• Some links and tables of oracle apps modulesSome links and tables of oracle apps modules

  Sales Order Holds oe_hold_definitions Order Hold and Managing Details. oe_hold_authorizations oe_hold_sources_all oe_order_holds_all Hold Relaese oe_hold_releases_all Hold released Sales Order. Credit Chk Details oe_credit_check_rules To get the Credit Check Againt Customer. Cancel Orders oe_order_lines_all Cancel Order Details.

  docx23 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 20/10/2018 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn học Lý thuyết Ôtômát & NNHTBài giảng môn học Lý thuyết Ôtômát & NNHT

  Ngôn ngữ khả liệt kê đệ qui, đệ qui „ Định nghĩa 10.8 „ Một ngôn ngữ L được gọi là khả liệt kê đệ qui nếu tồn tại một máy Turing M chấp nhận nó. „ Từ định nghĩa này cũng dễ dàng suy ra được mọi ngôn ngữ mà đối với nó tồn tại một thủ tục liệt kê (các phần tử của nó) thì khả liệt kê đệ qui. „ Định nghĩa 10.9 „ Một ngôn ngữ L trên Σ được gọi l...

  pdf316 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 20/10/2018 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Chapter 3: Series - Module 1: SeriesChapter 3: Series - Module 1: Series

  2.Some test: The Test for Divergent The Comparison test. The Limit Comparison test. The Alternating Series test. The Ration test. The Root test.

  ppt13 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 20/10/2018 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Oracle database high availabilityBài giảng Oracle database high availability

  Determining Your High Availability Requirements High Availability Architecture Requirements Service level agreements (SLAs) can categorize businesses into several high availability tiers: Tier 1 business processes have maximum business impact. They have the most stringent high availability requirements, with RTO and RPO close to zero. Tier 2 bu...

  ppt38 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 20/10/2018 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Sao lưu & Phục hồi dữ liệuBài giảng Sao lưu & Phục hồi dữ liệu

  HENA Các lưu ý quan trọng !  Mất dữ liệu có tính chất luận lý • Xác định nguyên nhân • Xác định dữ liệu cần khôi phục • Dùng phần mềm phù hợp • Phương tiện lưu trữ thay thế  Mất dữ liệu có tính chất vật lý • Xác định nguyên nhân • Không tự ý can thiệp • Thu gom các mảnh vỡ (rơi, vỡ) • Chỉ có thể khôi phục bằng máy móc chuyên dụng

  pdf15 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 20/10/2018 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Bổ túc kiến thức Nhập môn cơ sổ dữ liệu (phần 4)Bài giảng Bổ túc kiến thức Nhập môn cơ sổ dữ liệu (phần 4)

  Physical Database Design in Relational Databases(6)  Physical Database Design Decisions (contd.)  Denormalization as a design decision for speeding up queries – The goal of normalization is to separate the logically related attributes into tables to minimize redundancy and thereby avoid the update anomalies that cause an extra processing ov...

  pdf47 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 20/10/2018 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Bổ túc kiến thức Nhập môn cơ sổ dữ liệu (phần 3)Bài giảng Bổ túc kiến thức Nhập môn cơ sổ dữ liệu (phần 3)

  Pros and Cons of MAC Pros: – Provide a high degree of protection – in a way of preventing any illegal flow of information. – Suitable for military types of applications. Cons: – Not easy to apply: require a strict classification of subjects and objects into security levels. – Applicable for very few environments.

  pdf110 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 20/10/2018 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Bổ túc kiến thức Nhập môn cơ sổ dữ liệu (phần 2)Bài giảng Bổ túc kiến thức Nhập môn cơ sổ dữ liệu (phần 2)

  Mapping EER Model Constructs to Relations (cont)  Step 9: Mapping of Union Types (Categories). – For mapping a category whose defining superclass have different keys, it is customary to specify a new key attribute, called a surrogate key, when creating a relation to correspond to the category. – In the example below we can create a relation O...

  pdf145 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 20/10/2018 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Bổ túc kiến thức Nhập môn cơ sổ dữ liệu (phần 1)Bài giảng Bổ túc kiến thức Nhập môn cơ sổ dữ liệu (phần 1)

  Summary of SQL Queries  A query in SQL can consist of up to six clauses, but only the first two, SELECT and FROM, are mandatory. The clauses are specified in the following order: SELECT FROM

  [WHERE ] [GROUP BY ] [HAVING ] [ORDER BY ]

  pdf126 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 20/10/2018 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Giảng viên: ThS. Lê Ngọc LãmBài giảng Cơ sở dữ liệu - Giảng viên: ThS. Lê Ngọc Lãm

  Hiển thị nhãn Bản đồ là tập hợp các đối tượng địa lý được sắp xếp theo lớp(Level). Trong quá trình khai thác hệ thống có khả năng hiển thị chồng (trùng) các đối tượng. Khi ứng dụng hệ thống vào việc nghiên cứu, đánh giá, hệ thống có khả năng hiển thị nhiều thuộc tính khác khau của đối tượng. Do đó cần tính toán sắp xếp vị trí đặt nhãn của các đối ...

  ppt168 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 20/10/2018 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0