• Marketing bán hàng - Chương 6: Chến lược sản phẩmMarketing bán hàng - Chương 6: Chến lược sản phẩm

  Sản phẩm bao gồm những giá trị nào? Giá trị vật chất: * Các thuộc tính do giá trị vật chất của sản phẩm mang lại; * Do sản xuất tạo ra. b. Giá trị phi vật chất: * Các thuộc tính không thuộc cấu tạo vật chất của sản phẩm; * Do các nỗ lực tiếp thị tạo ra.

  ppt12 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 47 | Lượt tải: 1

 • Marketing bán hàng - Chương 5: Lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trườngMarketing bán hàng - Chương 5: Lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường

  Giai đoạn 3: Marketing mục tiêu (marketing trọng điểm/tập trung) Trong kinh doanh ngày nay, DN không nên phục vụ toàn bộ thị trường mà cần hướng đến những nhóm khách hàng riêng biệt bằng những chính sách (sản phẩm, giá, phân phối & truyền thông) hợp lý

  pdf37 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 45 | Lượt tải: 1

 • Marketing bán hàng - Chương 4: Hành vi khách hàngMarketing bán hàng - Chương 4: Hành vi khách hàng

  THỊ TRƯỜNG NTD VÀ HÀNH VI MUA CỦA NTD • Người tiêu dùng là những người mua sắm và tiêu dùng những sản phẩm và dịch vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu và ước muốn cá nhân. • Thị trường người tiêu dùng bao gồm tất cả các cá nhân, các hộ tiêu dùng và các nhóm người hiện có và tiềm ẩn mua sắm hàng hóa hoặc dịch vụ nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu cá nhân.

  pdf42 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 41 | Lượt tải: 2

 • Marketing bán hàng - Chương 4: Thị trường và nghiên cứu marketingMarketing bán hàng - Chương 4: Thị trường và nghiên cứu marketing

  d. Cơ sở để phân khúc thị trường: * Vị trí địa lý; * Nhân khẩu; * Tâm lý; * Hành vi mua. e. Chọn cách phân khúc nào? Các tiêu chuẩn: * Đo lường được qui mô và sức mua của mỗi phân khúc; * Có sự khác biệt có ý nghĩa về tiếp thị; * Đủ lớn để hoạt động có lời; * Có thể đáp ứng nhu cầu cụ thể của phân khúc.

  ppt15 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 45 | Lượt tải: 1

 • Marketing bán hàng - Chương 3: Hành vi muaMarketing bán hàng - Chương 3: Hành vi mua

  * Nhà tiếp thị cần phải hiểu: - Ai cấu thành thị trường? - Thị trường cần những gì? - Lý do mua? - Ai tham gia vào trong quá trình mua? - Thị trường mua như thế nào? - Khi nào mua? - Mua ở đâu?

  ppt25 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 40 | Lượt tải: 1

 • Marketing bán hàng - Marketing căn bảnMarketing bán hàng - Marketing căn bản

  Các điều kiện để 1 quá trình trao đổi xãy ra: 1. Ít nhất phải 2 bên biết nhau; 2. Mỗi bên muốn trao đổi; 3. Mỗi bên có cái để trao đổi; 4. Mỗi bên có khả năng giao dịch và trao đổi sản phẩm của mình; 5. Mỗi bên có quyền tự do chấp nhận hay từ chối đề nghị của bên kia.

  ppt18 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 45 | Lượt tải: 2

 • Marketing bán hàng - Bản chất của marketingMarketing bán hàng - Bản chất của marketing

  12. Trong các quyết định sau đây, quyết định nào không phải là một trong các quyết định cơ bản về sản phẩm mà người bán lẻ thông qua? a. Về chủng loại hàng hoá b. Về cơ cấu dịch vụ c. Về bầu không khí (cách trưng bày hàng hoá) d. Về thị truờng mục tiêu 13.Việc các nhà sản xuất hỗ trợ cho những nhà bán lẻ trong việc trưng bày hàng hoá và ...

  doc27 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 41 | Lượt tải: 2

 • Mạng giá trị của nhãn hiệu và thương hiệuMạng giá trị của nhãn hiệu và thương hiệu

  1. Số lượng người tiêu dùng liên quan đã biết đến NH thông qua việc mua bán, sử dụng hàng hoá, dịch vụ mang NH hoặc thông qua quảng cáo; 2. Phạm vi lãnh thổ mà hàng hoá, dịch vụ mang NH đã được lưu hành; 3. Doanh số từ việc bán hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ mang NH hoặc số lượng hàng hoá đã được bán ra, lượng dịch vụ đã được cung cấp; 4. Thời...

  pdf10 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 1

 • Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn marketingCâu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn marketing

  Câu 1 Hoạch định mục tiêu trong chính sách giá gồm ? A Doanh số bán và lợi nhuận B Mục tiêu thị phần và dẫn đầu chất lượng sản phảm C Mục tiêu cần thiết khác D Cả a,b,c Đ/a : d Câu 2 Nhà sản xuất định giá sản phẩm thấp hơn giá thị trường thì DNđang hướng tới mục tiêu nào ? A Doanh số bán và lợi nhuận B Mục tiêu thị phần C Mục tiêu c...

  doc12 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 44 | Lượt tải: 1

 • Tài liệu marketing bán hàngTài liệu marketing bán hàng

  1. Kênh phân phối một cấp còn gọi là kênh phân phối trực tiếp? 2. Theo các nhà sản xuất, khi số cấp trong kênh tăng lên thì việc kiểm tra giám sát của các nhà sản xuất với hàng hoá của mình sẽ được nhẹ bớt đi. 3. Điểmkhác biệt chủ yếu của hệ thống kênh Marketing liên kết dọc (VMS) so với kênh Marketing truyền thống là các thành viên tỏng kênh h...

  pdf20 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 51 | Lượt tải: 1