• Lập trình C nâng cao - Phần 1: Turbo c nâng cao và c++ - Chương 1: Biến con trỏLập trình C nâng cao - Phần 1: Turbo c nâng cao và c++ - Chương 1: Biến con trỏ

  M?t c?ch t?ng qu?t ta c? b?i to?n ?−?c ph?t bi?u nh− sau : Cho h?m m?c ti?u CTX → max v?i ?i?u ki?n r?ng bu?c AX ≤ B v? X ≥ 0.Thu?t to?n ?? gi?i b?i to?n g?m hai giai ?o?n - t?m m?t ph−?ng ?n c?c bi?n m?t ??nh - ki?m tra ?i?u ki?n t?i −u ??i v?i ph−?ng ?n t?m ?−?c ? giai ?o?n 1.N?u ?i?u ki?n t?i −u ?−?c tho? m?n th? ph−?ng ?n ?? l? t?i −u.N?u k...

  pdf243 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Một số bài tập Lập trình CMột số bài tập Lập trình C

  1.1 Khởi tạo Queue rỗng. Để khởi tạo Queue rỗng ta cần đưa vị trí Front về 0, Rear về -1, cout về 0. code by nguyenvanquan7826 1 2 3 4 5 6 void Init (Queue &Q) //khoi tao Queue rong { Q.Front = 0; //phan tu dau Q.Rear = -1; // phan tu cuoi o -1 (khong co phan tu trong Q) Q.count = 0; //so phan tu bang 0 }

  docx140 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu môn Lập trình JavaTài liệu môn Lập trình Java

  Chương trình chạy bằng IDE Netbeans: • B1: Khởi động IDE Netbeans -> File -> New project • B2: Xuất hiện hộp thoại chọn Java Application -> Next • B3: Đặt tên Project -> Finish. • B4: Xuất hiện cửa sổ source code và ta viết lệnh vào đó.

  pdf33 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Kiến trúc phần mềm - Chương 3: Các mẫu kiến trúc phổ dụngKiến trúc phần mềm - Chương 3: Các mẫu kiến trúc phổ dụng

  Kiến trúc bảng ₫en (Blackboard Architecture) ‰ blackboard : là vùng nhớ toàn cục có cấu trúc của phần mềm, nó chứa các ₫ối tượng của bài toán cần giải quyết, còn ₫ược gọi là các nút, chúng ₫ược tổ chức dạng phân cấp. ‰ Knowledge sources : là những module chức năng chuyên dụng có cách biểu diễn riêng biệt. Mỗi KS ₫ược ₫ặc trưng bởi 1 tập các ₫...

  pdf30 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Kiến trúc phần mềm - Chương 2: Các tacticKiến trúc phần mềm - Chương 2: Các tactic

  Chương này ₫ã giới thiệu các tactics ₫ể giải quyết các yêu cầu phi chức năng chính yếu của phần mềm như tính sẵn sàng ₫ể sử dụng, tính dễ sử dụng, tính thay ₫ổi ₫ược, tính hiệu quả, tính có thể kiểm thử, an ninh.

  pdf32 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Kiến trúc phần mềm - Chương 1: Tổng quan về kiến trúc phần mềmKiến trúc phần mềm - Chương 1: Tổng quan về kiến trúc phần mềm

  kịch bản tổng quát : cần làm cho các người liên quan giao tiếp nhau ‰ mỗi cộng ₫ồng dùng thuật ngữ riêng cho từng thuộc tính. ‰ kích thích có thể xảy ra trong khi chạy phần mềm hay trước ₫ó ‰ công việc của kiến trúc sư : hiểu kích thích nào : ƒ diễn tả cùng ocurence ƒ là tích hợp trong kích thích khác ƒ là ₫ộc lập ‰ khi nào các quan hệ giữa...

  pdf29 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Java - Strings, characters and regular expressionsJava - Strings, characters and regular expressions

  Method matches (from class String, Pattern or Matcher) will return true only if the entire search object matches the regular expression. Methods find and lookingAt (from class Matcher) will return true if a portion of the search object matches the regular expression.

  ppt83 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Java - Formatted outputJava - Formatted output

  Printing Literals Most characters can be printed Certain "problem" characters, such as the quotation mark (") Must be represented by escape sequences Represented by a backslash \ followed by an escape character

  ppt49 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Java - Jax - Ws web services, web 2.0 and mash - upsJava - Jax - Ws web services, web 2.0 and mash - ups

  Common Programming Error 28.3 A runtime error occurs if an attempt is made to deserialize an object of a class that does not have a default or no-argument constructor.

  ppt114 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Java - Web applications: Part 2Java - Web applications: Part 2

  Geocoding Service Object geoCode method receives an address as an argument Returns an array of GeoPoint objects representing locations that match the address parameter GeoPoints provide a location’s latitude and longitude

  ppt84 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0