• Đa dạng hóa kinh doanh, hiệu quả và rủi roĐa dạng hóa kinh doanh, hiệu quả và rủi ro

  Căn cứ vào cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu thực nghiệm trước, nghiên cứu đã xây dựng các giả thuyết nghiên cứu về tác động của hai loại hình đa dạng hóa kinh doanh tới hiệu quả và rủi ro. Và để ước lượng được mối liên hệ trên ở thực nghiệm, nghiên cứu đã sử dụng mô hình ước lượng SEM được điều chỉnh cho dữ liệu bảng cùng với các kiểm định...

  pdf14 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Investment Liberalization in the ASEAN Economic Community Vietnam’s Participation, Opportunities and Challenges - Nguyễn Thị Minh PhươngInvestment Liberalization in the ASEAN Economic Community Vietnam’s Participation, Opportunities and Challenges - Nguyễn Thị Minh Phương

  Conclusion In conclusion, investment liberalization is an important condition to create a single market and production base in the ASEAN Economic Community. The ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) marks a significant progress, which immediately grants equal treatment to investors from within and outside ASEAN. With a large propo...

  pdf13 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của kinh tế cá thể tại thành phố Cần ThơGiải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của kinh tế cá thể tại thành phố Cần Thơ

  Phát triển KTCT là một chủ trương đúng đắn của Đảng ta trong xu thế hội nhập, tuy nhiên, sự nỗ lực của các ngành, các cấp của TP Cần Thơ trong thời gian qua là chưa đủ, cần phải chung tay nỗ lực nhiều hơn nữa, để từ đó có những chủ trương, chính sách mạnh mẽ và phù hợp với thực tiễn nhằm kích thích KTCT phát triển xứng với tiềm năng của nó, ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Determinant of the factors influencing tax compliance of enterprises in dong nai province - Nguyễn Thị LýDeterminant of the factors influencing tax compliance of enterprises in dong nai province - Nguyễn Thị Lý

  Further education of tax knowledge for better awareness of tax payers Education of tax knowledge is carried in Vietnam via various channels. A small part is taught at economic colleges and universities, another part in training courses, and still another in leaflets, boarding panels, posters, and propaganda campaigns in mass media. A majo...

  pdf17 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Cấu hình Vlan TrunkCấu hình Vlan Trunk

  Các vlan switch athena2 đã bị mất thay vào đó là các vlan Athena1. Do Athena1 có số configuration revision lớn hơn nên đã ập chồng tất cả vlan của mình lên switch Athena2. Chúng ta có thể tăng số configuration cho switch bằng cách ra vào vlan database và apply nhiều lần. Cứ mỗi lần chúng ta vào vlan database apply một lần thì số configuration sẽ tă...

  pdf5 trang | Chia sẻ: Huongnt365 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng hệ thống thông tin quản lý - Chương 5: Quản trị các nguồn lực hệ thống thông tin trong tổ chứcBài giảng hệ thống thông tin quản lý - Chương 5: Quản trị các nguồn lực hệ thống thông tin trong tổ chức

  Nguồn nhân lực của hệ thống thông tin ❖Nhà lãnh đạo và quản lý ❖Cán bộ và nhân viên quản lý HTTT ❖Người sử dụng cuối

  pdf14 trang | Chia sẻ: HoaNT3298 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Các bằng chứng thực nghiệm về tác động của quản trị rủi ro tới giá trị doanh nghiệpCác bằng chứng thực nghiệm về tác động của quản trị rủi ro tới giá trị doanh nghiệp

  Các nghiên cứu về ERM được thực hiện khá nhiều tại các nước phát triển. Về mặt lý thuyết, các tác giả đều minh chứng rõ ràng lợi ích của ERM đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Trong các bằng chứng thực nghiệm, chỉ có một số ít nghiên cứu không đưa ra kết luận tích cực về mối quan hệ giữa ERM với giá trị doanh nghiệp. Đi...

  pdf9 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • E - Learning - Lê Minh ChungE - Learning - Lê Minh Chung

  Hãy xem tình huống sau Hãy cho biết ngày mai là thứ mấy? Thứ 7 Chủ Nhật Thứ 2

  ppt65 trang | Chia sẻ: Huongnt365 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu II - Phan HiềnHệ quản trị cơ sở dữ liệu II - Phan Hiền

   Tồn tại S0 chỉ có quyền thực thi hàm kiemtra, và trả kết quả về là các thông tin để kết nối với DataBase của Login đó.  Mỗi một Login có một thông tin đăng nhập vào DataBase riêng biệt

  pdf8 trang | Chia sẻ: Huongnt365 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng hệ thống thông tin quản lý - Chương 4: Các hệ thống thông tin tích hợp trong kinh doanhBài giảng hệ thống thông tin quản lý - Chương 4: Các hệ thống thông tin tích hợp trong kinh doanh

  Sơ lược về Odoo ❖One of the best ERP on the market ❖Big community behind it ❖Well documented ❖Easy to install, learn, use & develop ❖Growing fast ❖Many awards: ▪ “L’Entreprise Prometteuse” by Ernst & Young ▪ Bossie Award for the Best Open Source Solution ▪ Trends Gazelles Award ▪ The Best Open Source solution compatible with European Acc...

  pdf52 trang | Chia sẻ: HoaNT3298 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0