Nhập môn Lập trình - Giới thiệu môn học - Đặng Bình Phương

Tuần 13, 14: Kiểu dữ liệu cấu trúc Khái niệm. Truy xuất và truyền cấu trúc cho hàm. Mảng cấu trúc. Tuần 15: Một số kỹ thuật lập trình hữu ích khác Kỹ thuật lập trình đệ quy cơ bản. Kỹ thuật lập trình với tập tin. Kỹ thuật lập trình trên bit.

ppt8 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nhập môn Lập trình - Giới thiệu môn học - Đặng Bình Phương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NHẬP MÔN LẬP TRÌNHGIỚI THIỆU MÔN HỌCGiới thiệu chungĐối tượng: Sinh viên năm nhấtThời gian (15 tuần): 45 tiết LT + 45 tiết THMôn học tiên quyết: Không cóHình thức kiểm tra: LT (7đ), TH (1đ + 2đ)Giảng viên lý thuyếtĐặng Bình Phương dbphuong@fit.hcmus.edu.vn Đặng Bình Phương dang2@vnn.vnNhóm giảng viên hướng dẫn thực hành...Giới thiệu môn họcNội dung môn họcTuần 1: Các khái niệm cơ bản về lập trìnhCác khái niệm cơ bản: thuật toán, lưu đồ, Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C.Cấu trúc một chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình cấp cao (C/C++).Tuần 2:Kiểu dữ liệu và các phép toán số học, luận lý.Nhập xuất dữ liệu.Giới thiệu môn họcNội dung môn họcTuần 3: Cấu trúc điều kiện, rẽ nhánhif else switchTuần 4: Cấu trúc lặpforwhiledo while Giới thiệu môn họcNội dung môn họcTuần 5, 6: Chương trình conKhái niệm về chương trình con.Chương trình con trong NNLT C/C++: Hàm.Tham số và truyền tham số (Call-by-Value).Tuần 7, 8: Kiểu dữ liệu mảngMảng 1 chiều, 2 chiều(tham khảo).Kỹ thuật lập trình với mảng 1 chiều.Giới thiệu môn họcNội dung môn họcTuần 9, 10: Biến con trỏ và các kỹ thuật cơ bảnKhái niệm con trỏ, địa chỉ vùng nhớ.Các phép toán số học trên con trỏ.Con trỏ và mảng một chiều.Cấp phát bộ nhớ động.Tuần 11, 12: Kỹ thuật lập trình trên chuỗi ký tựKý tự và chuỗi.Các hàm cơ bản trên chuỗi ký tự.Giới thiệu môn họcNội dung môn họcTuần 13, 14: Kiểu dữ liệu cấu trúcKhái niệm.Truy xuất và truyền cấu trúc cho hàm.Mảng cấu trúc.Tuần 15: Một số kỹ thuật lập trình hữu ích khácKỹ thuật lập trình đệ quy cơ bản.Kỹ thuật lập trình với tập tin.Kỹ thuật lập trình trên bit.Giới thiệu môn họcTài liệu tham khảoTự học lập trình C trong 21 ngày, NXB Đà Nẵng.Slides bài giảng, code mẫu, tài liệu tham khảo: www.mediafire.com/dang2Giới thiệu môn học

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptnmltc00gioithieumonhoc_3112_2020067.ppt
Tài liệu liên quan