiệu quả và kinh tế nhất, mạng cung cấp một phương thức để chia sẻ chúng. Điều này có thể bao gồm các ser...

  pdf104 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 27/07/2016 | Lượt xem: 759 | Lượt tải: 1

 • Tài liệu Lập trình C++Tài liệu Lập trình C++

  Link hữu ích về C++  Tutorialspoint − Loạt bài hướng dẫn của chúng tôi xây dựng dựa trên nguồn này.  C++ Programming Language Tutorials − Loạt bài hướng dẫn về Ngôn ngữ lập trình C++  C++ Programming − Sách này về C++ và tính tương tác của nó với thiết kế phần mềm và sự sử dụng ngôn ngữ C++ trong cuộc sống thực.  C++ FAQ − Câu hỏi thường x...

  pdf200 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 27/07/2016 | Lượt xem: 1214 | Lượt tải: 8

 • Tài liệu Lập trình C sharpTài liệu Lập trình C sharp

  Link hữu ích về C#  Tutorialspoint − Loạt bài hướng dẫn của chúng tôi xây dựng dựa trên nguồn này.  C# Programming Guide − Cung cấp thông tin chi tiết về các đặc điểm cốt lõi của ngôn ngữ C#.  Visual Studio − Tải phiên bản mới nhất của Visual Studio mà làm việc như là C# IDE.  Go Mono − Mono là một nền tảng được thiết kế để cho phép các lập...

  pdf212 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 27/07/2016 | Lượt xem: 840 | Lượt tải: 5

 • Tài liệu Lập trình CTài liệu Lập trình C

  Các đường link hữu ích về C  Tutorialspoint − Loạt bài hướng dẫn của chúng tôi xây dựng dựa trên nguồn này.  Compile and Execute C Online − Biên dịch và thực thi chương trình C trực tuyến.  History of C − Sự phát triển của Ngôn ngữ C, Dennis M. Ritchie  Notes on K&R2 − Một quyển sách hướng dẫn tuyệt vời về K&R2  Programming in C − Các tác...

  pdf117 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 27/07/2016 | Lượt xem: 884 | Lượt tải: 2

 • Tài liệu JQueryTài liệu JQuery

  Các JavaScript Framework khác  Prototype - Trang này chứa văn kiện API, đầy đủ với các ví dụ và tham chiếu chéo. Bạn sẽ cũng tìm thấy các hướng dẫn đa dạng và làm quen với các thành viên Prototype Core.  script.aculo.us - Một tập hợp đầy đủ văn kiện API tham khảo, Installation Scripts  DoJo - Một tập hợp đầy đủ văn kiện API tham khảo, Instal...

  pdf93 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 27/07/2016 | Lượt xem: 789 | Lượt tải: 1