• Giáo trình kinh tế nông thônGiáo trình kinh tế nông thôn

  + Quỹ đầu tư phát triển nông thôn ở xã: Quỹ của chính quyền cơ sở ở nông thôn, tiếp nhận nguồn đầu tư từ ngân sách xã; một phần của 45% số thu thuế sử dụng đất; các khoản huy động đóng góp của Hội đồng Nhân dân xã để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo qui định của Điều 36 Luật Ngân sách Nhà nước; các khoản phụ thu trên giá, phí, thuế do Uỷ ban Nhân...

  doc171 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 41 | Lượt tải: 0

 • Đề xuất một số giải pháp giảm nghèo nhanh và bền vững đối với nhóm đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng đồng bằng sông Cửu LongĐề xuất một số giải pháp giảm nghèo nhanh và bền vững đối với nhóm đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng đồng bằng sông Cửu Long

  Hỗ trợ tăng trưởng ở khu vực nông thôn thông qua tăng cường kết nối, nâng cao kỹ năng, cải thiện môi trường đầu tư, mở rộng việc tiếp cận các dịch vụ cơ bản, cũng như định hướng tốt hơn các biện pháp hỗ trợ nông nghiệp. Hỗ trợ các ngành sản xuất sử dụng nhiều lao động và các doanh nghiệp vừa và nhỏ cả ở khu vực chính thức và phi chính thức cũng...

  pdf8 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0

 • Đề thi tuyển sinh đại học năm 2010 - Môn thi: Kinh Tế Vi Mô - Đề chính thứcĐề thi tuyển sinh đại học năm 2010 - Môn thi: Kinh Tế Vi Mô - Đề chính thức

  Câu 1. 2,0 điểm Biết cung và cầu hàng hóa B như sau: (D) Q = 40 – 2P (S) P = Q - 10 Q tính bằng đơn vị chiếc, P tính bằng USD/chiếc. a. P = 10, Qs = Qd = 20 b. Ed = -2 x 10/20 = -1; Es = 1 x 10/20 = 0,5 c. Qs = 22; Qd = 4; Lượng dư thừa = 18, Số tiền chi ra = 18 x 12 = 216

  pdf7 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0

 • Đề thi kết thúc học phần năm: 2014 học phần: Kinh tế vi mô - Đề số 3Đề thi kết thúc học phần năm: 2014 học phần: Kinh tế vi mô - Đề số 3

  Câu 17: Tỷ lệ thay thế biên giữa 2 sản phẩm X và Y (MRSxy) thể hiện: a. Tỷ lệ đánh đổi giữa 2 sản phẩm trong tiêu dùng khi tổng hữu dụng không đổi. b. Tỷ lệ đánh đổi giữa 2 sản phẩm trên thị trường. c. Tỷ giá giữa 2 sản phẩm. d. Độ dốc của đường ngân sách. Câu 18: Đường đẳng ích biểu thị tất cả những phối hợp tiêu dùng giữa hai loại sản phẩm m...

  pdf7 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0

 • Đề thi kết thúc học phần năm: 2014 học phần: Kinh tế quốc tế - Đề số 6Đề thi kết thúc học phần năm: 2014 học phần: Kinh tế quốc tế - Đề số 6

  Câu 7: Để được hưởng ODA phụ thuộc vào: a. Việc tham gia các tổ chức quốc tế b. Những cam kết về thay đổi chính sách vĩ mô c. Ký kết hiệp định đầu tư d. Mức độ thân thiện trong quan hệ với các nước Câu 8: Các dòng vốn quốc tế không tác động trực tiếp đến gánh nặng nợ chính phủ là: a. FDI c. ODA hoàn lại b. ODA không hoàn lại d. Tín dụng quốc t...

  pdf6 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0

 • Đề thi kết thúc học phần năm: 2014 học phần: Kinh tế quốc tế - Đề số 5Đề thi kết thúc học phần năm: 2014 học phần: Kinh tế quốc tế - Đề số 5

  Câu 8: Dòng vốn đầu tư quốc tế chuyển vào khu vực kinh tế chính phủ sẽ ảnh hưởng đến: a. Chính sách tài khóa quốc gia c. Nợ nước ngoài của tư nhân b. Nợ nước ngoài của chính phủ d. Thị trường tài chính Câu 9: Trên thị trường, nếu một sản phẩm nào đó có cung > cầu, trong dài hạn, các nhà đầu tư có thể: a. Đầu tư nhiều hơn cho sản phẩm đó c. Chuy...

  pdf7 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0

 • Đề thi kết thúc học phần năm: 2014 học phần: Kinh tế quốc tế - Đề số 4Đề thi kết thúc học phần năm: 2014 học phần: Kinh tế quốc tế - Đề số 4

  PHẦN II: CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT (2 điểm) Câu 1: Trong nền kinh tế vật chất, sản phẩm của các ngành nào chiếm tỷ trọng lớn trong GDP: a. Dịch vụ và công nghệ cao c. Dịch vụ và công nghiệp b. Nông nghiệp và dịch vụ d. Nông nghiệp và công nghiệp Câu 2: Ngày nay, sản xuất ở mỗi nước: a. Có tính độc lập và có mối quan hệ mật thiết với sản xuất ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0

 • Đề thi kết thúc học phần năm: 2014 học phần: Kinh tế quốc tế - Đề số 2Đề thi kết thúc học phần năm: 2014 học phần: Kinh tế quốc tế - Đề số 2

  PHẦN II: CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT (2 điểm) Câu 1: Yếu tố khoa học công nghệ trong kinh tế tri thức có đặc điểm là: a. Sạch. b. Giúp tiết kiệm chi phí sản xuất. c. Giúp tiết kiệm chi phí sản xuất nhưng vẫn gây ô nhiễm môi trường. d. Giúp tiết kiệm chi phí sản xuất và sạch.

  pdf7 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0

 • Đề thi kết thúc học phần năm: 2014 học phần: Kinh tế quốc tế - Đề số 3Đề thi kết thúc học phần năm: 2014 học phần: Kinh tế quốc tế - Đề số 3

  Câu 1: Toàn cầu hóa về kinh tế diễn ra trong các lĩnh vực. Câu 2: Chính sách thương mại tự do là chính sách thương mại . . Câu 3: Vốn quốc tế vào khu vực tư nhân trừ phần vốn vay có sự bảo lãnh của chính phủ . gánh nặng nợ cho chính phủ. Câu 4: Thành viên APEC là các nước nằm ở khu vực

  pdf6 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0

 • Đề thi kết thúc học phần năm: 2014 học phần: Kinh tế Quốc TếĐề thi kết thúc học phần năm: 2014 học phần: Kinh tế Quốc Tế

  Câu 10: Chủ thể tham gia liên kết kinh tế quốc tế gồm các: a. Tổ chức phi chính phủ, tổ chức kinh tế quốc tế b. Tổ chức phi chính phủ, chính phủ c. Tổ chức kinh tế quốc tế, doanh nghiệp d. Doanh nghiệp, chính phủ

  pdf7 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0