• Tài liệu môn học Hệ điều hành - Xử lý tiếng nóiTài liệu môn học Hệ điều hành - Xử lý tiếng nói

  Phát hiện khoảng lặng „ Cải thiện chất lượng tín hiệu tiếng nói (giảm nhiễu) „ Tiếng nói được phát âm với thời hạn và nhịp điệu khác „ Mô hình nhận dạng – Mô hình Markov ẩn (Hidden Markov Model: HMM) – Mạng nơ-ron

  pdf30 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 04/01/2019 | Lượt xem: 424 | Lượt tải: 0

 • Chương 2: Họ vi đièu khiển avr at90s8535Chương 2: Họ vi đièu khiển avr at90s8535

  Khi bạn tạo một dự án mới. một thư mục gốc gốc với 3 thư mục con sẽ được tạo với thư mục gốc có tên là lên của dự án. Thư mục còn lại là Lib(thư viện), obj(đối tương), output(các tệp được tạo trong quá trình xây dựng dự án). Một số định file được sử dụng với phần mềm PSoC Designer: .a, .asm, .c, .cfg, .dbg, .h, .hex. .inc, .lis, .lst

  pdf46 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 04/01/2019 | Lượt xem: 374 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu tham khảo hỗ trợ môn vi xử lý các họ vi điều khiển thế hệ mớiTài liệu tham khảo hỗ trợ môn vi xử lý các họ vi điều khiển thế hệ mới

  AT89C2051 cũng thích hợp với các lệnh và các chân ra của chuẩn công nghiệp MCS-51 flash trên chíp cho phép bộ nhớ chương trình được lập trình lập lại trên hệ thống hoặc bằng bộ lập bộ nhớ không mất nội dung qui ước. Bằng cách kết hợp CPU linh hoạt 8 bit với flash trên một chíp mạnh đáp ứng cho những ứng dụng điều khiển. AT89C2051 thiết kế với l...

  pdf59 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 04/01/2019 | Lượt xem: 382 | Lượt tải: 0

 • Một vài đề xuất về việc thiết kế xây dựng bài giảng điện tửMột vài đề xuất về việc thiết kế xây dựng bài giảng điện tử

  Một bài giảng điện tử hay phải đảm bảo được các tiêu chí sau: - Tiêu chí về mặt khoa học: đây là tiêu chí quan trọng nó thể hiện tính chính xác, khoa học của nội dung bài giảng. Nội dung phù hợp với chương trình, phù hợp với trình độ, kiển thức và kỹ năng sinh viên. Bài giảng phải thể hiện được mục tiêu dạy và học - Tiêu chí về lý luận dạy học: b...

  doc5 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 04/01/2019 | Lượt xem: 381 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu môn học Hệ điều hành - Bài 5: Cấu hình group policy để tự động map ổ đĩa mạng cho clientTài liệu môn học Hệ điều hành - Bài 5: Cấu hình group policy để tự động map ổ đĩa mạng cho client

   Đóng cửa sổ Group Policy Management. Bƣớc kế tiếp là cập nhật Group policy để các Setting vừa cấu hình có hiệu lực nhƣ sau: Vào start, chọn run, gõ câu lệnh cmd, click ok để vào dos Trong cửa sổ dos, nhập lệnh gpupdate/force (xem hình minh họa 11)

  pdf9 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 04/01/2019 | Lượt xem: 394 | Lượt tải: 1

 • Tài liệu môn học Hệ điều hành - Bài 4: Triển khai phần mềm tự động cho user và computer sử dụng group policyTài liệu môn học Hệ điều hành - Bài 4: Triển khai phần mềm tự động cho user và computer sử dụng group policy

  Để kiểm tra phần mền bkav trên máy client, bạn cần phải Log off và Log on máy tính này lại. Sau khi logon xong, phần mền sẽ tự động đƣa vào ngăn Add new programs trong ngăn Add or remove programs trong Control panel .

  pdf20 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 04/01/2019 | Lượt xem: 393 | Lượt tải: 1

 • Tài liệu môn học Hệ điều hành - Bài 3: Tạo user account và cấu hình home folder cho user accountTài liệu môn học Hệ điều hành - Bài 3: Tạo user account và cấu hình home folder cho user account

  Chúng ta đã hoàn tất việc cấu hình Home folder cho User account. Hiện giờ, bạn có thể sử dụng máy tính Client để kiểm tra kết quả cấu hình nhƣ sau: Di chuyển đến máy Client01. Log on vào máy tính này với account a01@hocmang.com. Mở my computer lên bạn sẽ thấy ổ đĩa home folder đã đƣợc cấu hình trên máy client01 (xem hình 19)

  pdf12 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 04/01/2019 | Lượt xem: 407 | Lượt tải: 1

 • Tài liệu môn học Hệ điều hành - Bài 2: Active directoryTài liệu môn học Hệ điều hành - Bài 2: Active directory

  Mở hộp thoại Network Connection, right click vào card mạng của bạn, chọn Properties Trên hộp thoại Properties của card mạng, trong khung this Connection uses the following items, chọn mục Internet Protocol (TCP/IP), click nút Properties sau đó các bạn thực hiện cấu hình địa chỉ IP và DNS nhƣ hình minh họa 30, xong nhấn OK, (xem hình minh h

  pdf27 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 04/01/2019 | Lượt xem: 388 | Lượt tải: 1

 • Tài liệu môn học Hệ điều hành - Bài 1: Cài đặt windows server 2003 (nhiều cách)Tài liệu môn học Hệ điều hành - Bài 1: Cài đặt windows server 2003 (nhiều cách)

  II - Quá trình cài đặt Trên đĩa cài đặt Windows server 2003, trong thƣ mục I386, thực thi tập tin Winnt32.exe đối với Windows 9x, Windows NT hoặc Winnt.exe đối với các hệ điều hành khác. 1 - Giai đoạn Preinstallation: 1.1 - Cài đặt từ hệ điều hành khác : Trên đĩa cài đặt Windows server 2003, trong thƣ mục I386, thực thi tập tin Winnt32.exe đối...

  pdf12 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 04/01/2019 | Lượt xem: 386 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Giới thiệu hệ điều hành Microsoft WindowsBài giảng Giới thiệu hệ điều hành Microsoft Windows

  Sao chép thư mục và tập tin Di chuyển thư mục và tập tin Đổi tên thư mục và tập tin Đổi tên thư mục và tập tin

  pdf123 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 04/01/2019 | Lượt xem: 380 | Lượt tải: 0